Ενημέρωση για τις αποβολές των προβάτων

Αίτια, διάγνωση, μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης για τους κτηνοτρόφους.

Aποβολή είναι η πρόωρη διακοπή της κυοφορίας που συνοδεύεται από την απομάκρυνση από το έγκυο ζώο μη βιώσιμων ή νεκρών εμβρύων.

Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στα ποίμνια προβάτων, με αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και ευζωία των ζώων και σημαντικές οικονομικές απώλειες, που υπονομεύουν τη βιωσιμότητα των εκτροφών μέσω της:

i) μείωσης των γεννήσεων (λιγότερα αρνιά για αντικατάσταση, για σφαγή και για πώληση ως γεννήτορες)

ii) μείωσης της συνολικής γαλακτοπαραγωγής σε επίπεδο εκτροφής (ζώα που δεν γεννούν, δεν παράγουν γάλα)

iii) αύξησης του κόστους παραγωγής (καθυστέρηση στον παραγωγικό κύκλο των ζώων).

Οι αποβολές διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, στις λοιμώδους και στις μη λοιμώδους αιτιολογίας.

Οι λοιμώδους αιτιολογίας αποβολές αποδίδονται σε λοιμογόνους παράγοντες στους οποίους συγκαταλέγονται κυρίως:

 • Βακτήρια: Chlamydophila abortus, Βrucella melitensis, Campylobacter fetus fetus, Listeria monocytogenes, Leptospira interrogans, Salmonella enterica ορότυπος abortus ovis, Escherichia coli .
 • Iοί: ιός νόσου Border (Pestivirus)
 • Πρωτόζωα – Ρικέτσιες: Toxoplasma gondii, Coxiella brunetti

[Προσοχή! Αρκετοί από τους λοιμογόνους παράγοντες που προκαλούν αποβολές στα ζώα, αποτελούν κίνδυνο και για τη Δημόσια Υγεία καθώς μπορεί να οδηγήσουν σε υπογονιμότητα ή σε αποβολή σε γυναίκες κτηνιάτρους και κτηνοτρόφους

(π.χ. Τοξοπλάσμωση, Χλαμύδια, Βρουκέλλωση, Πυρετός Q, κ.α.).

Γι? αυτό το λόγο πρέπει να λαμβάνονται όλα τα προληπτικά μέτρα κατά το χειρισμό υλικών αποβολής, αλλά και γενικά όλα τα μέτρα υγιεινής κατά την εργασία στο στάβλο.]

Οι μη λοιμώδους αιτιολογίας αποβολές μπορεί να σχετίζονται με:

 • Aκατάλληλη διατροφή: σοβαρός υποσιτισμός, κακής ποιότητας ζωοτροφές, μυκοτοξίνες, δηλητηριάσεις, υποβιταμινώσεις και αβιταμινώσεις (π.χ. έλλειψη βιταμίνης Α), καθώς και έλλειψη ανόργανων στοιχείων (π.χ. σελήνιο, ιώδιο και μαγγάνιο)
 • Καταπόνηση των ζώων (διάνυση εξοντωτικών αποστάσεων για βοσκή, βίαιοι χειρισμοί κ.α.)
 • Παράγοντες που σχετίζονται με την προχωρημένη ηλικία του ζώου, τον αυξημένο δείκτη πολυδυμίας και την υγεία του αναπαραγωγικού του συστήματος
 • Ασθένειες του έγκυου ζώου
 • Ορμονικές διαταραχές
 • Έκθεση σε υπερβολικό χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες
 • Xημικά αίτια: λινκομυκίνη, βενζιμιδαζόλες
 • Γενετικούς παράγοντες (π.χ. ύπαρξη θανατηφόρων γονιδίων στο έμβρυο)

H έγκαιρη αξιολόγηση και η έγκυρη διαγνωστική διερεύνηση των αποβολών, με σκοπό την ταυτοποίηση του αιτιολογικού παράγοντα, είναι καθοριστική για τη σωστή διαχείριση του προβλήματος και την αποκατάσταση της υγείας του κοπαδιού.

Η λήψη ενός λεπτομερούς ιστορικού της εκτροφής είναι κρίσιμη προκειμένου να καταλήξουμε στη διάγνωση και αργότερα στη διαχείριση των αποβολών σε επίπεδο ποιμνίου.

Το ιστορικό πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικές με:

 • Το σύστημα της εκτροφής, τη δομή της μονάδας και τα χαρακτηριστικά των ζώων του ποιμνίου
 • Την αναπαραγωγική διαχείριση της εκτροφής (ημερομηνία έναρξης και λήξης των οχειών, αριθμός των κυοφορούντων ζώων, αναμενόμενη ημερομηνία έναρξης τοκετών, μέθοδος γονιμοποίησης των ζώων, υπογονιμότητα ή άλλα αναπαραγωγικά προβλήματα, αναπαραγωγικοί δείκτες κτλ.)
 • Τη διατροφή και το τάισμα των ζώων (ποιότητα και ποσότητα των ζωοτροφών, διατροφικό πρόγραμμα)
 • Την προέλευση των ζώων (από την ίδια την εκτροφή ή νεοεισερχόμενα στην εκτροφή ζώα)
 • Το εφαρμοζόμενο εμβολιακό πρόγραμμα (ιδιαίτερα σε ό, τι αφορά τη Βρουκέλλα και τη Χλαμύδια)
 • Τυχόν περιστατικά αποβολών προηγούμενων ετών και τη διαχείρισή τους

Επιπλέον, από το ιστορικό θα συλλεχτούν πληροφορίες που αναφέρονται:

