ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ

Με απόφαση του Δ. Σ. της Ένωσης Γυναικών Φωκίδας την Κυριακή 2
Ιουνίου 2019 και κατά τις ώρες 10.00π.μ.-14.00μ.μ. στο Πνευματικό
Κέντρο Ρουμελιωτών (Σίνα & Δαφνομήλη 1) θα διεξαχθεί η Γενική
Συνέλευση και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού
Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ένωσης Γυναικών
Φωκίδας.
Θέματα της Γενικής Συνέλευσης:
1. Απολογισμός πεπραγμένων του απερχόμενου Διοικητικού
Συμβουλίου.
2. Οικονομικός Απολογισμός.
3. Απαλλαγή του απερχόμενου Δ.Σ. από οποιαδήποτε ευθύνη.
4. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής για τη διεξαγωγή των
αρχαιρεσιών.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής
Σε περίπτωση μη απαρτίας – ουδέποτε
επετεύχθη- θα επαναληφθούν οι
αρχαιρεσίες την Κυριακή 9 Ιουνίου 2019
στον ίδιο χώρο και τις ίδιες ώρες.
Δηλώσεις υποψηφιοτήτων για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. μέχρι 27 Μαίου 2019
στα τηλ. 6936522840 και 6979937431

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Με το Νόμο 4519/2018 καθορίστηκε το καθεστώς λειτουργίας των Φορέων
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (Φ.Δ.Π.Π.). Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3
του νόμου αυτού: «Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να
μεταφέρονται οι έδρες των ΦΔΠΠ των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 ύστερα από
εισήγηση του οικείου Δ.Σ., η οποία λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 των μελών
του. Η εισήγηση πρέπει να είναι τεκμηριωμένη από οικονομική άποψη για την αναγκαιότητα
μεταφοράς της έδρας».
Ο Δήμος μας, όπως σας είναι γνωστό, έχει στην επικράτειά του την μεγαλύτερη
(μακράν από τον δεύτερο) εδαφική έκταση και των περιοχών Natura 2000 του Φ.Δ. Εθνικού
Δρυμού Παρνασσού, όπως αυτός έχει τώρα διαμορφωθεί (συμπεριλαμβάνει πλέον μεγάλο
μέρος της οροσειράς της Γκιώνας και των Βαρδουσίων).
Στην περίπτωση του Φ.Δ. Εθνικού Δρυμού Παρνασσού δεν έχει μέχρι σήμερα
οριστεί το Διοικητικό Συμβούλιο, παρά μόνο η Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας, ενεργώντας κατά
τις πάγιες αρχές της, όρισε εκπρόσωπό της στο υπό σύσταση Δ.Σ. αιρετό προερχόμενο
από το Δήμο Δελφών.
Η αναγκαιότητα της αλλαγής έδρας του Φορέα, ώστε αυτή να μεταφερθεί στο Δήμο
που περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της εδαφικής επικράτειας του Φορέα αυτού (δηλαδή
στο Δήμο Δελφών), τεκμηριώνεται και από ένα πρόσφατο γεγονός, το οποίο θέτουμε υπ’
όψιν σας, έντονα διαμαρτυρόμενοι

