Σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών απέναντι στην αναθεώρηση του Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών στη χθεσινή του συνεδρίαση
αποφάσισε να δηλώσει την έντονη πολιτική του αντίδραση και καταγγελία απέναντι
στην πρόσφατη Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
με την οποία αναθεωρείται το Χωροταξικό Πλαίσιο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Ταυτόχρονα το Δημοτικό Συμβούλιο με βάση την εισήγηση της Επιτροπής
Περιβάλλοντος του Δήμου αποφάσισε να δοθεί εντολή σε εξειδικευμένο δικηγόρο για
την άμεση κατάθεση αίτησης ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Το νέο Χωροταξικό Πλαίσιο όπως καθορίστηκε με τη συγκεκριμένη Υπουργική
Απόφαση, αγνόησε πλήρως τις τεκμηριωμένες προτάσεις του Δήμου Δελφών, της
Περιφέρειας και άλλων φορέων της τοπικής κοινωνίας και εισήγαγε για πρώτη φορά
στην ιστορία την έννοια της αποκλειστικής μεταλλευτικής δραστηριότητας στο
μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας του Δήμου Δελφών, αποκλείοντας ταυτόχρονα κάθε
άλλη χρήση στις περιοχές αυτές που μπορεί να θεωρηθεί ανταγωνιστική με τη
μεταλλεία.
Και αρκετά ακόμη σκοτεινά σημεία, αδιευκρίνιστα και πέραν των ζητουμένων από
την τοπική κοινωνία προβλήματα εντοπίζονται στην ανωτέρω απόφαση.
Ο Δήμαρχος Δελφών Θανάσης Παναγιωτόπουλος ζήτησε να τοποθετηθούν ξεκάθαρα
όλοι οι θεσμικοί παράγοντες επί του ζητήματος και να συνταχθούν στον αγώνα για την
ακύρωση αυτού του νομοθετήματος, ενώ με πρότασή του το Δημοτικό Συμβούλιο
Δελφών ζητά άμεση συνάντηση αντιπροσωπείας του Δήμου και φορέων με τον
Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Φάμελλο

Διευκρινίσεις για την αξιολόγηση των Σχεδίων Βελτίωσης

Η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων για το τρέχον έτος 2019, όπως αποτυπώθηκε και στην τελευταία Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΑΑ 2014-2020, έχει θέσει ως μια από τις σημαντικότερες προτεραιότητες – στόχους την ολοκλήρωση των νομικών δεσμεύσεων των Επενδυτικών Μέτρων που έχουν προκηρυχθεί, μεταξύ των οποίων και τα Σχέδια Βελτίωσης.

 

Γι’ αυτό για την πληρέστερη ενημέρωση των υποψηφίων – δυνητικών δικαιούχων ως προς τη διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης των επενδυτικών προτάσεων που έχουν υποβάλλει, διευκρινίζονται τα εξής:

Το Μέτρο των Σχεδίων Βελτίωσης έχει εκχωρηθεί ως προς την εφαρμογή του στις Περιφέρειες, όπως άλλωστε και μια σειρά άλλων Μέτρων του ΠΑΑ, στο πλαίσιο της πολιτικής πρωτοβουλίας που για πρώτη φορά στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο αναλήφθηκε για αποκέντρωση πόρων και αρμοδιοτήτων, απλοποίηση και απλούστευση διαδικασιών και αμεσότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Στη βάση αυτή, προβλέπεται οι διαδικασίες που διέπουν την εφαρμογή των εκχωρούμενων Μέτρων και ειδικότερα η αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων, η έγκρισή τους, η παρακολούθηση των υλοποιούμενων επενδύσεων και η εκκαθάριση των δαπανών τους, να διεκπεραιώνονται στο σύνολό τους αποκεντρωμένα από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών.

Το ΥΠΑΑΤ προβλέπεται να λειτουργεί επικουρικά, στην κατεύθυνση θεσμικής και τεχνικής υποστήριξης των Περιφερειών, ώστε από κοινού να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα, η αξιοπιστία και η απρόσκοπτη υλοποίηση των συγκεκριμένων διαδικασιών.

