Άρθρα

 Εθνικό Κτηματολόγιο: Σε αφορά

Υποβολή Δηλώσεων Κτηματογράφησης με την εγγύηση της Ένωσης Αγρινίου στις κινητές μονάδες ενημέρωσης και συλλογής δηλώσεων της αναδόχου κοινοπραξίας.

Με την υπάριθμ. 42/9/28-11-2018 Απόφαση του ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» καλούνται όσοι έχουν εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο στα κτηματολογικά βιβλία δικαίωμα σε ακίνητα των περιοχών που κτηματογραφούνται με τη Σύμβαση με κωδικό ΚΤ5-15: «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», να υποβάλλουν δήλωση ιδιοκτησίας.

Η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων για τις περιοχές αυτές αρχίζει από σήμερα και η Ένωση Αγρινίου, συμμετέχοντας στην όλη διαδικασία υποστηρικτικά του έργου που έχει αναλάβει η ανάδοχος κοινοπραξία, αναλαμβάνει την πλήρη διαδικασία για τη:

● συλλογή, επεξεργασία και καταγραφή των εμπράγματων και άλλων εγγραπτέων δικαιωμάτων ανά ακίνητο

●συλλογή και επεξεργασία στοιχείων για την ακριβή απεικόνιση των γεωτεμαχίων στο κτηματολογικό διάγραμμα

Η πολυετής εμπειρία μας στο ΟΣΔΕ (αγροτικό κτηματολόγιο) και η τεχνογνωσία των στελεχών μας σε θέματα ψηφιοποίησης αγροτεμαχίων αποτελούν τη μέγιστη εγγύηση και για την αξιόπιστη και υποβολή των δηλώσεων κτηματογράφησης.

Σημειώνουμε ότι στα γραφεία της Ένωσης Αγρινίου, πραγματοποιήθηκε προ ημερών συνάντηση με σκοπό την ενημέρωση, σχετικά με τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας επί ακινήτων στους υπό κτηματογράφηση Ο.Τ.Α. των περιοχών της Σύμβασης με κωδικό ΚΤ5-15: «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Οι υπεύθυνοι του έργου διαπίστωσαν το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας του Συνεταιρισμού, αφού στις δηλώσεις προσομοίωσης που έγιναν, η υποβολή ολοκληρώθηκε χωρίς να παρουσιαστεί το παραμικρό πρόβλημα.

Παράλληλα, στην ενημέρωση υπογραμμίστηκε ότι το Εθνικό Κτηματολόγιο αποτελεί το σημαντικότερο αναπτυξιακό εργαλείο, ένα πραγματικά θεμελιώδες έργο για την Ελλάδα, που δημιουργεί πολύ σημαντικά οφέλη για τον πολίτη, την εθνική οικονομία και την προστασία του περιβάλλοντος και επίσης μια σημαντική κληρονομιά που οφείλουμε στις επόμενες γενεές.

Συγκεκριμένα:

 • Προχωρά στην οριστική, χωρίς αμφισβητήσεις, καταγραφή και κατοχύρωση της ιδιοκτησίας των πολιτών.
 • Περιορίζει την γραφειοκρατία και γίνονται απλούστερες και ταχύτερες οι διαδικασίες μεταβίβασης της ακίνητης περιουσίας.
 • Ενισχύει τη διαφάνεια και την ασφάλεια στις μεταβιβάσεις ακινήτων.
 • Αναβαθμίζει την αγορά ακινήτων και αυξάνει την αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας με συνέπεια να προσελκύονται σημαντικότατες επενδύσεις.
 • Οριοθετεί αμετάκλητα και διασφαλίζει πλήρως τη δημόσια και δημοτική περιουσία.
 • Προστατεύει αποτελεσματικότερα το περιβάλλον. Η αμετάκλητη οριοθέτηση των δασών και του αιγιαλού θα αποτελέσει το σοβαρότερο εμπόδιο ενάντια στις καταπατήσεις και την αυθαιρεσία.
 • Αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την ορθολογική οργάνωση και ανάπτυξη της χώρας.

Η δήλωση ιδιοκτησίας είναι από το νόμο υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε πράξη στο μέλλον (π.χ. μεταβίβαση, γονική παροχή ή δωρεά καθώς και έκδοση οικοδομικής αδείας). Σε αντίθετη περίπτωση, μετά τις πρώτες εγγραφές και τις προθεσμίες που προβλέπονται από το νόμο το ακίνητο καταχωρείται στο Ελληνικό Δημόσιο.

 

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ: Διασφάλισε σήμερα την ακίνητη περιουσία σου.

 

The post  Εθνικό Κτηματολόγιο: Σε αφορά appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Γεωργία & Κτηνοτροφία 2018-2030: οι προβλέψεις της Ε.Ε.

Τα πουλερικά είναι το μόνο κρέας που θα σημειώσει σημαντική αύξηση της παραγωγής και της κατανάλωσης στην ΕΕ, ενώ η ζήτηση για παραδοσιακά γαλακτοκομικά προϊόντα, όπως το τυρί θα συνεχίσει να αυξάνεται. Αυτές είναι μερικές από τις προβλέψεις της έκθεσης για τις γεωργικές προοπτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2018-2030.

Οι προβλέψεις για τις ευρωπαϊκές γεωργικές αγορές για τα έτη 2018 έως 2030 αφορούν ένα ευρύ φάσμα αγροδιατροφικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του κρέατος, των αροτραίων καλλιεργειών, του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων και των οπωροκηπευτικών, καθώς επίσης και η εξέλιξη του γεωργικού εισοδήματος και οι περιβαλλοντικές πτυχές της γεωργίας της ΕΕ. Επιπλέον, φέτος, η εστίαση στον βιολογικό τομέα κάθε αγοράς περιλαμβάνεται στο τμήμα «Τι γίνεται με τα οργανικά;».

Πολλοί παράγοντες θα επηρεάσουν τις γεωργικές αγορές κατά την επόμενη δεκαετία στην ΕΕ και πέρα από αυτήν. Η έκθεση λαμβάνει υπόψη τις επιπτώσεις των συμπεριφορών των καταναλωτών στις αγορές αυτές. Για παράδειγμα, ο καταναλωτής και ο πολίτης θα επικεντρωθούν περισσότερο στα τρόφιμά τους, στην προμήθειά τους και στις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον και στην αλλαγή του κλίματος.

Για τους παραγωγούς, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερο κόστος παραγωγής, αλλά θα αποτελέσει επίσης μια ευκαιρία διαφοροποίησης των προϊόντων τους, προσθέτοντας αξία και μειώνοντας παράλληλα τις αρνητικές κλιματικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Αυτό θα αντανακλάται σε εναλλακτικά συστήματα παραγωγής, όπως τα τοπικά, βιολογικά ή άλλα πιστοποιημένα προϊόντα που όλο και περισσότερο απαιτούνται.

