ΤΟ ΚΛΊΜΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΠΕΡΙΜΈΝΕΙ.
ΤΈΡΜΑ ΤΑ ΛΌΓΙΑ ΏΡΑ ΓΙΑ ΔΡΆΣΗ

Τα ρέματα στο Αγρίνιο ως περιβαλλοντική κληρονομιά
η επαναφορά στο «φως της ημέρας».
και η διαχείριση υδάτινων ροών στις πόλεις
του Δημήτρη ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗ
Το Δίκτυο Ενεργών Πολιτών με την επωνυμία – σύνθημα « ACT NOW- ΠΑΡΈΜΒΑΣΗ ΤΏΡΑ» αξιολογώντας ότι το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα που
απασχολεί σήμερα την ανθρωπότητα είναι η κλιματική κρίση με ορατές πλέον
τις αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον και εμφανή τον κίνδυνο για τη ζωή
των ανθρώπων, έχει αρχίσει να επεξεργάζεται προτάσεις και από κοινού με
άλλους φορείς να προτείνει λύσεις για την αντιμετώπισή της.
Με το παρόν κείμενο και με αφορμή τα έργα του Δήμου Αγρινίου στον
χείμαρρο Λυκοραχίτη στην περιοχή του κτιρίου ΕΛΕΠΑΠ που είναι αναγκαία
για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα υπερχείλισης και αντιπλημμυρικής
προστασίας σε οδούς και ιδιοκτησίες και μετά από συνεργασία με το Δίκτυο
«Ροή» αναφερόμαστε στην ορθή διαχείριση των υδάτινων ροών μέσα στις
πόλεις και πιο συγκεκριμένα στα ρέματα και την επαναφορά τους στο «φως
της ημέρας», ως συμβολή στην άρση των συνεπειών από το φαινόμενο του
θερμοκηπίου και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων στις πόλεις .

 1. Τα ρέματα ως σημαντική περιβαλλοντική κληρονομιά και η
  αξιοποίησή τους
  Είναι γνωστό ότι τα ρέματα είναι πνεύμονες πρασίνου, καταφύγια
  βιοποικιλότητας, συστήματα φυσικού αερισμού και δροσισμού, χώροι επαφής
  με το φυσικό περιβάλλον. Είναι βιότοποι με ιδιαίτερη χλωρίδα και πανίδα που
  έχουν όχι μόνο οικολογική αλλά και αισθητική αξία και με το νερό που ρέει
  αποτελούν αεραγωγούς συμβάλλοντας στην ανανέωση του αέρα φαινόμενο
  που επιδρά στη μείωση της θερμοκρασίας το καλοκαίρι γεγονός όλο και πιο
  απαραίτητο στη περιοχή μας με τους καύσωνες που επιδεινώνονται λόγω της
  κλιματικής αλλαγής.
  Αποτελούν τοπόσημα που παραμένουν στη μνήμη μας και εξακολουθούν να
  παραμένουν και στο λεξιλόγιό μας ακόμη και αν έχουν προ πολλού σβηστεί
  από τον χάρτη. Άλλωστε θυμίζουν την παρουσία τους πλημμυρίζοντας όπου
  ανορθολογικά τα έχουμε μπαζώσει και κτίσει, αδιαφορώντας για τις συνέπειες
  που η αλλοίωσή τους μπορεί να προκαλέσει.
  Αυθαίρετα κτίσματα, εγκιβωτισμοί για αντιπλημμυρικά έργα και οδοποιία,
  παράνομες “διευθετήσεις”, μπαζώματα και σκουπίδια, είναι τα βασικά
  διαχειριστικά προβλήματα των οποίων η άστοχη μεταχείρισή μέχρι
  πρόσφατα είχε ως αποτέλεσμα το οικιστικό περιβάλλον να κινδυνεύει από
  πλημμύρες.
  Όμως από εδώ και στο εξής τα ρέματα θα πρέπει να αντιμετωπισθούν
  ως σημαντική περιβαλλοντική κληρονομιά. Σύμφωνα με την κείμενη
  νομοθεσία Ν.3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11
  Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε.», και άλλες σχετικές προβλέψεις τις δομικής νομοθεσίας η
  στρατηγική για την προστασία των ρεμάτων καθώς και των παραρεμάτιων
  ζωνών και εκβολών τους είναι να διατηρηθούν ανοικτά και να
  προστατευθούν. Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ σημαντικό να παραμείνει
  τουλάχιστον η αναγνωρισημότητά του ίχνους στον ιστό της πόλης. Οι φυτεύσεις στο ίχνος των ρεμάτων μπορούν να δημιουργήσουν πράσινες
  διαδρομές που θα ενώνουν περιοχές και γειτονιές μεταξύ τους και μπορούν
  σε αυτά να αναπτυχθούν δίκτυα πεζοπορίας, ποδηλατόδρομοι, μπορούν να
  λειτουργήσουν επίσης και ως δίοδοι για έκτακτες ανάγκες. Μπορούν να
  αναπτυχθούν χώροι ήπιας αναψυχής και εκδηλώσεων, χώροι ξεκούρασης και
  αναζωογόνησης, χώροι συνάθροισης σε περιπτώσεις σεισμών και ως
  αντιπυρικές ζώνες. Μπορούν να συμβάλλουν στην περιβαλλοντική εκπαίδευση
  και τη βελτίωση ποιότητας ζωής των ανθρώπων στις πόλεις. Περπατώντας
  δίπλα στην κοίτη των ρεμάτων μέσα στην πόλη δίνεται η αίσθηση της
  περιπλάνησης και της φυσικότητας. Γενικά, αναβιώνοντας της σχέση μας με
  το νερό, τον ήχο του, τη ροή του και τη βλάστηση γύρω από την περιοχή