 • Στον αριθμό των αποβολών, στη χρονική στιγμή έναρξής τους και στο στάδιο της κυοφορίας που εκείνες παρατηρούνται
 • Στη νεκροτομική εικόνα των αποβληθέντων εμβρύων και στην κλινική κατάσταση των ζώων που απέβαλαν
 • Στον δείκτη πολυδυμίας και στο νοσολογικό ιστορικό των ζώων που απέβαλαν Στην τήρηση των κανόνων υγιεινής (π.χ. απομόνωση των ζώων, απολύμανση χώρου, αποτέφρωση μολυσμένης στρωμνής και αποβληθέντων εμβρύων)
 • Στη θρεπτική κατάσταση και στην κλινική εικόνα των θηλυκών αλλά και των αρσενικών ζώων της εκτροφής.
 • Η διαγνωστική επιβεβαίωση του αιτιολογικού παράγοντα των αποβολών πραγματοποιείται μέσω εργαστηριακών εξετάσεων.

Στο εργαστήριο αποστέλλονται δείγματα:

Εμβρυϊκών υμένων και πλακούντα Ολόκληρων εμβρύων ή οργάνων αυτών (ήπαρ, στόμαχος, σπλήνας, εγκέφαλος) Ορών αίματος.

Απαιτείται επανεξέταση δεύτερου δείγματος ορού αίματος 3 εβδομάδες μετά την αποβολή.

Για την αντιμετώπιση των αποβολών συστήνονται τα παρακάτω μέτρα:

 1. Η απομόνωση των ζώων που απέβαλαν
 2. Η θεραπευτική χορήγηση χημειοθεραπευτικών ουσιών στα ζώα που απέβαλαν
 3. Η προληπτική χορήγηση χημειοθεραπευτικών ουσιών για την προστασία των υπόλοιπων ζώων που κυοφορούν εφόσον κριθεί απαραίτητο από τον κτηνίατρο της εκτροφής
 4. Η απομάκρυνση και καταστροφή (π.χ. αποτέφρωση) της μολυσμένης στρωμνής και των προϊόντων της αποβολής
 5. Η απολύμανση του στάβλου και αλλαγή του χώρου τοκετών

«Κάλλιον του θεραπεύειν, το προλαμβάνειν»… και πρόληψη στην περίπτωση των αποβολών σημαίνει:

 • Τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας και των συνθηκών υγιεινής στο στάβλο (τακτικοί καθαρισμοί και απολυμάνσεις των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, απολυμαντική τάφρος πεζών και τροχοφόρων, χρησιμοποίηση προστατευτικής ενδυμασίας και γαντιών από το προσωπικό της εκτροφής, τους κτηνοτρόφους και κτηνιάτρους κατά τη διάρκεια των διαφόρων χειρισμών υλικών αποβολών, τακτικός αποπαρασιτισμός και έλεγχος του πληθυσμού των κατοικιδίων γατών και σκύλων που ζούνε εντός των ορίων του χώρου εκτροφής).
 • Εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών διαβίωσης για τα ζώα (επαρκής χώρος, αερισμός, φωτισμός, στρωμνή).
 • Σωστή εφαρμογή του κατάλληλου εμβολιακού προγράμματος (σε αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνεται ο εμβολιασμός κατά της Βρουκέλλας και κατά της Χλαμύδιας).
 • Ορθολογική διατροφή των ζώων (ποιοτικά και ποσοτικά) Αποτελεσματική διαχείριση της υγείας των ζώων.(Διατήρηση αρνάδων αντικατάστασης από ?κλειστή? εκτροφή που δεν έχει ιστορικό αποβολών, απομόνωση και έλεγχος των νεοεισερχόμενων ζώων, μείωση του εύρους της περιόδου τοκετών, ομαδοποίηση των εγκύων σύμφωνα με την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού αποφυγή της πρόσβασης γατών και τρωκτικών στην αποθήκη ζωοτροφών.

Σημείωση: Η διαχείριση των αποβολών είναι ένα σημαντικό κομμάτι της αναπαραγωγικής διαχείρισης και γενικά της διαχείρισης της υγείας του ποιμνίου και πρέπει να γίνεται πάντα σε συνεργασία με τον κτηνίατρο της εκτροφής.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία μπορεί να διασφαλιστεί η επιτυχία στην αναπαραγωγή των ζώων της μονάδας, που με τη σειρά της θα εξασφαλίσει την ομαλή εξέλιξη του παραγωγικού τους κύκλου και τη βιωσιμότητα της εκτροφής.

Αποστόλια Καραμήτρου, Κτηνίατρος

Αθανάσιος Γελασάκης, Κτηνίατρος, MPH, PhD, DiplECSRHM, Ερευνητής ΕΛΓΟ-Δήμητρα

The post Ενημέρωση για τις αποβολές των προβάτων appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Έρχονται πληρωμές στα Βιολογικά

Εγκρίθηκαν με διαδοχικές αποφάσεις του ΥπΑΑΤ, που αναρτήθηκαν στην Διαύγεια, πιστώσεις για την χρηματοδότηση του έργου «Βιολογικές καλλιέργειες».

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 43.000.000,00 ευρώ από την Σ.Α.Ε. 082/1 και ιδιαίτερα από το έργο με Κωδικό 2018ΣΕ08210013, με τίτλο «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ, ΥΠΑΑΤ», προκειμένου να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους του μέτρου για το έτος εφαρμογής 2018.