Η έκθεση προβλέπει μείωση της συνολικής γεωργικής γης στην ΕΕ, αν και με βραδύτερο ρυθμό από ό,τι την προηγούμενη δεκαετία, από 178 εκατομμύρια εκτάρια το 2018 σε 176 εκατομμύρια εκτάρια το 2030. Σύμφωνα με την τάση αυτή, τα κύρια σιτηρά, οι μόνιμοι λειμώνες και οι μόνιμες οι καλλιέργειες, θα μειωθούν περαιτέρω κατά την περίοδο έως το 2030. Αντίθετα, η γη που χρησιμοποιείται για τις χορτονομές θα αυξηθεί ελαφρά, φθάνοντας τα 22 εκατομμύρια εκτάρια το 2030.

Προβλέψεις για τις αροτραίες καλλιέργειες

Όσον αφορά τον τομέα της ζάχαρης, οι πρωτοβουλίες στον τομέα της υγείας και οι προτιμήσεις των καταναλωτών θα οδηγήσουν σε μείωση της κατανάλωσης της ΕΕ κατά 5%. Μέχρι το 2030, η παραγωγή ζάχαρης στην ΕΕ αναμένεται να φθάσει τα 19,3 εκατομμύρια τόνους, σε σύγκριση με 18,6 εκατομμύρια τόνους το 2018.

Όσον αφορά την αγορά σιτηρών, η παραγωγή αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται και να φθάσει τα 325 εκατομμύρια τόνους μέχρι το 2030 (σε σύγκριση με 284 εκατομμύρια τόνους για το 2018). Η αύξηση αυτή θα οφείλεται στην αύξηση της βιομηχανικής χρήσης σιτηρών, στη μικρή αύξηση της ζήτησης ζωοτροφών και στις εξαγωγικές προοπτικές.

Όσον αφορά τους ελαιούχους σπόρους, δεν αναμένεται περαιτέρω ανάπτυξη στην περιοχή των καλλιεργειών κραμβελαίου λόγω των ευκαιριών και των ορίων της πολιτικής για τα βιοκαύσιμα μετά το 2020. Επιπλέον, η ζήτηση για πρωτεϊνούχες καλλιέργειες θα εξακολουθήσει να είναι ισχυρή τόσο για τις ζωοτροφές όσο και για την ανθρώπινη κατανάλωση. Το υποστηρικτικό περιβάλλον πολιτικής θα το διευκολύνει και θα οδηγήσει περαιτέρω στην αύξηση της παραγωγής. Ωστόσο, οι πρωτεϊνούχες καλλιέργειες αντιπροσωπεύουν μόνο το 1,4% της συνολικής καλλιεργούμενης έκτασης, περιορίζοντας τη συνολική ανάπτυξή της.

Προβλέψεις για το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα

Κατά την περίοδο προοπτικής, η αύξηση του πληθυσμού και του εισοδήματος θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων και σε παγκόσμια ζήτηση για εισαγωγές. Μέχρι το 2030, η ΕΕ θα μπορούσε να προσφέρει σχεδόν το 35% της παγκόσμιας ζήτησης, με έμφαση στα προϊόντα προστιθέμενης αξίας (οργανικές, γεωγραφικές ενδείξεις κλπ.).

Οι εξαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων στην ΕΕ αναμένεται να αυξηθούν κατά μέσο όρο κατά περίπου 330.000 τόνους ισοδύναμου γάλακτος ετησίως. Όσον αφορά την αγορά της ΕΕ, θα χρειαστούν περίπου 900.000 τόνοι πρόσθετου γάλακτος ετησίως για να ικανοποιηθεί η ανάπτυξή της για τα παραδοσιακά γαλακτοκομικά προϊόντα, τα οποία είναι κυρίως τυρί. Η παραγωγή γάλακτος στην ΕΕ θα πρέπει να σημειώσει μέτρια αύξηση κατά το 2018-2030, κατά μέσο όρο 0,8% ετησίως.

Προβλέψεις κρέατος

Μέχρι το 2030, η αγορά κρέατος στην ΕΕ θα επηρεαστεί από τις μεταβολές στις προτιμήσεις των καταναλωτών, τις εξαγωγικές δυνατότητες, την αποδοτικότητα και, για το βόειο κρέας, τις μεταβολές στον γαλακτοκομικό τομέα. Η συνολική κατανάλωση κρέατος στην ΕΕ θα μειωθεί, φθάνοντας από 69,3 κιλά ανά κάτοικο το 2018 σε 68,6 κιλά το 2030.

Η παραγωγή βοείου κρέατος στην ΕΕ υπολογίζεται σε 8,2 εκατομμύρια τόνους το 2018. Ωστόσο, η παραγωγή αναμένεται στη συνέχεια να μειωθεί, επηρεασμένη από μικρότερο κοπάδι, χαμηλή κερδοφορία και μείωση της ζήτησης. Όσον αφορά το κρέας αιγοπροβάτων, λόγω της βελτίωσης των αποδόσεων για τους παραγωγούς, της διατήρησης της συνδεδεμένης στήριξης και της διαρκούς εγχώριας ζήτησης, η παραγωγή θα αυξηθεί κατά τη διάρκεια του 2018-2030, φθάνοντας τους 950.000 τόνους το 2030, έναντι 903.000 τόνων το 2018.

Η κατανάλωση χοιρινού κρέατος στην ΕΕ θα μειωθεί από 32,5 kg κατά κεφαλήν το 2018 σε 31,7 kg το 2030. Η μείωση αυτή θα αντισταθμιστεί από τις υψηλότερες εξαγωγές, ενώ η παγκόσμια ζήτηση για εισαγωγές θα συνεχίσει να αυξάνεται με ρυθμό 0,7% ετησίως κατά τη διάρκεια του 2018-2030.

Τα πουλερικά είναι το μόνο κρέας που θα παρατηρήσει σημαντική αύξηση της παραγωγής και της κατανάλωσης στην ΕΕ. Μέχρι το 2030, η παραγωγή της ΕΕ θα πρέπει να φθάσει τα 15,5 εκατομμύρια τόνους, έναντι 14,2 εκατομμυρίων τόνων το 2018. Η παγκόσμια ζήτηση θα αυξηθεί επίσης, υποστηρίζοντας την αύξηση των εξαγωγών της ΕΕ.

