Άρθρα

Η εγκύκλιος για τη Μεταβίβαση Δικαιωμάτων

Οι γεωργοί, που κατέχουν οριστικά δικαιώματα βασικής ενίσχυσης το έτος 2019, δύναται να μεταβιβάσουν το σύνολο ή μέρος των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το εν λόγω έτος.

Για τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης απαιτείται η υποβολή αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος έχει οριστεί ως αρμόδιος φορέας υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων μεταβίβασης, σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 1406/52601/2016 ΥΑ, όπως τροποποιημένη ισχύει.

Η αίτηση μεταβίβασης υποβάλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου. O αιτών μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στις οn-line εφαρμογές του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω εγγραφής στη ιστοσελίδα https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/ και μετά να επιλέξει τη χρήση της εφαρμογής μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης έτους 2019. Επισημαίνεται ότι, παραγωγοί που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο σύστημα για τα έτη (2014-2019) ή έχουν υποβάλλει αίτηση στα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα (Βιολογικές Καλλιέργειες, Κομφούζιο, Νιτρορύπανση) για την είσοδό τους μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα τελευταία επικαιροποιημένα στοιχεία ταυτοποίησης (όνομα χρήστη, κωδικό).

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής επιλέγεται η χρήση της εφαρμογής μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης έτους 2019 και ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα: 

  • Καταχώριση της αίτησης
  • Εκτύπωση του υποδείγματος
  • Υπογραφή του υποδείγματος από τους συμβαλλομένους
  • Θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής για κάθε συμβαλλόμενο ξεχωριστά από αρμόδια αρχή
  • Επισύναψη στην αίτηση του υποδείγματος μεταβίβασης και τα κατά περίπτωση μεταβίβασης απαιτούμενα δικαιολογητικά
  • Οριστικοποίηση, που ενέχει τη θέση της υποβολής της αίτησης μεταβίβασης
  • Εκτύπωση της οριστικοποιημένης αίτησης μεταβίβασης και του διαβιβαστικού τα οποία φυλάσσονται υποχρεωτικά τουλάχιστον για μία πενταετία στο προσωπικό αρχείο του αιτούντα, μαζί με τα πρωτότυπα δικαιολογητικά.

Δεν απαιτείται εκ νέου εγγραφή στο σύστημα ή πιστοποίηση μέσω taxisnet.

Η αίτηση μεταβίβασης υποβάλλεται ηλεκτρονικά είτε από τον ίδιο τον γεωργό ή από ορισμένο με πληρεξούσιο εντολοδόχο.

Η αίτηση μεταβίβασης υποβάλλεται από τον μεταβιβαστή των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης εκτός από τις παρακάτω περιπτώσεις:

α) η αίτηση της μεταβίβασης δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς υποβάλλεται από τον κληρονόμο-αποδέκτη.

β) η αίτηση της λύσης μίσθωσης των δικαιωμάτων υποβάλλεται από τον μισθωτή των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης.

Καταληκτική ημερομηνία οριστικοποίησης και συνεπώς υποβολής των αιτήσεων μεταβίβασης είναι η Τετάρτη, 15η Μαΐου 2019. Αιτήσεις μεταβίβασης, οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή αλλά δεν έχουν οριστικοποιηθεί ως την ως άνω καταληκτική ημερομηνία θεωρούνται ως μη υποβληθείσες στον ΟΠΕΚΕΠΕ για το έτος 2019.

Καταληκτική ημερομηνία τροποποίησης ή και ακύρωσης εμπρόθεσμα (έως 15/05/2019) οριστικοποιημένων αιτήσεων μεταβίβασης είναι η Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2019.

Αναλυτικά ολόκληρη η σχετική εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες και για υποβολή αιτήσεων Μεταβίβασης οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Υποστήριξης Αγροτών της Ένωσης Αγρινίου και στο Τμήμα Επιδοτήσεων, στην οδό Παπαϊωάννου 23 στο Αγρίνιο και στα υποκαταστήματα του Συνεταιρισμού. Τηλ.:  2641.0.69013-69034.

