Αντιμετωπίστε ασθένειες και εχθρούς στο αμπέλι

Η καιρική αστάθεια και η πρόβλεψη βροχών αυξάνει τον κίνδυνο πιθανών μολύνσεων από περονόσπορο, κυρίως σε αμπέλια από την πρώιμη έως και την μεσοπρώιμη ζώνη. Η άνοδος της θερμοκρασίας ευνοεί την ανάπτυξη του ωιδίου ενώ όσον αφορά τη φόμοψη τα αμπέλια σταδιακά ξεπερνούν τα ευαίσθητα στις προσβολές βλαστικά στάδια.

Περονόσπορος

Γενικές πληροφορίες – Διαπιστώσεις: Οι γενικευμένες βροχοπτώσεις συνοδεύτηκαν από μεγάλη διάρκεια διύγρανσης της βλάστησης σε θερμοκρασίες 10 – 15 οC. Οι συνθήκες ήταν ευνοϊκές για πρωτογενείς μολύνσεις σε αμπέλια που είχαν επιδεκτική βλάστηση (στάδιο πρώτα φύλλα που βρίσκονται κοντά στο έδαφος). Εκτιμάται εμφάνιση της ασθένειας σε αρκετές αρχικές θέσεις από την πρώιμη μέχρι και τη μεσοπρώιμη ζώνη. – Τα πρώτα συμπτώματα (κηλίδες λαδιού, εξανθήσεις) αναμένεται να εμφανιστούν από 16 – 20 Απριλίου (ανάλογα με τη ζώνη πρωιμότητας).

Η καιρική αστάθεια που προβλέπεται από αρχές της εβδομάδας αυξάνει τον κίνδυνο μολύνσεων της ασθένειας σε αμπέλια από την πρώιμη έως και τη μεσοπρώιμη ζώνη.

Οδηγίες: 1. Να γίνονται συστηματικοί έλεγχοι για έγκαιρο εντοπισμό της ασθένειας (κηλίδες λαδιού, εξανθήσεις). 2. Σε αμπέλια που εμφανίζονται συμπτώματα της ασθένειας να γίνεται άμεσα ψεκασμός και παρακαλούμε να ενημερωθεί η υπηρεσία μας. 3. Σε αμπέλια από την πρώιμη έως και την μεσοπρώιμη ζώνη που βρίσκονται σε τοποθεσίες με ιστορικό και επειδή προβλέπονται βροχές, συνιστάται μια προληπτική εφαρμογή στις 14 – 15 Απριλίου. 4. Στις όψιμες – ορεινές περιοχές η πιθανότητα εμφάνισης της ασθένειας προς το παρόν είναι πολύ περιορισμένη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον περονόσπορο πατήστε εδώ.

Ωίδιο

Γενικές πληροφορίες – Διαπιστώσεις: Στις πρωιμότερες ποικιλίες και περιοχές εμφανίστηκαν οι πρώιμες προσβολές. Η άνοδος των θερμοκρασιών ευνοεί την ανάπτυξη του μύκητα.

Οδηγίες: Μην υποτιμάτε τα καλλιεργητικά μέτρα Η αφαίρεση και καταστροφή των πρώτων μολυσμένων βλαστών (πρώιμες προσβολές), είναι καθοριστικής σημασίας για τον περιορισμό της ασθένειας. Οι προσβεβλημένοι βλαστοί αναπαράγουν μολύσματα για μεγάλο χρονικό διάστημα που διασπείρονται σε όλο το αμπέλι. Συνήθως γίνονται εύκολα αντιληπτοί 3 – 4 εβδομάδες μετά την έκπτυξη (από το στάδιο F και μετά).

Αμπέλια με προχωρημένη βλάστηση που δεν έχει γίνει ακόμα καμία επέμβαση συνιστάται να προστατευτούν το συντομότερο.

Υπενθυμίζεται ότι η προστασία ξεκινά προληπτικά όταν το μήκος της βλάστησης είναι 5 – 6 εκ. (πρώτα φύλλα, στάδιο Ε) και συνεχίζεται συστηματικά εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ασθένεια.

Ο ψεκασμός για το ωίδιο στα πρώτα φύλλα με βρέξιμο θειάφι και επανάληψη μετά από 10 – 14 ημ. αντιμετωπίζει ικανοποιητικά και τα ακάρεα της φυλής των ματιών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ωίδιο πατήστε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ακάρεα πατήστε εδώ.