Προβλέψεις για εξειδικευμένες καλλιέργειες: κρασί, ελαιόλαδο, φρούτα και λαχανικά

Ο τομέας του ελαιολάδου της ΕΕ αναμένεται να αναπτυχθεί κατά την περίοδο προοπτικής. Το 2018/19, αναμένεται να φθάσει τα 2,3 εκατ. Τόνους και θα αυξηθεί κατά 1,3% ετησίως κατά την περίοδο αυτή. Η παγκόσμια ζήτηση για ελαιόλαδο της ΕΕ θα αυξηθεί επίσης, οδηγώντας σε περαιτέρω αύξηση των εξαγωγών της ΕΕ, αυξάνοντας κατά 3,3% ετησίως κατά τη διάρκεια του 2018 – 2030.

Όσον αφορά τον αμπελοοινικό τομέα, η συνολική παραγωγή και χρήση της ΕΕ αναμένεται να σταθεροποιηθεί. Κατά την περίοδο προοπτικής, προβλέπεται μικρή μείωση της ανθρώπινης κατανάλωσης από 26 λίτρα κατά κεφαλήν κατά μέσο όρο το 2018/2019 σε 25,3 λίτρα το 2030. Όσον αφορά τις εξαγωγές, η ΕΕ πρέπει να διατηρήσει σταθερή αύξηση των εξαγωγών, κυρίως λόγω των γεωγραφικών ενδείξεων και των αφρωδών οίνων .

Για τον τομέα των οπωροκηπευτικών, η παραγωγή μήλων πρέπει να σταθεροποιηθεί, από 12,7 εκατομμύρια τόνους το 2018/2019 σε 12,4 εκατομμύρια τόνους το 2030, κατά την περίοδο προοπτικής λόγω της μείωσης της περιοχής παραγωγής σε συνδυασμό με την αύξηση των αποδόσεων στην ΕΕ.

Τα ροδάκινα και τα νεκταρίνια θα αντιμετωπίσουν επίσης μείωση της περιοχής παραγωγής στην ΕΕ, με αποτέλεσμα ελαφρά μείωση της παραγωγής (από 4,1 εκατομμύρια τόνους το 2018 σε 4 εκατομμύρια τόνους το 2030).

Τέλος, η παραγωγή νωπής τομάτας αναμένεται να παραμείνει σταθερή παρά τις αυξανόμενες αποδόσεις που οφείλονται σε μεγαλύτερες εποχές (από 7 εκατομμύρια τόνοι το 2018 σε 6,8 εκατομμύρια τόνοι το 2030).

Προβλέψεις για το γεωργικό εισόδημα

Η έκθεση, με βάση την εξέλιξη των αγορών, δίνει μια γενική εικόνα του τρόπου με τον οποίο το εισόδημα των αγροτών θα εξελιχθεί κατά την περίοδο των προβλέψεων.

Η ανάλυση δείχνει μια σταθεροποίηση του γεωργικού εισοδήματος ανά εκμετάλλευση (ή ετήσια μονάδα εργασίας) καθ ‘όλη τη διάρκεια της περιόδου. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από τη σημαντική αύξηση της γεωργικής παραγωγής (+ 17% κατά την περίοδο), παράλληλα με μια παρόμοια αύξηση του κόστους παραγωγής, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών της ενέργειας και των ισχυρότερων αποσβέσεων. Επιπλέον, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο η μείωση της εργασίας λόγω διαρθρωτικών αλλαγών.

Προβλέψεις για περιβαλλοντικές πτυχές

Τα αποτελέσματα από τις προοπτικές της αγοράς έχουν επίσης ληφθεί υπόψη για την ανάλυση των επιπτώσεών τους σε ορισμένους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς δείκτες.

Για παράδειγμα, οι αλλαγές στον τομέα της κτηνοτροφίας θα αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα για τις εκπομπές.

Ως εκ τούτου, η προβλεπόμενη μείωση του αριθμού των ζώων στην ΕΕ έως το 2030 θα συμβάλει στη μείωση των εκπομπών. Ωστόσο, η υψηλότερη παραγωγή καλλιεργειών και η εφαρμογή κοπριάς θα οδηγήσουν σε αύξηση. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου να παραμείνουν στο ίδιο επίπεδο με το 2012, ενώ οι εκπομπές αμμωνίας θα μειωθούν κατά 9%.

Όσον αφορά το άζωτο, οι προβλεπόμενες απώλειες αζώτου στα ύδατα στην ΕΕ θα είναι κατά 8% χαμηλότερες από ό, τι το 2012. Σε σχέση με τη βιοποικιλότητα των φυτών, τα δυνητικά φυτικά είδη στην ΕΕ μεταξύ του 2012 και του 2018 δεν αλλάζουν πολύ, με αύξηση κατά 2% πιθανών φυτικών ειδών.

Η έκθεση προοπτικών της ΕΕ για το 2018-30 περιέχει όλα τα σχετικά δεδομένα της αγοράς, συνοδευόμενα από επεξήγηση των υποθέσεων, περιγραφή του μακροοικονομικού περιβάλλοντος και τις γενικές συνέπειες των αβεβαιοτήτων. Οι προβλέψεις και οι προοπτικές, που επισημάνθηκαν στην έκθεση θα συζητηθούν στην ετήσια γεωργική διάσκεψη της ΕΕ, που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 6-7 Δεκεμβρίου 2018.

 

The post Γεωργία & Κτηνοτροφία 2018-2030: οι προβλέψεις της Ε.Ε. appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Αναδιάρθρωση & Μετατροπή Αμπελώνων 2019-2023

Σε εγκύκλιο, που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Νικόλαος Αντώνογλου περιγράφεται το πλαίσιο εφαρμογής, παρακολούθησης και ελέγχου, μέσω του Αμπελουργικού Μητρώου, του προγράμματος «Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής Αμπελώνων» της περιόδου 2019-2023.

 

Έλεγχος προγράμματος «Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής Αμπελώνων» 

Στο πλαίσιο της διενέργειας ελέγχου για την αίτηση ένταξης, την επιλεξιμότητα και υλοποίηση του προγράμματος, είναι υποχρεωτική η επιβεβαίωση όλων των στοιχείων των αμπελοτεμαχίων με οινοποιήσιμες ποικιλίες της αμπελουργικής εκμετάλλευσης, καθώς και τα στοιχεία του αιτούντα ένταξη σ’ αυτό, παραγωγού. Ο έλεγχος της αμπελουργικής εκμετάλλευσης πραγματοποιείται μέσω του Αμπελουργικού Μητρώου και των αναπτυγμένων εφαρμογών του, ενώ λαμβάνεται υπόψη κάθε επιπλέον διαθέσιμη πληροφορία για την εκμετάλλευση από άλλες πηγές όπως από την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης, τίτλοι ιδιοκτησίας, κ.λ.π.

