Πρόσληψη εργατών για το συσκευαστήριο στη Νεάπολη

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Νεάπολης Αγρινίου δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη εποχιακών εργατών για το συσκευαστήριο σπαραγγιών  στη Νεάπολη.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές καθημερινά από 10.00 πμ έως 13.00 μμ στα γραφεία του συνεταιρισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν απαραιτήτως τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Δελτίο Ταυτότητας  
 • Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ   
 • Βιβλιάριο ΟΓΑ (Ασφαλιστική ενημερότητα)
 • ΑΦΜ (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου)
 • ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης)

Πληροφορίες στο τηλ.: 2641.0.39492

The post Πρόσληψη εργατών για το συσκευαστήριο στη Νεάπολη appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Εφαρµογή Προγράµµατος Επιζωοτιολογικής Διερεύνησης της Γρίπης των Πτηνών

Με υπουργική απόφαση καθορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του προγράµµατος επιζωοτιολογικής διερεύνησης της Γρίπης των Πτηνών στα πουλερικά και στα άγρια πτηνά της Ελλάδας που θα διενεργηθεί µέχρι 31 Δεκεµβρίου 2019.

Για τα πουλερικά, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του Προγράµµατος, θα πρέπει να λαµβάνονται αιµοδείγµατα (τουλάχιστον 2-3 ml) από πουλερικά τυχαία επιλεγµένων πτηνοτροφείων είτε κατά τη διάρκεια της εκτροφής τους είτε µετά το πέρας της, στο σφαγείο. Εφόσον τα σφαγεία εδρεύουν εκτός του νοµού προέλευσης των πουλερικών, αυτά θα δειγµατίζονται από τις αρµόδιες για τα σφαγεία ∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής, κατόπιν ενηµέρωσής τους από τις αρµόδιες για τα πτηνοτροφεία αντίστοιχες ∆/νσεις. Τα πτηνοτροφεία θα δειγµατίζονται µόνο µία φορά το έτος στο πλαίσιο του παρόντος Προγράµµατος ενώ, όπου είναι αυτό δυνατό, κρίνεται σκόπιµο οι δειγµατοληψίες αυτές να συνδυάζονται µε αντίστοιχες δράσεις άλλων προγραµµάτων (π.χ. προγράµµατα ελέγχου σαλµονελών).

Για τα άργια πτηνά η εφαρµογή του Προγράµµατος συνίσταται στην υιοθέτηση ενός συστήµατος παθητικής επιτήρησης που εστιάζει στη δειγµατοληψία και εργαστηριακή διερεύνηση µόνο νεκρών ή ηµιθανών πτηνών που ανήκουν σε συγκεκριµένα είδη «υψηλού κινδύνου», δίνοντας ταυτόχρονα µεγαλύτερη βαρύτητα σε γεωγραφικές περιοχές µε σηµαντικές εκτάσεις υδατοσυλλογών και έντονη παρουσία πτηνοτροφικού κεφαλαίου.

Στις περιπτώσεις που η επιζωοτιολογική κατάσταση της υψηλής παθογονικότητας Γρίπης των Πτηνών (HPAI) το απαιτεί, όπως για παράδειγµα στο ενδεχόµενο ανίχνευσής της σε πουλερικά ή άγρια πτηνά σε χώρες που συνορεύουν µε την Ελλάδα, µπορούν να εφαρµόζονται και συστήµατα ενεργητικής επιτήρησης της νόσου, πάντα όµως σε νεκρά ή ηµιθανή πτηνά.

Το Πρόγραµµα εφαρµόζεται από τις ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της χώρας στην αρµοδιότητα των οποίων βρίσκονται οι περιοχές ανεύρεσης των πτηνών. Η λήψη των δειγµάτων γίνεται από κτηνιάτρους των ανωτέρω υπηρεσιών κατόπιν ειδοποίησής τους για την ανεύρεση νεκρών ή ηµιθανών πτηνών.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση και τις λεπτομέρειες του προγράμματος ΕΔΩ.