Για το σκοπό αυτό:

 • Έχει τεθεί ήδη στις Περιφέρειες ως προγραμματισμός ολοκλήρωσης της αξιολόγησης των Σχεδίων Βελτίωσης το αργότερο το πρώτο εξάμηνο του 2019 και έχει ζητηθεί ο λεπτομερής χρονοπρογραμματισμός τους εντός που προαναφερόμενου διαστήματος, δεδομένου ότι δεν διαχειρίζονται όλες οι Περιφέρειες τον ίδιο όγκο αιτήσεων.
 • Έχουν δοθεί οδηγίες για την κατάρτιση Μητρώου Αξιολογητών και ήδη ορισμένες από τις Περιφέρειες έχουν ολοκληρώσει τη σχετική διαδικασία και έχουν εκδώσει τις σχετικές αποφάσεις.
 • Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που είναι έτοιμο και λειτουργικό, με τυποποιημένη και μηχανογραφική εφαρμογή που θα διευκολύνει και θα επισπεύσει τους χρόνους ολοκλήρωσης της αξιολόγησης, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί ήδη σχετικές εκπαιδεύσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών.
 •  Έχει αποσταλεί στις Περιφέρειες ο σχετικός αναλυτικός οδηγός αξιολόγησης.
 • Τέλος, έχει προωθηθεί και ολοκληρώνεται η διαδικασία έκδοσης της ΚΥΑ αμοιβών για την κάλυψη της υπερωριακής απασχόλησης των αξιολογητών των Περιφερειών μέσω της τεχνικής βοήθειας που έχει εκχωρηθεί σε αυτές ύψους 8 εκ. € περίπου.

Συνεπώς, ενημερώνουμε τους υποψήφιους επενδυτές ότι έχουν πραγματοποιηθεί έγκαιρα όλες οι προαπαιτούμενες ενέργειες με στόχο την όσο το δυνατόν συντομότερη ολοκλήρωση της αξιολόγησης των Σχεδίων Βελτίωσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών.

 

The post Διευκρινίσεις για την αξιολόγηση των Σχεδίων Βελτίωσης appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Επαγγελματική κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για 12.325 νέους γεωργούς

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και από ποιες οι Περιφέρειες. Ο σκοπός και το πρόγραμμα κατάρτισης.

Η απόφαση Ένταξης Πράξης με τίτλο: «Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ 2014-2020, δικαιούχους του υπομέτρου 6.1 «εγκατάσταση νέων γεωργών» του ΠΑΑ 2014-2020 αφορά τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας των οποίων οι πράξεις εντάχθηκαν στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης (έτος 2016) και 2ης πρόσκλησης του υπομέτρου 6.1 (έτος 2018), στο Μέτρο 01 «Δράσεις μετάδοσης Γνώσεων και Ενημέρωσης» του ΠΑΑ 2014-2020.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη της πράξης ανέρχεται σε 12.016.875,00 ευρώ και κατανέμεται κατά περιοχή εστίασης και Περιφέρεια.

Η πράξη αφορά στην επαγγελματική κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για 12.325 περίπου νέους γεωργούς έτσι ώστε να τους δοθούν οι απαραίτητες γνώσεις και προσόντα για να γίνουν επιχειρηματίες αγρότες οι οποίοι συνειδητά θα αποφασίζουν για τις γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις.

Ειδικότερα αφορά τους δικαιούχους του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014-2020 και για τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας, των οποίων οι πράξεις εντάχθηκαν στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης (έτος 2016) και 2ης πρόσκλησης του υπομέτρου 6.1 (έτος 2018), του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 ? 2020», οι οποίοι έχουν την υποχρέωση, είτε να κατέχουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και του φακέλου υποψηφιότητας, είτε να αποκτήσουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα σε διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 36 μήνες από την ημερομηνία λήψης της απόφασης ένταξης.

