Αναμένεται αύξηση της παραγωγής σιτηρών

Παρόλο που προβλέπεται ότι η ποσότητα των εκτάσεων που χρησιμοποιούνται για γεωργικούς σκοπούς στην ΕΕ θα συνεχίσει να μειώνεται έως το 2030, οι περισσότερες αροτραίες καλλιέργειες αναμένεται να αυξήσουν την παραγωγή τους σύμφωνα με την έκθεση της ΕΕ για τις γεωργικές προοπτικές.

Η έκθεση σημειώνει ότι η μείωση της συνολικής γεωργικής γης στην ΕΕ αναμένεται να φθάσει μέχρι το 2030, αν και με βραδύτερο ρυθμό, στο ίδιο πλαίσιο με την προηγούμενη δεκαετία. Η έκταση εκτιμάται ότι θα μειωθεί από 178 εκατομμύρια εκτάρια το 2018 σε 176 εκατομμύρια εκτάρια το 2030. Σύμφωνα με αυτή την τάση, τα κύρια σιτηρά, οι μόνιμοι λειμώνες και οι μόνιμες καλλιέργειες πρόκειται να μειωθούν περαιτέρω κατά την περίοδο έως το 2030. Αντίθετα, οι ζωοτροφές θα αυξηθούν ελαφρώς, κυρίως λόγω του ενσιρωμένου αραβοσίτου, φθάνοντας τα 22 εκατομμύρια εκτάρια το 2030.

Ανάπτυξη της γεωργικής έκτασης στην ΕΕ (εκατομμύρια εκτάρια)


Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Σε ό,τι αφορά τον τομέα της ζάχαρης, οι πρωτοβουλίες στον τομέα της υγείας και οι προτιμήσεις των καταναλωτών, θα οδηγήσουν σε μείωση της κατανάλωσης της ΕΕ κατά 5%. Αναμένεται να αντικατασταθεί μόνο μερικώς από την αυξανόμενη χρήση ισογλυκόζης σε επεξεργασμένα τρόφιμα. Ως συνολική θερμιδική γλυκαντική ουσία, η κατανάλωση θα μειωθεί κατά 2%. Μέχρι το 2030, η παραγωγή ζάχαρης στην ΕΕ αναμένεται να φθάσει τα 19,3 εκατομμύρια τόνους, σε σύγκριση με 18,6 εκατομμύρια τόνους το 2018. Με αυτό το επίπεδο παραγωγής, η ΕΕ θα παραμείνει καθαρός εξαγωγέας ζάχαρης σε μια παγκόσμια αγορά που κυριαρχείται από τη Βραζιλία.

Όσον αφορά την αγορά σιτηρών, η παραγωγή προβλέπεται να συνεχίσει να αυξάνεται και να φθάσει τα 325 εκατομμύρια τόνους μέχρι το 2030 (σε σύγκριση με 284 εκατομμύρια τόνους το 2018). Η αύξηση αυτή θα οφείλεται στην αύξηση της βιομηχανικής χρήσης των σιτηρών, στη μικρή αύξηση της ζήτησης ζωοτροφών και στις εξαγωγικές προοπτικές. Ωστόσο, η περαιτέρω ανάπτυξη θα περιοριστεί λόγω της περιορισμένης δυνατότητας επέκτασης της περιοχής και βραδύτερης αύξησης της απόδοσης. Τέλος, οι τιμές αναμένεται να παραμείνουν σχετικά σταθερές, για παράδειγμα ο μαλακός σίτος ανέρχεται σε περίπου 180 ευρώ ανά τόνο.

Όσον αφορά τους ελαιούχους σπόρους, δεν αναμένεται περαιτέρω ανάπτυξη στον τομέα των καλλιεργειών κραμβελαίου λόγω των ευκαιριών και των ορίων της πολιτικής για τα βιοκαύσιμα μετά το 2020. Η σόγια αναμένεται να επεκταθεί περαιτέρω στην ΕΕ, με βραδύτερο ρυθμό από ό, τι πιο πρόσφατα. Επιπλέον, λόγω του ευνοϊκού περιβάλλοντος πολιτικής, οι πρωτεϊνούχες καλλιέργειες γνώρισαν πρόσφατα μια ισχυρή αναβίωση. Κατά την περίοδο προοπτικής, η έντονη ζήτηση τόσο για ζωοτροφές όσο και για κατανάλωση από τον άνθρωπο θα οδηγήσει περαιτέρω στην αύξηση της παραγωγής σπόρων σόγιας και πρωτεϊνούχων καλλιεργειών. Αυτό, μαζί με ορισμένες βελτιώσεις της απόδοσης, θα οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση της παραγωγής της ΕΕ. Ωστόσο, με μερίδιο μόλις 1,4% της συνολικής γεωργικής γης, η περιοχή των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών θα παραμείνει περιορισμένη.

Κατά την περίοδο προοπτικής, η ζήτηση για ζωοτροφές αναμένεται να αυξηθεί, κυρίως λόγω της περαιτέρω αύξησης της παραγωγής πουλερικών και γαλακτοκομικών προϊόντων. Η συνολική χρήση ζωοτροφών αναμένεται να φτάσει τα 275 εκατομμύρια τόνους το 2030 για τους τρεις τύπους σύνθετων ζωοτροφών (χαμηλή, μέση και υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες). Ωστόσο, η ζήτηση θα είναι υψηλότερη για τις ζωοτροφές από τοπικά παραγόμενες, γενετικώς τροποποιημένες και χωρίς βιολογικές καλλιέργειες.