Ένταξη αμπελοτεμαχίων στο πρόγραμμα «Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής Αμπελώνων»

Όλα τα αμπελοτεμάχια, που δύναται να ενταχθούν στο πρόγραμμα πρέπει να είναι καταγεγραμμένα στο Αμπελουργικό Μητρώο, στην αμπελουργική εκμετάλλευση του παραγωγού, χαρτογραφημένα, κωδικοποιημένα και με επικαιροποίηση της περιγραφικής και 2 χαρτογραφικής τους πληροφορίας, ώστε όπου αποτυπώνεται πλήρως η καλλιεργητική κατάστασή τους.

Τα αμπελοτεμάχια πρέπει να είναι, τεμάχια μονοκαλλιέργειας αμπέλου με οινοποιήσιμες ποικιλίες, ταξινομημένες σύμφωνα με την αριθ. 2919/95506/13-9-2017 απόφαση Υπουργού και Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ταξινόμηση οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου και ποικιλιών σταφιδοποιίας» (Β΄3276) και με επιλογές στο πεδίο «δικαιώματα», που παραπέμπουν σε αμπελοτεμάχια με νόμιμα δικαιώματα φύτευσης.

Επισημαίνεται, ότι προκειμένου να εξασφαλίζεται η χορήγηση και χρήση αξιόπιστων και επικαιροποιημένων στοιχείων για τα αμπελοτεμάχια των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων της χώρας, προϋπόθεση είναι η διενέργεια διοικητικού1 (ή και επιτόπιου ελέγχου), κατά την διαδικασία ορθής τήρησης του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών για τον Ελαιοκομικό Τομέα και το Αμπελουργικό Μητρώο, αρμοδίως.

Δείτε αναλυτικά ολόκληρη την Εγκύκλιο ΕΔΩ.
 

 

The post Αναδιάρθρωση & Μετατροπή Αμπελώνων 2019-2023 appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Σε δημόσια διαβούλευση η αδειοδότηση σταθμών μικρών ανεμογεννητριών

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 14:00.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Καθορισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας, στην οποία περιλαμβάνεται και ο τρόπος της υποβολής των σχετικών αιτήσεων, περιβαλλοντικών, χωροταξικών και πολεοδομικών θεμάτων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, για την εγκατάσταση σε γήπεδα και τη σύνδεση με το δίκτυο διανομής, σταθμών μικρών ανεμογεννητριών εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης των 60 kW, με βάση το άρθρο 4 του ν.4203/2013 (Α 235) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του ν.4546/2018 (Α 101)».

Τα σχόλια και οι προτάσεις, που θα υποβληθούν, θα ληφθούν υπόψη για τη βελτίωση των διατάξεων της προτεινόμενης ρύθμισης.

Αναλυτικά ολόκληρη η Υπουργική Απόφαση ΕΔΩ. 

The post Σε δημόσια διαβούλευση η αδειοδότηση σταθμών μικρών ανεμογεννητριών appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Φυτοπροστασία ελιάς κατά τη χειμερινή περίοδο

Καθώς οδεύουμε στο τέλος της καλλιεργητικής περιόδου για την ελαιοκαλλιέργεια, επισημάνουμε τα προβλήματα φυτοπροστασίας της από την περίοδο της συγκομιδής και μέχρι την έναρξη της επόμενης καλλιεργητικής περιόδου.

 

Τα θέματα φυτοπροστασίας αυτής της χρονικής περιόδου, σύμφωνα με το σχετικό τεχνιό δελτίο που εξέδωσε η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Δυτικής Ελλάδος, είναι τα παρακάτω:

 • Κυκλοκόνιο (Spilocaea oleagina συν. Cycloconium oleaginum)

Τα συμπτώματα εμφανίζονται στην πάνω επιφάνεια των φύλλων με το σχηματισμό καστανών κυκλικών κηλίδων, γνωστό ως μάτι του παγωνιού, στα φύλλα «των ποδιών» του δέντρου. Προσβάλλει ακόμη τους μίσχους των φύλλων και τους ποδίσκους των καρπών και πιο σπάνια τους καρπούς και τους νεαρούς κλάδους. Για την εκδήλωση της ασθένειας είναι απαραίτητη η ύπαρξη υψηλής υγρασίας και σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες (15 – 20 o C). Οι μολύνσεις γίνονται το φθινόπωρο και την άνοιξη. Οι κηλιδώσεις εξελίσσονται σε ξηράνσεις και στη συνέχεια τα φύλλα κιτρινίζουν και πέφτουν.

 • Κερκόσπορα (Pseudocercospora sladosporioides)

Οι μολύνσεις ξεκινούν με τις πρώτες βροχές του φθινοπώρου και συνεχίζονται όλο το χειμώνα. Προκαλεί κηλιδώσεις στα φύλλα και στους καρπούς. Συνήθως τα πρώτα συμπτώματα στα φύλλα εμφανίζονται «στις ποδιές» των δέντρων. Στην πάνω επιφάνεια των φύλλων εμφανίζονται ακανόνιστες χλωρωτικές κηλίδες ενώ στην κάτω επιφάνεια παρατηρείται γκρίζος μεταχρωματισμός. Στους πράσινους καρπούς εμφανίζονται καστανές κηλίδες ελαφρά βυθισμένες. Σε σοβαρές προσβολές παρατηρείται φυλλόπτωση, καρπόπτωση και εξασθένηση του δέντρου. Οι βροχοπτώσεις είναι καθοριστικός παράγοντας για την εξάπλωση της ασθένειας.

 • Γλοιοσπόριο ή Ανθράκωση (Colletotricum gloeosporioides, Colletotricum acutatum & Colletotricum clavatum)

Το γλοιοσπόριο προσβάλει όλα τα όργανα της ελιάς (φύλλα, άνθη, καρπό) αλλά κυρίως προκαλεί σήψη του ελαιοκάρπου. Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι η μόλυνση μπορεί να εμφανιστεί σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης του ελαιοκάρπου, από την εμφάνιση των ανθέων μέχρι την ωρίμανση. Συνήθως οι πρωτογενείς μολύνσεις προκαλούνται την άνοιξη και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού η ασθένεια αναστέλλεται, παραμένει σε λανθάνουσα κατάσταση και με την ύπαρξη των ευνοϊκών συνθηκών του φθινοπώρου εμφανίζεται.

Η ανάπτυξη του μύκητα ευνοείται όταν η θερμοκρασία είναι μεταξύ 10 – 25 0 C και η υγρασία είναι υψηλή. Το χειμώνα το παθογόνο διαχειμάζει στους προσβεβλημένους μουμιοποιημένους καρπούς που παρέμειναν στο δέντρο ή σ’ αυτούς που έπεσαν στο έδαφος. Την άνοιξη μέσω του αέρα και της υψηλής σχετικής υγρασίας το μόλυσμα μεταφέρεται στα άνθη και στα φύλλα.