Επίσης, αποφασίστηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 44.694.874,42 ευρώ από την Σ.Α.Ε. 082/1 και ιδιαίτερα από το έργο με Κωδικό 2017ΣΕ08210024, με τίτλο «Βιολογικές Καλλιέργειες», προκειμένου να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους του μέτρου για το έτος εφαρμογής 2018. 

Από το παραπάνω ποσό των 44.694.874,42 ευρώ, τα 20.097.213,68 ευρώ αφορά αδιάθετα υπόλοιπαΗ επιπλέον κατανομή που απαιτείται αφορά ποσό ύψους 24.597.660,74 ευρώ.

Δείτε τις αποφάσεις για τα Βιολογικά εδώ και εδώ.

The post Έρχονται πληρωμές στα Βιολογικά appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Πρόσκληση συμμετοχής στο 10o Φεστιβάλ Μελιού

Στην Έκθεση Μελισσοκομικών Προϊόντων και Εξοπλισμού που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 10ου Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας από 7 έως και 9 Δεκεμβρίου 2018, θα συμμετέχει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με δικό της περίπτερο.

Όπως τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Κωνσταντίνος Μητρόπουλος, η εν λόγω έκθεση αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία ανάδειξης των επώνυμων συσκευασμένων Μελισσοκομικών προϊόντων της περιοχής μας, αλλά και συνέχεια των δράσεων προβολής των ποιοτικών τοπικών προϊόντων που έχει ξεκινήσει η Περιφερειακή Αρχή εδώ και πολλά χρόνια.

Για το σκοπό αυτό καλεί όσους μελισσοκόμους/μελισσοκομικούς συνεταιρισμούς/μελισσοκομικούς συλλόγους διαθέτουν επώνυμα συσκευασμένα προϊόντα (μέλι και προϊόντα μέλισσας) και επιθυμούν παρουσία στην Έκθεση μέσω της συμμετοχής τους στο περίπτερο της Περιφέρειας, επειδή οι θέσεις είναι περιορισμένες, να το δηλώσουν το αργότερο έως την Πέμπτη 29/11/2018 στους αρμόδιους υπαλλήλους της Περιφέρειας:

 • ΒΛΑΧΟΣ ΣΑΒΒΑΣ τηλ. 2631361114, 6972884001 Π.Ε ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
 • ΑΝΔΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΡΙΒΗ, τηλ. 2613613216/276 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤ/ΡΧΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Δ.Ε
 • ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ ΦΩΤΗΣ 2613613732 Π.Ε ΑΧΑΙΑΣ
 • ΦΛΕΒΟΤΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ 2621360132 Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ

Η συμμετοχή σας στο περίπτερο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εξασφαλίζει την παρουσίαση των προϊόντων σας, την ενίσχυση της εταιρικής σας εικόνας και την σύναψη εμπορικών συμφωνιών. Επισημαίνεται ότι δεν θα είναι δυνατή η πώληση προϊόντων στο περίπτερο.

Σημειώνεται ότι οι συμμετέχοντες έχουν την ευθύνη της μεταφοράς και παράδοσης των προϊόντων που θα εκθέσουν, στο χώρο της έκθεσης την Παρασκευή 7/12/2018 και ώρα 11.00 π.μ. 

The post Πρόσκληση συμμετοχής στο 10o Φεστιβάλ Μελιού appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Απενεργοποίηση πλατφόρμας Α21 για την πληρωμή της 5ης δόσης επιδόματος παιδιού

Σήμερα, Δευτέρα 19 Νοεμβρίου και ώρα 23:59 θα κλείσει προσωρινά η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αίτησης Α21 εν όψει της πληρωμής της 5ης δόσης του Επιδόματος Παιδιού 2018.

Η πλατφόρμα δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις για λίγα 24ωρα μέχρι να εκκαθαριστεί και να ολοκληρωθεί η καταβολή της 5ης δόσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 26-27 Νοεμβρίου.

Ακολούθως η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί εκ νέου και θα δέχεται νέες αιτήσεις έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018 για όλους όσοι δεν έχουν υποβάλλει φέτος αίτηση Α21. Προσοχή, φέτος οι αιτήσεις ολοκληρώνονται στο τέλος του 2018 και όχι το πρώτο 15ήμερο του 2019.

Δυνητικοί δικαιούχοι που δεν έχουν ακόμη υποβάλλει αίτηση για το 2018, έχουν περιθώριο να καταθέσουν Α21 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μέχρι τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, ώστε να συμπεριληφθούν στην πληρωμή της 5ης δόσης του Επιδόματος Παιδιού, που θα πραγματοποιηθεί στις 26-27 Νοεμβρίου και θα αφορά τους μήνες Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.

Οι δικαιούχοι που συμπεριλαμβάνονται για πρώτη φορά φέτος στην επικείμενη πληρωμή του Νοεμβρίου θα λάβουν και τα αναδρομικά ποσά που δικαιούνται για το Επίδομα Παιδιού 2018.
 

The post Απενεργοποίηση πλατφόρμας Α21 για την πληρωμή της 5ης δόσης επιδόματος παιδιού appeared first on Ένωση Αγρινίου.

191 εκατ. ευρώ από την Ε.Ε. για προώθηση αγροτικών προϊόντων

Το 2019 τα προγράμματα για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ θα επικεντρωθούν κυρίως στις αγορές εκτός της ΕΕ με τις μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 14 Νοεμβρίου 2018, πρόγραμμα για την πολιτική προώθησης το 2019, συνολικού ύψους 191,6 εκατ. ευρώ, που θα διατεθούν σε προγράμματα, που έχουν επιλεγεί για συγχρηματοδότηση από την ΕΕ. Το ποσό αυτό είναι αυξημένο κατά 12,4 εκατ. ευρώ συγκριτικά με το 2018.