 

 

The post Εφαρµογή Προγράµµατος Επιζωοτιολογικής Διερεύνησης της Γρίπης των Πτηνών appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Ένωση Αγρινίου: Θετική η συμμετοχή στη Zootechnia

Ικανοποίηση στο Συνεταιρισμό για την μεγάλη προσέλευση του κοινού στο περίπτερο της Ένωσης Αγρινίου – Κέρδισαν τις εντυπώσεις τα προϊόντα του εργοστασίου ζωοτροφών.

Ο πρόεδρος, ο διευθυντής, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, επιστημονικοί συνεργάτες και στελέχη της Ένωσης στο πλαίσιο της Έκθεσης συμμετείχαν ενεργά σε μια σειρά από παράλληλες εκδηλώσεις (ημερίδες, συνέδρια, επιχειρηματικές συναντήσεις) που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Έκθεσης, όπου και διαμορφώθηκαν πεδία εφαρμογής πολιτικών για τον κτηνοτροφικό χώρο, τα οποία και θα αρχίσουν να εκδηλώνονται το επόμενο διάστημα. Ταυτόχρονα, υπήρξε η δυνατότητα για ανταλλαγή τεχνογνωσίας και για τη διερεύνηση νέων πιθανών συνεργασιών σε επίπεδο έρευνας και καινοτομίας.

Από αριστερά: ο ειδικός συνεργάτης της Ένωσης Αγρινίου, ερευνητής του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ Αθανάσιος Γελασάκης, ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Θωμάς Κουτσουπιάς και ο εμπορικός διευθυντής και προϊστάμενος του εργοστασίου ζωοτροφών Δήμος Μπέτσικας.

Το εργοστάσιο παραγωγής σύνθετων ζωοτροφών και πρώτων υλών της Ένωσης Αγρινίου βρέθηκε στο επίκεντρο της παρουσίας του Συνεταιρισμού στην  11η Zootechnia, με τους χιλιάδες επισκέπτες να αποκτούν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τα τελικά προϊόντα  (δείτε αναλυτικά τα είδη ζωοτροφών ΕΔΩ) και να ενημερωθούν τόσο για τη διαδικασία παρασκευής τους όσο και για την εν γένη  λειτουργία του εργοστασίου.

Ταυτόχρονα, παρουσιάστηκε το πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ζωικού Κεφαλαίου που υλοποιεί η Ένωση Αγρινίου στην Αιτωλοακαρνανία και οι παράλληλες δράσεις που ο Συνεταιρισμός αναλαμβάνει για την ουσιαστική και έμπρακτη στήριξη της κτηνοτροφίας. Φυσικά, την έκθεση και το περίπτερο όπου βρισκόταν η Ένωση Αγρινίου, εκτός από χιλιάδες παραγωγοί,  επισκέφθηκαν πολλοί εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής του τόπου, της αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, του ακαδημαϊκού χώρου και άλλων συνεταιριστικών οργανώσεων, οι οποίοι και ενημερώθηκαν επίσης για μια σειρά από ερευνητικές δράσεις και πρωτοβουλίες στις οποίες ενεργά συμμετέχει η Ένωση Αγρινίου, σε συνεργασία με το ΙΝΑΣΟ-ΠΑΣΕΓΕΣ και άλλους φορείς, υλοποιώντας τα σχετικά προγράμματα, ορισμένα εκ των οποίων καινοτόμα και πρωτοποριακά σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Κλικ για να δείτε το σλάιντ

 

 

 

The post Ένωση Αγρινίου: Θετική η συμμετοχή στη Zootechnia appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Πληρώθηκαν 1,4 εκατ. ευρώ σε 281 παραγωγούς

Από τις 30/01/2019 έως τις 31/01/2019 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 1.403.970,39 ευρώ.

 

Οι πληρωμές αφορούν σε δράσεις και μέτρα του ΠΑΑ, όπως βιολογική κτηνοτροφία, δάσωση, διατήρηση απειλούμενων – αυτόχθονων φυλών,  ολοκληρωμένη διαχείριση καπνού,  μακροχρόνια παύση γαιών, προώθηση προϊόντων σε τρίτες χώρες κά.