όπου ρέει μας κάνει υγιέστερους και ικανότερους να διαχειριστούμε τους
έντονους ρυθμούς της σύγχρονης ζωής.

 1. Η διεθνής τάση. Παραδείγματα από το εξωτερικό
  Σήμερα η διεθνής τάση είναι πιο φιλική προς το περιβάλλον και την ποιότητα
  ζωής το ίδιο και η διαχείριση των υδάτινων ροών μέσα στις πόλεις. Το παλαιό
  μοντέλο του εγκιβωτισμού των ρεμάτων σταδιακά εγκαταλείπεται. Υπάρχει
  μάλιστα και οδηγός αποκατάστασης και διαχείρισης των ρεμάτων μέσα στις
  πόλεις για Δήμους που θέλουν να εκσυγχρονιστούν προς αυτή την
  κατεύθυνση: http://islandpress.org/book/restoring-streams-in-cities
  Η πρώτη πόλη που επανέφερε θαμμένο ρέμα ήταν το Berkeley πριν από 30
  χρόνια, που αποκατέστησε το Strawberry Creek μετατρέποντάς το σε πάρκο
  για τους πολίτες. Σήμερα τα έργα αυτά λέγονται “επαναφορά στο φως
  της μέρας” και πληθαίνουν διότι αποδείχτηκαν πολύ αποτελεσματικά.
  Στην Αγγλία, τον χειμώνα του 2016, όταν όλη η χώρα πλήγηκε από τις
  πλημμύρες και ξοδεύτηκαν εκατομμύρια για αντιπλημμυρικά έργα, η μόνη
  πόλη που άντεξε και με ελάχιστο κόστος πέτυχε αποτελεσματική προστασία
  ήταν το Pickering στο Βόρειο Yorkshire, που είχε διαχειρισθεί το ρέμα της με
  οικολογικές μεθόδους.
 2. Η περίπτωση των ρεμάτων που διασχίζουν το πολεοδομικό
  συγκρότημα Αγρινίου. Προτάσεις για την αξιοποίησή τους
  Τα ρέματα που διασχίζουν την πόλη του Αγρινίου είναι του Προφήτη Ηλία,
  του Αγίου Κωνσταντίνου, του Ρεμπελιά, του Κατουρλή, του Λυκοραχίτη που
  παρουσιάζει τρεις κλάδους, τους Λυκοραχίτη Ι, ΙΙ και ΙΙΙ ο οποίος καταλήγει
  στα δύο ρέματα, των Σφαγείων και το ρέμα Καρπενησίου.
  Το Αγρίνιο ακολούθησε το μοντέλο του εγκιβωτισμού των ρεμάτων. Τα
  ρέματα που διασχίζουν την πόλη του Αγρινίου έχουν διευθετηθεί στο
  μεγαλύτερο τμήμα τους, είναι κλειστά και έχουν αντικατασταθεί από τους
  δρόμους της πόλης. Τα καλυμμένα – διευθετημένα ρέματα λειτουργούν με
  βάση το παντορροϊκό σύστημα και ως αγωγοί μεταφοράς αστικών λυμάτων
  και ομβρίων. Οι περιοχές της πορείας των ρεμάτων μέσα στην πόλη ήταν
  στοιχεία που έδιναν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν ζώνες πρασίνου οι οποίες
  θα διαμόρφωναν μια εισχώρηση της φύσης από τον εξωαστικό χώρο στον
  αστικό. Το ισχύον τότε ΓΠΣ πρότεινε την ανάπτυξη ζωνών πρασίνου περί τα
  ρέματα μέσα στην πόλη. Όμως σημαντικό μέρος αυτών των ζωνών
  καταργήθηκε στην εφαρμογή και μετατράπηκε σε δρόμους και σε οικοδομικά
  τετράγωνα.
  Ένα από τα κυριότερα προβλήματα του αστικού τοπίου του Αγρινίου είναι η
  έλλειψη χώρων πρασίνου και ελεύθερων χώρων καθώς επίσης και η ανυπαρξία
  ελεύθερων χώρων. Επίσης οι στενοί δρόμοι και τα ψηλά κτίρια, που