The post Η εγκύκλιος για τη Μεταβίβαση Δικαιωμάτων appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Συνδεδεμένες: τα ποσά για αιγοπρόβειο και βόειο κρέας και για σηροτροφία

Δημοσιεύτηκαν στην Διαύγεια οι αποφάσεις για τον καθορισμό των συνδεδεμένων ενισχύσεων και αφορά τις αιτήσεις ενίσχυσης που υποβλήθηκαν για το έτος 2018.

Συγκεκριμένα, καθορίστηκε το ύψος της συνδεδεμένης ενίσχυσης στο ποσό των 171 ευρώ ανά επιλέξιμο θηλυκό ζώο, στον τομέα του βόειου κρέατος.

Η συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα πρόβειου και αίγειου κρέατος καθορίστηκε στο ποσό των 9,35 ευρώ ανά επιλέξιμο ζώο.

Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα της σηροτροφίας, για το έτος ενίσχυσης 2018, καθορίζεται στα 318,5 ευρώ/κουτί .

The post Συνδεδεμένες: τα ποσά για αιγοπρόβειο και βόειο κρέας και για σηροτροφία appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Ξεκίνησε η αρδευτική περίοδος

O Γ.Ο.Ε.Β. Αχελώου, λόγω της έναρξης της αρδευτικής περιόδου για το έτος 2019 που ξεκίνησε στις 15/04/2019, ανακοινώνει στους κατοίκους, που γειτνιάζουν με κρατικά εγγειοβελτιωτικά έργα και σε όσους κινούνται πλησίον αυτών ότι, για την αποφυγή ατυχημάτων, απαγορεύεται:

1) Η διέλευση στους δρόμους των κεντρικών προσαγωγών ανοικτών διωρύγων

2) Η προσέγγιση και η παραμονή στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους των αντλιοστασίων καθώς και των δεξαμενών τους

3) Το ψάρεμα και η κολύμβηση σε δεξαμενές και σε διώρυγες.

Ειδικότερα, γονείς, που οι κατοικίες τους γειτνιάζουν με εγγειοβελτιωτικά και αρδευτικά έργα, να απαγορεύουν αυστηρά στα παιδιά τους να πλησιάζουν σε αυτά και κυρίως σε ανοιχτές διώρυγες μεταφοράς και δεξαμενές αποθήκευσης νερού.

The post Ξεκίνησε η αρδευτική περίοδος appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Πληρωμές 4,6 εκατ. ευρώ σε 1.005 δικαιούχους

Από τις 16/04/2019 έως τις 17/04/2019 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 4.673.854,76 €.

Οι πληρωμές αφορούν σε δράσεις και μέτρα του ΠΑΑ, όπως η βιολογική κτηνοτροφία, το πρόγραμμα νέων αγροτών, δασώσεις, μακροχρόνια παύση γαιών, απονιτροποίηση, μελισσοκομικά προγράμματα κτλ.

Αναλυτικά το σχετικό αρχείο του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ.

The post Πληρωμές 4,6 εκατ. ευρώ σε 1.005 δικαιούχους appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Σύσκεψη την για ανακύκλωσης κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Πραγματοποιήθηκε χθες σύσκεψη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα το Σχέδιο Δράσης για την ανακύκλωση κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων, με τη συμμετοχή του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος και όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρος Αραχωβίτης, τόνισε απευθυνόμενος προς τους φορείς ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε, να προχωρήσουμε και να υλοποιήσουμε άμεσα σε ένα εθνικό Σχέδιο Δράσης, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε η τοποθέτηση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Σωκράτη Φάμελλου.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, επίσης, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βασίλης Κόκκαλης, ο Γενικός Γραμματέας, Νίκος Αντώνογλου, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ο Ελληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας (ΕΣΥΦ) και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Επαγγελματιών Γεωπόνων.

Από την πλευρά του, ως υπόχρεος, ο ΕΣΥΦ παρουσίασε εν περιλήψει το σχέδιο του φακέλου, που θα καταθέσει για το δικό του σύστημα ανακύκλωσης κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Το ΥπΑΑΤ επιφυλάχθηκε να το μελετήσει, όπως και οι υπόλοιποι φορείς και θα ακολουθήσει νέα συνάντηση, κατά την οποία θα υπάρξουν οι τελικές αποφάσεις.