Το καλοκαίρι το παθογόνο βρίσκεται σε λανθάνουσα κατάσταση λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, αλλά έχει εγκατασταθεί στα φυτικά όργανα από την άνοιξη. Το φθινόπωρο η υψηλή σχετική υγρασία λόγω βροχοπτώσεων, οι ιδανικές θερμοκρασίες που επικρατούν την περίοδο αυτή για την ανάπτυξη του παθογόνου (10 – 25 0 C) και η ωριμότητα του καρπού, συμβάλλουν στην εκδήλωση της ασθένειας.

Οδηγίες αντιμετώπισης για κυκλοκόνιο, κερκόσπορα και γλοιοσπόριο: κατάλληλο και συστηματικό κλάδεμα για να εξασφαλίζεται καλός αερισμός και φωτισμός του εσωτερικού της κόμης του δέντρου με στόχο τον περιορισμό της υγρασίας του φυλλώματος, ισορροπημένες αρδεύσεις και λιπάνσεις. Συστήνονται προληπτικοί ψεκασμοί με χαλκούχα και εγκεκριμένα μυκητοκτόνα το φθινόπωρο αλλά και την άνοιξη (έναρξη βλαστικής περιόδου), τη βροχερή περίοδο. Στην περίπτωση που η πίεση της ασθένειας είναι μεγάλη και οι προσβολές συνεχίζονται, θα χρειαστεί οι επεμβάσεις να συνεχιστούν (προληπτικά και θεραπευτικά).

 • Καρκίνωση (Pseudomonas savastanoi)

Η βακτηριολογική αυτή ασθένεια εκδηλώνεται με το σχηματισμό εξογκωμάτων, γνωστά ως καρκινώματα, σε κλαδίσκους, κλάδους, κορμό και σπανιότερα σε φύλλα και καρπούς, στα οποία προκαλεί κηλιδώσεις. Οδηγεί σε ξήρανση των κλάδων και εξασθένιση των δέντρων. Το παθογόνο επιβιώνει επιφυτικά και μολύνει τους ιστούς από πληγές. Η εξάπλωση της ασθένειας ευνοείται από την δημιουργία πληγών κατά τις καλλιεργητικές εργασίες (συλλογή καρπού κ.α.), τις χαμηλές θερμοκρασίες (παγετός), την ανεμοθύελλα, το χαλάζι και τη βροχή.

Συνθήκες υψηλής υγρασίας και σχετικά χαμηλών θερμοκρασιών, ευνοούν την προσβολή μέσω πληγών. Η ποικιλία Κορωνέικη είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στην καρκίνωση. Οδηγίες αντιμετώπισης: Συνιστάται να αποφεύγεται το κλάδεμα των δέντρων και η συλλογή καρπού με βροχερό καιρό. Τα κλαδευτικά εργαλεία να απολυμαίνονται με κατάλληλο απολυμαντικό (οινόπνευμα ή χλωρίνη). Αμέσως μετά τη συγκομιδή, το κλάδεμα, την εκδήλωση παγετού, το χαλάζι, συστήνεται προληπτικός ψεκασμός με εγκεκριμένο χαλκούχο σκεύασμα. Να αφαιρούνται, να απομακρύνονται και να καταστρέφονται οι προσβεβλημένοι κλάδοι σε «ξηρή περίοδο» για την αποφυγή νέων μολύνσεων.

 • Δάκος (Bactrocera oleae)

Ο δάκος είναι ο σημαντικότερος εχθρός της ελιάς. Η ζημιά που προκαλεί είναι ποσοτική (μείωση της παραγωγής και υποβάθμιση της εμπορικής αξίας του ελαιοκάρπου) και ποιοτική στο παραγόμενο ελαιόλαδο (αύξηση της οξύτητας και αλλοίωση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του). Οι ιδανικές συνθήκες για ωοτοκία του δάκου είναι μεταξύ 20 – 28 o C.

Η φετινή καλλιεργητική περίοδος της ελαιοκαλλιέργειας χαρακτηρίστηκε από ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη του δάκου. Η καλλιέργεια της ελιάς πρωίμησε κατά 2 εβδομάδες, η μέγιστη θερμοκρασία τους καλοκαιρινούς μήνες δεν ξεπέρασε τους 32 o C, η μέση θερμοκρασία κυμάνθηκε στους 28 o C, οι βροχοπτώσεις τον Ιούνιο ήταν σημαντικές και η σχετική υγρασία στην περιοχή μας ήταν υψηλή.

Οι παραπάνω παράγοντες συνέβαλλαν καθοριστικά στην πληθυσμιακή εξέλιξη της 1 ης γενεάς του εντόμου από τον Ιούνιο και λόγω της πρωιμότητας του ελαιοκάρπου άρχισε και η προσβολή από νωρίς. Η υπηρεσία διενήργησε τρεις δολωματικούς ψεκασμούς αλλά η προσβολή παρέμεινε σημαντική.

Οδηγίες αντιμετώπισης: να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε να συγκομίζονται όλοι οι ελαιόκαρποι τόσο από τα δέντρα όσο και από το έδαφος, για την αποφυγή εστιών διαχείμασης του εντόμου, το οποίο θα αποτελέσει τον αρχικό πληθυσμό της επόμενης χρονιάς (άνοιξη). Επίσης οι ασυγκόμιστοι ελαιόκαρποι αποτελούν τροφή για τον υπάρχον πληθυσμό. Συνιστάται πρώιμη συγκομιδή ελαιοκάρπου για την μείωση των επιπλέον προσβολών. Επίσης χειμερινή επιφανειακή κατεργασία του εδάφους πριν το Φεβρουάριο, θα έχει σαν αποτέλεσμα την έκθεση των νυμφών του δάκου στο ψύχος και την θανάτωση τους. Συνιστάται η διενέργεια δολωματικών ή θεραπευτικών ψεκασμών, όταν η προσβολή είναι πάνω από το οικονομικό όριο ζημιάς (>5% για τις ελαιοποιήσιμες και >1% για τις επιτραπέζιες ελιές).

Την φετινή καλλιεργητική περίοδο υπήρξε έντονη ζημιά στην ελαιοκαλλιέργεια, κυρίως κατά περιοχές, από μαργαρόνια και κηκιδόμυγα των βλαστών.