Αναλυτικά το αρχείο πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ.

The post Πληρώθηκαν 1,4 εκατ. ευρώ σε 281 παραγωγούς appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Αντιμετωπίστε τις ασθένειες του ξύλου στο αμπέλι

Η συχνότητα εμφάνισης των ασθενειών του ξύλου έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται συνήθως για ένα σύμπλοκο μυκήτων που καταστρέφουν τα αγγεία του ξύλου προκαλώντας σταδιακά ή και απότομα, καχεκτική βλάστηση, μαρασμό και τελικά ξήρανση μέρους ή ολόκληρων πρέμνων του αμπελώνα. Η παραγωγή συνεχώς μειώνεται.

Συμπτώματα αυτή την περίοδο

Ίσκα – Ευτυπίωση – Βοτρυοσφαίρια: Σε τομές του κλαδέματος, εμφανίζονται μη φυσιολογικοί μεταχρωματισμοί του ξύλου.

Φόμοψη: Οι προσβεβλημένες κληματίδες έχουν γκριζόλευκη όψη με σχισίματα συνήθως προς τη βάση τους και φέρουν πολλά μικρά μαύρα στίγματα (πυκνίδια).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ασθένειες του ξύλου μπορείτε να μεταβείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

Για την ίσκα (προκαλείται από σύμπλοκο μυκήτων) εδώ.

Για την φόμοψη εδώ.

Αντιμετώπιση: Δεν υπάρχουν θεραπευτικά μέτρα. Αντιμετωπίζονται κυρίως με προληπτικά και καλλιεργητικά μέτρα που θα πρέπει να εφαρμόζονται διαρκώς τόσο στις μητρικές φυτείες και στα φυτώρια όσο και στα εγκατεστημένα αμπέλια. Για την φόμοψη μπορεί να γίνει χημική αντιμετώπιση μετά το άνοιγμα των ματιών (έναρξη βλάστησης).

Προληπτικά – Καλλιεργητικά μέτρα

Στοχεύουν στην μείωση των μολυσμάτων και στην προστασία των τομών του κλαδέματος από τους μύκητες που προκαλούν ασθένειες του ξύλου.

Χρήση υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού: Το πολλαπλασιαστικό υλικό πρέπει να είναι απαλλαγμένο από παθογόνα.

Διπλό κλάδεμα (το 1ο μέσα στο χειμώνα και το 2ο αρχές της άνοιξης).

Εφαρμογή πρώιμου κλαδέματος μέσα στο χειμώνα: oι κληματίδες αφαιρούνται μέχρι ένα μήκος τους (όχι το τελικό) ενώ ταυτόχρονα λύνονται και απομακρύνονται από τα σύρματα. Αυτό επιτρέπει την γρήγορη και εύκολη διαμόρφωση των πρέμνων με το δεύτερο και τελικό κλάδεμα που ακολουθεί προς τα τέλη χειμώνα – αρχές άνοιξης. Συνιστάται σε αμπελουργούς με μεγάλη έκταση εκμετάλλευσης και εφαρμόζεται σε ποικιλίες που δέχονται βραχύ κλάδεμα.

Όψιμο κλάδεμα και με ξερό καιρό (τέλος χειμώνα – αρχές άνοιξης). Το τελικό κλάδεμα (είτε μονό είτε διπλό) να γίνεται αργά, από τέλη του χειμώνα. Θεωρείται από τα πιο αποτελεσματικά μέτρα.

Την εποχή αυτή: οι πληγές επουλώνονται συντομότερα, τα αερομεταφερόμενα μολύσματα σταδιακά μειώνονται όπως και οι πιθανότητες μόλυνσης (λόγω μείωσης των βροχοπτώσεων και της σχετικής υγρασίας) ενώ η δακρύρροια εμποδίζει την εγκατάσταση σπορίων των μυκήτων. Προστασία των μεγάλων κλαδοτομών.

