871 χιλ. ευρώ σε 161 παραγωγούς

Από τις 03/04/2019 έως τις 04/04/2019 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 871.009,92 €.

Οι πληρωμές αφορούν στην  αύξηση της προστιθέμενης αξίας γεωργικών προϊόντων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (μεταποίηση), σε ομάδες τοπικής δράσης leader, δωρεάν διανομή γάλακτος, δασώσεις, διάφορα συνεχιζόμενα έργα και άλλες δράσεις του ΠΑΑ.

Αναλυτικά το σχετικό αρχείο του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ.

The post 871 χιλ. ευρώ σε 161 παραγωγούς appeared first on Ένωση Αγρινίου.