Προληπτικά μέτρα φυτοπροστασίας:

 • Απομάκρυνση και κάψιμο των προσβεβλημένων κλάδων των δέντρων (κηκιδόμυγα των βλαστών, ξυλοφάγα έντομα – φλοιτρίβης , φλοιοφάγος, καρκίνωση κ.α.).
 • Κλάδεμα πρώτα των υγιών δέντρων και μετά των προσβεβλημένων.
 • Το κλάδεμα να γίνεται με ξηρό και ήπιο καιρό, να μην υπάρχει υγρασία στα δέντρα.
 • Να απολυμαίνονται τα εργαλεία κλαδέματος.
 • Να διενεργείται ψεκασμός μετά τη συλλογή ελαιοκάρπου και το κλάδεμα.

Εκτιμώντας τα παραπάνω, συνιστάται στους ελαιοπαραγωγούς να παρακολουθούν τις Γεωργικές Προειδοποιήσεις του Π.Κ.Π.Φ.& Π.Ε. Αχαΐας και σε συνεργασία με τις Γεωτεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και τους τοπικούς γεωπόνους, να προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες φυτοπροστασίας στον κατάλληλο καλλιεργητικό χρόνο.

The post Φυτοπροστασία ελιάς κατά τη χειμερινή περίοδο appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Νέα πληρωμή στα φωτοβολταϊκά

Συνεχίζεται, με νέες εντολές προς τις τράπεζες, η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Αυγούστου 2018.

 

Mε τις νέες εντολές θα εξοφληθούν επιπλέον 1.020 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 20.124,97 € (85% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Αύγουστο).

The post Νέα πληρωμή στα φωτοβολταϊκά appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Αειφορία, έδαφος και νέα ΚΑΠ

Εκτιμάται ότι 275 εκτάρια γεωργικής γης καταστρέφονται καθημερινά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η καλή ποιότητα του εδάφους είναι απαραίτητη για τη γεωργία και το σύστημα παραγωγής τροφίμων, και ως εκ τούτου το καλής ποιότητας έδαφος είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της διατροφής και της γεωργίας.

 

Το έδαφος είναι το σύστημα υποστήριξης για τα θρεπτικά συστατικά, τη βιοποικιλότητα, το νερό και την οργανική ύλη, τα οποία είναι όλα απαραίτητα για την παραγωγή τροφίμων. Αυτό κάνει τους αγρότες «θεματοφύλακες του εδάφους». Εξαρτάται από αυτό, ενώ έχει την εξουσία να την προστατεύει και να τη χρησιμοποιεί με βιώσιμο τρόπο.

Η βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων έχει καταστεί θεμελιώδης στη γεωργία, ιδίως όταν καταπολεμά τις κλιματικές αλλαγές, διατηρώντας τη βιοποικιλότητα και διατηρώντας το περιβάλλον. Το νερό και το έδαφος είναι οι κύριοι πόροι, που χρησιμοποιούνται στη γεωργία και συνδέονται στενά, καθώς η ποιότητα και η ποσότητα του νερού, που χρησιμοποιείται στη γεωργία θα επηρεάσει το έδαφος.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η κοινή γεωργική πολιτική έχει θεσπίσει διάφορα μέσα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης του εδάφους. Η αρχή της πολλαπλής συμμόρφωσης συνδέει τις άμεσες πληρωμές με τη συμμόρφωση των γεωργών με τα βασικά πρότυπα για το περιβάλλον και το κλίμα, την ασφάλεια των τροφίμων, την υγεία των ζώων και των φυτών, την καλή διαβίωση των ζώων και τη διατήρηση της γης σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση. Με αυτόν τον τρόπο θέτει μια βάση για τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα και ενθαρρύνει τη βιώσιμη χρήση του εδάφους.

Οι άμεσες πληρωμές, που είναι διαθέσιμες στους γεωργούς μπορούν επίσης να συνδέονται με τη συμμόρφωσή τους με τα αποκαλούμενα μέτρα οικολογικού σχεδιασμού , τα οποία μπορούν επίσης να συμβάλουν στη διατήρηση του εδάφους καλής ποιότητας. Τα μέτρα αυτά, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 30% των άμεσων ενισχύσεων, απαιτούν από τους γεωργούς να διαφοροποιήσουν τις καλλιέργειες, να διατηρήσουν μόνιμους βοσκότοπους και να αφιερώσουν το 5% της αρόσιμης γης σε «περιοχές οικολογικής εστίασης». Οι ενέργειες αυτές συμβάλλουν στην αύξηση της ανθεκτικότητας του εδάφους, στη διατήρηση του άνθρακα στο έδαφος και στην προστασία της βιοποικιλότητας.

Η προστασία του εδάφους περιλαμβάνεται επίσης στα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης , τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τα οποία διαχειρίζονται τα ίδια τα κράτη μέλη. Η προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων και η αποκατάσταση, η διατήρηση και η ενίσχυση των οικοσυστημάτων που σχετίζονται με τη γεωργία είναι δύο από τους έξι βασικούς τομείς προτεραιότητας για την αγροτική ανάπτυξη και το έδαφος είναι σαφώς σημαντικό μέρος αυτού.

Τα μέτρα αυτά απέδειξαν ότι έχουν θετικό αντίκτυπο. Οι πρόσφατες εργασίες του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι μεταξύ του 2000 και του 2010, ο ρυθμός διάβρωσης του εδάφους μειώθηκε κατά 9% συνολικά και κατά 20% στην αρόσιμη γη.

Η βιώσιμη χρήση του νερού και του εδάφους συμβαδίζουν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επενδύει σε αυτόν τον τομέα. Μια ομάδα εργασίας για το νερό και τη γεωργία ανακοινώθηκε τον Φεβρουάριο του 2017, ελπίζοντας να ενισχύσει τις επενδύσεις και να εξαπλωθεί βέλτιστες πρακτικές για τη βελτίωση της βιωσιμότητας των υδάτων στην Ευρώπη. Ως επακόλουθο, δημιουργείται ένα κέντρο γνώσεων για το νερό και τη γεωργία και θα πρέπει να είναι πλήρως λειτουργικό μέχρι τα τέλη του 2018. Θα συνδέσει και θα ενσωματώσει υπάρχουσες πηγές πληροφοριών καθώς και θα δημιουργήσει νέες γνώσεις. Με τη μορφή μιας διαδικτυακής πύλης θα είναι ευρέως προσβάσιμη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι διοικήσεις των κρατών μελών και τα ενδιαφερόμενα μέρη για να εντοπίσουν τα πιο πιεστικά προβλήματα και να επιτρέψουν την ανάπτυξη κατάλληλων εργαλείων πολιτικής για τη γεωργία.