Τα 89 εκατ. ευρώ θα διατεθούν σε εκστρατείες σε χώρες με υψηλή ανάπτυξη όπως ο Καναδάς, η Κίνα, η Κολομβία, η Ιαπωνία, η Κορέα, το Μεξικό και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ορισμένα από τα χρήματα θα διατεθούν για την προώθηση συγκεκριμένων προϊόντων, όπως οι επιτραπέζιες ελιές.

Ο κ. Phil Hogan, Επίτροπος αρμόδιος για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη, δήλωσε: «Η Ευρώπη είναι ο κορυφαίος παραγωγός ποιοτικών τροφίμων και ποτών στον κόσμο. Είμαι ευτυχής να πω ότι, με ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στις προσπάθειες προώθησης το 2019, στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες με υψηλό αναπτυξιακό δυναμικό, προς όφελος των γεωργών μας και των παραγωγών γεωργικών προϊόντων διατροφής. Ο αυξανόμενος αριθμός εμπορικών συμφωνιών σημαίνει περισσότερες ευκαιρίες για τους παραγωγούς μας να αξιοποιήσουν και η Επιτροπή βρίσκεται εντελώς πίσω τους για να τις υποστηρίξει στην προώθηση και την εξαγωγή των προϊόντων τους».

Εντός της ΕΕ, οι εκστρατείες εστιάζονται στην προώθηση των σημάτων ποιότητας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ), των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων (ΠΓΕ) και των εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων (ΕΠΠ), καθώς και των βιολογικών προϊόντων. 

Επιπλέον, ένα μέρος της χρηματοδότησης απευθύνεται σε ειδικούς τομείς, όπως το ρύζι και τα οπωροκηπευτικά. Τα οπωροκηπευτικά επιλέχθηκαν για την προώθηση της υγιεινής διατροφής μεταξύ των καταναλωτών της ΕΕ.

Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για συγκεκριμένες εκστρατείες θα δημοσιευθούν τον Ιανουάριο του 2019. Θα είναι ανοικτές σε ευρύ φάσμα φορέων, όπως είναι οι επαγγελματικές οργανώσεις, οι οργανώσεις παραγωγών και οι ομάδες γεωργικών ειδών διατροφής που είναι υπεύθυνες για δραστηριότητες προώθησης.

The post 191 εκατ. ευρώ από την Ε.Ε. για προώθηση αγροτικών προϊόντων appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Διακήρυξη συνεταιριστικής συνεργασίας

Η Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος (Ε.Σ.Τ.Ε.), η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αγροτικών Συνεταιρισμών και Ενώσεων Συνεργασίας Αγροτικών Συνεταιρισμών (Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ), η Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος (Ο.Σ.Φ.Ε.) και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε.), έχοντας επίγνωση των καρπών που μπορεί να δρέψει το σύνολο των συνεταιρισμών και των συνεταιρισμένων πολιτών από μία συντονισμένη προσπάθεια ανάπτυξης των πλεονεκτημάτων του συνεταιριστικού κινήματος και από μία συλλογική απάντηση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει, αποφασίσαμε με αφετηρία την συνάντηση της 25ης Σεπτεμβρίου να διαμορφώσουμε σταθερές σχέσεις συνεργασίας. 

Αφετηρία της συνεργασίας μας είναι η 6η Συνεταιριστική Αρχή που φέρει τον τίτλο «Συνεργασία μεταξύ συνεταιρισμών» και αναφέρει πως:

 • «Οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις εξυπηρετούν περισσότερο αποτελεσματικά τα ?έλη τους και ενδυναμώνουν το συνεταιριστικό κίνημα συνεργαζόμενες μεταξύ τους σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο».
 • Πλαίσιο της συνεργασίας μας είναι η δήλωση ταυτότητας της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας, οι συνεταιριστικές αξίες και αρχές.
 • Παρακαταθήκη έχουμε την πλούσια συνεταιριστική παράδοση που παραλάβαμε από τις προηγούμενες γενεές και μοιραζόμαστε.
 • Υποχρέωση έχουμε να εμπλουτίσουμε την συνεταιριστική παράδοση και να την παραδώσουμε καλύτερη στις επόμενες γενεές.
 • Γνώμονας της δραστηριότητας μας είναι η εξυπηρέτηση των κοινών αναγκών και η επίλυση των κοινών προβλημάτων των συνεταιρισμών.
 • Φιλοδοξία μας είναι να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε τις συνθήκες ώστε η προσπάθεια αυτή να μετασχηματιστεί σε τριτοβάθμιο όργανο εκπροσώπησης του συνόλου των συνεταιρισμών της χώρας μας.

Προς την κατεύθυνση αυτή αποφασίσαμε την δημιουργία επιτροπής συνεργασίας στην οποία θα εκπροσωπείται καθένα από τα μέρη που συνυπογράφει την παρούσα διακήρυξη. Η επιτροπή θα εργαστεί κατά προτεραιότητα στα πεδία της συνεταιριστικής νομοθεσίας, φορολογίας, εκπαίδευσης και στην διασυνεταιριστική επιχειρηματικότητα. Στην προσπάθεια αυτή υποστηρικτής θα είναι η Διεθνής Συνεταιριστική Συμμαχία με την συνεργασία του Δικτύου ΚΑΠΑ.