Έως το τέλος του χρόνου η χώρα μας υποχρεούται να έχει θέσει σε εφαρμογή το σύστημα ανακύκλωσης, το οποίο θα εμπλέκει ολόκληρη την αλυσίδα πώλησης και διακίνησης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς και τον τελικό χρήστη, που είναι ο αγρότης.

The post Σύσκεψη την για ανακύκλωσης κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Ενστάσεις για την τηλεπισκόπηση

Με ανακοίνωσή του ο ΟΠΕΚΕΠΕ γνωστοποιεί ότι σήμερα αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα ελέγχων μέσω τηλεπισκόπησης στα πλαίσια της Πράσινης Ενίσχυσης, των Συνδεδεμένων Καθεστώτων και της Ειδικής Ενίσχυσης Βάμβακος, στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Καρτέλα του Αγρότη» για τους γεωργούς που εμπίπτουν σε δείγμα ελέγχου.

Η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων ελέγχου πραγματοποιείται ηλεκτρονικά και θεωρείται ότι έχει νομίμως κοινοποιηθεί μετά την παρέλευση δέκα ημερών, από την ανάρτησή τους στο λογαριασμό του υπόχρεου στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Καρτέλα του Αγρότη» στο πληροφοριακό σύστημα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα ελέγχου είναι απαραίτητη η είσοδος στην εφαρμογή “Καρτέλα Αγρότη” https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/FarmersTab/#/login/. Για να είναι δυνατή η είσοδός στην εφαρμογή είναι απαραίτητη η λήψη κωδικού και η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από τη σελίδα https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/eggrafi.php. Οδηγίες για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού και λήψης κωδικού περιέχονται στο αρχείο https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/static/files/egxeiridio_online_xristi.pdf.

Επισημαίνεται ότι οι παραγωγοί, οι οποίοι έχουν υποβάλλει Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης online για τα έτη 2014-2018 ΔΕΝ απαιτείται να παραλάβουν εκ νέου κωδικό.

Επιπροσθέτως, γίνεται γνωστό ότι η ειδική εφαρμογή υποβολής ενστάσεων κατά των αποτελεσμάτων ελέγχων μέσω τηλεπισκόπησης στα πλαίσια της Πράσινης Ενίσχυσης, των Συνδεδεμένων Καθεστώτων και της Ειδικής Ενίσχυσης Βάμβακος, θα λειτουργήσει από 17/04/2019 έως και 03/05/2019, με σκοπό να δοθεί στους ενδιαφερόμενους η ευκαιρία για περαιτέρω εξέταση των περιπτώσεων μείωσης λόγω ελέγχου.

Η εν λόγω εφαρμογή είναι ήδη διαθέσιμη στα κατά τόπους ΚΥΔ (Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων), όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν σχετικό αίτημα ένστασης.

Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι που έχουν υποβάλλει την ΕΑΕ 2018 online, μπορούν να υποβάλουν ένσταση με τους κωδικούς του προσωπικού τους λογαριασμού εισερχόμενοι στη σελίδα https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/ μετά την εισαγωγή στην εφαρμογή Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2018 στον κατάλογο επιλογής (menu) «ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ». Διευκρινήσεις αναφορικά με τον τρόπο υποβολής ενστάσεων, έχουν αναρτηθεί στον κατάλογο επιλογής (menu) «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ».

Για περισσότερες πληροφορίες οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Υποστήριξης Αγροτών και το ΚΥΔ της Ένωσης Αγρινίου, στην οδό Παπαϊωάννου 23 στο Αγρίνιο και στα υποκαταστήματα του Συνεταιρισμού. Τηλ.:  2641.0.69013-69034.