λειτουργούν σαν φράγματα λόγω του μεγάλου ύψους τους, επηρεάζουν το
μικροκλίμα της πόλης. Θα πρέπει λοιπόν να δοθεί έμφαση στον δραστικό
εμπλουτισμό του αστικού χώρου με φυτεύσεις πρασίνου. Η ανάγκη διάσπασης
του δομημένου όγκου της πόλης του Αγρινίου με μικρά ανοίγματα προς το
φως, τον ήλιο και τον αέρα με χρήση κατάλληλων τρόπων και υλικών κρίνεται
επιτακτική. Τα ανοίγματα αυτά θα μπορούσαν να δημιουργηθούν με τα ίχνη
της κοίτης των ρεμάτων που διασχίζουν τον αστικό ιστό σχηματίζοντας ένα
δίκτυο υπαίθριων χώρων που θα διατρέχει την πόλη και θα συνδέει πλατείες,
πάρκα και άλλα αξιόλογα σημεία και κτίρια.
Είναι πολύ σημαντικό η ανάμνηση του ρέματος στον ιστό της πόλης να
διατηρηθεί με τη χρήση πρασίνου. Οι φυτεύσεις στο ίχνος των ρεμάτων
μπορούν να δημιουργήσουν πράσινες διαδρομές στην πόλη και να
επηρεάσουν θετικά το μικροκλίμα. Ιδιαίτερα τα μέτρα προστασίας και
ανάπλασης θα πρέπει να εφαρμοστούν στα ρέματα που διασχίζουν την πόλη,
είναι ανοικτά και διατηρούν την κοίτη και το περιβάλλον τους.
Καταλήγοντας προτείνεται η δημιουργία δεντροστοιχιών κατά μήκος του
ίχνους των ρεμάτων με τέτοιο τρόπο ώστε οι φυτεύσεις να είναι χαμηλές
κοντά σε αξιόλογα κτίρια, εισόδους και εξόδους, ή κόμβους των διαδρομών με
το δίκτυο υπαίθριων χώρων ενώ να εγκατασταθεί υψηλή βλάστηση για τη
βελτίωση της αισθητικής εικόνας του χώρου στην περίπτωση που έχουμε
υψηλά και αντιαισθητικά κτίρια, δηλαδή πολυκατοικίες.
Πηγές: κείμενα του Δικτύου «Ροή – Πολίτες υπέρ των Ρεμάτων», Making Space for Water
«https://www.youtube.com/watch?v=iRr0_mVmxq8», μελέτη της Εταιρίας ΦΊΛΩΝ (Α.
ΠΑΝΤΑΖΗ, Π.ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΥΝ.)
Δημήτρης Τραπεζιώτης
Δικηγόρος, π. Δήμαρχος Θεστιέων

Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Περιφερειάρχης κ. Φάνης Σπανός

Σε οργανωμένη ενημερωτική επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή στις 18 Φεβρουαρίου για τους Έλληνες Περιφερειάρχες στις
Βρυξέλλες, συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.
Πρώτη συνάντηση έγινε με τον κ. Παναγιώτη Πανταζάτο, αναπληρωτή Προϊστάμενο
της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της Ε.Ε. Στη συνάντηση, ο κ.
Πανταζάτος ενημέρωσε τους Περιφερειάρχες για πολιτικά και τεχνικά ζητήματα
σχεδιασμού του νέου ΕΣΠΑ. Ο κ. Σπανός στην τοποθέτησή του, έθεσε ζητήματα που
αφορούν στον πραγματικό αναπτυξιακό αντίκτυπο των διαθρωτικών πόρων, πέρα από
την «λογιστική άσκηση» της απορρόφησης, ζητώντας ειδικότερα:
· Απλοποίηση των διαδικασιών ούτως ώστε η σχεδιαστική περίοδος του
Προγράμματος να βρίσκεται πιο κοντά στην περίοδο υλοποίησή του.
· Θέσπιση μιας δεξαμενής ελεύθερης διαχείρισης από μεριάς Περιφερειών ως μέρος
των ΠΕΠ, η οποία θα σχεδιάζεται από κάτω προς τα πάνω, σχεδιασμένη καθαρά με
βάση τις ανάγκες της κάθε περιοχής.
Ακολούθησε συνεδρία με την κ. Carmen Preising, Επικεφαλής του Γραφείου
Επιτρόπου για το Περιβάλλον, τη Θάλασσα και την Αλιεία, με θέμα τη νέα
Περιβαλλοντική Πολιτική της Ε.Ε. «Green Deal». Ο κ. Σπανός επ` αυτού, έθεσε τον
προβληματισμό σχετικά με την κοστολογική επιβάρυνση των ελληνικών βιομηχανιών
και την περαιτέρω υποβάθμιση της ανταγωνιστικότητάς τους στην παγκόσμια αγορά.
Η τρίτη συνεδρία έλαβε χώρα υπό την κ. Dubravka Suica, Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, Επίτροπο για τη Δημοκρατία και το Δημογραφικό και είχε ως θέμα την
επικείμενη συνδιάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Ο κ. Σπανός έθεσε ερωτήματα και
προβληματισμούς για στρατηγικές επιλογές και τον χαρακτήρα της Κοινότητας και
ειδικότερα:
· Τη δυνατότητα θέσπισης αυστηρότερου πλαισίου εφαρμογής των πολιτικών της
Ε..Ε, έναντι των σημερινών χλιαρών μηχανισμών με τις αιρεσιμότητες και τα
αντικίνητρα.
· Της πολιτικής ενδυνάμωσης της Ε.Ε. ούτως ώστε η πολιτική ισχύς της, να
καταστεί ανάλογη με την οικονομική.
· Εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στην κατεύθυνση της Κοινής
Εξωτερικής και Αμυντικής Πολιτικής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την Ελλάδα.

Ακολούθησε ενημερωτική συνάντηση με τους κκ. Γεώργιο Αλεξάκη και Ελένη
Μαργιάνου, πολιτικό και υπηρεσιακή επικεφαλής αντίστοιχα του Δικτύου
Παραθαλασσίων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR). Στο Δίκτυο συμμετέχει από ετών η
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Συνάντηση έγινε επίσης και με τον κ. Μαργαρίτη Σχοινά, Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και είχε ως θέμα τις στρατηγικές πολιτικές της Ευρώπης, όπως η «Ψηφιακή
Ευρώπη», η διαχείριση – ενσωμάτωση πληθυσμών από άλλες χώρες, το Green
Deal κ.α. O Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας τοποθετήθηκε για τα ζητήματα που
άπτονται της επικαιρότητας και ειδικότερα επιχειρηματολόγησε γιατί οι Περιφέρειες
είναι τα ζωντανά, αναπτυξιακά κύτταρα της χώρας.
Η τελευταία συνάντηση του κ. Φάνη Σπανού ήταν με το στέλεχος της Γενικής
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Πέτρο Αγγελόπουλο, με τον
οποίο συζήτησαν διεξοδικά τη νέα ΚΑΠ για την προγραμματική περίοδο 2021-27.
Στο πλαίσιο της παραμονής του στις Βρυξέλλες, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ.
Φάνης Σπανός ανταποκρίθηκε και στο κάλεσμα σε δείπνο των Ελλήνων
Ευρωβουλευτών, όπου είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει μαζί τους απόψεις για τις
προκλήσεις και τις ευκαιρίες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και τη σχέση της ΕΕ με
αυτές.