Δεσμευόμαστε να κινητοποιήσουμε όλα τα μέσα που διαθέτουμε προκειμένου να προωθήσουμε αποτελεσματικά τα κοινά μας συμφέροντα και τις αξίες μας με στόχο την ενδυνάμωση της θέσεως των συνεταιρισμών και του συνεταιριστικού κινήματος της χώρας μας. 

The post Διακήρυξη συνεταιριστικής συνεργασίας appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Οδηγίες για την καλλιέργεια της καρυδιάς

Τεχνικό Δελτίο με χρήσιμες συμβουλές προς τους παραγωγούς, από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου.

Νέες φυτεύσεις 

Η κυριότερη ασθένεια των καρπών της καρυδιάς είναι η βακτηρίωση και των φύλλων η ανθράκωση. Επίσης, σοβαρές προσβολές στον κορμό και το ριζικό σύστημα προκαλούν η φυτόφθορα και η σηψηρριζία. Οι ασθένειες αυτές μπορούν να αποφευχθούν ή τουλάχιστον να περιοριστούν, με τη λήψη βασικών προληπτικών μέτρων, τόσο πριν, όσο και μετά την εγκατάσταση των νέων καρυδεώνων.

Προληπτικά μέτρα πριν και κατά τη φύτευση:

1. Η καλλιέργεια της καρυδιάς θα πρέπει να αποφεύγεται σε περιοχές με αυξημένη ατμοσφαιρική υγρασία κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου και ιδιαίτερα το διάστημα της ανθοφορίας. Η υψηλή σχετική υγρασία ευνοεί την ανάπτυξη μυκητολογικών ασθενειών, ενώ ο συνδυασμός υψηλής ατμοσφαιρικής υγρασίας και υψηλής θερμοκρασίας ευνοεί τις προσβολές από βακτήρια.

2. Αποφασιστικός παράγοντας είναι το στραγγερό έδαφος, γιατί η καρυδιά αποκτά βαθύ και πλούσιο ριζικό σύστημα. Επίσης, με τις ασφυκτικές συνθήκες ευνοούνται οι προσβολές από εδαφογενείς μύκητες, γι’ αυτό θα πρέπει να αποφεύγονται τα βαριά εδάφη και να λαμβάνεται μέριμνα για καλή αποστράγγιση του εδάφους.

3. Η βαθιά άροση πριν τις νέες φυτεύσεις βοηθά στη γρήγορη ανάπτυξη και επέκταση του ριζικού συστήματος, και κατά συνέπεια στην επιτυχημένη και γρήγορη εγκατάσταση της νέας φυτείας.

4. Η καλλιέργεια του επιλεγμένου αγρού με σιτηρά πριν την εγκατάσταση του δενδροκομείου, μειώνει τον κίνδυνο προσβολών από εδαφογενείς μύκητες.

5. Η επιλογή υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς πολλές φορές οι ασθένειες που εμφανίζονται στα δένδρα προέρχονται από τα φυτώρια. Η επιλογή της ποικιλίας εξαρτάται από τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής και η επιλογή του επικονιαστή από την ποικιλία.

6. Η ζώνη εμβολιασμού θα πρέπει να είναι 10-15 cm πάνω από την επιφάνεια του εδάφους.

7. Καλό είναι οι παραγωγοί να κάνουν τις απαραίτητες εδαφολογικές αναλύσεις πριν την εγκατάσταση, ώστε να γνωρίζουν τυχόν ελλείψεις σε θρεπτικά στοιχεία και να προσθέτουν τα απαραίτητα λιπάσματα πριν το όργωμα.

8. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στις αποστάσεις φύτευσης των δένδρων. Με τις πυκνές φυτεύσεις αυξάνεται η σχετική υγρασία, η οποία ευνοεί την εμφάνιση ασθενειών στα φύλλα και στους καρπούς. Οι αποστάσεις φύτευσης θα πρέπει να είναι μικρότερες για τις πλαγιόκαρπες αδύνατης ή σχετικά αδύνατης βλάστησης, από ότι στις πιο δυνατής βλάστησης ακρόκαρπες ποικιλίες.

Προληπτικά μέτρα μετά τη φύτευση: 

1. Ο ιδανικός τρόπος ποτίσματος είναι η στάγδην άρδευση. Αποφεύγονται η διαβροχή του κορμού, η οποία είναι καθοριστική για την προστασία από τη φυτόφθορα, καθώς και η μεταφορά μολύσματος εδαφογενών μυκήτων. Εάν η άρδευση γίνεται με σπρέι, θα πρέπει να τοποθετούνται μεταλλικά κολάρα στο λαιμό, ενώ αν γίνεται με αυλάκια ή με κατάκλιση, να γίνονται διπλές λεκάνες. Επίσης, με τη στάγδην άρδευση παρεμποδίζεται αργότερα η αύξηση της σχετικής υγρασίας στην κόμη των δένδρων και κατά συνέπεια η εμφάνιση ασθενειών.

2. Τα νεαρά δένδρα, κατά τα πρώτα χρόνια από τη φύτευσή τους, θα πρέπει να προστατεύονται από τον ανταγωνισμό των ζιζανίων, αλλιώς θα υπάρξει σημαντική καθυστέρηση στην ανάπτυξή τους. Επίσης, με την καταστροφή της αυτοφυούς βλάστησης μειώνεται η υγρασία τόσο στη βάση του κορμού, όσο και στην κόμη των δένδρων αργότερα. Θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση ζιζανιοκτόνων στα νεαρά δενδρύλλια.