The post Ενστάσεις για την τηλεπισκόπηση appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Προσλήψεις μερικής απασχόλησης στην ΑΜΦΙΓΑΛ

Η Μονάδα Επεξεργασίας και Τυποποίησης Γάλακτος ΑΜΦΙΓΑΛ Α.Ε., αναζητεί προσωπικό μερικής απασχόλησης για συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες και παρουσίαση σε γευστικές δοκιμές.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν στο 6939457802, καθημερινά, από 10:00 το πρωί μέχρι 3:00 το μεσημέρι.

The post Προσλήψεις μερικής απασχόλησης στην ΑΜΦΙΓΑΛ appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Πυρηνοτρήτης – Ψύλλα – Γλοιοσπόριο και άμεσες επεμβάσεις στο λιοστάσι

Οδηγίες και χρήσιμες συμβουλές προς τους ελαιοπαραγωγούς για της επεμβάσεις που αυτή την περίοδο πρέπει να κάνουν, προκειμένου να αποφύγουν προβλήματα που δύνανται να επηρεάσουν την παραγωγή.

Πυρηνοτρήτης

Το έντομο γεννάει τα αυγά του στα ανθοφόρα μπουμπούκια από το στάδιο διαχωρισμού του μούρου μέχρι και το στάδιο κρόκιασμα-αρχή άνθησης. Οι προνύμφες ανθόβιας γενιάς τρώνε τα όργανα του άνθους, με αποτέλεσμα τα άνθη να ξεραίνονται και να παραμένουν στην ανθοταξία ενωμένα με μετάξινα νήματα.

Μπορεί να προκαλέσει σημαντικές ζημιές σε ελαιώνες με μειωμένη καρποφορία, ειδικά εάν κατά τα προηγούμενα έτη είχαν εντοπιστεί σοβαρές προσβολές από το έντομο. Σε ελαιώνες με ικανοποιητική/μεγάλη ανθοφορία οι ζημιές συνήθως είναι περιορισμένες.

Η κατάλληλη περίοδος, εφόσον κρίνεται αναγκαία η καταπολέμηση, είναι όταν τα δένδρα βρίσκονται στις αρχές της άνθησης (5 – 25%).

Στις πρώιμες περιοχές συστήνεται άμεση επέμβαση με κατάλληλα σκευάσματα (σύμφωνα με τις λίστες που έχουν αναρτηθεί), ενώ στις υπόλοιπες περιοχές λίγο αργότερα.

Ειδικά για τις βιολογικές καλλιέργειες, σε ελαιώνες που παρουσιάζουν προσβολή, κρίνεται αναγκαίος ο ψεκασμός της ανθόβιας γενιάς με σκευάσματα Βάκιλλου Θουριγγίας, καθώς δε βλάπτει τα ωφέλιμα έντομα αλλά και επειδή η αντιμετώπιση της καρπόβιας γενιάς του εντόμου με βιολογικά σκευάσματα δεν είναι αποτελεσματική.

Ψύλλα (Βαμβακάδα)

Οι προσβολές είναι περιοδικές και σποραδικές. Χαρακτηριστικό λευκό έκκριμα που προσβάλει τη νεαρή βλάστηση, καλύπτει τις ταξιανθίες, εμποδίζει τη γονιμοποιήση και την ανάπτυξη της καρποφορίας.

Συστήνεται να γίνει καταπολέμηση μόνο στις περιπτώσεις όπου η ανθοφορία είναι μικρή και υπάρχουν σοβαρές προσβολές ταξιανθιών (πάνω από 30%).

Συνδυασμένη καταπολέμηση με σκευάσματα κατά του Πυρηνοτρήτη και παραφινικά λάδια.

Γλοιοσπόριο

Η ασθένεια τα τελευταία έτη δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα στην ελαιοκαλλιέργεια σε πολλές περιοχές όπου σε συνδυασμό με άλλες ασθένειες και εχθρούς (π.χ. Κερκόσπορα, Δάκος) μείωσαν αισθητά την ποσότητα και υποβάθμισαν πολύ την ποιότητα της παραγωγής.

Έχει αποδειχθεί ότι ο μύκητας προσβάλλει όχι μόνο τους ώριμους καρπούς το Φθινόπωρο, αλλά προκαλεί νεκρώσεις σε ορισμένα άνθη και μεταφέρεται στους καρπούς όπου παραμένει σε λανθάνουσα κατάσταση μέχρι την ωρίμανση.