The post Αναμένεται αύξηση της παραγωγής σιτηρών appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Περιβαλλοντικά ωφέλιμες και οικονομικά συμφέρουσες οι επενδύσεις ΑΠΕ

«Η αποκλιμάκωση του κόστους παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη έργων που περιορίζουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα».

«Οι τιμές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) υποχώρησαν, για πρώτη φορά στα χρονικά, χαμηλότερα από την οριακή τιμή συστήματος, κατά τη δεύτερη διαγωνιστική διαδικασία για αιολικά και φωτοβολταϊκά που πραγματοποιήθηκε προχθές. Αυτό δείχνει ότι οι επενδύσεις ΑΠΕ δεν είναι μόνο περιβαλλοντικά ωφέλιμες αλλά είναι και οικονομικά συμφέρουσες, καθώς το κόστος των ΑΠΕ μπορεί, πλέον, να συγκριθεί ευθέως με εκείνο των συμβατικών καυσίμων».

Αυτό τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, μιλώντας σήμερα στο «Towards 100% Renewable Energy Future Seminar» που συνδιοργάνωσαν η Πρεσβεία της Φινλανδίας και η Wärtsilä Corporation στην Αθήνα.

Η στροφή προς τις ΑΠΕ είναι μονόδρομος και αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα στον εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό, σημείωσε ο Υπουργός. Ταυτόχρονα, η Ελλάδα αποτελεί σημείο διασύνδεσης των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) διαμορφώνει έναν σαφή οδικό χάρτη προς ένα μέλλον καθαρής ενέργειας για τη χώρα, με ορίζοντα το 2030, λαμβάνοντας υπόψη τη Συμφωνία των Παρισίων για το Κλίμα και τους φιλόδοξους στόχους της Ε.Ε.

Υπό αυτό το πρίσμα κεντρικοί στόχοι του ΕΣΕΚ είναι:

 • Η αναδιάρθρωση του ενεργειακού μείγματος μέχρι το 2030, με αύξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ (στο 32% στη συνολική κατανάλωση ενέργειας και στο 55%-57% στην ηλεκτροπαραγωγή), περιορισμό του ρόλου του λιγνίτη (στο 17%) και αξιοποίηση του φυσικού αερίου ως σταθεροποιητικό παράγοντα για τη μεταβατική περίοδο
 • Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά 32,5% στην συνολική κατανάλωση ενέργειας, σε πλήθος κλάδων της οικονομίας (κτήρια, μεταφορές, τουρισμός, βιομηχανία κλπ) με στοχευμένες παρεμβάσεις   ενεργειακής αναβάθμισης. Αυτό σημαίνει επιτάχυνση του ετήσιου ρυθμού ενεργειακής εξοικονόμησης τουλάχιστον κατά 1,5%

Στη βάση αυτή ο κ. Σταθάκης περιέγραψε τις μεταρρυθμίσεις που προωθήθηκαν το προηγούμενο διάστημα στην ενεργειακή αγορά:

 • Την απελευθέρωση των αγορών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου
 • Τη διαμόρφωση του θεσμικού περιβάλλοντος για τη λειτουργία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας εντός του 2019
 • Την ολοκλήρωση των ιδιωτικοποιήσεων, με βασική αρχή τη διατήρηση υπό Δημόσιο έλεγχο των υποδομών και δικτύων, διαχωρίζοντας τα εμπορικά τμήματα των επιχειρήσεων που ιδιωτικοποιούνται

Αναφερόμενος στο μεγάλο στόχο του ΕΣΕΚ για διπλασιασμό των ΑΠΕ την επόμενη 10ετία, ο Υπουργός στάθηκε στις πρωτοβουλίες ανάπτυξης των διασυνδέσεων του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας στη νησιωτική χώρα, που μπορεί να απελευθερώσει τεράστιο δυναμικό ΑΠΕ.

Αναφέρθηκε στη διασύνδεση Σύρου – Μυκόνου που έχει ολοκληρωθεί και στην επιτάχυνση των διαδικασιών των δυο επόμενων φάσεων διασύνδεσης των Κυκλάδων, καθώς και στην πρόοδο των δυο διασυνδέσεων της Κρήτης με το ηπειρωτικό σύστημα της χώρας. Η διαδικασία κατασκευής του καλωδίου που θα ενώνει την Πελοπόννησο με την Κρήτη έχει ήδη ξεκινήσει, ενώ το α’ τρίμηνο του 2019 θα γίνει ο διαγωνισμός για τη διασύνδεση της Κρήτης με την Αττική. Στόχος είναι το μικρό καλώδιο να έχει ολοκληρωθεί το 2020 και το μεγάλο καλώδιο το 2023, με πολλαπλά οφέλη περιβαλλοντικά και οικονομικά.

Κομβικό σημείο αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο για τις Ενεργειακές Κοινότητες, το οποίο ψηφίστηκε πρόσφατα και ανοίγει το δρόμο σε πολίτες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης να κάνουν το μεγάλο βήμα κι από καταναλωτές να γίνουν παραγωγοί ενέργειας, τόνισε ο Υπουργός.

Αναφερόμενος στις πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη των ΑΠΕ σε νησιά τα οποία δεν θα διασυνδεθούν ο κ. Σταθάκης περιέγραψε τις πρωτοβουλίες που έχουν αναπτυχθεί σε συνεργασία με την Ε.Ε. για τα έξυπνα και ενεργειακά νησιά, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες σε καινοτόμα έργα με πολύ μεγάλη διείσδυση ΑΠΕ.

Κλείνοντας ο Υπουργός τόνισε ότι το ΕΣΕΚ προβλέπει έναν νέο μεγάλο γύρο επενδύσεων στην ενέργεια, της τάξης των 32 δισ. ευρώ, με το μερίδιο των ΑΠΕ να ανέρχεται στα 8,5 δισ. ευρώ.