Οι μολύνσεις ευνοούνται στις πρόσφατες και μεγάλες κλαδοτομές και είναι ιδιαίτερα σοβαρές όταν γίνονται σε κλαδοτομές που βρίσκονται κοντά στον κορμό. Οι τομές πρέπει να προστατεύονται προληπτικά, το συντομότερο δυνατό.

Εγκεκριμένα σκευάσματα για ασθένειες ξύλου: Remedier WP με δραστική Trichoderma asperellum+gamsii, Vintec WG με δραστική Trichoderma atroviride strain και Tessior SD με δραστική boscalid + pyraclostrobin.

Τα προσβεβλημένα ή ύποπτα πρέμνα κλαδεύονται τελευταία και τα εργαλεία απολυμαίνονται τακτικά. Αποφεύγεται η μετάδοση του μολύσματος με τα εργαλεία. Η σήμανση των ύποπτων πρέμνων γίνεται με ταινίες ή σπρέι βαφής, την άνοιξη για την ευτυπίωση και το καλοκαίρι για την ίσκα. Απομάκρυνση των υπολειμμάτων του κλαδέματος.

Τα μολυσμένα και τα χοντρά υπολείμματα του κλαδέματος πρέπει να απομακρύνονται και να καταστρέφονται. Τα λεπτά στοιχεία του κλαδέματος μπορεί να θρυμματίζονται και να ενσωματώνονται στο έδαφος.

Ανασύσταση – εξυγίανση πρέμνων: Επιχειρείται για τις ασθένειες ξύλου με αφαίρεση και απομάκρυνση των προσβεβλημένων βραχιόνων μαζί με 10 – 20 εκ. τμήμα υγιούς ιστού, εφόσον η ασθένεια δεν έχει επεκταθεί στον κορμό, διαφορετικά γίνεται εκρίζωση και καταστροφή ολόκληρου του πρέμνου.

Οι παραπάνω πρακτικές είναι πιο αποτελεσματικές όταν εφαρμόζονται από όλους τους αμπελουργούς.

Διαχείριση της αυτοφυούς βλάστησης των αμπελιών: Μην καταστρέφετε την ξινήθρα, δεν είναι επιζήμιο ζιζάνιο. Προστατεύει τα εδάφη από τη διάβρωση (κυρίως τα επικλινή), συγκρατεί τα νερά της βροχής και ανταγωνίζεται τα άλλα ζιζάνια.

The post Αντιμετωπίστε τις ασθένειες του ξύλου στο αμπέλι appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Ασθένειες στα ελαιόδεντρα και τρόποι αντιμετώπισης

Βασικές οδηγίες για τους παραγωγούς, προκειμένου να προστατεύσουν τους ελαιώνες από τις απειλές αυτής της περιόδου.

 

ΚΑΡΚΙΝΩΣΗ ή ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: Οι χαµηλές θερµοκρασίες µε παγετούς έχουν ως αποτέλεσµα την δηµιουργία πληγών, σχισίµατα και αποκόλληση του φλοιού σε βλαστούς και κλάδους των ελαιοδένδρων. Οι πληγές αυτές και τα ανοίγµατα αποτελούν σηµεία εισόδου του βακτηρίου στα ελαιόδεντρα.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ: Πολυάριθµες και σοβαρές µολύνσεις πραγµατοποιούνται µετά από τους παγετούς χαλάζι τον χειµώνα Προσβολές ευνοούνται από βροχερό και υγρό καιρό και κυρίως µέσω προσφάτων πληγών που προκαλούνται από το κλάδεµα, µε καλλιεργητικά εργαλεία, καθώς και από τις µη επουλωµένες ουλές πού δηµιουργούνται µε την πτώση των φύλλων. Θερµοκρασίες ανάπτυξης του παθογόνου βακτηρίου είναι από 1-35οCµε άριστη θερµοκρασία 25-26.οC΄. Οι µολύνσεις πραγµατοποιούνται όλες τις εποχές του έτους εφόσον επικρατεί υγρός καιρός και υπάρχουν στα δένδρα µη επουλωµένες πληγές . Η µετάδοση του Βακτηρίου σε αµόλυντες περιοχές γίνεται µε το πολλαπλασιαστικό υλικό και σε µικρές αποστάσεις µε τα σταγονίδια της βροχής και τον άνεµο.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: Το Βακτήριο προκαλεί καρκινώµατα (όγκους) σε νεαρούς βλαστούς, κλάδους, στον κορµό, στις ρίζες, στο λαιµό και σπανιότερα σε φύλλα. Στα µικρής ηλικίας δένδρα όταν οι όγκοι προσβάλλουν έντονα τον κορµό ή βρίσκονται στο λαιµό ή τις κεντρικές ρίζες προκαλούν µεγάλη εξασθένηση του φυτού, µείωση της παραγωγής και ακόµα µπορεί να προκαλέσουν το θάνατο του δένδρου.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