Προκαλεί δηλαδή λανθάνουσα προσβολή σε νεαρά καρπίδια η οποία προέρχεται από μολύνσεις στο στάδιο της ανθοφορίας και εμφανίζεται αργότερα στον καρπό.

Συστήνεται οι ψεκασμοί σε όσες περιοχές υπήρχε έντονο πρόβλημα τα περασμένα έτη να ξεκινήσουν λίγο πριν την άνθηση.

Ταυτόχρονη χρήση στρομπιλουρινών και χαλκούχων φαίνεται να δρα ευεργετικά, αλλά απαιτούνται ακόμη περαιτέρω έρευνες και αξιολόγηση όλων των εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση της ασθένειας.

Καλλιεργητικά μέτρα: Αφαίρεση και κάψιμο μολυσμένων κλαδίσκων, νεκρών φύλλων, μουμιοποιημένων καρπών. Βαθύ παράχωμα των πεσμένων στο έδαφος μουμιοποιημένων καρπών, νεκρών φύλλων. Καλό κλάδεμα και ζιζανιοκτονία.

Προσοχή: Συμβουλευτείτε τον γεωπόνο σας. Εφαρμόστε τις αρχές ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας. Χρησιμοποιείστε μόνο εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα των σκευασμάτων.

The post Πυρηνοτρήτης – Ψύλλα – Γλοιοσπόριο και άμεσες επεμβάσεις στο λιοστάσι appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Καλλιέργεια φιστικιάς: ευρύτοµο – ψύλλα – σκολύτης  

Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων απ’ το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου.

 

ΕΥΡΥΤΟΜΟ  

Εικ. 1. Τα ακμαία μοιάζουν με
μικρές σφήκες.

Εικ. 2. Οπή εξόδου ακμαίων από
μουμιοποιημένους καρπούς.

 

 

 

 

 

 

 

 

Είναι ο σπουδαιότερος εχθρός της φιστκιάς (εικόνα 1).

Έχει μια γενεά το χρόνο και διαχειμάζει σαν προνύμφη μέσα στους καρπούς που έχουν μείνει στο δένδρο ή έχουν πέσει στο έδαφος.

Τα ακμαία βγαίνουν από τους μουμιοποιημένους καρπούς του προηγούμενου έτους, ανοίγοντας με τη γνάθο τους μια οπή (εικόνα 2).

Τα περισσότερα είναι θηλυκά και ωοτοκούν εντός των νέων καρπών τρεις ημέρες μετά την εμφάνισή τους.

Αντιμετώπιση

Σε προηγούμενο δελτίο μας (19-2-2019) συστάθηκε η συλλογή μουμιοποιημένων καρπών, ο έλεγχος ενός ποσοστού για παρουσία προνυμφών στο εσωτερικό τους και η τοποθέτησή τους σε πλαστικά ή γυάλινα διαφανή δοχεία, καλυμένα με εντομοστεγές δίχτυ (π.χ. τούλι).

Επειδή από αρχές Μαΐου αναμένεται η έξοδος των ακμαίων του εντόμου, συνιστάται στους παραγωγούς ο τακτικός έλεγχος των δοχείων αυτών, ώστε να προβούν σε άμεση έναρξη ψεκασμών με την εμφάνιση των εντόμων, πριν αυτά ωοτοκήσουν στους νέους καρπούς. Οι ψεκασμοί αυτοί θα πρέπει να επαναλαμβάνονται κάθε 7-10 ημέρες μέχρι να ξυλοποιηθεί το περικάρπιο. Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες: aluminium silicate (kaolin), deltamethrin, phosmet.

ΨΥΛΛΑ  

Εικ. 3. Νύμφες και ακμαία ψύλλας στην κάτω επιφάνεια του φύλλου,
όπως φαίνονται με έναν απλό μεγεθυντικό φακό (πηγή: neolaki.net).

Εμφανίζεται από τα μέσα Απριλίου, ωοτοκεί το Μάιο και παραμένει πάνω στα δένδρα μέχρι την πτώση των φύλλων, συμπληρώνοντας 4-5 γενεές το χρόνο.