«Έφηβος, οικογένεια και εξαρτήσεις»
Η 2η
Σειρά Σεμιναρίων στο Κτήριο Ναυπακτία

Σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Ναυπακτίας και την Α’ ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας, το
Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρμακείο Ναυπακτίας «Όλοι Μαζί» πραγματοποιεί τη 2η σειρά
Σεμιναρίων «Έφηβος, οικογένεια και εξαρτήσεις», στο Κτήριο Ναυπακτία, στις 22
και 23 Φεβρουαρίου 2020, με ομιλητές Ειδικούς Θεραπευτές της Μονάδας
Απεξάρτησης 18 άνω.
Αναλυτικότερα οι θεματικές που θα αναπτυχθούν έχουν ως εξής:
Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2020, ώρα 18:00 – 20:00, «Ο έφηβος και οι εξαρτήσεις»,
ομιλητής ο ψυχολόγος Στέλιος Μακρής. Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2020, ώρα 11:00 – 13:00, «Ο ρόλος της οικογένειας στην
αντιμετώπιση των εξαρτήσεων», ομιλήτρια η Κοινωνιολόγος-Κοινωνική Λειτουργός
Ντόρα Καρβούνη.

Τελευταία συνάντηση για τους Καρναβαλιστές πριν τη μεγάλη γιορτή

Ο Δήμος Ναυπακτίας και η Κοινότητα Ναυπάκτου καλούν τις ομάδες που
συμμετέχουν στην Καρναβαλική Παρέλαση, στην τελευταία συνάντησή τους πριν τη
μεγάλη γιορτή, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2020
και ώρα 20:00, στο Κτήριο Ναυπακτία, στο Λιμάνι της Ναυπάκτου.
Σκοπός της συνάντησης είναι ο συντονισμός των καρναβαλιστών και οι
διευκρινίσεις των τελευταίων λεπτομερειών προκειμένου να είναι όλα έτοιμα για τη
μεγάλη Καρναβαλική Παρέλαση των «Θαλασσοταραχών»!

Το αναλυτικό Πρόγραμμα των φετινών Καρναβαλικών Εκδηλώσεων
του Δήμου Ναυπακτίας
«Θαλασσοταραχές» με φαντασία, κέφι, χορό, τραγούδι!

Ο Δήμος Ναυπακτίας σας προσκαλεί σε Καρναβαλικές «Θαλασσοταραχές»!
Σε συνεργασία με την Κοινότητα Ναυπάκτου και τον Σύλλογο «Ναύπακτος. Πολιτιστικές
Διαδρομές» οι φετινές Καρναβαλικές Εκδηλώσεις περιλαμβάνουν εκδηλώσεις ειδικά
αφιερωμένες στα παιδιά, κυνήγι κρυμμένου θησαυρού, μουσική, χορό, τραγούδι και
φυσικά Νταβάδες, Καρναβάλι και Κούλουμα!
Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να βάλετε το κέφι, να ντυθείτε με φαντασία και να
έρθετε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί!
Αναλυτικά το πρόγραμμα των Εκδηλώσεων του Δήμου Ναυπακτίας:
16/2 Κυριακή
Αποκριάτικη εκδήλωση από τα Εκπαιδευτικά Κέντρα ΚΥΤΤΕΑ για παιδιά και εφήβους
Ώρα 17:00, Κτήριο Τσώνη, Ψανή
20/2 Τσικνοπέμπτη
Τσίκνισμα μετά μουσικής με τη ζωντανή ρεμπέτικη ορχήστρα «Τα παιδιά από το
Μολύκρειο»
Ώρα 12:00, Πλατεία Λιµένος
23/2 Κυριακή
Το κυνήγι του κρυµµένου θησαυρού και εκπαιδευτικά παιχνίδια σε συνεργασία µε τον
Σύλλογο «Ναύπακτος. Πολιτιστικές Διαδροµές», τη «Σβούρα» και τη συµµετοχή νεαρών
καρναβαλιστών & εθελοντών.