1. Συνιστάται να γίνει ψεκασµός των Ελαιοδένδρων µε βορδιγάλειο πολτό αµέσως µετά από τους παγετούς και επανάληψη του ψεκασµού µετά από το κλάδευµα των δένδρων.

2. Αφαίρεση και καύση των προσβεβληµένων τµηµάτων των δένδρων.

3. Αποφυγή κλαδεύµατος µε υγρό και βροχερό καιρό.

4. Όταν η προσβολή εντοπίζεται στον κορµό ή σε µεγάλους βραχίονες, συνιστάται αφαίρεση των όγκων µε κοφτερό µαχαίρι και επάλειψη της πληγής µε πυκνό βορδιγάλειο πολτό. Οι εργασίες αυτές να γίνονται τους θερινούς µήνες και µε ξηρό καιρό.

5. Τα εργαλεία για το κλάδεµα να απολυµαίνονται µε εµβάπτιση σε διάλυµα φορµόλης σε νερό (αναλογία 5%) ή σε άλλο κατάλληλο απολυµαντικό

6. Σε περίπτωση εγκατάστασης νέου ελαιώνα, πρέπει να φυτεύονται δενδρύλλια εντελώς υγιή προερχόµενα από ελεγχόµενα φυτώρια.

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ: χαλκούχα σκευάσµατα όπως βορδιγάλειος πολτός, υδροξείδιο του χαλκού κ.ά. (copper oxychloride, copper oxide, copper hydroxide, κ.α.).

KYKΛΟΚΟΝΙΟ 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: Από παρατηρήσεις στην ύπαιθρο και στο εργαστήριο φυτοπροστασίας διαπιστώθηκε ότι η δραστηριότητα του παθογόνου στα φύλλα και τους µικρούς βλαστούς των ελαιοδέντρων είναι ενεργός. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν αυτή την εποχή είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη του παθογόνου και την πραγµατοποίηση µολύνσεων. Η ένταση της ασθένειας σε µία περιοχή επηρεάζεται από το ύψος της βροχής αλλά και από την πολύ υψηλή πρωινή υγρασία (διαβροχή φυλλώµατος δρόσου ή οµίχλης) σε συνδυασµό µε την ύπαρξη µολύσµατος.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

1) Αραίωµα του φυλλώµατος στα πυκνά δένδρα για τη δηµιουργία συνθηκών αερισµού και φωτισµού που δεν ευνοούν την ανάπτυξη του κυκλοκονίου.

2) Συνιστάται να γίνει ψεκασµός µε τη λήψη του δελτίου. Χρειάζεται καλό λούσιµο των δένδρων µέχρι απορροής.

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ: χαλκούχα σκευάσµατα όπως βορδιγάλειος πολτός, υδροξείδιο του χαλκού κ.ά. (copper oxychloride, copper oxide, copper hydroxide, dodine).

