Πληρωμές 6,58 εκατ. ευρώ

Από τις 14/11/2018 έως τις 19/11/2018 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 6.588.288,13 €.

Από το παραπάνω ποσό τα 2.543.177,37 ευρώ αφορούν στο μέτρο της πρόωρης συνταξιοδότησης και σε 13.710 αγρότες.

Τα υπόλοιπα χρήματα κατευθύνθηκαν σε διάφορα μέτρα και δράσεις του ΠΑΑ, όπως βιολογική γεωργία, σπάνιες φυλές, απονιτροποίηση, ολοκληρωμένη διαχείριση καπνού, γενετικοί πόροι, νέοι αγρότες, ομάδες τοπικής δράσης leader κ.α.

Αναλυτικά το σχετικό αρχείο του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ.

The post Πληρωμές 6,58 εκατ. ευρώ appeared first on Ένωση Αγρινίου.