Ώρα συνάντησης 10:00, Πλατεία Φαρμάκη
Παιδικός Χορός Μεταµφιεσµένων σε συνεργασία µε τον Σύλλογο «Ναύπακτος.
Πολιτιστικές Διαδροµές»
Ώρα 11:30 -13:30, Πλατεία Φαρµάκη
29/2 Σάββατο
«Νταβάδες στην Οδό Μεζεδίων» σε συνεργασία με τον Σύλλογο «Ναύπακτος.
Πολιτιστικές Διαδρομές»
Ώρα 20:00, Στενοπάζαρο Ναυπάκτου
1/3 Κυριακή – Καρναβαλική Παρέλαση
Ώρα έναρξης 17:30 στην παραλία Ψανής (Νεροτσουλήθρες)
και ώρα 19:30 στο Λιμάνι Ναυπάκτου μεγάλο party όλων των καρναβαλιστών με το γνωστό
latin συγκρότημα “Cubaneros”
2/3 Καθαρά Δευτέρα
Κούλουµα στο Λιµάνι
Με τους Πάνο Κοτρώτσο, Βασίλη Κωστούλα µε το συγκρότηµά τους, χορευτικά
συγκροτήµατα σχολών χορού (Σύλλογος ΝΑ.Χ.Ο.Φ.Ε.Π. «ΝΑΥΣ», Σύλλογος ΑΠΧΟΝ
«ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ» «Τεχνουργείον»), γαϊτανάκι, νηστίσιµα, κέφι και χορό!
Ώρα 11:00, Λιμάνι Ναυπάκτου

Σύσκεψη για την πρώτη αποτίμηση της έναρξης εφαρμογής
των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων

Σύσκεψη για την αποτίμηση της πρώτης ημέρας εφαρμογής των προσωρινών
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο κέντρο της πόλης της Ναυπάκτου, στο πλαίσιο
εκτέλεσης των έργων «Αστική Ανάπλαση εντός του Ιστορικού Κέντρου Πόλεως
Ναυπάκτου», πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής, 16 Φεβρουαρίου 2020
στο Κεντρικό Δημαρχείο. Παρόντες ήταν ο Δήμαρχος Ναυπακτίας κ.Βασίλης Γκίζας, ο Αστυνομικός Διευθυντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αιτωλίας κ.Γιάννης
Νταλαχάνης, ο Διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Ναυπάκτου κ.Πανταζής Ράμμος,
οι Αντιδήμαρχοι Τεχνικών Υπηρεσιών κ.Ζαχαρίας Χοχτούλας, Οικονομικών
Υπηρεσιών κ.Σωκράτης Παπαβασιλείου και Διοικητικών Υπηρεσιών κ.Γιάννης
Παπαϊωαννίδης, υπηρεσιακοί παράγοντες, καθώς και ο εκπρόσωπος της
εργολάβου Εταιρείας κ.Γιώργος Διαγγελάκης. Έχοντας θέσει ως προτεραιότητα την έγκαιρη αντιμετώπιση των ζητημάτων που
ήταν εξ αρχής αναμενόμενο ότι θα εντοπιστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια στην
πράξη, οι παριστάμενοι αποφάσισαν και ήδη εφάρμοσαν ως μέτρο, από τις πρώτες
πρωινές ώρες της Δευτέρας, 17 Φεβρουαρίου 2020, τη συνεχή, κατά τη διάρκεια
της ημέρας, παρουσία ανδρών της Τροχαίας και αστυνομικών δυνάμεων, στο
σημείο εφαρμογής της εργοταξιακής φωτεινής σηματοδότησης για την εναλλάξ
κυκλοφορία στο Λιμάνι (συνδετήριο τμήμα της Οδού Αθανασιάδη-Νόβα
(Μεσολογγίου) με την Οδό Ιλάρχου Τζαβέλα). Ειδικότερα, ως επιβεβλημένη
κρίθηκε η παρουσία τους τις ώρες αιχμής προκειμένου να παρεμβαίνουν για την
αποσυμφόρηση της κίνησης των οχημάτων.
Όπως επεσήμανε ο Δήμαρχος Ναυπακτίας σε δήλωσή του «προτεραιότητά μας
αποτελεί η έγκαιρη αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκύπτουν. Για το λόγο
αυτό βρισκόμαστε σε απόλυτο συντονισμό με τους εμπλεκόμενους. Η διαρκής