ΒΕΡΤΙΤΣΙΛΛΙΩΣΗ

Διαπιστώσεις: Αποτελεί την σοβαρότερη ασθένεια της ελιάς η οποία τα τελευταία χρόνια έχει εγκατασταθεί σε σηµαντικό αριθµό ελαιώνων και σε διάφορες περιοχές. Πρόκειται για µύκητα εδάφους µε πολύ µεγάλο κύκλο ξενιστών, ο οποίος µολύνει τα δένδρα από τις λεπτές ρίζες και προκαλεί απόφραξη των αγγείων του ξύλου.

Η ασθένεια ξεκινά µε τον µεταχρωµατισµό των φυτών και γίνεται τελικώς φανερή είτε µε τη µορφή µεµονωµένων ξερών κλάδων στα µεγαλύτερης ηλικίας δένδρα (ηµιπληγία) είτε µε την πλήρη ξήρανση των νεαρών δένδρων (αποπληξία).

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Επειδή δεν υπάρχουν χηµικά µέσα για τη θεραπεία της ασθένειας, συνιστάται η αυστηρή τήρηση των παρακάτω καλλιεργητικών µέτρων:

1) Κοπή και καύση των προσβεβληµένων κλάδων µε τα πρώτα συµπτώµατα εκδήλωσης της ασθένειας. Τα µολυσµένα δένδρα συχνά αναβλαστάνουν από τη βάση και δίνουν νέα κλαδιά χωρίς συµπτώµατα ενώ είναι συχνό το φαινόµενο της ανάρρωσης.

2) Αποφυγή οργωµάτων

3) Καταστροφή των ζιζανίων

4) Άρδευση µε σταγόνες και αποφυγή της κατάκλυσης και των αυλακιών

5) Χρησιµοποίηση υγειών δενδρυλλίων για την εγκατάσταση ενός ελαιώνα

6) Αποφυγή φυτέµατος ελαιοδένδρων εκεί όπου προηγήθηκε καλλιέργεια ευπαθών στην ασθένεια φυτών (πατάτα, τοµάτα, βαµβάκι κ.α.)

7) Αποφυγή συγκαλλιέργειας ή γειτνίασης µε ευπαθή στην ασθένεια φυτά

8) Εφαρµογή ηλιοαπολύµανσης σε εγκατεστηµένους ελαιώνες.

ΞΥΛΟΦΑΓΑ ΕΝΤΟΜΑ ΣΚΟΛΥΤΕΣ

Συνήθως προσβάλουν δευτερογενώς τα εξασθενηµένα από διάφορες αιτίες ελαιόδεντρα. Για την αντιµετώπιση αυτών των εντόµων συνιστώνται καλλιεργητικά µέτρα όπως:

1) Eπιµελές καθάρισµα των δένδρων από προσβεβληµένα ή µη ξερά ή εξασθενηµένα κλαδιά και άµεση καύση αυτών.

2) Αποφυγή διατήρησης προσβεβληµένης ξυλείας στους ελαιώνες.

3) ∆ιατήρηση των δένδρων σε καλή κατάσταση υγείας και θρέψης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας το διάστηµα µεταξύ τελευταίας επέµβασης και συγκοµιδής και τα µέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηριάσεων.

The post Ασθένειες στα ελαιόδεντρα και τρόποι αντιμετώπισης appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Υπεγράφη η ΚΥΑ για τα μέτρα ελέγχου της αγοράς γάλακτος

Αυτό ανακοίνωσε – μεταξύ άλλων- ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σταύρος Αραχωβίτης, εγκαινιάζοντας την 11η Zootechnia.