3. Για τον περιορισμό των ασθενειών λαιμού και ριζικού συστήματος απαιτούνται επίσης:

 • Αποφυγή συσσώρευσης χώματος γύρω από τη βάση του κορμού και στις ρίζες.
 • Αποφυγή δημιουργίας πληγών, οι οποίες ευνοούν τις μολύνσεις, περιορίζοντας τα οργώματα και τα φρεζαρίσματα στα απολύτως αναγκαία.
 • Αποφυγή μεταφοράς μολυσμένου εδάφους με τα γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία.
 • Επάλειψη του κορμού μέχρι ένα μέτρο ύψος και λίγο κάτω από την επιφάνεια του εδάφους με βορδιγάλειο πάστα, το φθινόπωρο και νωρίς την άνοιξη, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που το σημείο εμβολιασμού είναι χαμηλά.

4. Τέλος, με καλό κλάδεμα διαμόρφωσης, το οποίο ξεκινά από τον πρώτο χρόνο, επιτυγχάνεται καλός αερισμός και καλή διείσδυση του ηλιακού φωτός στο εσωτερικό του δένδρου. Έτσι, περιορίζεται η σχετική υγρασία και κατά συνέπεια η εμφάνιση ασθενειών. Οι τομές κλαδέματος, ιδιαίτερα οι μεγάλες, θα πρέπει να καλύπτονται με κάποιο επουλωτικό πληγών.

Προσοχή: Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα των σκευασμάτων. Η χρήση των προϊόντων αυτών πρέπει να γίνεται από επαγγελματίες χρήστες κατόχους πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

The post Οδηγίες για την καλλιέργεια της καρυδιάς appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Διαδικασία ανάκτησης των αχρεωστήτως ή παρατύπως καταβληθέντων ποσών και οφειλών

Οι γεωργοί έχουν δικαίωμα ένστασης, την οποία θα πρέπει έως 10/12/2018 να υποβάλουν στο αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εγγράφως με επισυναπτόμενα αποδεικτικά στοιχεία, που να ενισχύουν τα επιχειρήματά τους.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού Πληρωμών και σε εφαρμογή του άρθρου 63 του Καν. (ΕΕ) 1306/2016 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, όπως κάθε χρόνο, προχωρά στη διαδικασία ανάκτησης των αχρεωστήτως ή παρατύπως καταβληθέντων ποσών και των οφειλών από διοικητικές κυρώσεις που προέκυψαν κατόπιν των διοικητικών, επιτόπιων και διασταυρωτικών μηχανογραφικών ελέγχων για το ημερολογιακό έτος αιτήσεων 2017 και προηγούμενα, εντός του οικονομικού έτους 2018.

Για την έγκαιρη ενημέρωση των παραγωγών, σήμερα αναρτήθηκαν οι έγγραφες προσκλήσεις – ειδοποιήσεις διαπίστωσης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και οφειλών διοικητικών κυρώσεων στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Καρτέλα του Αγρότη» για τους γεωργούς που εμπίπτουν στην εν λόγω κατηγορία.

Αναλυτικότερα οι οφειλές χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: 

1. Αχρεωστήτως ή παρατύπως καταβληθέντα ποσά
2. Οφειλές από διοικητικές κυρώσεις (πολυετείς κυρώσεις)
3. Οφειλές από κυρώσεις πολλαπλής συμμόρφωσης

Οι γεωργοί έχουν δικαίωμα ένστασης, την οποία θα πρέπει έως 10/12/2018 να υποβάλουν στο αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εγγράφως με επισυναπτόμενα αποδεικτικά στοιχεία, που να ενισχύουν τα επιχειρήματά τους.

Σε περίπτωση μη καταβολής των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και μη υποβολής έγγραφης ένστασης, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ή οι έγγραφες παρατηρήσεις κριθούν αβάσιμες, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. θα προχωρήσει την διαδικασία ανάκτησης κατά περίπτωση βάσει του Ν.2520/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Σε περίπτωση άλλης αναγνωρισμένης και εκκαθαρισμένης απαίτησης του δικαιούχου σε βάρος του Ε.Λ.Ε.Γ.Ε.Π., πραγματοποιείται συμψηφισμός μέχρι είσπραξης του συνολικά οφειλόμενου ποσού, λαμβάνοντας υπόψη τη συναίνεση, για το σκοπό αυτό, όπως αποτυπώνεται στο σημείο Ζ1 «Δηλώσεις και ανάληψη υποχρεώσεων» των κατ’ έτος υποβαλλόμενων Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης.

Η κοινοποίηση της πρώτης ειδοποίησης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά και θεωρείται ότι έχει νομίμως κοινοποιηθεί μετά την παρέλευση πέντε ημερών, από την ανάρτησή της στο λογαριασμό του υπόχρεου στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Καρτέλα του Αγρότη» στο πληροφοριακό σύστημα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/FarmersTab/#/login.

Σε περίπτωση που κάποιος παραγωγός δεν έχει προσωπικό λογαριασμό, για να είναι δυνατή η είσοδός στην εφαρμογή είναι απαραίτητη η λήψη κωδικού και η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από τη σελίδα https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/ στην επιλογή “Εγγραφή”.

Επισημαίνεται ότι παραγωγοί, οι οποίοι έχουν υποβάλλει Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης online για τα έτη 2014-2018 ΔΕΝ απαιτείται να παραλάβουν εκ νέου κωδικό.