«Η αποκλιμάκωση του κόστους παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη έργων που περιορίζουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα», είπε ο κ. Σταθάκης. «Βαδίζουμε τολμηρά, με σχέδιο, ώστε να επιτύχουμε τους στόχους, στη νέα εποχή που ανοίγει στον τομέα της ενέργειας, με ισχυρά περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη».

 

 

The post Περιβαλλοντικά ωφέλιμες και οικονομικά συμφέρουσες οι επενδύσεις ΑΠΕ appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Αποζημιώσεις ύψους 17 εκατ. ευρώ καταβάλει ο ΕΛΓΑ

Αποζημιώσεις ύψους 16.950.613,01 ευρώ θα καταβάλει ο ΕΛ.Γ.Α. αύριο, Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018, σε 64.325 δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους.

Η πληρωμή αυτή αφορά κυρίως το υπόλοιπο 10% των αποζημιώσεων φυτικής παραγωγής για ζημιές του 2017 και το 100% αποζημιώσεων ζωικού κεφαλαίου. Για την Αιτωλοακαρνανία το ποσό που θα καταβληθεί είναι συνολικά 255.221,69 ευρώ.

Δείτε αναλυτικά την κατανομή των ποσών ανά νομό ΕΔΩ.

The post Αποζημιώσεις ύψους 17 εκατ. ευρώ καταβάλει ο ΕΛΓΑ appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Πώς να απαλλαγείτε από διπλές εισφορές και βεβαιωμένες οφειλές

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης διαγραφής οφειλών λόγω εύλογης αμφιβολίας ως προς την υποχρέωση υπαγωγής στην παράλληλη ασφάλιση δύο ή περισσότερων π. Φορέων, έως 31/12/2016. Το Τμήμα Λογιστικής Εξυπηρέτησης της Ένωσης Αγρινίου αναλαμβάνει την όλη διαδικασία.

Με δεδομένο ότι πολλοί αγρότες στην ευρύτερη περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας βρέθηκαν εκτός απ’ τον π.ΟΓΑ να είναι υπόχρεοι πληρωμής και έτερου ασφαλιστικό φορέα, η Ένωση Αγρινίου και το Τμήμα Λογιστικής Εξυπηρέτησης του Συνεταιρισμού, καλεί τους ενδιαφερομένους να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα που σήμερα παρέχει ο νόμος και να απαλλαγούν από τις πρόσθετες εισφορές και τις βεβαιωμένες οφειλές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν καθημερινά να απευθύνονται στο Τμήμα Λογιστικής Εξυπηρέτησης, στα κεντρικά μας γραφεία, στην Παπαϊωάννου 23 ή να επικοινωνούν στο 2641.0.69048, 2641.0.69021-23-24.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, «βεβαιωμένες ή μη οφειλές προς πρώην φορείς κοινωνικής ασφάλισης ή το Δημόσιο, οι οποίες δημιουργήθηκαν λόγω εύλογης αμφιβολίας ως προς την υποχρέωση υπαγωγής ή μη στην παράλληλη ασφάλιση δύο (2) ή περισσότερων πρώην φορέων ασφάλισης ή του Δημοσίου για το χρονικό διάστημα έως 31.12.2016, δύναται να διαγράφονται ή να απαλλάσσονται τυχόν επιβληθέντων πρόσθετων τελών, τόκων, προσαυξήσεων και επιβαρύνσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν άρθρο. Τυχόν καταβληθέντα από τους ασφαλισμένους ποσά έναντι των ανωτέρω οφειλών δεν επιστρέφονται και δεν αναζητούνται».

Όπως αναφέρεται σε σχετική εγκύκλιο του Οργανισμού, αλλά και στη σχετική υπουργική απόφαση, στο πεδίο εφαρμογή των νέων διατάξεων, εμπτίπτουν και οι ασφαλισμένοι π.ΟΓΑ που ασφαλίστηκαν στον π.ΟΑΕΕ, για την ίδια δραστηριότητα.

Πιο αναλυτικά, στο πεδίο εφαρμογής της Υ.Α. εμπίπτουν οι ασφαλισμένοι του π.ΟΓΑ, που δραστηριοποιούνται σε περιοχές με ειδικά πληθυσμιακά και εισοδηματικά κριτήρια, και οι οποίοι για την ίδια δραστηριότητα υπήχθησαν στην υποχρεωτική ασφάλιση στον π.ΟΑΕΕ κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 του ν.3050/02 (Α΄214) όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.3846/10 (Α΄66) και ισχύουν.

Προϋποθέσεις διαγραφής οφειλών π.ΟΑΕΕ:

 • οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές στον π.ΟΑΕΕ έως 31/12/2016
 • παράλληλη πλήρης ασφάλιση για την ίδια δραστηριότητα στον π.ΟΓΑ, για το ίδιο χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η διαγραφή από τον π.ΟΑΕΕ.

Η προϋπόθεση της πλήρους ασφάλισης συντρέχει ακόμα και όταν δεν έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές για το επίμαχο χρονικό διάστημα.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 • Δυνατότητα διαγραφής στις ως άνω περιπτώσεις, παρέχεται για οφειλές έως 31/12/2016, βεβαιωμένες ή μη
 • Διαγραφή οφειλών επέρχεται εφόσον κατά το χρονικό διάστημα της οφειλής υπάρχει παράλληλη ασφάλιση
 • Το αίτημα διαγραφής οφειλής επιφέρει διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης και στη συνέχεια διαγραφή του αντίστοιχου χρόνου
 • Εφόσον συντρέχουν οι κατά περίπτωση προϋποθέσεις, η οφειλή διαγράφεται για το σύνολο του παράλληλου χρόνου, χωρίς δυνατότητα επιλογής μέρους αυτής
 • Εισφορές που έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται.