Έρευνα και καινοτομία

Η έρευνα και η καινοτομία επικεντρώνεται επίσης στη διαχείριση του εδάφους. Στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon 2020, 56 εκατομμύρια ευρώ έχουν επενδυθεί σε έργα σχετικά με τη διαχείριση του εδάφους κατά την περίοδο 2014-2017. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα Soilcare χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος με συνεισφορά της ΕΕ ύψους 983.450 ευρώ. Στόχος του έργου αυτού είναι να εντοπίσει και να αξιολογήσει πολλά υποσχόμενα συστήματα καλλιέργειας βελτιώνοντας το έδαφος και αγρονομικές τεχνικές για την αύξηση της βιωσιμότητας και της κερδοφορίας. Για να γίνει αυτό, θα χρησιμοποιηθεί μια διεπιστημονική προσέγγιση για την αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων μιας νέας γενιάς συστημάτων βελτίωσης του εδάφους που λαμβάνουν υπόψη τις βιολογικές, κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές πτυχές. Στο πλαίσιο του νέου προγράμματος εργασίας «Ορίζοντας 2020» 2018-2020, άλλα 100 εκατομμύρια ευρώ θα επενδυθούν στην έρευνα σχετικά με το έδαφος.

Η γεωργική ευρωπαϊκή εταιρική σχέση καινοτομίας (EIP-AGRI) ασχολείται επίσης με το έδαφος. Πολλές ομάδες εστίασης, οι οποίες αποτελούνται από ομάδες εμπειρογνωμόνων, που προτείνουν προσανατολισμό για μελλοντικά έργα, εργάζονται στο έδαφος είτε άμεσα είτε έμμεσα. Για παράδειγμα, μία από αυτές τις ομάδες έχει εκδώσει ένα φυλλάδιο με θέμα «Οργανικά θέματα εδάφους». Επιπλέον, επιχειρησιακές ομάδες ασχολούνται με αυτό το ζήτημα, ενώ περίπου το 5% όλων των επιχειρησιακών ομάδων ασχολούνται με τη διαχείριση του εδάφους. Οι ομάδες αυτές εργάζονται σε καινοτόμα έργα. Για παράδειγμα, μια επιχειρησιακή ομάδα χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο εργάζεται για την «κάλυψη της διαχείρισης των καλλιεργειών για τη βελτίωση της βιολογίας του εδάφους». Επιδιώκει να συγκρίνει τις επιπτώσεις των διαφόρων μεθόδων κάλυψης καλλιεργειών, μιας καλλιέργειας που καλλιεργείται για την προστασία και τον εμπλουτισμό της διαχείρισης του εδάφους στη βιολογία του εδάφους.

Η μελλοντική ΚΑΠ και η διαχείριση του εδάφους

Η τρέχουσα ΚΑΠ προσφέρει διάφορα μέσα για την προώθηση της βιωσιμότητας, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη διατήρηση του περιβάλλοντος. Η περιβαλλοντική φροντίδα, η δράση για την αλλαγή του κλίματος και η προστασία του τοπίου και της βιοποικιλότητας είναι τρεις από τις εννέα βασικές προτεραιότητες της μελλοντικής ΚΑΠ, όπως επισημάνθηκε πρόσφατα από την ανακοίνωση για το μέλλον της διατροφής και της γεωργίας. . Η μελλοντική ΚΑΠ θα συμβάλει στην αειφόρο διαχείριση και την αποδοτική χρήση του εδάφους μας χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση βασισμένη σε αποδείξεις και επιδόσεις, η οποία στηρίζεται στην ψηφιοποίηση.

Για παράδειγμα:

Το νέο πλαίσιο «πλαισίου» της μελλοντικής ΚΑΠ υποστηρίζει βελτιωμένη ποιότητα και προστασία του εδάφους και αυξημένη δέσμευση άνθρακα μέσω της καλύτερης χρήσης της γης και της διαχείρισης της κάλυψης. Οι γεωργοί πρέπει να συμμορφώνονται με τις καλές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες (ΕΕΑΕ), οι οποίες συνδέονται με την άμεση στήριξη του εισοδήματός τους. Οι γεωργοπεριβαλλοντικές ενέργειες που αφορούν το έδαφος περιλαμβάνουν την προστασία των τυρφώνων και των υγροτόπων, την εναλλαγή καλλιεργειών (αντικαθιστά τη διαφοροποίηση των καλλιεργειών), την ελάχιστη διαχείριση της γης κάτω από την καλλιέργεια για τη μείωση της υποβάθμισης του εδάφους και την κάλυψη του εδάφους.

Επιπλέον, υπάρχει τώρα μια υποχρεωτική απαίτηση για την ΚΑΕ για όλους τους αγρότες να χρησιμοποιούν το εργαλείο αγροτικής βιωσιμότητας (FaST) για την ανάπτυξη των σχεδίων διαχείρισής τους. Το εργαλείο συγκεντρώνει πληροφορίες, όπως δορυφορικά δεδομένα, δειγματοληψία εδάφους και πληροφορίες σχετικά με τα αγροτεμάχια, προκειμένου να βοηθήσουν τους γεωργούς να λαμβάνουν ενημερωμένες και στοχοθετημένες αποφάσεις σχετικά με τις ανάγκες τους σε θρεπτικές ουσίες.

Το μέλλον της ΚΑΠ ενσωματώνει επίσης ένα νέο και καινοτόμο εθελοντικό πλαίσιο στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα και του πυλώνα 2. Οι πρώτοι πυλώνες «οικοσυστήματα» και ο πυλώνας 2 «γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα για το κλίμα» ενθαρρύνουν ή / και επιβραβεύουν τους αγρότες και τους δικαιούχους, τις υποχρεωτικές απαιτήσεις της «συνάφειας» ως μέσου βελτίωσης των περιβαλλοντικών και κλιματικών επιδόσεών τους. Κάθε κράτος μέλος σχεδιάζει αυτά τα συστήματα σύμφωνα με τις τοπικές ανάγκες και συνθήκες. Η ενισχυμένη διαχείριση των μόνιμων βοσκοτόπων, η βιολογική γεωργία, η αναδάσωση και η δημιουργία δασών, η αγροοικολογία και η αγροδασοκομία, η αγροτική ακρίβεια, είναι μερικά παραδείγματα ωφέλιμων πρακτικών καλλιέργειας εδάφους που θα μπορούσαν να προσφέρουν τα κράτη μέλη.

Η ψηφιοποίηση αποτελεί αντικειμενικό στόχο της μελλοντικής ΚΑΠ και διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της μελλοντικής ΚΑΠ. Η ψηφιοποίηση αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση της γονιμότητας του εδάφους και στη μείωση της ρύπανσης, υποστηρίζοντας την καλύτερη διαχείριση των αγροκτημάτων και χρησιμοποιώντας τη σωστή ποσότητα εισροών στη σωστή θέση την κατάλληλη στιγμή. Η αγροτική ακρίβεια περιλαμβάνει τη χρήση ψηφιακών τεχνικών για την παρακολούθηση και τη βελτιστοποίηση με ακρίβεια των διαδικασιών γεωργικής παραγωγής για τη μεγιστοποίηση των αποδόσεων χρησιμοποιώντας λιγότερες εισροές (π.χ. λιπάσματα και φυτοφάρμακα).