Σύμφωνα με τον Σταύρο Αραχωβίτη, η νέα Υπουργική Απόφαση για τα μέτρα ελέγχου στο γάλα προβλέπει αυστηρότερες κυρώσεις, ακόμα και κλείσιμο/αφαίρεση άδειας επιχειρήσεων σε περιπτώσεις υποτροπής σοβαρών παραβάσεων, ώστε να προστατευθούν οι παραγωγοί από αθέμιτες πρακτικές.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην Αίθουσα Α΄ του Συνεδριακού Κέντρου «Νικόλαος Γερμανός» ανέπτυξε επίσης, αναλυτικά τις πρωτοβουλίες, που έχει αναλάβει η κυβέρνηση για την ενίσχυση του εισοδήματος των κτηνοτρόφων και το σχεδιασμό του Υπουργείου από δω και πέρα.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Αραχωβίτης αναφέρθηκε στα εξής:

 • Ο Έλληνας κτηνοτρόφος πιέστηκε μέσα στην κρίση, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο παραγωγό. Είναι ο άνθρωπος, που δεν μπορεί να φύγει ούτε μία μέρα από το κοπάδι, ο παραγωγός, που είναι πιο ταλαιπωρημένος από τις διακυμάνσεις των τιμών και πια αντιμετώπιζε, εκτός από τις εισαγόμενες ασθένειες, την Κλιματική Αλλαγή.
 • Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου και στήριξη πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης προς όφελος των παραγωγών και των καταναλωτών.
 • Πληρωμή κρατικών ενισχύσεων de minimis σε όλους τους αιγοπροβατοτρόφους ύψους 5 ευρώ ανά ζώο.
 • Η νέα Υπουργική Απόφαση για τα μέτρα ελέγχου στο γάλα προβλέπει αυστηρότερες κυρώσεις, ακόμα και κλείσιμο/αφαίρεση άδειας επιχειρήσεων σε περιπτώσεις υποτροπής σοβαρών παραβάσεων, ώστε να προστατευθούν οι παραγωγοί από αθέμιτες πρακτικές.
 • Προστασία των επιδοτήσεων μέχρι 7.500 ευρώ πέρα και πάνω από το ακατάσχετο των 1.250 ευρώ για κάθε μήνα.
 • Ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση των ελέγχων στο νωπό γάλα και στη μεταποίηση γάλακτος και κρέατος με τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων ελεγκτικών φορέων. Ήδη τα αποτελέσματα των εντατικών ελέγχων έχουν αποδώσει καρπούς.
 •  Πρόσληψη άνω των 200 κτηνιάτρων, στο επόμενο διάστημα.
 • Προετοιμασία νομοσχεδίου για τη συνδικαλιστική εκπροσώπηση των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Ο Έλληνας κτηνοτρόφος να είναι οργανωμένος σε έναν ενοποιημένο συνδικαλιστικό φορέα κι όχι σε πολλούς διαφορετικούς φορείς. Δε χτίζεται αγροτική ή κτηνοτροφική πολιτική χωρίς ενιαίο αγροτοσυνδικαλιστικό κίνημα.
 • Τροπολογία του ν. 4492/2017 του Δεκεμβρίου 2018 με την οποία θωρακίστηκε η εφαρμογή του για την υποχρεωτική πληρωμή των παραγωγών νωπών και ευαλλοίωτων προϊόντων από τους εμπόρους μέσα σε 60 ημέρες.
 • Παράταση στη διαδικασία αδειοδότησης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με τροπολογία το Δεκέμβριο του 2018, προκειμένου να δοθεί χρόνος για να απλοποιηθεί το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο.
 • Επιτάχυνση των διαδικασιών για τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης.
 • Προώθηση της φέτας ΠΟΠ στις αγορές του εξωτερικού και σύνταξη του απαραίτητου φακέλου για την κατοχύρωση του ελληνικού γιαουρτιού σαν ΠΓΕ.
 • Με το Ελληνικό Γιαούρτι στην Τσεχία, υπήρξε μια πολύ θετική εξέλιξη ύστερα από έντονη πίεση της ελληνικής πλευράς προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στο τέλος της ομιλίας του ο Υπουργός εξέφρασε τη βεβαιότητά του για την επιτυχία της φετινής Zootechnia, αφού διαθέτει ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων και συμμετέχουν όλοι οι φορείς του κτηνοτροφικού και πτηνοτροφικού κλάδου.

The post Υπεγράφη η ΚΥΑ για τα μέτρα ελέγχου της αγοράς γάλακτος appeared first on Ένωση Αγρινίου.