Στο πλαίσιο αυτό, οι 12.325 νέοι γεωργοί – ωφελούμενοι θα πρέπει να αποκτήσουν βεβαίωση πιστοποιητικό παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης διάρκειας 150 ωρών, από τον ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ». Η εκπαίδευση θα πρέπει να είναι αναλόγου κατεύθυνσης με την κατεύθυνση της εκμετάλλευσης τους.

Στόχος της γεωργικής επαγγελματικής κατάρτισης είναι να προσφέρει στους αγρότες εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες, προσαρμοσμένες στις νέες συνθήκες ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας Οικονομίας και Εμπορίου των Αγροτικών Προϊόντων, που θα προωθούν την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στον πρωτογενή τομέα και θα συμβαδίζουν με τις σύγχρονες εξελίξεις και απαιτήσεις της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και γνώσεις του Αγροτικού κλάδου. Οι δράσεις κατάρτισης εφαρμόζονται σε όλη τη Χώρα.

Δικαιούχοι

α) της 1ης Πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.1. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020, έτους 2016 και για τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας,

β) της 2ης Πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 ? 2020, έτους 2018 και για τις περιφέρειες Αττικής, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Νοτίου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας.

Το πρόγραμμα Κατάρτισης

Το πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνει τα εξής πεδία/θεματικές ενότητες:

 • Γνώση των υποχρεώσεων και δυνατοτήτων που απορρέουν από την Κοινή Αγροτική-Πολιτική καθώς και την εθνική πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη,
 • Χρηματο-οικονομική διαχείριση εκμεταλλεύσεων / χρήση ΤΠΕ & νέων τεχνολογιών,
 • Κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής, ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων και ασφάλεια της εργασίας στην ύπαιθρο,
 • Αντιμετώπιση και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή,
 • Εμπορία & μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, με έμφαση στις βραχείες αλυσίδες,
 • Εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με την κατεύθυνση και τις ανάγκες της εκμετάλλευσης (όπως διαχείριση αποβλήτων ειδικά για τη ζωική παραγωγή, ασθένειες και εχθροί καλλιεργειών και ζώων, νέες εναλλακτικές καλλιέργειες, λίπανση, διατροφή ζώων, κ.λπ.).

Παραδοτέα πράξης

Τα παραδοτέα της πράξης είναι τα περίπου 636 Προγράμματα Κατάρτισης που θα υλοποιηθούν στις 10 Περιφέρειες (10 υποέργα) στα οποία θα συμμετάσχουν 12.325 περίπου νέοι γεωργοί.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης ορίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσης έως 30-11-2021. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/2023.

The post Επαγγελματική κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για 12.325 νέους γεωργούς appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Η φέτα ως εθνικός διατροφικός θησαυρός   

Τι πραγματικά είναι η ΦΕΤΑ και πώς να την ξεχωρίζετε: Βασικές πληροφορίες με σκοπό την προστασία από δόλιες μεθόδους παραπλάνησης.

 

Στην ισχύουσα νομοθεσία, η «ΦΕΤΑ» («FETA») αναγνωρίζεται ως προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) για το τυρί άλμης που παράγεται παραδοσιακά στην Ελλάδα από γάλα πρόβειο ή μίγμα αυτού με γίδινο, που προέρχεται αποκλειστικά από τις περιοχές (γεωγραφικά διαμερίσματα) Μακεδονίας, Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και του Νομού Λέσβου.

Μεταξύ άλλων προϋποθέσεων για τον χαρακτηρισμό της φέτας, απαγορεύεται η παρασκευή «ΦΕΤΑΣ» («FETA») από άλλο είδος γάλακτος, εκτός από τα παραπάνω ενώ το χρησιμοποιούμενο γίδινο γάλα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% κατά βάρος.

Η περιεκτικότητα του γάλακτος σε λίπος πρέπει να είναι τουλάχιστον 6% κατά βάρος.