Συνολικά, η μελλοντική ΚΑΠ θα στηρίξει καλύτερα τις αγρονομικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω μιας πιο στοχοθετημένης, φιλόδοξης και ευέλικτης προσέγγισης, η οποία θα φέρει την ευθύνη των κρατών μελών να σχεδιάσουν ένα συνδυασμό συστημάτων που να ανταποκρίνονται σε περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους σε επίπεδο ΕΕ.

Δεδομένου ότι τα συστήματα θα προσαρμοστούν στις τοπικές ανάγκες και συνθήκες, αυτό θα συμβάλει στη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τη βελτίωση της γονιμότητας και της δομής του εδάφους, τη μείωση της διάβρωσης του εδάφους και της απερήμωσης, την καλύτερη διαχείριση των θρεπτικών ουσιών και την ενίσχυση της αποθήκευσης άνθρακα στο έδαφος.

The post Αειφορία, έδαφος και νέα ΚΑΠ appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Συνεργασία της ΑΜΦΙΓΑΛ με το Δ.ΙΕΚ «γαλακτοκομίας και τυροκομίας» στην Αμφιλοχία

Μια πολύ σημαντική συνεργασία ανακοίνωσε η ΑΜΦΙΓΑΛ με το Δ.ΙΕΚ «Γαλακτοκομίας και Τυροκομίας» και συγκεκριμένα για τους σπουδαστές της ειδικότητας «Τυροκομίας», το οποίος μόλις ξεκίνησε να λειτουργεί στην Αμφιλοχία.

 

Σε μια περιοχή όπου φημίζεται για τα μοναδικά τυροκομικά της προϊόντα, και που μπορεί να εξελιχθεί σε τεράστιο εκπαιδευτικό κέντρο στην γαλακτοκομία και στην τυροκομία, η ΑΜΦΙΓΑΛ πρωτοπορεί και γίνεται αρωγός στην πρωτοβουλία αυτή, με απώτερο στόχο όχι μόνο την εκπαίδευση των νέων αλλά και την ανάδειξη των τοπικών τυροκομικών προϊόντων.

Οι σπουδαστές θα έχουν την δυνατότητα να εκπαιδευτούν σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και να αποκτήσουν μοναδικές εμπειρίες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Το σύνολο των εργαστηρίων των βασικών μαθημάτων θα πραγματοποιούνται στους χώρους του εργοστασίου από εξειδικευμένα στελέχη του με πολυετή πείρα.

Την πρωτοβουλία αυτή έχουν αγκαλιάσει όλοι οι εργαζόμενοι του εργοστασίου.

Δείτε περισσότερα στην ιστοσελίδα της ΑΜΦΙΓΑΛ, στη διεύθυνση amfigal.com.gr

The post Συνεργασία της ΑΜΦΙΓΑΛ με το Δ.ΙΕΚ «γαλακτοκομίας και τυροκομίας» στην Αμφιλοχία appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Πληρωμές 1,6 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Από τις 03/12/2018 έως τις 05/12/2018 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 1.694.602,74 ευρώ.

Οι πληρωμές, που αφορούν 223 δικαιούχους, είναι μεταξύ άλλων για τα μέτρα 121 και 112 για επενδύσεις και ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων, καθώς επίσης των νέων αγροτών, βιολογικής κτηνοτροφίας, σπάνιων φυλών, αμειψισποράς, ομάδες leader κ.ά.

Δείτε αναλυτικά το σχετικό αρχείο του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ.

The post Πληρωμές 1,6 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Μεγαλύτερη από ποτέ η 11η ZOOTECHNIA

Μεγαλύτερη από ποτέ αναμένεται να είναι η 11η Διεθνής Έκθεση για την Κτηνοτροφία και την Πτηνοτροφία ZOOTECHNIA, που διοργανώνεται από την 31η Ιανουαρίου έως τις 3 Φεβρουαρίου του 2019 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Είναι ενδεικτικό πως η αυξημένη ζήτηση για την έκθεση οδήγησε στην αξιοποίηση δύο ακόμα περιπτέρων σε σχέση με την προηγούμενη διοργάνωση, με αιχμή τις ζωοτροφές και τον μηχανολογικό εξοπλισμό.

Η 11η ZOOTECHNIA θα αποτελέσει το επίκεντρο όλων των τελευταίων εξελίξεων του κλάδου της κτηνοτροφίας-πτηνοτροφίας στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Μάλιστα, leader επιχειρήσεις του κλάδου από την Ελλάδα και το εξωτερικό έχουν ήδη κλείσει την παρουσία τους στη διοργάνωση, ενώ μεγάλο είναι και το ενδιαφέρον εμπορικών επισκεπτών από όλη τη χώρα και άλλα κράτη της ευρύτερης περιοχής.

Στο πλαίσιο της ZOOTECHNIA θα διοργανωθεί το καθιερωμένο πλέον Pet Festival, ενώ θα φιλοξενηθεί και το «Σαλόνι Αλόγου».

H ZOOTECHNIA πλαισιώνεται και από ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων. Σε αυτές περιλαμβάνεται η εκδήλωση που συνδιοργανώνουν η ΔΕΘ-Helexpo και το Εργαστήριο Ζωοτεχνίας του Τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ, στην οποία θα παρουσιαστούν οι πιο επίκαιρες καινοτομίες στην κατασκευή των σταβλικών εγκαταστάσεων, τη διατροφή των ζώων και την χρήση νέων τεχνολογιών στη διαχείριση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, μέσω επιδεικτικών παραδειγμάτων σε συνεργασία με αντίστοιχες παραγωγικές επιχειρήσεις.

Επίσης, από την 1η έως τις 3 Φεβρουαρίου συνδιοργανώνεται στο πλαίσιο της ZOOTECHNIA από την ΔΕΘ-Helexpo και το περιοδικό Meat News το Πανελλήνιο Συνέδριο «Το κρέας και τα προϊόντα του, από τον σταύλο στο πιάτο».

Τέλος, ένα ακόμα συνέδριο θα φιλοξενηθεί στην 11η ZOOTECHNIA με θέμα «Η εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας στη γεωργία και στην κτηνοτροφία», το οποίο θα συνδιοργανωθεί από τη ΔΕΘ-Helexpo και την Success Consulting & Financing.

The post Μεγαλύτερη από ποτέ η 11η ZOOTECHNIA appeared first on Ένωση Αγρινίου.