Προσοχή: Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα για το αμπέλι ανάλογα με το βλαστικό στάδιο και την ασθένεια ή τον εχθρό. Σε κάθε περίπτωση διαβάζετε προσεκτικά και εφαρμόζετε πιστά την ετικέτα.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ

Ξινίθρα: Αποτελεί την κύρια αυτοφυή βλάστηση των αμπελιών. Ήρθε στην Κρήτη πριν από πολλά χρόνια και προσαρμόστηκε άριστα στις εδαφοκλιματικές συνθήκες του νησιού. Πρόκειται για ένα χρήσιμο «ζιζάνιο» και η διατήρησή της για μεγάλο χρονικό διάστημα είναι ευεργετική. Σε παλαιότερες εποχές οι αμπελουργοί φρόντιζαν για την επέκτασή της.

Μην καταστρέφετε την ξινίθρα: Προστατεύει τα εδάφη από τη διάβρωση, ιδιαίτερα τα λοφώδη και επικλινή. Συγκρατεί το νερό της βροχής. Βελτιώνει τη δομή του εδάφους. Δεν ανταγωνίζεται τα αμπέλια σε νερό και θρεπτικά. Χαρακτηρίζεται από το φαινόμενο της αλληλοπάθειας, επικρατεί στο χώρο της και αναστέλλει την παρουσία άλλων ζιζανίων. Είναι μελισσοκομικό φυτό. Διατηρεί την οικολογική ισορροπία και τονίζει την αισθητική του μεσογειακού τοπίου.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΣΜΗΝΩΝ

Οι μέλισσες είναι ο κύριος επικονιαστής των περισσότερων φυτικών ειδών και με τη μεγαλύτερη οικονομική αξία. Δρουν στη διάρκεια της ανθοφορίας, έτσι εξασφαλίζουν την επιβίωσή τους (γύρη, νέκταρ) ενώ παράλληλα διεκπεραιώνουν μία από τις κορυφαίες φυσικές διεργασίες, την επικονίαση που εξασφαλίζει την καρποφορία και τη διαιώνιση των ειδών. Είναι μια υψηλού βαθμού εξειδίκευση μεταξύ φυτών – εντόμων και ο σημαντικότερος συντελεστής της φυτικής παραγωγής.

Ψεκασμοί με εντομοκτόνα στην άνθηση δεν δικαιολογούνται: Είναι αναποτελεσματικοί, προκλητικά αχρείαστοι, οικολογικά ζημιογόνοι και αφανίζουν τα μελισσοσμήνη. Η κυκλοφορία των μελισσών σε ένα περιβάλλον είναι βιοδείκτης οικολογικής σταθερότητας, αρμονικής συμβίωσης και υγιούς λειτουργίας της βιοκοινότητας. Η αποφυγή – κατάργηση των ψεκασμών στην άνθηση είναι νομοθετικά κατοχυρωμένη και αφορά όλους όσους ασχολούνται με τη γεωργία (επαγγελματίες – ερασιτέχνες).

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΠΕΛΟΦΥΛΛΑ

Με βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων σε νωπά αμπελόφυλλα συχνά ανιχνεύονται υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων πάνω από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια του Ευρωπαϊκού Κανονισμού. Πέρα των σοβαρών επιπτώσεων που συνεπάγεται αυτό για τη Δημόσια Υγεία, επιβάλλονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις βάσει του Ν.4036/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Εφιστούμε την προσοχή σας στα παρακάτω:

Όλες οι εγκρίσεις των γεωργικών φαρμάκων στο αμπέλι αφορούν το προϊόν σταφύλι και όχι τα νωπά αμπελόφυλλα. Συνεπώς όλες οι οδηγίες χρήσης και οι ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή από την τελευταία εφαρμογή αφορούν μόνο το σταφύλι. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν τηρούνται οι οδηγίες της ετικέτας είναι πιθανό να ανιχνεύονται υπολείμματα πάνω από τα επιτρεπτά όρια.

Ουσιαστικά ασφαλής συγκομιδή νωπών αμπελόφυλλων μπορεί να γίνεται μόνο από αμπέλια που δεν έχει γίνει καμία χρήση φυτοπροστατευτικού προϊόντος.

Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου

The post Αντιμετωπίστε ασθένειες και εχθρούς στο αμπέλι appeared first on Ένωση Αγρινίου.