Συγκεκριμένα, με την Νο. 3/2019 δημόσια πρόσκλησή του ο Ο.Α.Ε.Δ. κάλεσε
εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα του να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής στο
πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα για 8.966 θέσεις πλήρους απασχόλησης, οκτάμηνης
διάρκειας μεταξύ των άλλων και σε τριάντα επτά (37) υπηρεσίες του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας/Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών. Στους
συγκεκριμένους φορείς περιλαμβάνονταν και δύο (2) θέσεις απασχόλησης (ΤΕ
Διοικητικού/Διοικητικού-Οικονομικού και ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων) στον Φορέα Διαχείρισης
Εθνικού Δρυμού Παρνασσού.
Στα δε κριτήρια κατάταξης και τρόπου μοριοδότησης των υποψηφίων
περιλαμβάνεται η εντοπιότητα, βάσει της έδρας της μόνιμης κατοικίας του ωφελούμενου
που θα επιλεγεί, η οποία βαθμολογείται εφόσον αποδεικνύεται νομίμως με είκοσι (20)
μόρια.
Εντούτοις, αρκετοί συμπολίτες μας, δημότες του Δήμου Δελφών, που είχαν λάβει
μέρος στην διαδικασία και είχαν το δικαίωμα της απαραίτητης πρόσβασης στο
πληροφοριακό σύστημα του Ο.Α.Ε.Δ., είδαν με έκπληξη ότι για τις προαναφερόμενες θέσεις
στον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού μοριοδοτήθηκε αποκλειστικά η
εντοπιότητα υποψηφίων – μονίμων κατοίκων του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας, όπου
εδρεύει σήμερα ο συγκεκριμένος οργανισμός και όχι υποψηφίων – μονίμων κατοίκων του
Δήμου Δελφών στον οποίο ανήκει, ως ανωτέρω, η μεγαλύτερη περιοχή αρμοδιότητας του
συγκεκριμένου φορέα.
Το γεγονός αυτό αποδεικνύει περίτρανα το μέγεθος της στρέβλωσης και της αδικίας
που δημιουργεί η τοποθέτηση της έδρας του Φ.Δ. Εθνικού Δρυμού Παρνασσού εκτός του
Δήμου που με αντικειμενικά κριτήρια τη δικαιούται.
Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε εσάς ως αρμόδιο Υπουργό:
Α) Για την άμεση σύσταση του Δ.Σ. του Φ.Δ. Εθνικού Δρυμού Παρνασσού, όπως έχει
ήδη συμβεί με τους περισσότερους άλλους Φορείς της χώρας.
Β) Για την εξαρχής θετική αντιμετώπιση από μέρους σας του δίκαιου αιτήματός μας
για τη μεταφορά της έδρας του Φ.Δ. Εθνικού Δρυμού Παρνασσού στο Δήμο Δελφών, με την
εκ μέρους μας δέσμευση ότι θα προσφέρουμε πλήρη κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή,
για μια εξαιρετικά ικανοποιητική στέγαση ενός φορέα τόσο μεγάλης σημασίας (ενδεικτικά το
πρώην Γυμνάσιο Πολυδρόσου τυγχάνει ένα κτίριο μεγάλων δυνατοτήτων, πρόσφατα
ανακαινισμένο και πλήρως λειτουργικό, σε ιδανικό σημείο πρόσβασης από κάθε γωνιά της
εδαφικής επικράτειας του Φ.Δ. Εθνικού Δρυμού Παρνασσού).

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΣΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΟΠΠΕΠ 120€ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΜΙΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΑΙ 6, 2019 | από ΠΌΛΙΣ – ΚΈΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ & ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ 9681 1

» style=»-webkit-user-select:none; box-sizing:content-box; display:inline-block; line-height:1; vertical-align:bottom; padding:0px; margin:0px; text-indent:0px; text-align:center;»>

Αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό Πληροφορικής & χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Νέα Τμήματα 35 ή 50 ώρες διδασκαλία με Φυσική Παρουσία Καθηγητή ή και εξ’ αποστάσεως σε ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΙΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

Το πρόγραμμα οργανώνεται στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης και αφορά την κατάρτιση σε βασικές δεξιότητες ΤΠΕ για την απόκτηση Αναγνωρισμένου Πιστοποιητικού Πληροφορικής & χρήσης Ηλεκτρονικών ΥπολογιστώνGlobal Cert – Πανεπιστήμιο Πειραιώς (Κέντρο Ερευνών Πλατφόρμα Ασκήσεων Προσομοίωσης), που είναι εναρμονισμένο με Διεθνή Επαγγελματικά Περιγράμματα κατά ISCO 88 (ισχύει σε Ιδιωτικό – Δημόσιο Τομέα, ΑΣΕΠ, σε 151 χώρες του κόσμου & δεν χρειάζεται ανανέωση νόμος (υπ’ αριθμ.148/21.1.2015).

Το «Πόλις» Επιμορφωτικό Πολιτιστικό Κέντρο, Κινητικής Έκφρασης και Επικοινωνίας Ηρακλείου Αττικής σας καλωσορίζει με όραμα και φιλοδοξία την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου στην αιχμή των εξελίξεων των νέων τεχνολογιών, και οργανώνει νέο Κύκλο ποιοτικών Εκπαιδευτικών και Επιμορφωτικών Προγραμμάτων Πιστοποίησης Πληροφορικής Υπουργείου Παιδείας και Εκμάθησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ), απόλυτα προσαρμοσμένα στις σημερινές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΙΟΣ 2019: ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΗ

1ο: Δευτέρα 6 Μαίου (κάθε Δευτέρα & Τετάρτη 09.00–14.00)
(Εξετάσεις 24, 31 Μαίου 7, 8 Ιουνίου)

2ο: Σάββατο 11 Μαίου (κάθε Σάββατο & Κυριακή 09.00–14.00)
(Εξετάσεις 24, 31 Μαίου 7, 8 Ιουνίου)

3ο: Δευτέρα 13 Μαίου (κάθε Δευτέρα & Πέμπτη 17.00–22.00)
(Εξετάσεις 24, 31 Μαίου 7, 8 Ιουνίου)

4ο: Τρίτη 14 Μαίου (κάθε Τρίτη & Πέμπτη 09.00–14.00)
(Εξετάσεις 24, 31 Μαίου 7, 8 Ιουνίου)

5ο: Σάββατο 18 Μαίου (κάθε Σάββατο & Κυριακή 15.00–20.00)
(Εξετάσεις 24, 31 Μαίου 7, 8 Ιουνίου)