Προσβάλει τους βλαστούς, τα φύλλα και τους ανθοφόρους οφθαλμούς, από όπου μυζά φυτικούς χυμούς δημιουργώντας νεκρωτικά στίγματα και εκκρίνει μελιτώματα.

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που παρουσιάζονται δευτερογενώς είναι ο μύκητας της καπνιάς που αναπτύσσεται πάνω στη μελιτώδη ουσία.

Αποτέλεσμα της προσβολής είναι η πρόωρη φυλλόπτωση, η καταστροφή των οφθαλμών και η μη πλήρης ωρίμανση των καρπών, οι οποίοι μένουν κλειστοί.

Αντιμετώπιση

Ο πληθυσμός της ψύλλας, εάν δεν ελεγχθεί εγκαίρως, μπορεί να εξελιχθεί σε υψηλά επίπεδα κατά την διάρκεια του καλοκαιριού, με αποτέλεσμα την σημαντική εξασθένηση της καλλιέργειας. Συνιστάται στους παραγωγούς να ελέγχουν την καλλιέργειά τους για την πιθανή παρουσία του εντόμου και στην περίπτωση που παρατηρηθούν προσβολές (εικόνα 3) να διενεργηθεί ψεκασμός με ένα εγκεκριμένο για την καλλιέργεια γεωργικό φάρμακο.

Υπενθυμίζεται ότι οι ψεκασμοί οι οποίοι θα εφαρμοστούν για το ευρύτομο περιορίζουν την ψύλλα. Γι’ αυτό η χρήση των φαρμάκων θα πρέπει να γίνεται με προσοχή, καθώς υπάρχει κίνδυνος εξόντωσης των φυσικών εχθρών του εντόμου. Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες: aluminium silicate (kaolin), fenoxycarb, phosmet, spinetoram, spinosad.

ΣΚΟΛΥΤΗΣ  

Εικ. 4. Μικρό, ωοειδές, καστανόμαυρο σκαθάρι (πηγή: pistaches.eu).

Είναι το κυριότερο ξυλοφάγο έντομο της φιστικιάς (εικόνα 4) και εμφανίζεται την άνοιξη (Απρίλιο – Μάιο). Προσβάλει κυρίως τα εξασθενημένα από διάφορες αιτίες δένδρα.

Καταστρέφει τους ξυλοφόρους οφθαλμούς, καθώς και τη νεαρή βλάστηση, ορύσσοντας στοές διατροφής και προκαλώντας ξηράνσεις.

Τα ακμαία αρχίζουν να εγκαταλείπουν τις στοές διατροφής όταν το φυτό εισέρχεται σε λήθαργο (τέλος φθινοπώρου – αρχές χειμώνα) και μετακινούνται σε εξασθενημένους ή ημίξερους βλαστούς, ή σε κλάδους εγκαταλελειμμένους στο έδαφος, όπου ορύσσουν στοές αναπαραγωγής και διαχειμάζουν.

Αντιμετώπιση

Η καταπολέμηση βασίζεται κυρίως σε καλλιεργητικά μέτρα, τα οποία θα πρέπει να εφαρμόζονται σχολαστικά κάθε χρόνο από όλους τους καλλιεργητές μιας περιοχής, για να μη μεταναστεύουν τα έντομα από τα προσβεβλημένα δενδροκομεία στα υγιή.

Διατήρηση των δένδρων σε καλή κατάσταση βλάστησης (λίπανση, άρδευση, κλάδεμα) και καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών.

Απομάκρυνση και κάψιμο όλων των ξηρών και εξασθενημένων κλάδων από τα δένδρα, καθώς και αυτών που τυχόν έχουν απομείνει από το κλάδεμα και τον καθαρισμό των δένδρων.

  • Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα των σκευασμάτων.
  • Η χρήση των προϊόντων αυτών πρέπει να γίνεται από επαγγελματίες χρήστες κατόχους πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

 

The post Καλλιέργεια φιστικιάς: ευρύτοµο – ψύλλα – σκολύτης   appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Προπαγάνδα και εξαπάτηση από τη μηχανοπαρέα

Ύστατη προσπάθεια παραπληροφόρησης απ’ τους εκβιαστές του ΟΣΔΕ, που «θριαμβολογούν», επειδή δικάζονται την Παρασκευή!