Η φέτα έχει χρώμα λευκό, σχήμα σφηνοειδές ή ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο, με ή χωρίς οπές, συμπαγή σύσταση χωρίς επιδερμίδα και διατίθεται σε διάφορες διαστάσεις και βάρη. Απαγορεύεται η προσθήκη συντηρητικών και αντιβιοτικών ουσιών στο τυρί και την άλμη.

Οι συνήθεις τρόποι νοθείας της φέτας για κερδοσκοπικούς σκοπούς είναι η ανάμιξη του γάλακτος με αγελαδινό ή η υπέρβαση της αναλογίας του μίγματος πρόβειου και γίδινου γάλακτος πάνω από την αναλογία του 30% κατά βάρος.

Η νοθεία αυτή μπορεί να αποδειχθεί με βεβαιότητα μόνο μέσω εργαστηριακών αναλύσεων, ενώ οργανοληπτικά δεν γίνεται εύκολα αντιληπτή η διαφορά της φέτας από άλλα παρόμοια λευκά μαλακά τυριά άλμης.

Η επισήμανση της φέτας, που κυκλοφορεί σε συσκευασμένη μορφή, με τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία ενδείξεις,  συμβάλλει στην προστασία του καταναλωτή από φαινόμενα παραπλάνησης αλλά και του ίδιου του προϊόντος.

Δεν θα πρέπει ο καταναλωτής να συγχέει τα προϊόντα που πωλούνται με την ονομασία  «Λευκό τυρί»  με την φέτα διότι παράγονται από άλλα είδη γάλακτος (π.χ. αγελαδινό) ή Τυρί από αιγοπρόβειο γάλα (ποσοστό γίδινου μεγαλύτερο από 30%).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ, κάθε συσκευασία με τυρί «ΦΕΤΑ» θα πρέπει να φέρει υποχρεωτικά τις ακόλουθες ενδείξεις:

 1. «ΦΕΤΑ» («FETA»).
 2. Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ).
 3. Τυρί.
 4. Επωνυμία και έδρα του παραγωγού – συσκευαστή.
 5. Βάρος του περιεχομένου σε κιλά ή γραμμάρια (καθαρό βάρος και στραγγισμένο βάρος εφόσον περιέχεται σε άλμη).
 6. ΦΕ – Αύξων αριθμός μέσου συσκευασίας – Ημερομηνία παραγωγής.
 7. Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας.
 8. Μέγιστη υγρασία (ως 56%).
 9. Ελάχιστη λιποπεριεκτικότητα επί ξηρού (από 43%).
 10. Τις ενδεδειγμένες συνθήκες συντήρησης υπό ψύξη (συνήθως 2°- 4° C).
 11. Πίνακα διατροφικής δήλωσης.

Επιπλέον των παραπάνω ενδείξεων, σε κάθε συσκευασία με τυρί «ΦΕΤΑ» είναι υποχρεωτική η σήμανση Πιστοποίησης του οργανισμού ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.

Οι καταναλωτές έχουν μεγάλη δύναμη μέσω των επιλογών τους, ώστε να αναδεικνύονται και να προστατεύονται ποιοτικά προϊόντα προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης όπως η φέτα και να περιορίζονται τα φαινόμενα νοθείας, με τους ελέγχους των συναρμόδιων αρχών. 

The post Η φέτα ως εθνικός διατροφικός θησαυρός    appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Προστατεύοντας το ελαιόλαδο

Όσα πρέπει να γνωρίζετε για το πολύτιμο τρόφιμο της μεσογειακής διατροφής. Ποιοι τύποι ελαιολάδου υπάρχουν – Πως γίνεται η νοθεία.

Το τυποποιημένο ελληνικό ελαιόλαδο έχει αποδειχθεί ως το πλέον ανθεκτικό εξαγωγικό προϊόν του κλάδου των τροφίμων, το οποίο μεγαλουργεί στις αγορές του εξωτερικού, στηριζόμενο στη μετρήσιμα πλεονεκτική ποιοτική του υπεροχή.