ΕΠΙΣΗΣ… E-LEARNING – ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΤΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
(Εξετάσεις 10, 17, 18 Μαίου)

Περισσότερες Πληροφορίες
τηλ: 210 8000009 – 210 2770181 – 6944516921
και Online Εγγραφή:

Δήλωση συμμετοχής

Περιλαμβάνονται:

* Επιδοτούμενη Δωρεάν Διδασκαλία 35 ώρες για τις 5 ενότητες & 50 ώρες για τις 7 ενότητες- Εκπαίδευση με πιστοποιημένους καθηγητές,
* Επιδοτούμενη Δωρεάν Διδασκαλία από απόσταση (e-learning) εναλλακτικά
* Κάρτα εγγραφής,
* DVD Ασκήσεων Προσομοίωσης,
* Αναλυτικό εκπαιδευτικό Ηλεκτρονικό Βιβλίο e-book (Η Διδασκαλία και η Πιστοποίηση εντάσσονται στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιμορφωτικών Σεμιναρίων που οργανώνει το «Πόλις» μέσα από την Υπηρεσία του Εκπαίδευση, στο πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό του Κέντρο (κοντά στο σταθμό ΗΣΑΠ Ηράκλειο) και μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι με Δωρεάν Εκπαίδευση και συμβολικό κόστος για τις διαδικασίες Εξετάσεων Πιστοποίησης online Στην Πιστοποίηση Πληροφορικής μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, ανεξαρτήτως ηλικίας, ιδιότητας και επιπέδου σπουδών:
1. Απόφοιτοι Λυκείου, Φοιτητές, Πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ & ΙΕΚ.
2. Εργαζόμενοι ή επαγγελματίες του χώρου που επιθυμούν επιπλέον Κατάρτιση & Πιστοποίηση.για μοριοδότηση
3. Εργαζόμενοι στις Ένοπλες Δυνάμεις που επιθυμούν επιπλέον Κατάρτιση & Πιστοποίηση.για μοριοδότηση.
4. Άνεργοι που επιθυμούν Κατάρτιση & Πιστοποίηση.για μοριοδότηση,που αναζητούν απασχόληση και που επιθυμούν να προετοιμαστούν για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας.

ΤΜΗΜΑΤΑ
α. Τμήματα για 5 Βασικές ενότητες
35 ώρες Διδασκαλίας με φυσική παρουσία Καθηγητή)
β. Τμήματα και για 7 ενότητες (
50 ώρες Διδασκαλίας με φυσική παρουσία Καθηγητή)
γ. Τμήματα εξ αποστάσεως και e-learning (για 5 & 7 ενότητες).

Συνολικό και τελικό κόστος συμμετοχής με όλες τις παροχές (περιλαμβάνει τα πάντα):
140€ 5 βασικές ενότητες
170€ 7 βασικές ενότητες
Άνεργοι:
120€ 5 βασικές ενότητες
150€ 7 βασικές ενότητες

Περισσότερες Πληροφορίες
τηλ: 210 8000009 – 210 2770181 – 6944516921
και Online Εγγραφή:

Δήλωση συμμετοχής

Πυρηνόκαρπα: έντομα και ασθένειες

Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου.

ΕΝΤΟΜΑ

ΑΝΑΡΣΙΑ─ΓΡΑΦΟΛΙΘΑ ΦΥΛΛΟΔΕΤΗΣ (ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ–ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ─ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ)

Οι συλλήψεις των ακμαίων των εντόμων ανάρσιας, γραφολίθας και φυλλοδέτη κυμαίνονται γενικά σε μικρούς πληθυσμούς, με ελάχιστες κατά τόπους εξαιρέσεις, στις οποίες δεν υπήρξε περαιτέρω αυξητική τάση των συλλήψεων. Επισημαίνεται ότι ο αριθμός συλλήψεων είναι δυνατό να διαφέρει σημαντικά όχι μόνο ανά περιοχή αλλά και μεταξύ παγίδων στον ίδιο οπωρώνα.

Για το λόγο αυτό καλούνται οι παραγωγοί να ελέγχουν δύο φορές την εβδομάδα τις φερομονικές παγίδες και να υπολογίζουν τον μέσο όρο συλλήψεων ανά ημέρα. Αυξητική τάση αυτής της αναλογίας πρέπει να τους κινητοποιεί προκειμένου να επέμβουν με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο εντομοκτόνο μετά από 7─10 ημέρες, ανάλογα με τις επικρατούσες θερμοκρασίες.