παρουσία όλων μας στα σημεία εκτέλεσης των εργασιών και στα σημεία
εφαρμογής των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, αποδεικνύει και θα
συνεχίσει να αποδεικνύει στην πράξη τη βούλησή μας για την τήρηση των
χρονοδιαγραμμάτων από πλευράς έργου και φυσικά για τη διευκόλυνση της
καθημερινότητας των δημοτών. Ως Δήμος, καταγράφουμε, μελετούμε και θα
παρεμβαίνουμε, στο μέτρο του δυνατού, έχοντας ως στόχο τη μείωση της
ταλαιπωρίας. Προτρέπουμε ωστόσο τους οδηγούς, να περιορίσουν την επιλογή του
αυτοκινήτου στο κέντρο της πόλης, αλλά και να κάνουν χρήση της Περιφερειακής
Οδού. Ζητούμε την κατανόηση όλων και ευχαριστούμε για τη συνεργασία. Μην
ξεχνάμε ότι πρόκειται για ένα έργο απαιτήσεων που θα αναμορφώσει και θα
αναβαθμίσει την πόλη μας».

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη Πίτα του
«Ουσιαστική η στήριξη των δημοτών στο έργο της Δομής»

Εκδήλωση για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας πραγματοποίησε το Κοινωνικό
Παντοπωλείο του Δήμου Ναυπακτίας, παρουσία του αρμόδιου Αντιδημάρχου
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων κ.Ντίνου Τσουκαλά, του
πρώην Δημάρχου Ναυπακτίας κ.Παναγιώτη Λουκόπουλου, του πρώην
Αντιδημάρχου κ.Γιώργου Σιαμαντά, της Συντονίστριας της Δομής κ.Κατερίνας
Μαραγιάννη, του προσωπικού, ωφελούμενων και δημοτών.
Με αφορμή την εκδήλωση ο κ.Τσουκαλάς, αναφέρθηκε στο σημαντικό έργο που
επιτελείται στο Κοινωνικό Παντοπωλείο επισημαίνοντας ταυτόχρονα την
ουσιαστική στήριξη που παρέχεται από ιδιώτες και επιχειρήσεις, η οποία κρίνεται
ως καταλυτική για την πορεία που καταγράφει μέχρι σήμερα η συγκεκριμένη Δομή.
Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Αντιδήμαρχος «το Κοινωνικό Παντοπωλείο παρέχει
ουσιαστική υποστήριξη σε επίπεδο παροχής βασικών αγαθών (ειδών υγιεινής,
ένδυσης, υπόδησης, κτλ) και συσσιτίου σε άτομα και οικογένειες συνδημοτών μας
που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα και χρήζουν βοήθειας. Καθημερινά
παρέχεται συσσίτιο σε 150 οικογένειες και σε μηνιαία βάση διανέμονται τρόφιμα σε
200 οικογένειες.
Ο Δήμος Ναυπακτίας μέσα από δράσεις, όπως αυτή του Κοινωνικού Παντοπωλείου,
στοχεύει στην ανακούφιση των καθημερινών αναγκών των πιο αδύναμων
συνανθρώπων μας. Θα ήθελα να σταθώ όμως ιδιαίτερα στην υποδειγματική
λειτουργία της συγκεκριμένης Δομής, γεγονός που οφείλεται τόσο στους
εργαζόμενους, όσο και σε εκείνους τους συνδημότες μας, ιδιώτες και
επιχειρηματίες, που τη στηρίζουν συστηματικά σε όλα τα επίπεδα».