Στην παραγωγή ελαιόλαδου η Ελλάδα έχει εδραιωθεί διεθνώς στην τρίτη θέση, μετά την Ισπανία και την Ιταλία, καταδεικνύοντας τη δυνατότητα κατάκτησης μεγαλύτερου μέρους της παγκόσμιας αγοράς με την προϋπόθεση προβολής του προϊόντος μέσω του κατάλληλου «branding» και «marketing». 

Τιμώντας πάντα την κρυμμένη υπεραξία αυτού του λαϊκού διατροφικού αγαθού, ο ΕΦΕΤ υπενθυμίζει στους καταναλωτές μερικές βασικές πληροφορίες για το ελαιόλαδο, με σκοπό την προστασία τους από δόλιες μεθόδους παραπλάνησης και νοθείας.

Οι κατηγορίες ελαιολάδων που μπορούν να διατίθενται στο λιανικό εμπόριο είναι:

Α. Παρθένα ελαιόλαδα, τα οποία λαμβάνονται από τον ελαιόκαρπο μόνο με μηχανικές ή άλλες φυσικές μεθόδους. Τα παρθένα ελαιόλαδα ταξινομούνται σε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και παρθένο ελαιόλαδο. Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο είναι αυτό που έχει την καλύτερη ποιότητα καθώς περιέχει έως και 0,8% ελαϊκό οξύ.

Β. Ελαιόλαδο – αποτελούμενο από εξευγενισμένα και παρθένα ελαιόλαδα, το οποίο λαμβάνεται με ανάμειξη εξευγενισμένου ελαιόλαδου και παρθένων ελαιόλαδων.

Γ. Πυρηνέλαιο, το οποίο λαμβάνεται με ανάμειξη εξευγενισμένου πυρηνελαίου και  παρθένων ελαιολάδων.

Κάθε συσκευασία ελαιολάδου πρέπει να φέρει υποχρεωτικά τις ακόλουθες ενδείξεις στην ετικέτα του:

1. Την ονομασία πώλησης της κατηγορίας ελαιολάδου μαζί με την «πληροφορία για την αντίστοιχη κατηγορία»:

α)  εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο / «ελαιόλαδο ανωτέρας κατηγορίας που παράγεται απευθείας από ελιές και μόνο με μηχανικές μεθόδους»,

β)  παρθένο ελαιόλαδο / «ελαιόλαδο που παράγεται απευθείας από ελιές και μόνο με μηχανικές μεθόδους «,

γ)  ελαιόλαδο – αποτελούμενο από εξευγενισμένα ελαιόλαδα και παρθένα ελαιόλαδα / «έλαιο που περιέχει αποκλειστικά ελαιόλαδα που έχουν υποστεί επεξεργασία εξευγενισμού και έλαια που έχουν παραχθεί απευθείας από ελιές»,

δ) πυρηνέλαιο / «έλαιο που περιέχει αποκλειστικά έλαια που προέρχονται από επεξεργασία του προϊόντος που ελήφθη μετά την εξαγωγή του ελαιολάδου και έλαια που ελήφθησαν απευθείας από τις ελιές» ή «έλαιο που περιέχει αποκλειστικά έλαια που προέρχονται από επεξεργασία πυρήνων ελιάς και ελαίων που παράγονται απευθείας από ελιές».

2. Τον προσδιορισμό της καταγωγής. Η ένδειξη αυτή αναγράφεται μόνο για το «εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο» και το «παρθένο ελαιόλαδο». Για τις κατηγορίες «ελαιόλαδο − αποτελούμενο από εξευγενισμένα ελαιόλαδα και παρθένα ελαιόλαδα» και «πυρηνέλαιο» ο προσδιορισμός της καταγωγής δεν αναγράφεται στην ετικέτα.

3. Την καθαρή ποσότητα του περιεχομένου ελαιολάδου ή πυρηνελαίου εκφραζόμενη σε μονάδες όγκου (π.χ. 1 λίτρο, 5 λίτρα).

4. Την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας του προϊόντος.

5. Τις συνθήκες διατήρησης του προϊόντος.