Πιθανή άνοδος της θερμοκρασίας το αμέσως επόμενο διάστημα, αναμένεται να εντείνει τη δραστηριότητα των εντόμων. Αντιθέτως, πτώση της θερμοκρασίας συχνά περιορίζει σημαντικά τη δραστηριότητα των ακμαίων. Επίσης, επισημαίνεται ότι το σύνολο του πληθυσμού των ακμαίων ενός εντόμου δεν εμφανίζεται μαζικά (μέσα σε μία ή λίγες μέρες), αλλά η διαδικασία αυτή διαρκεί συνήθως μεγαλύτερο διάστημα, ανάλογα με το έντομο και κυρίως τις καιρικές συνθήκες.

Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την ανάγκη συστηματικής παρακολούθησης της διακύμανσης του πληθυσμού των ακμαίων με φερομονικές παγίδες, προκειμένου να προσδιορίζεται με μεγαλύτερη ακρίβεια η στιγμή των επεμβάσεων, καθώς και η ανάγκη επανάληψής τους.

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι ο αριθμός των συλλήψεων ανά ημέρα δεν είναι πάντα ανάλογος με το ύψος της προσβολής των καρπών. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου μικρός αριθμός συλλήψεων ακμαίων αντιστοιχεί τελικώς σε υψηλά ποσοστά προσβολής και αντίστροφα.

Για το λόγο αυτό είναι χρήσιμο οι παραγωγοί πριν προβούν σε κάποια επέμβαση να ελέγχουν δειγματοληπτικά, καλύπτοντας όλη την έκταση του οπωρώνα, για την ύπαρξη προσβολών στους καρπούς και στην τρυφερή βλάστηση, καθώς και για αποθέσεις ωών των εντόμων. Συστήνεται η χρήση κατάλληλων και εγκεκριμένων εντομοκτόνων που να καταπολεμούν ταυτόχρονα και τα τρία έντομα.

ΑΦΙΔΕΣ (Μελίγκρες) (ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ–ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ─ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ–ΚΕΡΑΣΙΑ– ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ)

Οι καιρικές συνθήκες και η τρυφερή βλάστηση ευνοούν την ανάπτυξη πληθυσμών αφίδων. Οι αφίδες προκαλούν έντονη παραμόρφωση της νεαρής βλάστησης, αλλά ταυτόχρονα αποτελούν και φορείς ιδιαίτερα καταστρεπτικών φυτοπαθογόνων ιώσεων Σε οπωρώνες που παρατηρείται προσβολή της νεαρής βλάστησης από αφίδες, συνιστάται άμεσα επέμβαση με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια εντομοκτόνο.

ΚΟΚΚΟΕΙΔΗ (Άσπρη ψώρα─Ψώρα Σαν Ζοζέ)

Για την καταπολέμηση των κινητών μορφών των εντόμων που δραστηριοποιούνται αυτή την εποχή, συνιστάται επέμβαση με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια εντομοκτόνο, μόνο σε οπωρώνες που παρουσιάζουν προσβολή από τα έντομα. Σε αυτή την περίπτωση συνιστάται ο ψεκασμός μόνο των προσβεβλημένων δένδρων του οπωρώνα και η πλήρης κάλυψη του κορμού και των βραχιόνων με το ψεκαστικό υγρό. Η καταπολέμηση των κοκκοειδών είναι δυνατό να συνδυαστεί με εκείνη για την ανάρσια και τη γραφολίθα.

ΡΑΓΟΛΕΤΙΔΑ (Σκουλήκι των κερασιών)

Τα ακμαία του εντόμου εισάγουν αυγά στο εσωτερικό των καρπών όταν αυτοί φθάσουν στο στάδιο της αλλαγής χρώματος, δηλ. όταν αποκτούν κιτρινωπό ή κιτρινορόδινο χρώμα. Σύντομα από τα αυγά εκκολάπτονται οι προνύμφες (σκουλήκια), οι οποίες κατατρώγουν το εσωτερικό των καρπών. Σε μεγάλους πληθυσμούς η ζημιά μπορεί να είναι σημαντική, ιδιαίτερα στις πιο όψιμες ποικιλίες.

Μέχρι τώρα στο δίκτυο φερομονικών παγίδων δεν διαπιστώθηκε δραστηριότητα των ακμαίων του διπτέρου. Ωστόσο, για την προστασία των καρπών στις περιπτώσεις των οπωρώνων που δεν έχει εγκατασταθεί δίκτυο φερομονικών παγίδων, συστήνεται προληπτικός ψεκασμός στο στάδιο αλλαγής χρώματος των καρπών με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο εντομοκτόνο.

Επειδή ο χρόνος μεταξύ έναρξης προσβολής και συγκομιδής είναι μικρός, να δοθεί μεγάλη προσοχή στην επιλογή των εντομοκτόνων, ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος υπολειμμάτων στους καρπούς.