Κατ΄ επέκταση, επιβαρύνσεις από εκπρόθεσμη πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών δεν δύναται να διαγραφούν

 • Η προϋπόθεση της πλήρους ασφάλισης στον έτερο φορέα συντρέχει ακόμα και όταν δεν έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα

ΕΝΑΡΞΗ – ΛΗΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Η έναρξη ισχύος των ως άνω διατάξεων είναι 28/11/2018. Το αίτημα για τη διαγραφή οφειλών μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

 • Για τη διαγραφή των οφειλών απαιτείται υποβολή αίτησης από τους ασφαλισμένους που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ως άνω Υπουργικών Αποφάσεων. Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας www.efka.gov.gr. και της σχετικής πλατφόρμας που έχει αναρτηθεί για το σκοπό αυτό (link: Αίτηση για Αμφισβήτηση οφειλής Ν.4554/18).
 • Μετά την υποβολή της αίτησης, εκδίδεται απόφαση διαγραφής οφειλών από την αρμόδια Υπηρεσία ΕΦΚΑ, εφόσον πληρούνται οι κατά περίπτωση προϋποθέσεις.
 • Παράλληλα, αναστέλλεται η εκτέλεση αναγκαστικών μέτρων είσπραξης εισφορών από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) κατά το χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης έως την έκδοση της απόφασης της αρμόδιας Υπηρεσίας ΕΦΚΑ, οπότε διαγράφεται η οφειλή.

 

The post Πώς να απαλλαγείτε από διπλές εισφορές και βεβαιωμένες οφειλές appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Κατανόηση και αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας της κλιματικής αλλαγής

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις της εποχής μας. Οι επιπτώσεις της γίνονται αισθητές σε όλο τον πλανήτη, καθώς επηρεάζουν τους ανθρώπους, τη φύση και την οικονομία.

Για να μετριάσουμε την κλιματική αλλαγή, πρέπει να μειώσουμε σημαντικά τις παγκόσμιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Για να λάβει ο εν λόγω στόχος τη μορφή συγκεκριμένων μέτρων απαιτείται η κατανόηση ενός σύνθετου συστήματος συσχέτισης των εκπομπών που προέρχονται από διάφορες πηγές με τις επιπτώσεις τους σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, την παγκόσμια διακυβέρνηση και, παράλληλα, με τα πιθανά οφέλη. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος καταβάλλει έντονες προσπάθειες προς την κατεύθυνση της διαρκούς βελτίωσης των απαιτούμενων γνώσεων για τον σχεδιασμό των εκάστοτε κατάλληλων μέτρων.

Από επιστημονική άποψη, η κλιματική αλλαγή σχετίζεται κατά βάση με την ποσότητα των αερίων του θερμοκηπίου, κυρίως του διοξειδίου του άνθρακα, που εκλύονται και απορροφώνται από την ατμόσφαιρα. Από την εποχή της βιομηχανικής επανάστασης, οι αυξανόμενες ποσότητες των εκλυόμενων λόγω των οικονομικών δραστηριοτήτων αερίων του θερμοκηπίου υπερβαίνουν κατά πολύ τις ποσότητες που μπορούν να απορροφηθούν από τον φυσιολογικό κύκλο του άνθρακα. Αυτό έχει ως συνέπεια την αύξηση της συγκέντρωσης άνθρακα στην ατμόσφαιρα και, συνεπακόλουθα, τη δημιουργία του φαινομένου του θερμοκηπίου, με αποτέλεσμα να εγκλωβίζεται στην ατμόσφαιρα μεγαλύτερο μέρος της ηλιακής ενέργειας που φθάνει στη γη.

Συστήματα παρατήρησης της γης παρακολουθούν τις συγκεντρώσεις άνθρακα και καταγράφουν τις μακροπρόθεσμες τάσεις. Τα ευρήματα είναι σαφή: παρά τις εποχιακές διακυμάνσεις, ο αριθμός των «εκατομμυριοστών» (ppm) διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα υπερέβη το 2016 το ανώτατο όριο των 400 ppm και εξακολουθεί να αυξάνεται. Ως εκ τούτου, η επιστήμη μας υποδεικνύει ότι για να μετριάσουμε την κλιματική αλλαγή, πρέπει να μειώσουμε σημαντικά την ποσότητα των αερίων του θερμοκηπίου που εκλύονται και, ει δυνατόν, να αυξήσουμε τις δυνατότητες απορρόφησής τους.

Μια πιο προσεκτική εξέταση των οικονομικών δραστηριοτήτων στις οποίες οφείλεται η έκλυση αερίων του θερμοκηπίου αποκαλύπτει μια αρκετά σύνθετη κατάσταση. Στην πραγματικότητα, μπορούμε να προσδιορίσουμε με ακρίβεια τις κύριες δραστηριότητες που ευθύνονται για τον μεγαλύτερο όγκο των εκπομπών. Η καύση ορυκτών καυσίμων και η αλλαγή της χρήσης γης (π.χ. η αποψίλωση των δασών με σκοπό την εκτροφή βοοειδών) έχει ως αποτέλεσμα την έκλυση του άνθρακα που κατακρατούνταν και διατηρούνταν εκτός του κύκλου του άνθρακα για εκατοντάδες εκατομμύρια έτη. Κατά τους τελευταίους δύο αιώνες, τα ορυκτά καύσιμα όπως ο άνθρακας, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο παρείχαν την ενέργεια που χρειαζόμασταν για τις κατοικίες και την οικονομία μας-βιομηχανία, γεωργία, μεταφορές και ούτω καθεξής.

