Άρθρα

Ευρύτοµο αμυγδαλιάς

Για την ορθολογική αντιµετώπιση του ευρυτόµου συνιστάται στους καλλιεργητές να συλλέγουν αυτές τις ηµέρες προσβεβληµένους καρπούς και να τους τοποθετήσουν σε µεγάλα διαφανή βάζα (όπως φαίνεται στην κάτω εικόνα), το στόµιο των οποίων να καλύπτεται µε τουλουπάνι ή από άλλο λεπτό ύφασµα, το βάζο να τοποθετείται µέσα στην καλλιέργεια και στην συνέχεια να ελέγχεται η εµφάνιση των ενηλίκων ατόµων του ευρυτόµου.

Το ευρύτοµο διαχειµάζει στο στάδιο της αναπτυγµένης προνύµφης µέσα στους προσβεβληµένους καρπούς, οι οποίοι παραµένουν µουµιοποιηµένοι επάνω στα δένδρα ή βρίσκονται πεσµένοι στο έδαφος.

 1. Ένα αποτελεσµατικό µέτρο για την καταπολέµηση του ευρυτόµου είναι η συλλογή και καταστροφή των προσβεβληµένων καρπών το χειµώνα ώστε να θανατωθούν οι προνύµφες που διαχειµάζουν µέσα σε αυτούς. Το µέτρο αυτό είναι αποτελεσµατικό όταν εφαρµόζεται σε όλα τα δένδρα µιας ευρείας περιοχής.
 2. Η καταπολέµηση του ευρυτόµου βασίζεται στην παρακολούθηση του πληθυσµού.
 3. την έναρξη της εξόδου των ενηλίκων του ευρυτόµου.
 4. το µέγιστο του πληθυσµού και σε δειγµατοληψίες για τον έλεγχο της πορείας της προσβολής (ωοτοκίας στους µικρούς καρπούς και της εκκόλαψης των νεαρών προνυµφών.).

Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου

The post Ευρύτοµο αμυγδαλιάς appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Νέα μικρή πληρωμή από ΟΠΕΚΕΠΕ

Από τις 18/03/2019 έως τις 19/03/2019 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 480.590,77 €.

Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων σε αυτή την πληρωμή ανέρχεται σε 133 παραγωγούς, οι οποίοι και συμμετείχαν σε διάφορες δράσεις, όπως ομάδες τοπικής δράσης leader, επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού, ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων κ.α.

Αναλυτικά το σχετικό αρχείο το ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ.

The post Νέα μικρή πληρωμή από ΟΠΕΚΕΠΕ appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Εχθροί και ασθένειες του αμπελιού: τρόποι αντιμετώπισης

Τεχνικό δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων με συμβουλές για τις απαραίτητες επεμβάσεις, από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου.

ΕΝΤΟΜΑ ΤΩΝ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΩΝ ΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΑΡΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ

Πρόκειται για προνύµφες λεπιδοπτέρων, καθώς και ακµαία ωτιορρύγχων και άλλων κολεοπτέρων, που εµφανίζονται την εποχή αυτή και τρέφονται στους διογκωµένους και εκπτυσσόµενους οφθαλµούς (στάδια Β1─C3), τους οποίους και καταστρέφουν πλήρως. Η δραστηριότητά τους µπορεί να επεκτείνεται και αργότερα στη νεαρή βλάστηση. Σε χρονιές µεγάλων πληθυσµών η καταστροφή των οφθαλµών και συνεπώς της παραγωγής, µπορεί να είναι σηµαντική.

Την περίοδο αυτή, συνιστάται ο συχνός έλεγχος των πρέµνων και συγκεκριµένα των κεφαλών, για την ύπαρξη φαγωµένων οφθαλµών, καθώς και για την παρουσία προνυµφών. Σε περίπτωση προσβολής, ανάλογος έλεγχος συνιστάται και κατά τη διάρκεια της νύκτας, για τη διαπίστωση της παρουσίας και της δραστηριότητας ακµαίων (σκαθαριών) ωτιορρύγχων. Σηµειώνεται, ότι οι ωτιόρρυγχοι δραστηριοποιούνται τις νυκτερινές ώρες.