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

ΜΟΝΙΛΙΑ (ΚΕΡΑΣΙΑ)

Ο μύκητας προσβάλει τους καρπούς από πληγές (σχισίματα από έντονες βροχοπτώσεις ή ακανόνιστα ποτίσματα, χαλαζόπτωση). Οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες (άστατος, βροχερός και υγρός καιρός) ευνοούν σημαντικά την εμφάνιση της ασθένειας. Συστήνεται στους καλλιεργητές να έχουν συνεχώς προστατευμένο τον οπωρώνα τους με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο μυκητοκτόνο, τουλάχιστον όσο διαρκεί η περίοδος έντονης αστάθειας του καιρού.

Επίσης, συστήνεται η διακοπή των ποτισμάτων μερικές μέρες πριν τη συγκομιδή. Κατά την επιλογή του μυκητοκτόνου, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής.

ΩΙΔΙΟ (ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ–ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ)

Η περίοδος ευαισθησίας των καλλιεργειών από το παθογόνο φθάνει μέχρι τη σκλήρυνση του πυρήνα και την ολοκλήρωση της ανάπτυξης των βλαστών. Η ασθένεια είναι ιδιαίτερα σοβαρή στα νεαρά δένδρα, τις όψιμες και τις ευαίσθητες ποικιλίες.

Για την προστασία των καρπών και της τρυφερής βλάστησης από την ασθένεια, συνιστάται ψεκασμός με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια μυκητοκτόνο. Εφόσον επικρατεί ξηρός καιρός με μεγάλη ηλιοφάνεια, οι ψεκασμοί θα πρέπει να επαναλαμβάνονται, ανάλογα με τη διάρκεια δράσης του σκευάσματος, μέχρι το τέλος της περιόδου ευαισθησίας.

ΚΟΡΥΝΕΟ (ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ–ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ–ΚΕΡΑΣΙΑ)

Οι παρούσες καιρικές συνθήκες ευνοούν την μυκητολογική ασθένεια. Συστήνεται άμεσα ψεκασμός με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια μυκητοκτόνο όσο διαρκεί η περίοδος έντονης αστάθειας του καιρού. .Ένας τέτοιος ψεκασμός είναι απαραίτητος ιδίως σε όσους οπωρώνες δεν εφαρμόστηκε καταπολέμηση του μύκητα κατά την πτώση των πετάλων. Κατά την επιλογή του μυκητοκτόνου, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής.

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣΠΟΡΙΩΣΗ (ΚΕΡΑΣΙΑ)

Οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. Συστήνεται στους καλλιεργητές να έχουν συνεχώς προστατευμένο τον οπωρώνα τους με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο μυκητοκτόνο, τουλάχιστον όσο διαρκεί η περίοδος έντονης αστάθειας του καιρού. Κατά την επιλογή του μυκητοκτόνου, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής.

ΣΥΣΤΑΣΗ: Καλούνται οι καλλιεργητές, ιδίως αυτήν την εποχή, να επισκέπτονται όσο το δυνατό συχνότερα τις καλλιέργειες, προκειμένου να διαπιστώνουν έγκαιρα τυχόν προσβολές από φυτοπαράσιτα έτσι, ώστε να είναι εφικτή η αποτελεσματική αντιμετώπισή τους, με το μικρότερο οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης.

The post Πυρηνόκαρπα: έντομα και ασθένειες appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Ευρωπαϊκή δανειοδότηση σε νέους αγρότες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ανακοίνωσε ένα πακέτο δανείων ύψους 1 δισ. ευρώ, το οποίο απευθύνεται ειδικά σε νέους αγρότες.

Το πακέτο των 1 δισ. ευρώ που ανακοινώθηκε σήμερα από τον Επίτροπο αρμόδιο για τη γεωργία Phil Hogan και τον αντιπρόεδρο της ΕΤΕπ Andrew McDowell, στοχεύει στην αύξηση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση των γεωργών της ΕΕ, ιδίως των νέων αγροτών.

Ο αρμόδιος για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη Επίτροπος Phil Hogan δήλωσε:

«Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση είναι ζωτικής σημασίας και πολύ συχνά αποτελεί εμπόδιο για τους νέους που επιθυμούν να ενταχθούν στο επάγγελμα. Με το 11% των ευρωπαίων γεωργών ηλικίας κάτω των 40 ετών, η στήριξη των νέων γεωργών στον τομέα αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Κοινή Γεωργική Πολιτική μετά το 2020. Χαίρομαι που η νέα κοινή πρωτοβουλία λειτουργεί και λειτουργεί».

Ο Andrew McDowell, Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, υπεύθυνος για τη γεωργία και τη βιοϊονομία, δήλωσε:

«Ο γεωργικός τομέας αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας της ΕΕ και έχει καθοριστικό ρόλο όχι μόνο στην παραγωγή υγιεινών τροφίμων αλλά και στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και στη διατήρηση του περιβάλλοντος. Με τη νέα αυτή πρωτοβουλία, η ΕΤΕπ εξετάζει το μέλλον του τομέα και αντιμετωπίζει ένα σημαντικό χάσμα στην αγορά, την έλλειψη πρόσβασης στη χρηματοδότηση των αγροτών, ιδίως της επόμενης γενιάς αγροτών. Το εν λόγω δάνειο προγράμματος θα στηρίξει επίσης την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα στον τομέα της γεωργίας / βιοοικονομίας, διατηρώντας και δημιουργώντας απασχόληση στις αγροτικές και παράκτιες περιοχές». 