6. Τη διατροφική δήλωση.

7. Το όνομα ή την εμπορική επωνυμία και τη διεύθυνση του παρασκευαστή ή του συσκευαστή ή ενός πωλητή εγκατεστημένου στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

8. Τον αλφαριθμητικό κωδικό εγκεκριμένης μονάδας τυποποίησης και συσκευασίας ελαιολάδου o οποίος είναι χαρακτηριστικός για τη μονάδα και είναι της μορφής: EL – 40 – _ _ _  

Πρέπει να αποφεύγεται η αγορά ελαιολάδου από πλανόδιους και ανώνυμους πωλητές.

Το ελαιόλαδο λόγω των ιδιαίτερων οργανοληπτικών και διατροφικών ιδιοτήτων του, σε συνδυασμό με το κόστος παραγωγής του, έχει υψηλότερη τιμή σε σχέση με τις περισσότερες άλλες φυτικές λιπαρές ουσίες.

Ο συνήθης τρόπος νόθευσης του ελαιολάδου, για κερδοσκοπικούς σκοπούς, είναι η ανάμιξή του ή η σχεδόν πλήρης αντικατάσταση του ελαιολάδου με σπορέλαιο χαμηλότερης θρεπτικής αξίας και τιμής, στο οποίο προστίθενται και χρωστικές.

Η νοθεία αυτή μπορεί να αποδειχθεί με βεβαιότητα μόνο με εργαστηριακές αναλύσεις. Επειδή η οσμή και η γεύση του ελαιολάδου είναι χαρακτηριστική και αναγνωρίσιμη από τους περισσότερους Έλληνες, μπορεί να βάλει σε υποψίες τον καταναλωτή, ενώ το χρώμα του δεν είναι ασφαλής τρόπος για τη διαπίστωση της νοθείας.

Τα ελαιόλαδα / πυρηνέλαια, που προορίζονται για το λιανικό εμπόριο, μπορεί να είναι συσκευασμένα σε συσκευασίες μέγιστης χωρητικότητας πέντε λίτρων, οι οποίες είναι εφοδιασμένες με σύστημα που καταστρέφεται μετά το πρώτο άνοιγμα.

Στην περίπτωση που κινηθούν υποψίες στους καταναλωτές, λόγω ανεπαρκούς επισήμανσης, δελεαστικής τιμής ή οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του ελαιολάδου, καλούνται να επικοινωνούν με τον Ε.Φ.Ε.Τ. στο τηλέφωνο 11717.

The post Προστατεύοντας το ελαιόλαδο appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Αναδιάρθρωση αμπελώνων: εντάχθηκαν όλοι οι επιλέξιμοι υποψήφιοι

Κατά την τελική κατάταξη των υποψηφίων, οι επιλέξιμοι αμπελουργοί ανέρχονται σε 931 και η σχετική αιτούμενη έκταση σε 6.413,7 στρέμματα.

Την απόφαση της τελικής κατάταξης των δικαιούχων του προγράμματος αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελουργικών εκτάσεων για την περίοδο 2018-2019 υπέγραψε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρος Αραχωβίτης.

Με την οριστικοποίηση των διαθέσιμων κονδυλίων, αυξήθηκε ο προϋπολογισμός του προγράμματος από 9 εκατ. ευρώ σε 9.670.039 ευρώ και έτσι εντάχθηκαν τελικά όλοι οι επιλέξιμοι δικαιούχοι, με βάση τα αποτελέσματα των διοικητικών ελέγχων.