Οι κοινωνίες μας χρειάζονται ενέργεια, αλλά μπορεί η εν λόγω ανάγκη να αντιμετωπιστεί μέσω των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αντί των ορυκτών καυσίμων;

Οι εκπομπές είναι εθνικές και τομεακές, αλλά το φαινόμενο είναι παγκόσμιο

Ένα άλλο επίπεδο πολυπλοκότητας είναι ο παγκόσμιος χαρακτήρας της κλιματικής αλλαγής. Το διοξείδιο του άνθρακα, αφότου εκλυθεί στην ατμόσφαιρα, καθίσταται παγκόσμιο πρόβλημα, ανεξάρτητα από τη χώρα και τον τομέα στα οποία οφείλεται η έκλυσή του.

Ωστόσο, σε ό,τι αφορά τη μείωση των εκπομπών, βασιζόμαστε σχεδόν εξ ολοκλήρου στις δομές πολιτικής διακυβέρνησης. Οι παγκόσμιες προσπάθειες συνίστανται στις δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν τα κράτη για τον περιορισμό και τη μείωση των εκπομπών σε εθνικό επίπεδο. Για να δεσμευτούν, τα κράτη πρέπει να γνωρίζουν την πηγή των εκπομπών τους.

Στην Ευρώπη, παρακολουθείται στενά η ποσότητα των αερίων του θερμοκηπίου που εκλύεται κάθε έτος από κάθε σημαντικό τομέα της οικονομίας και τις υποδραστηριότητές του. Με βάση τα δεδομένα που υποβάλλουν τα κράτη μέλη της ΕΕ, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος αναλύει τις τάσεις και τις προβολές προκειμένου να αξιολογήσει την πρόοδο έναντι των στόχων που έχουν προσδιοριστεί για το σύνολο της ΕΕ και για κάθε κράτος μέλος χωριστά. Οι αξιολογήσεις των επιπτώσεων και της τρωτότητας λόγω του κλίματος καταδεικνύουν επίσης τον τρόπο με τον οποίο διάφορες περιοχές στην Ευρώπη επηρεάζονται ήδη από την κλιματική αλλαγή καθώς και τι μπορούν να αναμένουν στο μέλλον με βάση τα διάφορα σενάρια εκπομπών.

Με σκοπό να προαγάγουν την ανάληψη δράσης για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, τα κράτη μέλη της ΕΕ συμφώνησαν σε μια σειρά πολιτικών για το κλίμα και την ενέργειαen και έθεσαν σαφείς στόχους για το 2020 και το 2030. Οι αξιολογήσεις μας υποδεικνύουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στο σωστό δρόμο όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της για το 2020, αλλά απαιτείται εντατικοποίηση των προσπαθειών προκειμένου να επιτευχθούν οι πιο φιλόδοξοι στόχοι του 2030. Χώρες, περιφέρειες και πόλεις ανταλλάσσουν επίσης πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

Μετατροπή των πληροφοριών σε χρήσιμες γνώσεις

Οι γνώσεις αυτές είναι απολύτως απαραίτητες. Εντούτοις, για τη διατύπωση και εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων, χρειαζόμαστε επίσης μια πιο συστηματική κατανόηση. Για παράδειγμα, μπορεί ο τομέας μεταφορών, ο οποίος ευθυνόταν για πάνω από το 20 % των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ το 2016, να περιορίσει την εξάρτησή του από το πετρέλαιο και να στραφεί στην καθαρή ηλεκτρική ενέργεια; Μπορεί η Ευρώπη να παράγει την εν λόγω επιπλέον ενέργεια χωρίς να επιβαρύνει περαιτέρω το περιβάλλον; Πώς μπορεί ο αστικός σχεδιασμός να αντιμετωπίσει τις ανάγκες ενέργειας και κινητικότητας και να μειώσει τις επιπτώσεις των καταστροφών που συνδέονται με το κλίμα, βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα του αέρα στις πόλεις;

Για να απαντηθούν τα εν λόγω ερωτήματα απαιτούνται συστημικές γνώσεις σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους συνδέονται μεταξύ τους οι παρατηρούμενες τάσεις στην κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία. Για την ανάληψη μελλοντικών δράσεων πολιτικής μπορεί επίσης να απαιτείται ο προσδιορισμός των αναγκών ανά περιφέρεια και πόλη. Για παράδειγμα, πώς μπορούν οι πόλεις να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση των υφιστάμενων κτιρίων τους, μεταξύ των οποίων μπορεί να περιλαμβάνονται ακόμη και κτίρια που χτίστηκαν στα τέλη του 19ου αιώνα;

Ο στόχος μας, ως Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, είναι να παράσχουμε χρήσιμες και προσβάσιμες γνώσεις που μπορούν να βοηθήσουν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και το ευρύ κοινό να αναλαμβάνουν δράση με βάση επίκαιρες, συναφείς και αξιόπιστες πληροφορίες.

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διευρύνουμε, να εμβαθύνουμε και να αναπτύσσουμε διαρκώς τις γνώσεις μας, ώστε να αποτυπώνουν τη συστημική και σύνθετη φύση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε. Όσον αφορά το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση της δημιουργίας μιας μελλοντικής πλατφόρμας γνώσεων που θα υποστηρίζει τους στόχους της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα του 2030 μέσω της καλύτερης συσχέτισης των υφιστάμενων γνώσεων, όχι μόνο σχετικά με το κλίμα και την ενέργεια αλλά και σχετικά με άλλους συναφείς τομείς όπως η γεωργία, οι μεταφορές και η ποιότητα του αέρα.

