63,6 εκατ. ευρώ σε πληρωμές Συνδεδεμένων Ενισχύσεων, Βασικής και Πράσινης Ενίσχυσης

Στους Τραπεζικούς λογαριασμούς των 182.362 δικαιούχων παραγωγών το συνολικό ποσό των 63.641.657,83 €.

Αναλυτικά τα ποσά που κατέβαλε νωρίτερα σήμερα ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ανά καλλιέργεια:

Επίσης, πιστώθηκαν 6.153.648,64 ευρώ για τις οφειλές στη Βασική Ενίσχυση και ακόμη 2.766.096,01 ευρώ για την Πράσινη Ενίσχυση. Μικρότερα ποσά μπήκαν για διάφορα άλλα προγράμματα. Ο συνολικός Αριθμός των δικαιούχων είναι 182.362 παραγωγοί.

Υπενθυμίζουμε τα ποσά ανά στρέμμα για τις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις:

  • Όσπρια για ανθρώπινη κατανάλωση 145,75 ευρώ/εκτάριο
  • Πρωτεϊνούχα καρποδοτικά ψυχανθή 81,90 ευρώ/εκτάριο
  • Πρωτεϊνούχα σανοδοτικά ψυχανθή 131,69 ευρώ/εκτάριο
  • Καρποί με κέλυφος 107,00 ευρώ/εκτάριο
  • Μήλα 470,70 ευρώ/εκτάριο
  • Σπαράγγια 567,30 ευρώ/εκτάριο
  • Σκληρό σιτάρι 75,98 ευρώ/εκτάριο

Η συνολική επιλέξιμη έκταση για τη συνδεδεμένη στήριξη στην καλλιέργεια των οσπρίων, που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση είναι 33.128,39 εκτάρια και ξεπερνά την έκταση αναφοράς των 16.500 εκταρίων.

Συνεπώς η μοναδιαία τιμή στήριξης υπολογίζεται διαιρώντας τον προϋπολογισμό του μέτρου για το έτος 2018 (4.828.375 ευρώ) με τα επιλέξιμα εκτάρια και διαμορφώνεται στα 145,75 ευρώ ανά εκτάριο.

Η συνολική επιλέξιμη έκταση για τη συνδεδεμένη στήριξη στον τομέα των πρωτεϊνούχων καρποδοτικών ψυχανθών είναι 82.539,44 εκτάρια και ξεπερνά την έκταση αναφοράς των 40.000 εκταρίων.

Συνεπώς η μοναδιαία τιμή στήριξης υπολογίζεται διαιρώντας τον προϋπολογισμό του μέτρου για το έτος 2018 (6.759.725 ευρώ) με τα επιλέξιμα εκτάρια και διαμορφώνεται στα 81,90 ευρώ ανά εκτάριο.

Η συνολική επιλέξιμη έκταση για τη συνδεδεμένη στήριξη στον τομέα των πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών είναι 193.872,55 εκτάρια και ξεπερνά την έκταση αναφοράς των 94.558 εκταρίων.

Συνεπώς η μοναδιαία τιμή στήριξης υπολογίζεται διαιρώντας τον προϋπολογισμό του μέτρου για το έτος 2018 (25.531.408 ευρώ) με τα επιλέξιμα εκτάρια και διαμορφώνεται στα 131,69 ευρώ ανά εκτάριο.

Η συνολική επιλέξιμη έκταση για τη συνδεδεμένη στήριξη στον τομέα των καρπών με κέλυφος είναι 36.984,90 εκτάρια και ξεπερνά την έκταση αναφοράς των 28.799 εκταρίων.

Συνεπώς η μοναδιαία τιμή στήριξης υπολογίζεται διαιρώντας τον προϋπολογισμό του μέτρου για το έτος 2018 (3.956.934 ευρώ) με τα επιλέξιμα εκτάρια και διαμορφώνεται στα 107,00 ευρώ ανά εκτάριο.

Η συνολική επιλέξιμη έκταση για τη συνδεδεμένη στήριξη στην καλλιέργεια των μήλων είναι 8.406,51 εκτάρια και ξεπερνά την έκταση αναφοράς των 8.391 εκταρίων.

Συνεπώς η μοναδιαία τιμή στήριξης υπολογίζεται διαιρώντας τον προϋπολογισμό του μέτρου για το έτος 2018 (3.956.934 ευρώ) με τα επιλέξιμα εκτάρια και διαμορφώνεται στα 470,70 ευρώ ανά εκτάριο.

Η δηλωθείσα έκταση για τη συνδεδεμένη στήριξη στην καλλιέργεια σπαραγγιού ήταν 1.656,48 εκτάρια, με αποτέλεσμα να υπολείπεται κατά 243,52 εκτάρια της έκτασης αναφοράς των 1.900 εκταρίων. Η μοναδιαία ενίσχυση για το έτος 2018 διαμορφώνεται στα 567,30 ευρώ ανά εκτάριο.

Η συνολική επιλέξιμη έκταση για τη συνδεδεμένη στήριξη στην καλλιέργεια του σκληρού σιταριού είναι 156.221,32 εκτάρια και υπολείπεται της έκτασης αναφοράς των 250.000 εκταρίων. Η μοναδιαία τιμή στήριξης ανέρχεται στα 75,98 ευρώ ανά εκτάριο.

The post 63,6 εκατ. ευρώ σε πληρωμές Συνδεδεμένων Ενισχύσεων, Βασικής και Πράσινης Ενίσχυσης appeared first on Ένωση Αγρινίου.