 

The post Αναδιάρθρωση αμπελώνων: εντάχθηκαν όλοι οι επιλέξιμοι υποψήφιοι appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Πρόσληψη εργατών για το συσκευαστήριο στη Νεάπολη

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Νεάπολης Αγρινίου δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη εποχιακών εργατών για το συσκευαστήριο σπαραγγιών  στη Νεάπολη.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές καθημερινά από 10.00 πμ έως 13.00 μμ στα γραφεία του συνεταιρισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν απαραιτήτως τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Δελτίο Ταυτότητας  
 • Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ   
 • Βιβλιάριο ΟΓΑ (Ασφαλιστική ενημερότητα)
 • ΑΦΜ (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου)
 • ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης)

Πληροφορίες στο τηλ.: 2641.0.39492

The post Πρόσληψη εργατών για το συσκευαστήριο στη Νεάπολη appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Εφαρµογή Προγράµµατος Επιζωοτιολογικής Διερεύνησης της Γρίπης των Πτηνών

Με υπουργική απόφαση καθορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του προγράµµατος επιζωοτιολογικής διερεύνησης της Γρίπης των Πτηνών στα πουλερικά και στα άγρια πτηνά της Ελλάδας που θα διενεργηθεί µέχρι 31 Δεκεµβρίου 2019.

Για τα πουλερικά, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του Προγράµµατος, θα πρέπει να λαµβάνονται αιµοδείγµατα (τουλάχιστον 2-3 ml) από πουλερικά τυχαία επιλεγµένων πτηνοτροφείων είτε κατά τη διάρκεια της εκτροφής τους είτε µετά το πέρας της, στο σφαγείο. Εφόσον τα σφαγεία εδρεύουν εκτός του νοµού προέλευσης των πουλερικών, αυτά θα δειγµατίζονται από τις αρµόδιες για τα σφαγεία ∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής, κατόπιν ενηµέρωσής τους από τις αρµόδιες για τα πτηνοτροφεία αντίστοιχες ∆/νσεις. Τα πτηνοτροφεία θα δειγµατίζονται µόνο µία φορά το έτος στο πλαίσιο του παρόντος Προγράµµατος ενώ, όπου είναι αυτό δυνατό, κρίνεται σκόπιµο οι δειγµατοληψίες αυτές να συνδυάζονται µε αντίστοιχες δράσεις άλλων προγραµµάτων (π.χ. προγράµµατα ελέγχου σαλµονελών).

Για τα άργια πτηνά η εφαρµογή του Προγράµµατος συνίσταται στην υιοθέτηση ενός συστήµατος παθητικής επιτήρησης που εστιάζει στη δειγµατοληψία και εργαστηριακή διερεύνηση µόνο νεκρών ή ηµιθανών πτηνών που ανήκουν σε συγκεκριµένα είδη «υψηλού κινδύνου», δίνοντας ταυτόχρονα µεγαλύτερη βαρύτητα σε γεωγραφικές περιοχές µε σηµαντικές εκτάσεις υδατοσυλλογών και έντονη παρουσία πτηνοτροφικού κεφαλαίου.

Στις περιπτώσεις που η επιζωοτιολογική κατάσταση της υψηλής παθογονικότητας Γρίπης των Πτηνών (HPAI) το απαιτεί, όπως για παράδειγµα στο ενδεχόµενο ανίχνευσής της σε πουλερικά ή άγρια πτηνά σε χώρες που συνορεύουν µε την Ελλάδα, µπορούν να εφαρµόζονται και συστήµατα ενεργητικής επιτήρησης της νόσου, πάντα όµως σε νεκρά ή ηµιθανή πτηνά.

Το Πρόγραµµα εφαρµόζεται από τις ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της χώρας στην αρµοδιότητα των οποίων βρίσκονται οι περιοχές ανεύρεσης των πτηνών. Η λήψη των δειγµάτων γίνεται από κτηνιάτρους των ανωτέρω υπηρεσιών κατόπιν ειδοποίησής τους για την ανεύρεση νεκρών ή ηµιθανών πτηνών.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση και τις λεπτομέρειες του προγράμματος ΕΔΩ.

 

 

The post Εφαρµογή Προγράµµατος Επιζωοτιολογικής Διερεύνησης της Γρίπης των Πτηνών appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Ένωση Αγρινίου: Θετική η συμμετοχή στη Zootechnia

Ικανοποίηση στο Συνεταιρισμό για την μεγάλη προσέλευση του κοινού στο περίπτερο της Ένωσης Αγρινίου – Κέρδισαν τις εντυπώσεις τα προϊόντα του εργοστασίου ζωοτροφών.