Τέλος, η επιτυχία θα εξαρτηθεί τόσο από πολιτικές αποφάσεις που βασίζονται στη γνώση όσο και από την παγκόσμια βούληση να θέσουμε τέρμα στην εξάρτησή μας από τα ορυκτά καύσιμα. Η συμφωνία των Παρισίων αποτέλεσε ορόσημο σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της παγκόσμιας δέσμευσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, καθώς συνένωσε κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και την κοινωνία των πολιτών σε μια κοινή προσπάθεια. Αυτό που απομένει πλέον είναι η εφαρμογή της συμφωνίας από το σύνολο των χωρών που την υπέγραψαν. Σε αυτό το πλαίσιο, η επικείμενη Διάσκεψη για το Κλίμα (COP24) στο Κάτοβιτς της Πολωνίας θα αποτελέσει συνέχεια των προσπαθειών εφαρμογής της εν λόγω συμφωνίας μέσω της έγκρισης ενός εγχειριδίου κανόνων.

Hans Bruyninckx
Εκτελεστικός διευθυντής του ΕΟΠ

Το άρθρο της σύνταξης δημοσιεύτηκε στην έκδοση Σεπτεμβρίου 2018 του ενημερωτικού δελτίου του ΕΟΠ 03/2018

The post Κατανόηση και αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας της κλιματικής αλλαγής appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Η παραγωγή κρασιού αναμένεται να σταθεροποιηθεί στην Ε.Ε.

Η παραγωγή οίνου στην ΕΕ θα σταθεροποιηθεί κατά τη διάρκεια του 2018-2030, ενώ οι εξαγωγές θα αυξηθούν, κυρίως λόγω των αφρωδών οίνων και των γεωγραφικών ενδείξεων.

Αυτό αναφέρεται μεταξύ άλλων, στις προβλέψεις για την γεωργική προοπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την περίοδο 2018-2030, που δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο τομέας του ελαιολάδου της ΕΕ αναμένεται να αναπτυχθεί κατά την περίοδο προοπτικής. Κυρίαρχες χώρες παραγωγής είναι η Ισπανία, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα. Η παραγωγή ελαιολάδου στην ΕΕ αντιπροσωπεύει σήμερα τα δύο τρίτα της παγκόσμιας παραγωγής. Το 2018/19, αναμένεται να φθάσει τα 2,3 εκατομμύρια τόνους και θα αυξηθεί κατά 1,3% ετησίως κατά την περίοδο προοπτικής. Η παγκόσμια ζήτηση για ελαιόλαδο της ΕΕ θα αυξηθεί επίσης, ιδίως στις ασιατικές αγορές. Παράλληλα, η παραγωγική ικανότητα θα αυξηθεί, με αποτέλεσμα την περαιτέρω αύξηση των εξαγωγών της ΕΕ, αυξημένη κατά 3,3% ετησίως κατά τη διάρκεια του 2018 – 2030.

Η κατανάλωση στην ΕΕ και η καθαρή ανάπτυξη των εξαγωγών (1.000 τόνοι)

Όσον αφορά τον αμπελοοινικό τομέα, η συνολική παραγωγή της ΕΕ και η ευρωπαϊκή χρήση αναμένεται να σταθεροποιηθούν. Κατά την περίοδο προοπτικής, προβλέπεται μικρή μείωση της ανθρώπινης κατανάλωσης από 26 λίτρα κατά κεφαλήν κατά μέσο όρο το 2018/2019 σε 25,3 λίτρα το 2030. Η παραγωγή θα πρέπει να φθάσει τα 168 εκατομμύρια εκατόλιτρα το 2018 και να σταθεροποιηθεί στα 165 εκατομμύρια εκατόλιτρα το 2030. Καθώς οι εξαγωγές , η ΕΕ πρέπει να διατηρήσει σταθερή αύξηση των εξαγωγών, κυρίως λόγω των γεωγραφικών ενδείξεων και των αφρωδών οίνων.

Όσον αφορά τον τομέα των οπωροκηπευτικών, καλύπτονται από την έκθεση μόνο επιλεγμένα προϊόντα: μήλα, ροδάκινα και νεκταρίνια και ντομάτες.

Η παραγωγή μήλων στην ΕΕ από 12,7 εκατομμύρια τόνους το 2018/2019 σε 12,4 εκατομμύρια τόνους το 2030 θα πρέπει να σταθεροποιηθεί κατά την περίοδο προοπτικής λόγω της μείωσης της περιοχής παραγωγής σε συνδυασμό με την αύξηση των αποδόσεων στην ΕΕ. Η κατανάλωση φρέσκων μήλων στην ΕΕ θα πρέπει επίσης να είναι μάλλον σταθερή, ενώ οι μεταποιημένες θα πρέπει να μειώνονται ελαφρώς.

Εμπόριο νωπών και μεταποιημένων μήλων στην ΕΕ (εκατομμύρια τόνοι)

Τα ροδάκινα και τα νεκταρίνια θα αντιμετωπίσουν επίσης μείωση της περιοχής παραγωγής στην ΕΕ, με αποτέλεσμα ελαφρά μείωση της παραγωγής (από 4,1 εκατομμύρια τόνους το 2018 σε 4 εκατομμύρια τόνους το 2030). Η κατανάλωση θα μειωθεί επίσης κυρίως λόγω του ανταγωνισμού από άλλα φρέσκα φρούτα.