«Κατά παρέκκλιση και κατ’ εξαίρεσιν» ο δικαστής αποφάσισε την άμεση εκδίκαση της ουσίας της υπόθεσης. Υπομονή: δυο και σήμερα!

Η επικράτηση   της  απλής λογικής   θα   αποδειχθεί μόνο με  την έκδοση  απόφασης   επί της   αίτησης ασφαλιστικών μέτρων που  άσκησαν  ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών  τα  εννέα ΚΥΔ κατά  του ΟΠΕΚΕΠΕ, της  εταιρίας «GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΕ»  και   της εταιρίας «NEUROBUBLIC AE  ΑΕ», η οποία θα εκδικασθεί κατ΄εξαίρεση και σε χρόνο ρεκόρ και συγκεκριμένα την Παρασκευή 19 Απριλίου  2019.

Συνεπώς, να μην βιάζονται οι εκβιαστές του ΟΣΔΕ   να  πανηγυρίσουν και να θριαμβολογήσουν προκαταβολικά, σε μία ύστατη  προσπάθεια  παραπληροφόρησης των αγροτών  για άλλη  μια  φορά,  ερμηνεύοντας  κατά  το  δοκούν  τη  σοβαρότητα   και  την υπευθυνότητα, με  την οποία ο  δικάσας,  το αίτημα  περί  χορήγησης  προσωρινής  διαταγής, Δικαστής  αντιμετώπισε   την υπόθεση, ορίζοντας  μάλιστα    δικάσιμο της αίτησης    των ασφαλιστικών μέτρων  εντός  χρονικού διαστήματος   μόλις τριών ημερών.

Υπενθυμίζουμε ότι ΚΥΔ έχουν καταφύγει στην ελληνική Δικαιοσύνη αντιδρώντας στον ωμό και απροκάλυπτο εκβιασμό που δέχονται από τη γνωστή μηχανοπαρέα και τα τρωκτικά που έχουν παρεισφρήσει στον Οργανισμό Πληρωμών, έχοντας ιδιοποιηθεί δημόσια περιουσία, όπως το λογισμικό/σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο και χρησιμοποιούν κατά το δοκούν, ωσάν να είναι τσιφλίκι τους. Φυσικά ενεργούν με την ανοχή και συγκάλυψη δημοσίων λειτουργών, οι οποίοι και θα δικαστούν μαζί τους, αφού παράλληλα με τα ασφαλιστικά μέτρα που εκδικάζονται την Παρασκευή, έχει κατατεθεί από ΚΥΔ και μήνυση κατά της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ, του δήθεν «συντονιστή» και του αναδόχου.

Με δεδομένη τη σοβαρότητα της υπόθεσης οι αρμόδιες δικαστικές αρχές αποφάσισαν, χωρίς χάσιμο χρόνου, να εξεταστεί η ουσία. Ο λόγος πλέον είναι στη Δικαιοσύνη και αυτή θα αποφανθεί, δυστυχώς για ορισμένους πολύ πιο σύντομα απ’ ότι υπολόγιζαν.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που μόνο ικανοποίηση έφερε στα ΚΥΔ που έχουν προσφύγει. Και είναι πραγματικά απορίας άξιο το πώς κάποιοι πραιτοριανοί του όλου συστήματος, δεν δείχνουν να διαθέτουν μια οκά μυαλό να αντιληφθούν ότι η σημερινή εξέλιξη στρέφεται εναντίων τους! Ας βρουν τουλάχιστον μια οκά υπομονή.

Δημοσιογραφικά, λοιπόν, θα λέγαμε σε αυτούς που βιάζονται: Παρασκευή κοντή γιορτή. Και θα τους θυμίζαμε την παροιμία:  Μην κουνάς τα πόδια σου πριν ανεβείς στο γάιδαρο.

 

The post Προπαγάνδα και εξαπάτηση από τη μηχανοπαρέα appeared first on Ένωση Αγρινίου.