Ο πρόεδρος, ο διευθυντής, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, επιστημονικοί συνεργάτες και στελέχη της Ένωσης στο πλαίσιο της Έκθεσης συμμετείχαν ενεργά σε μια σειρά από παράλληλες εκδηλώσεις (ημερίδες, συνέδρια, επιχειρηματικές συναντήσεις) που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Έκθεσης, όπου και διαμορφώθηκαν πεδία εφαρμογής πολιτικών για τον κτηνοτροφικό χώρο, τα οποία και θα αρχίσουν να εκδηλώνονται το επόμενο διάστημα. Ταυτόχρονα, υπήρξε η δυνατότητα για ανταλλαγή τεχνογνωσίας και για τη διερεύνηση νέων πιθανών συνεργασιών σε επίπεδο έρευνας και καινοτομίας.

Από αριστερά: ο ειδικός συνεργάτης της Ένωσης Αγρινίου, ερευνητής του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ Αθανάσιος Γελασάκης, ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Θωμάς Κουτσουπιάς και ο εμπορικός διευθυντής και προϊστάμενος του εργοστασίου ζωοτροφών Δήμος Μπέτσικας.

Το εργοστάσιο παραγωγής σύνθετων ζωοτροφών και πρώτων υλών της Ένωσης Αγρινίου βρέθηκε στο επίκεντρο της παρουσίας του Συνεταιρισμού στην  11η Zootechnia, με τους χιλιάδες επισκέπτες να αποκτούν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τα τελικά προϊόντα  (δείτε αναλυτικά τα είδη ζωοτροφών ΕΔΩ) και να ενημερωθούν τόσο για τη διαδικασία παρασκευής τους όσο και για την εν γένη  λειτουργία του εργοστασίου.

Ταυτόχρονα, παρουσιάστηκε το πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ζωικού Κεφαλαίου που υλοποιεί η Ένωση Αγρινίου στην Αιτωλοακαρνανία και οι παράλληλες δράσεις που ο Συνεταιρισμός αναλαμβάνει για την ουσιαστική και έμπρακτη στήριξη της κτηνοτροφίας. Φυσικά, την έκθεση και το περίπτερο όπου βρισκόταν η Ένωση Αγρινίου, εκτός από χιλιάδες παραγωγοί,  επισκέφθηκαν πολλοί εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής του τόπου, της αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, του ακαδημαϊκού χώρου και άλλων συνεταιριστικών οργανώσεων, οι οποίοι και ενημερώθηκαν επίσης για μια σειρά από ερευνητικές δράσεις και πρωτοβουλίες στις οποίες ενεργά συμμετέχει η Ένωση Αγρινίου, σε συνεργασία με το ΙΝΑΣΟ-ΠΑΣΕΓΕΣ και άλλους φορείς, υλοποιώντας τα σχετικά προγράμματα, ορισμένα εκ των οποίων καινοτόμα και πρωτοποριακά σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Κλικ για να δείτε το σλάιντ

 

 

 

The post Ένωση Αγρινίου: Θετική η συμμετοχή στη Zootechnia appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Πληρώθηκαν 1,4 εκατ. ευρώ σε 281 παραγωγούς

Από τις 30/01/2019 έως τις 31/01/2019 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 1.403.970,39 ευρώ.

 

Οι πληρωμές αφορούν σε δράσεις και μέτρα του ΠΑΑ, όπως βιολογική κτηνοτροφία, δάσωση, διατήρηση απειλούμενων – αυτόχθονων φυλών,  ολοκληρωμένη διαχείριση καπνού,  μακροχρόνια παύση γαιών, προώθηση προϊόντων σε τρίτες χώρες κά.

Αναλυτικά το αρχείο πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ.

The post Πληρώθηκαν 1,4 εκατ. ευρώ σε 281 παραγωγούς appeared first on Ένωση Αγρινίου.