Τέλος, η παραγωγή νωπής τομάτας αναμένεται να παραμείνει σχετικά σταθερή, μειώνοντας κατά 0,3% ετησίως από τώρα μέχρι το 2030, παρά τις αυξανόμενες αποδόσεις που οφείλονται σε μεγαλύτερες εποχές. Χάρη στον μεγαλύτερο κατακερματισμό των προϊόντων, η αξία της παραγωγής θα πρέπει να αυξηθεί καθ ‘όλη τη διάρκεια της περιόδου. Η κατανάλωση στην ΕΕ θα πρέπει να μειωθεί για τις φρέσκες ντομάτες, καθώς οι μεταποιημένες θα αυξηθούν οριακά. Αυτό θα οφείλεται κυρίως στην αυξημένη ζήτηση προϊόντων που προκαλούν μεσογειακή διατροφή.

The post Η παραγωγή κρασιού αναμένεται να σταθεροποιηθεί στην Ε.Ε. appeared first on Ένωση Αγρινίου.

ἐλαία 2018

Ο Δήμος Αγρινίου διοργανώνει για πέμπτη συνεχή χρονιά την 5η «ἐλαία» με γενική θεματολογία «Εκπαιδεύοντας ελαιοκομικά-Ο δρόμος της ελιάς» με σειρά εκδηλώσεων ενημέρωσης και εκπαίδευσης  για την καλλιέργεια της ελιάς και τη διαχρονική της αξία της για να καλύψει όλες τις πλευρές της εκπαίδευσης (μαθητές, φοιτητές, παραγωγούς, μεταποιητές, καταναλωτές) και όσους εμπλέκονται στην αλυσίδα της παραγωγής και της διάθεσης του εθνικού μας προϊόντος.

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει πολλαπλές επιστημονικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις στις ΔΕ του Δήμου Αγρινίου ακολουθώντας έναν ελαιοκομικό δρόμο στο Δήμο μας με στόχο να προβληθεί η κοινωνικοοικονομική σημασία της καλλιέργειας της ελιάς και η διατροφική αξία των προϊόντων της σε συνδυασμό και με τη διατροφική πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής (ιστορία, παραδόσεις, γνήσια τοπικά προϊόντα).

Η εναρκτήρια εκδήλωση της «ἐλαία» θα πραγματοποιηθεί στη ΔΕ Αγγελοκάστρου, στο Αγγελόκαστρο στις 14 Δεκεμβρίου 2018, μια κατ’ εξοχήν ελαιοκομική περιοχή, σε συνεργασία με την Α’θμια και Β’θμια εκπαίδευση Αιτ/νιας στο Μουσείο Ιστορίας της Εκπαίδευσης και στο Δημοτικό Σχολείο Αγγελοκάστρου.

Θα ακολουθήσουν εκδηλώσεις στις άλλες Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Αγρινίου έως και
αρχές Απρίλη του 2019.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των εναρκτήριων εκδηλώσεων:

   

The post ἐλαία 2018 appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Νέα πληρωμή 2,92 εκατ. ευρώ από ΟΠΕΚΕΠΕ

Από τις 10/12/2018 έως τις 11/12/2018 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 2.927.990,94 ευρώ.

Οι πληρωμές αφορούν 257 δικαιούχους και είναι για ανειλημμένες υποχρεώσεις στην επένδυση υλικών και ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων, βιολογική γεωργία και βιολογική κτηνοτροφία, νέοι αγρότες, αμειψισπορά, ολοκληρωμένη διαχείριση καπνού και ζαχαρότευτλων, προώθηση προϊόντων κ.ά.

Αναλυτικά το σχετικό αρχείο του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ.

The post Νέα πληρωμή 2,92 εκατ. ευρώ από ΟΠΕΚΕΠΕ appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Ένωση Αγρινίου: δίπλα σου σε ότι χρειαστείς

Το πλέγμα ολοκληρωμένων, παράλληλων υπηρεσιών μας στηρίζει τον αγρότη της περιοχής σε κάθε του βήμα και αναδεικνύει την Αιτωλοακαρνανία σε σημαντικό παράγοντα της αγροτικής οικονομίας.

Έχοντας στο δυναμικό μας εργοστάσια που δραστηριοποιούνται στην επεξεργασία των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων της περιοχής και υποκαταστήματα έτσι κατανεμημένα, ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των μελών μας, έχουμε τη δυνατότητα παρέμβασης στη διαμόρφωση των τιμών της αγοράς και συμβάλλουμε μέσω του ανταγωνισμού στην επίτευξη υψηλότερης οικονομικής προσόδου για τους παραγωγούς.

Οι επενδύσεις που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια δημιούργησαν νέες θέσεις εργασίας και οδήγησαν σε ουσιαστική αναβάθμιση την αγροτική οικονομία του νομού. Με τον ίδιο ζήλο εργαζόμαστε καθημερινά, δημιουργώντας συνθήκες ανάπτυξης για τον τόπο.

Με πίστη στις αρχές του συνεταιριστικού κινήματος, η Ένωση Αγρινίου δεν περιορίζεται μόνο σε οργανωτικά θέματα ή στην διεκπεραίωσή της υπό μορφής λαβύρινθου γραφειοκρατικής διαδικασίας, αλλά εκτείνει τη δράση της στη διαμόρφωση αγροτικής πολιτικής, με παρεμβάσεις ουσίας, στην προσπάθεια υπεράσπισης των συμφερόντων των αγροτών.

Η Ένωση Αγρινίου είναι από τους πλέον υγιείς και ισχυρούς Συνεταιρισμούς της χώρας. Ανήκει στα μέλη της, στους αγρότες. Ανήκει σε εσένα. Και σε εσένα επιστρέφει τα όποια κέρδη υπάρχουν, με επενδύσεις και ολοκληρωμένη διαχείριση.