«Δυνατά μολύβια», …με δύσκολες ερωτήσεις

Ήταν ίσως η πιο όμορφη, σίγουρα όμως όχι η πιο εύκολη συνέντευξη που κλήθηκε ποτέ να δώσει ο πρόεδρος της Ένωσης Αγρινίου. Τον κ. Θωμά Κουτσουπιά «ανέκριναν» σήμερα το πρωί τα «δυνατά μολύβια» του 21ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου.

Συνοδευόμενοι από εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και με την έγκριση της διεύθυνσης του Σχολείου ασφαλώς, οι μαθητές της Ε’ Τάξης Δημήτρης Τσαπραϊλης και Γιάννης Αλεξόπουλος, επισκέφθηκαν τα κεντρικά γραφεία του Συνεταιρισμού, έχοντας μια σειρά από ερωτήματα να θέσουν στον πρόεδρο.

Η συνέντευξη, που θα δημοσιευτεί στη σχολική εφημερίδα «δυνατά μολύβια» διήρκησε περισσότερο από μια ώρα, με τους εκκολαπτόμενους δημοσιογράφους να ζητούν απαντήσεις τόσο σε θέματα αγροτικής επικαιρότητας όσο και για ζητήματα που παραδοσιακά απασχολούν τον κλάδο και ευρύτερα την τοπική κοινωνία, στην αγροκτηνοτροφική Αιτωλοακαρνανία.

Φάνηκε μάλιστα ότι οι μαθητές ήταν καλά ενημερωμένοι, γεγονός που προκάλεσε τα θετικά σχόλια του κ. Κουτσουπιά, ο οποίος και τους προέτρεψε με την ίδια αγάπη, τον ίδιο ζήλο και την ίδια σοβαρότητα να προσεγγίσουν όλα όσα αποφασίσουν με αυτά να ασχοληθούν στη ζωή τους.

Παράλληλα, οι μαθητές ενημερώθηκαν για το τι είναι και πως λειτουργεί ένας Συνεταιρισμός, αλλά και για τις δραστηριότητες της Ένωσης Αγρινίου και για τα μελλοντικά της σχέδια.  

The post «Δυνατά μολύβια», …με δύσκολες ερωτήσεις appeared first on Ένωση Αγρινίου.

 Πληρωμή αποζημιώσεων 26 εκατ. ευρώ

Στην Αιτωλοακαρνανία το ποσό που θα καταβληθεί για αποζημιώσεις στους δικαιούχους παραγωγούς είναι 639.052,28 ευρώ.

Αποζημιώσεις ύψους 26.008.767,87 θα καταβάλει ο ΕΛ.Γ.Α. αύριο Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2019, σε 18.848 δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους.

Η πληρωμή αυτή αφορά κυρίως αποζημιώσεις φυτικής παραγωγής και ζωικού κεφαλαίου  για το έτος  ζημιάς 2018.

Διευκρινίζεται ότι για το έτος ζημιάς 2018 καταβάλλεται το 70% των αντίστοιχων αποζημιώσεων  φυτικής παραγωγής και το 100% των αντίστοιχων αποζημιώσεων  ζωικού κεφαλαίου.

Για να δείτε αναλυτικά την κατανομή των ποσών ανά νομό πατήστε ΕΔΩ.

The post  Πληρωμή αποζημιώσεων 26 εκατ. ευρώ appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Φωτοβολταϊκά: πληρωμή Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2018

Με τις σημερινές εντολές θα εξοφληθούν 5.630 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 4.576,97 € (43% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Οκτώβριο).

Με διαδοχικές εντολές προς τις τράπεζες, ο ΔΑΠΕΕΠ ολοκληρώνει την εξόφληση και των υπολοίπων τιμολογίων παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ μηνός Σεπτεμβρίου 2018. Παράλληλα άρχισε η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Οκτωβρίου 2018.

The post Φωτοβολταϊκά: πληρωμή Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2018 appeared first on Ένωση Αγρινίου.