Για τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά «Πράσινης Ενίσχυσης» διευκρινίζονται τα κάτωθι:

Σύμφωνα με το τον Καν (ΕΕ) 1307/2013, η ενίσχυση για τις γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον («Πράσινη Ενίσχυση»), χορηγείται ανεξαιρέτως σε όλους τους δικαιούχους του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης κατόπιν ενεργοποίησης των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης. Η πράσινη ενίσχυση χορηγείται ως ποσοστό της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης που ενεργοποιεί ο γεωργός.

Για τη χορήγηση της πράσινης, ο κανονισμός προβλέπει ότι ο υπολογισμός του ανωτέρω ποσοστού(συντελεστής πρασινίσματος) υπολογίζεται ως διαίρεση του ποσού που προβλέπεται για την πράσινη ενίσχυση σε κάθε περιφέρεια με τη συνολική αξία όλων των δικαιωμάτων ενίσχυσης που ενεργοποιούνται ανά περιφέρεια. 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το ποσό χρηματοδότησης που αντιστοιχεί στο πρασίνισμα υπολογίζεται από κάθε κράτος μέλος, κάθε έτος, βάσει του ανωτέρω συντελεστή πρασινίσματος, λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική αξίας όλων των δικαιωμάτων ενίσχυσης που ενεργοποιούνται σε περιφερειακό επίπεδο. 

Κατά το έτος ενίσχυσης 2017, λόγω αύξησης της συνολικής αξίας ενεργοποίησης των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης στον τελευταίο διασταυρωτικό μηχανογραφικό έλεγχο πριν την λήξη του οικονομικού έτους 2018, οι συντελεστές που χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό του δικαιούμενου ποσού πρασινίσματος μειώθηκαν, και προέκυψε ποσοστιαία μείωση του δικαιούμενου ποσού πράσινης ενίσχυσης ανά δικαιούχο. Από την εν λόγω μείωση προέκυψαν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά στο καθεστώς της πράσινης ενίσχυσης ανά παραγωγό.

Δυνάμει του άρθρου 7 του Καν.(ΕΕ) 1307/ 2013, το συνολικό ποσό των αμέσων ενισχύσεων που μπορούν να χορηγηθούν σε ένα κράτος μέλος δεν μπορεί να υπερβαίνει το αντίστοιχα καθαρά ανώτατο όρια. Ως εκ τούτου, ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχωρά την διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών «Πράσινης Ενίσχυσης» άνω των 20 EUR.

Οι οφειλές που προέκυψαν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πληρωμής και δεν υπερβαίνουν τα 100 EUR, θα συμψηφιστούν με άλλες αναγνωρισμένες και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις του υπόχρεου σε βάρος του Ε.Λ.Ε.Γ.Ε.Π. .

The post Διαδικασία ανάκτησης των αχρεωστήτως ή παρατύπως καταβληθέντων ποσών και οφειλών appeared first on Ένωση Αγρινίου.

«Αγροτικός χώρος και επιχειρηματικότητα»

Ημερίδα από την Περιφέρεια, στο πλαίσιο του έργου «Στρατηγικές για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και των καινοτόμων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε αγροτικές περιοχές».

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Rur@l SMEs «Στρατηγικές για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και των καινοτόμων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) σε αγροτικές περιοχές» του Προγράμματος INTERREG Europe, διοργανώνουν την   4η κατά σειρά Συνάντηση Εργασίας Ενδιαφερομένων φορέων (Stakeholders Group Meeting) του έργου,την Παρασκευή 16/11 και ώρα 10.30-13.30 στην αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου ΝΕΟ Πατρων Αθηνών 32 ( ισόγειο) με θέμα ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Κατά την εκδήλωση, θα γίνει ενημέρωση για την πρόοδο υλοποίησης και τους στόχους του έργου.

Βασικός ομιλητής θα είναι ο κος Κασίμης Χαράλαμπος, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, με τίτλο: «Οι νέες προκλήσεις της ΚΑΠ και το πεδίο της επιχειρηματικότητας στον αγροτικό χώρο» και θα ακολουθήσει ο  κος Κουτσούρης Αλέξανδρος, Καθηγητή Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο: «Το πεδίο της καινοτομίας στον  αγροτικό χώρο».

Δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης ΕΔΩ.

Δήλωση συμμετοχής ΕΔΩ.

The post «Αγροτικός χώρος και επιχειρηματικότητα» appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Οδηγίες για την καλλιέργεια της φιστικιάς

Η Διεύθυνση Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου εξέδωσε Οδηγία για την λήψη βασικών προληπτικών μέτρων πριν και μετά την εγκατάσταση των νέων δενδρυλλίων.

 

ΦΙΣΤΙΚΙΑ – ΝΕΕΣ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ 

Η λήψη βασικών προληπτικών μέτρων πριν και μετά την εγκατάσταση των νέων δενδρυλλίων, είναι απαραίτητη για την αποφυγή ή τον περιορισμό σοβαρών φυτοπροστατευτικών προβλημάτων αργότερα.

Αυτά έχουν να κάνουν τόσο με εδαφογενείς ασθένειες του κορμού και του ριζικού συστήματος (φυτόφθορα, σηψηρριζία, αδρομύκωση), όσο και με ασθένειες της κόμης των δένδρων (βοτρυοσφαίρια, σεπτορίωση).

Προληπτικά μέτρα πριν και κατά τη φύτευση:

1. Η καλλιέργεια της φιστικιάς θα πρέπει να αποφεύγεται σε περιοχές με υψηλή σχετική υγρασία κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου, διότι ευνοείται η εμφάνιση μυκητολογικών ασθενειών.