Επικεφαλής της Επιτροπής Χωροταξίας, Υποδομών και Μεταφορών
της ΕΝΠΕ ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός

Το Διοικητικό Συμβουλίο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) στις 4
Φεβρουαρίου, αποφάσισε ομόφωνα τη σύσταση και συγκρότηση Επιτροπών Εργασίας
για την οργανωμένη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των θεμάτων των Περιφερειών.
Επικεφαλής της Επιτροπής Χωροταξίας, Υποδομών και Μεταφορών της ΕΝΠΕ
ορίστηκε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.
«Η τιμητική επιλογή του ΔΣ της ΕΝΠΕ στο πρόσωπό μου αντικατοπτρίζει το ιδιαίτερο
ενδιαφέρον που έχουμε αναπτύξει διαχρονικά για τα μείζονα ζητήματα των υποδομών
και της χωροταξίας. Ένα ενδιαφέρον που πηγάζει από την κορυφαία σημασία που έχουν
αυτά τα δύο πεδία πολιτικής για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.» δήλωσε σχετικά ο
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.

Πρόσκληση για κοπή Βασιλόπιτας – Διεθνής Αδελφότητα Απογόνων των Ελεύθερων Πολιορκημένων

Η Διεθνής Αδελφότητα Απογόνων των Ελεύθερων Πολιορκημένωνσας προσκαλεί στην εκδήλωση που θα πραγματοποιήσειτην Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 7:00 μ.μ. στον Πολυχώρο ‘ΚΟΧΛΙΑΣ’ στο Μεσολόγγιμε θέμα: ‘Περιμένοντας τα 200 χρόνια από την Επανάσταση’.Θα ακολουθήσει κοπή βασιλόπιτας.
Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Μακρής

Και το όνομα του φετινού Καρναβαλιού: ΘΑΛΑΣΣΟΤΑΡΑΧΕΣ! Συνεχίζονται οι αιτήσεις συμμετοχής έως και την Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου

Και το όνομα αυτού: ΘΑΛΑΣΣΟΤΑΡΑΧΕΣ! Το καρναβάλι της Ναυπάκτου γίνεται θεματικό
και μετά από πρόταση της Επιτροπής Πολιτιστικών Δράσεων του Δήμου Ναυπακτίας
επελέγησαν οι… θαλασσοταραχές!
Οι προετοιμασίες συλλόγων, σχολείων και ομάδων είναι πυρετώδεις προκειμένου να είναι
όλα έτοιμα για την παρέλαση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 1 η Μαρτίου 2020.
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνάντησης των καρναβαλιστών την Δευτέρα, 3
Φεβρουαρίου, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ.Ντίνος Τσουκαλάς, ενημέρωσε ότι η παρέλαση
θα ξεκινήσει από τις Νεροτσουλήθρες και διασχίζοντας την παραλιακή Οδό Ναυμαχίας
(Ψανή) θα φτάσει στην Οδό Σοϊδά. Ένα μεγάλο πάρτυ με ατελείωτο χορό και τραγούδι, θα
ακολουθήσει στην Πλατεία του Λιμανιού! Εκεί, πολλές εκπλήξεις θα περιμένουν μικρούς
και μεγάλους! Το καρναβάλι άλλωστε αποτελεί πηγή αστείρευτου κεφιού, χρώματος και
φαντασίας!
Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι συμμετοχές για την καρναβαλική παρέλαση είναι ήδη αρκετές
και αναμένεται να αυξηθούν τις επόμενες ημέρες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
καταθέτουν τις αιτήσεις τους καθημερινά έως και την Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2020,
στο Τμήμα Πολιτισμού Δήμου Ναυπακτίας (Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Οδός Θεμιστοκλέους Νόβα 16 -πρώην ιατρεία ΙΚΑ). Για περισσότερες
πληροφορίες: 26340 38635 (Ιωάννα Κωστή, Παναγιώτης Παπαστασόπουλος).
Τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει ενημέρωση σχετικά με το συνολικό πρόγραμμα και την
επίσημη αφίσα των φετινών καρναβαλικών εκδηλώσεων.