Το πρόγραμμα θα διαχειρίζεται σε επίπεδο κράτους μέλους από τις τράπεζες και τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι συμμετέχουσες τράπεζες θα πρέπει να ταιριάζουν με το ποσό που έχει δεσμευθεί από την ΕΤΕπ, με αποτέλεσμα το συνολικό ποσό να ανέλθει σε δυνητικά 2 δισ. ευρώ και να δοθεί προτεραιότητα στους νέους γεωργούς.

Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει πολλές από τις σημερινές ελλείψεις που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί:

  • Χαμηλότερα επιτόκια.
  • Έως και 5 ετών για να αρχίσει η αποπληρωμή του δανείου.
  • Περαιτέρω περίοδοι για την αποπληρωμή ολόκληρου του δανείου (μέχρι 15 έτη).
  • Ευελιξία, ανάλογα με τις συνθήκες, για να αντιμετωπιστεί η αστάθεια των τιμών στον γεωργικό τομέα, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι γεωργοί παραμένουν σε θέση να αποπληρώσουν τα δάνεια σε δύσκολες περιόδους (για παράδειγμα, μέσω μιας περιόδου διακοπών / χάριτος που επιτρέπει στους αγρότες να μην επιστρέψουν λίγοι μήνες).
  • Δύο πιλοτικά δάνεια ύψους 275 εκατ. ευρώ πρόκειται να υλοποιηθούν στη Γαλλία μέσω αυτού του καθεστώτος. Τα δάνεια αυτά απευθύνονται ειδικά στους νέους γεωργούς και τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.

Αυτό το νέο πρόγραμμα δανείων αποτελεί μέρος μιας κοινής πρωτοβουλίας «Νέοι γεωργοί» μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΤΕπ, η οποία αποσκοπεί στη συγκέντρωση της υφιστάμενης στήριξης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης μέσω των χρηματοδοτικών μέσων και της εμπειρογνωμοσύνης της ΕΤΕπ. Εκτός από τη δέσμη δανείων, αυτό περιλαμβάνει τη συνεχή χρήση των επιδοτήσεων του ΕΓΤΑΑ για νέους γεωργούς και νεοσύστατες επιχειρήσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως επιδοτήσεις επιτοκίου ή για τεχνική βοήθεια σε συνδυασμό με χρηματοπιστωτικά μέσα. Επιπλέον, η ΕΤΕπ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων προσφέρουν συμβουλευτική υποστήριξη και εμπειρογνωμοσύνη στις διαχειριστικές αρχές.

The post Ευρωπαϊκή δανειοδότηση σε νέους αγρότες appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Αιτήσεις για Επιστροφή ΦΠΑ Αγροτών

Η Ένωση Αγρινίου υπενθυμίζει ότι συνεχίζεται η παραλαβή των δικαιολογητικών για την Επιστροφή ΦΠΑ.

Οι δικαιούχοι αγρότες καλούνται να προσέλθουν στα γραφεία του Συνεταιρισμού και στο Τμήμα ΦΠΑ, στην Υπηρεσία Επιδοτήσεων, προσκομίζοντας:

  • εκκαθαριστικό της Εφορίας ή το έντυπο Ε1
  • τιμολόγια και εκκαθαρίσεις έτους 2018

Η Ένωση Αγρινίου και το οργανωμένο Τμήμα ΦΠΑ συγκεντρώνει και καταχωρεί όλα τα τιμολόγια επιστροφής φόρου πώλησης αγροτικών προϊόντων και υπηρεσιών, αναλαμβάνοντας τη σχετική διαδικασία για την επιστροφή του ποσού που δικαιούται κάθε παραγωγός.

Προσοχή: Διορθωμένα παραστατικά ή φωτοαντίγραφα δεν θα γίνονται δεκτά.

Οι παραγωγοί που για πρώτη φορά θα υποβάλουν Αίτηση Επιστροφής ΦΠΑ, θα πρέπει να είναι ενταγμένοι στο Ειδικό Καθεστώς Αγροτών, μέχρι 31-12-2018.

Περισσότερες πληροφορίες στο Τμήμα ΦΠΑ της Ένωσης Αγρινίου στο 2641.0.69018.

The post Αιτήσεις για Επιστροφή ΦΠΑ Αγροτών appeared first on Ένωση Αγρινίου.

ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΥΓΙΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ Η Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ». Σε απάντηση της ανακοίνωσης του υποψήϕιου δημάρχου, κ. Παναγιώτη Ταγκαλή, περί δήθεν ελλειμμάτων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Δελϕών, έχουμε να απαντήσουμε τα εξής: Στην αναϕερόμενη στην ως άνω ανακοίνωση σελίδα 112 της Ειδικής Μελέτης Κοστολόγησης – Τιμολόγησης της Ύδρευσης που συντάχθηκε από την Εταιρεία «Σαϕαρίκας Γεώργιος & ΣΙΑ Ε.Ε. – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων και Περιβάλλοντος», παρουσιάζεται και αναλύεται η κατάσταση πριν την δημιουργία της Δ.Ε.Υ.Α. (δηλαδή όλα τα έτη πριν το 2018). Πρόκειται για μια περίοδο, κατά την οποία, ως γνωστόν, δυστυχώς υπήρχαν καθυστερήσεις στην καταμέτρηση των καταναλώσεων των υδρομέτρων, στην αποστολή λογαριασμών ύδρευσης και κατ’ επέκταση σημαντική υστέρηση στα έσοδα του Δήμου από τις συγκεκριμένες ανταποδοτικές υπηρεσίες. Επιπλέον, τα έξοδα των υπηρεσιών ύδρευσης – αποχέτευσης κατά την συγκεκριμένη περίοδο παρουσιάζονταν ιδιαίτερα αυξημένα στον τομέα «Αμοιβές και Έξοδα προσωπικού», γιατί το προσωπικό του Δήμου Δελϕών που απασχολούταν στις συγκεκριμένες ανταποδοτικές υπηρεσίες σε όλες τις Δημοτικές του Ενότητες ήταν πολλαπλάσιο του σημερινού, για την κάλυψη των ίδιων αναγκών. Οι σημερινές μισθοδοτικές ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. ανέρχονται περίπου στις 400.000,00€ ετησίως, απασχολώντας κυρίως μετακινημένο από τον Δήμο Δελϕών προσωπικό, που καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες της Επιχείρησης. Αυτό από μόνο του αποδεικνύει πόσο αναγκαία ήταν η ίδρυση της Δημοτικής μας Επιχείρησης, προκειμένου να βάλουμε σε τάξη μια δύσκολη κατάσταση, που ερχόταν από πολύ παλιά, όπως πράγματι έχουμε πετύχει βήμα – βήμα ήδη από τον πρώτο χρόνο. Υπάρχουν και πολλά άλλα επιχειρήματα, που έχουν αρχίσει να γίνονται γνωστά στον κόσμο μας (ταχύτητα στη λήψη αποϕάσεων, οργάνωση Αποθήκης, εξορθολογισμός δαπανών, αναβάθμιση εξοπλισμού, οργάνωση συστήματος υδρομετρήσεων, αναβάθμιση συνεργείων και παρεχομένων υπηρεσιών κ.α.), τα οποία αποδεικνύουν την επιτυχία και τη σημασία της Ίδρυσης της Δ.Ε.Υ.Α., κατά το πρότυπο των περισσοτέρων καλά οργανωμένων Δήμων. Οι οικονομικές διαϕορές, στις οποίες αναϕέρεται ο κ. Ταγκαλής μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. και του Δήμου αϕορούν στο πρώτο και προσαρμοστικό έτος της Επιχείρησης, όταν δεν υπήρχε η απαραίτητη ρευστότητα στη Δ.Ε.Υ.Α., όπως είναι ϕυσιολογικό. Με απλά λόγια ο Δήμος ενίσχυσε τη λειτουργία της Δ.Ε.Υ.Α. κατά τους πρώτους μήνες της, αναλαμβάνοντας δαπάνες μισθοδοσίας κ.λπ., όπως εύλογα μας δίνει το δικαίωμα ο ισχύων νόμος. Η περίοδος αυτή έχει από καιρό ολοκληρωθεί και ήδη η Δ.Ε.Υ.Α. είναι πλήρως οικονομικά ανεξάρτητη από το Δήμο Δελϕών. Έχουν ληϕθεί άλλωστε οι σχετικές αποϕάσεις των αρμοδίων συλλογικών οργάνων (Δημοτικό Συμβούλιο Δελϕών και Διοικητικό Συμβούλιο Δ.Ε.Υ.Α.), ενώ η πλήρης λογιστική τακτοποίηση θα επέλθει με την ολοκλήρωση της διαδικασίας Απογραϕής, όπως ακριβώς προβλέπει η νομοθεσία. Το να προσπαθεί κάποιος να εκμεταλλευτεί πολιτικά εντελώς αναμενόμενα προβλήματα που προκύπτουν σε τόσο μεγάλες μεταβάσεις και μεταρρυθμίσεις, είναι εξαιρετικά εύκολο. Το δύσκολο είναι να τολμάς αυτές τις ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις, που είναι ωστόσο σήμερα απαραίτητες και οι οποίες πάντα συνοδεύονται από δυσεπίλυτα ζητήματα προσαρμογής και επιϕέρουν (τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα) μεγάλο πολιτικό κόστος. Σε κάθε περίπτωση, και αναμένοντας τον επίσημο ισολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δελϕών για το έτος 2018 (που ήδη εμπρόθεσμα συντάσσεται), μπορούμε να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας ότι το Ταμείο της Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου Δελϕών την 31η -12-2018, όχι μόνο δεν «ήταν μείον», αλλά ξεπερνούσε τις 400.000,00€, έχοντας ταυτόχρονα η Επιχείρηση εξοϕλήσει το σύνολο σχεδόν των υποχρεώσεων σε προμηθευτές και αναδόχους υπηρεσιών της. Συμπερασματικά μπορούμε να ενημερώσουμε υπεύθυνα τους πάντες ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δελϕών τυγχάνει ήδη από το πρώτο δύσκολο έτος της ίδρυσής της μια πλήρως υγιής Δημοτική Επιχείρηση, ενώ η προοπτική της για το μέλλον είναι άκρως ευοίωνη. Για τον λόγο αυτόν άλλωστε και οι πιο ακραιϕνείς επικριτές μας (όπως ο κ. Ταγκαλής) έχουν πλέον μεταστρέψει ρότα και ρητορική και δηλώνουν ότι, εϕόσον εκλεγούν, θα διατηρήσουν εν τέλει τη Δ.Ε.Υ.Α., η οποία αναμϕίβολα είναι μια από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις μας, που έχουν βάλει τη σϕραγίδα μας στην ορθή οργάνωση του Δήμου.