2. Αποφασιστικός παράγοντας είναι το στραγγερό έδαφος, καθώς σε ασφυκτικές συνθήκες ευνοούνται οι προσβολές από εδαφογενείς μύκητες. Γι? αυτό θα πρέπει να αποφεύγονται τα βαριά εδάφη και να λαμβάνεται μέριμνα για καλή αποστράγγιση του εδάφους.

3. Η βαθιά άροση πριν τις νέες φυτεύσεις βοηθά στη γρήγορη ανάπτυξη και επέκταση του ριζικού συστήματος, και κατά συνέπεια στην επιτυχημένη και γρήγορη εγκατάσταση της νέας φυτείας.

4. Εάν επιλέγονται αγροί που έχουν καλλιεργηθεί με ευπαθείς στην αδρομύκωση ξενιστές (βαμβάκι, πατάτα, τομάτα, ελιά, λαχανικά κλπ.), θα πρέπει να προηγηθεί διετής αμιψεισπορά με σιτηρά πριν την εγκατάσταση του νέου φιστικεώνα. Το μέτρο αυτό μειώνει επίσης τον κίνδυνο προσβολών και από άλλους εδαφογενείς μύκητες.

5. Η επιλογή υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς πολλές φορές οι ασθένειες που εμφανίζονται στα δένδρα προέρχονται από τα φυτώρια.

6. Στην Ελλάδα χρησιμοποιείται αποκλειστικά το υποκείμενο της τσικουδιάς, λόγω καλής ανθεκτικότητας στη φυτόφθορα. Γι’ αυτό θα πρέπει τα δένδρα να είναι εμβολιασμένα σε μεγάλο ύψος (70 εκ.) από την επιφάνεια του εδάφους, ώστε να μην μεταφέρεται το μόλυσμα με το νερό και τις σταγόνες της βροχής από το έδαφος στο ευαίσθητο εμβόλιο της φιστικιάς.

7. Καλό είναι πριν τη φύτευση να γίνει ανάλυση εδάφους, ώστε να προστεθούν τα απαραίτητα λιπάσματα πριν το όργωμα.
8. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στις αποστάσεις φύτευσης των δένδρων. Με τις πυκνές φυτεύσεις αυξάνεται η σχετική υγρασία όταν μεγαλώσουν τα δένδρα και ευνοείται η εμφάνιση σοβαρών μυκητολογικών ασθενειών.

Προληπτικά μέτρα μετά τη φύτευση

1. Ο ιδανικός τρόπος ποτίσματος είναι η στάγδην άρδευση. Αποφεύγονται η διαβροχή του κορμού, η οποία είναι καθοριστική για την προστασία από τη φυτόφθορα, καθώς και η μεταφορά μολύσματος εδαφογενών μυκήτων. Εάν η άρδευση γίνεται με σπρέι, θα πρέπει να τοποθετούνται μεταλλικά κολάρα στο λαιμό, ενώ αν γίνεται με αυλάκια ή με κατάκλιση, να γίνονται διπλές λεκάνες. Επίσης, με τη στάγδην άρδευση παρεμποδίζεται αργότερα η αύξηση της σχετικής υγρασίας στην κόμη των δένδρων και κατά συνέπεια η εμφάνιση ασθενειών.

2. Τα νεαρά δένδρα, κατά τα πρώτα χρόνια από τη φύτευσή τους, θα πρέπει να προστατεύονται από τον ανταγωνισμό των ζιζανίων, αλλιώς θα υπάρξει σημαντική καθυστέρηση στην ανάπτυξή τους. Επίσης, με την καταστροφή της αυτοφυούς βλάστησης μειώνεται η υγρασία τόσο στη βάση του κορμού, όσο και στην κόμη των δένδρων, ενώ πολλά ζιζάνια είναι και φορείς της αδρομύκωσης. Θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση ζιζανιοκτόνων στα νεαρά δενδρύλλια.

3. Για τον περιορισμό των ασθενειών λαιμού και ριζικού συστήματος απαιτούνται επίσης:

 • Αποφυγή συσσώρευσης χώματος γύρω από τη βάση του κορμού και στις ρίζες.
 • Αποφυγή δημιουργίας πληγών, οι οποίες ευνοούν τις μολύνσεις, περιορίζοντας τα οργώματα και τα φρεζαρίσματα στα απολύτως αναγκαία.
 • Αποφυγή μεταφοράς μολυσμένου εδάφους με τα γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία.
 • Επάλειψη του κορμού μέχρι ένα μέτρο ύψος και λίγο κάτω από την επιφάνεια του εδάφους με βορδιγάλειο πάστα, το φθινόπωρο και νωρίς την άνοιξη, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που το σημείο εμβολιασμού είναι χαμηλά.

4. Τέλος, με σωστό κλάδεμα διαμόρφωσης, το οποίο ξεκινά από τον πρώτο χρόνο, επιτυγχάνεται καλός αερισμός και καλή διείσδυση του ηλιακού φωτός στο εσωτερικό του δένδρου. Έτσι, περιορίζεται η σχετική υγρασία και κατά συνέπεια η εμφάνιση ασθενειών. Οι τομές κλαδέματος, ιδιαίτερα οι μεγάλες, θα πρέπει να καλύπτονται με κάποιο επουλωτικό πληγών.

Προσοχή: Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα των σκευασμάτων. Η χρήση των προϊόντων αυτών πρέπει να γίνεται από επαγγελματίες χρήστες κατόχους πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

The post Οδηγίες για την καλλιέργεια της φιστικιάς appeared first on Ένωση Αγρινίου.