Ο Συνεταιρισμός, με τις δομές που έχει δημιουργήσει, προωθεί δράσεις εκσυγχρονισμού γεωργικών εκμεταλλεύσεων που αφορούν στη φυτική και ζωική παραγωγή, με ιδιαίτερη έμφαση στον εκσυγχρονισμό γεωργικών εκμεταλλεύσεων ζωικής παραγωγής, τόσο του τομέα της αιγοπροβατοτροφίας όσο και του τομέα της αγελαδοτροφίας, ενώ στον τομέα της φυτικής παραγωγής προτεραιότητα έχουν επενδυτικά σχέδια αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών και αναβάθμισης της παραγωγής.

Η Ένωση Αγρινίου για να καλύψει τις απαιτήσεις  των προγραμμάτων της ΚΑΠ, δημιούργησε το Τμήμα Αγροτικών Μελετών και το Κέντρο Υποστήριξης Αγροτών. Με έμπειρα στελέχη, που προσφέρουν υπηρεσίες διοικητικής και τεχνικής φύσεως, λειτουργούμε κατά τρόπο το αποτέλεσμα του οποίου είναι οι αγρότες μας να απολαμβάνουν τη μέγιστη δυνατή λήψη επιδότησης, καθώς και τη αποφυγή προστίμων και κυρώσεων.

Στον κρίσιμο για τους αγρότες τομέα των ενισχύσεων η Ένωση Αγρινίου λειτουργεί υποδειγματικά, ολοκληρώνοντας κάθε φορά έγκαιρα και με τη δέουσα υπευθυνότητα τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ώστε να μην υπάρχει η παραμικρή πιθανότητα καθυστέρησης, που να οφείλεται σε λάθη ή παραλείψεις απ’ τη δική μας πλευρά. Το Κέντρο Υποστήριξης Αγροτών ασχολείται με  όλα τα προγράμματα στήριξης αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Πρωτίστως δραστηριοποιείται στους άξονες 1 και 2. Η Ένωση Αγρινίου αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για την αίτηση ενίσχυσης – φάκελο υποψηφιότητας του υποψηφίου, όπου και  τεκμηριώνεται, κατά τα προβλεπόμενα, η σκοπιμότητά των επενδύσεων και η συμβολή τους στην βελτίωση της συνολικής επίδοσης της γεωργικής του εκμετάλλευσης (οικονομική βελτίωση, περιβαλλοντική, κλπ) στην μελλοντική κατάσταση σε σχέση με την υφιστάμενη.

Εξίσου σημαντικές είναι οι ενεργειακές πρωτοβουλίες του Συνεταιρισμού.

Η Ένωση Αγρινίου, μετουσιώνοντας σε πράξη την ίδια την έννοια του «συνεταιρίζεσθαι και επιχειρείν», στο πλαίσιο της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που χαρακτηρίζει το συνεταιρισμό, έχει απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής των πολιτών στη μεγάλη επένδυση των 34 αιολικών έργων συνολικής ισχύος 168Mw, ώστε το οικονομικό αποτύπωμα να γίνει πράγματι υπόθεση της τοπικής κοινωνίας. Με τις Ενεργειακές Κοινότητες «Ένωση Αγρινίου» και «Ανεμόεσσα Ακαρνανία», η αιολική ενέργεια περνά στα χέρια των πολιτών και το «επενδύουμε εμείς για εμάς» γίνεται πράξη. Και η «ανάπτυξη», από αφηρημένη έννοια, αποκτά πλέον ουσιαστικό περιεχόμενο που αφορά τους ίδιους τους κατοίκους του νομού μας.

Ταυτόχρονα, η Ένωση Αγρινίου, έχοντας ακριβώς την τεχνογνωσία και την εμπειρία ετών στον εντοπισμό, καταγραφή και ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων, ολοκληρώνοντας κάθε φορά το «αγροτικό κτηματολόγιο», το ΟΣΔΕ, αναλαμβάνει πλέον ενεργό ρόλο και στο Εθνικό Κτηματολόγιο, συμμετέχοντας στην όλη διαδικασία υποστηρικτικά του έργου που έχει αναλάβει η ανάδοχος κοινοπραξία. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά.

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

 

 

The post Ένωση Αγρινίου: δίπλα σου σε ότι χρειαστείς appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Ψηφίστηκε η κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο κρασί

Ψηφίστηκε χτες το βράδυ από την Ολομέλεια της Βουλής, η Τροπολογία, μέσω της οποίας, καταργείται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο κρασί.

Η σχετική Τροπολογία κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σύμφωνα με την εν λόγω τροπολογία, «με τις προτεινόμενες διατάξεις του πρώτου άρθρου αντικαθίστανται τα άρθρα 91 και 93 του Εθνικού Τελωνιακού Κώδικα (ν.2960/2001, Α’ 265) και καταργείται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) με συντελεστή είκοσι (20) ευρώ ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος, που επιβάλλεται στα προϊόντα του άρθρου 90 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, ήτοι στο κρασί» και συνεχίζει «η κατάργηση το εν λόγω Ε.Φ.Κ. προτείνεται για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων που έχουν δημιουργηθεί στην αγορά του κρασιού με σκοπό την ενίσχυση του κλάδου που δραστηριοποιείται στον τομέα παραγωγής του».

Η κατάργηση θα ισχύσει από τις αρχές του νέου έτους (σ.σ. 1/1/2019) και σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, οι απώλειες στον κρατικό προϋπολογισμό υπολογίζονται στα 28 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Δείτε την Τροπολογία ΕΔΩ.

The post Ψηφίστηκε η κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο κρασί appeared first on Ένωση Αγρινίου.