ΥΓΕΙΑ: 1.000 ρομποτικά υποβοηθούμενες ουρολογικές επεμβάσεις διενεργήθηκαν με επιτυχία. Το ΥΓΕΙΑ, με ευθύνη για τη ζωή, είναι στην κορυϕή των εξελίξεων της ιατρικής επιστήμης, επενδύοντας στρατηγικά σε τεχνολογία αιχμής. Στο πλαίσιο αυτό, επενδύει στην Ρομποτική Χειρουργική, διαθέτοντας τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό ρομποτικού συστήματος Da Vinci Xi με το οποίο εϕαρμόζονται πρωτοποριακές θεραπείες μεταξύ άλλων και για παθήσεις του ουροποιογεννητικού συστήματος. Η ελάχιστα επεμβατική μέθοδος του Da Vinci Xi προσϕέρει στον ασθενή μικρότερη διάρκεια αναισθησίας, μειωμένο κίνδυνο μόλυνσης ή απώλειας αίματος, ελαχιστοποίηση του μετεγχειρητικού πόνου και της δυσϕορίας, σημαντική μείωση της περιόδου νοσηλείας καθώς και γρήγορη ανάρρωση και επάνοδο στις καθημερινές δραστηριότητες. Συγκεκριμένα από το 2007 έως και σήμερα, στην Β’ Ουρολογική Κλινική του ΥΓΕΙΑ, στην οποία Διευθυντής είναι ο κ. Εμμανουήλ Παναγιώτου* – Χειρουργός Ουρολόγος, με απόλυτη επιτυχία έχουν διενεργηθεί περισσότερες από 1.000 ρομποτικά υποβοηθούμενες επεμβάσεις για παθήσεις του προστάτη, της ουροδόχου κύστης και νεϕρών πολλές εκ των οποίων πραγματοποιήθηκαν για πρώτη ϕορά στην Ελλάδα. Ο κ. Εμμανουήλ Παναγιώτου σχολίασε «Το ΥΓΕΙΑ είναι από τα πρώτα νοσοκομεία στην Ελλάδα που επένδυσε στην Ρομποτική Χειρουργική – DaVinci Xi, ένα υπερσύγχρονο ρομποτικό σύστημα που ενισχύει τις δυνατότητες του χειρουργού. Η πρωτοποριακή αυτή τεχνική εϕαρμόζεται σε όλο το ϕάσμα των ουρολογικών επεμβάσεων, με συνηθέστερη εϕαρμογή παγκοσμίως τη ρομποτική ριζική προστατεκτομή, καθότι επεκτείνονται οι ικανότητες του χειρουργού ενώ παράλληλα παρέχει πολλά περισσότερα πλεονεκτήματα στον ασθενή, σε σχέση με την ανοικτή αλλά και την κλασική λαπαροσκοπική χειρουργική.» *Ο κ. Εμμανουήλ Παναγιώτου, είναι ο μόνος Έλληνας χειρουργός ουρολόγος που είναι στο Επιστημονικό Συμβούλιο – Urology Expert- της Ευρωπαϊκής Ρομποτικής Εταιρείας.