Σε περίπτωση που υπήρξε προσβολή των οφθαλµών την προηγούµενη χρονιά, ο έλεγχος αυτή την κρίσιµη περίοδο θα πρέπει να διενεργείται τουλάχιστον δύο φορές την εβδοµάδα. Σε περίπτωση διαπιστωµένης προσβολής συνιστάται η άµεση εφαρµογή ενός κατάλληλου και εγκεκριµένου εντοµοκτόνου.

Όταν διαπιστώνεται η παρουσία ωτιορρύγχων, η εφαρµογή θα πρέπει να γίνεται νυκτερινές ώρες,. Επειδή η προσβολή στον αµπελώνα είναι συχνά εντοπισµένη, συνιστάται ο ψεκασµός µόνο των προσβεβληµένων πρέµνων, των γειτονικών προς αυτά, καθώς και της επιφάνειας του εδάφους στην περιοχή του λαιµού.

ΑΚΑΡΕΑ: ΕΡΙΝΩΣΗ─ΑΚΑΡΙΑΣΗ

Πρόκειται για πολύ µικρού µεγέθους σκωληκόµορφα ακάρεα Eriophyidae, τα οποία από τα λέπια των οφθαλµών και τις ρωγµές κληµατίδων όπου διαχειµάζουν, προκαλούν νέκρωση οφθαλµών και ισχυρή παραµόρφωση βλαστών και φύλλων. Συνήθως δεν απαιτείται η λήψη µέτρων για την καταπολέµηση των φυτοφάγων αυτών ακάρεων, διότι οι πληθυσµοί τους ελέγχονται αποτελεσµατικά από φυσικούς εχθρούς (αρπακτικά ακάρεα Phytoseidae και θρίπες).

Καταπολέµηση συνιστάται, µόνο στην περίπτωση που έχουν διαπιστωθεί σηµαντικές ζηµιές (κυρίως νεκρώσεις οφθαλµών και ισχυρές παραµορφώσεις βλαστών και φυλλώµατος) την προηγούµενη καλλιεργητική περίοδο. Η καταπολέµηση αφορά ψεκασµό µε βρέξιµο θείο 1% στο φούσκωµα των οφθαλµών (στάδια Β1─Β3). Μετά την έκπτυξη των οφθαλµών και για λόγους τοξικότητας, η αναλογία πρέπει να µειωθεί σε 0,8-0,6%. Ο ψεκασµός αυτός είναι µεγάλης σηµασίας, διότι οι επεµβάσεις αργότερα, µετά την εκδήλωση των συµπτωµάτων, δεν είναι υψηλής αποτελεσµατικότητας.

Σηµειώνεται, ότι ο ψεκασµός αυτός έχει ευεργετική δράση τόσο εναντίον του ωιδίου, όσο και εναντίον της φόµοψης και της µακρόφωµας.

ΘΡΙΠΕΣ

Εµφάνιση θριπών κατά την περίοδο της έκπτυξης των οφθαλµών (στάδια C1─C3), µπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζηµιές στην νεαρή και ταχύτατα αναπτυσσόµενη βλάστηση, όπως ισχυρή παραµόρφωση βλαστών και φύλλων, καθώς και καθήλωση ανάπτυξης των εκπτυσσόµενων οφθαλµών. Την εποχή αυτή συνιστάται οι αµπελουργοί να επισκοπούν τους αµπελώνες, για τυχόν παρουσία θριπών στην εκπτυσσόµενη βλάστηση. Στην περίπτωση που το προηγούµενο έτος είχε παρατηρηθεί προσβολή από τα έντοµα, τότε η επισκόπηση είναι αναγκαία.

Αυτή συνίσταται σε ελαφρά και προσεκτικά τινάγµατα των νεαρών βλαστών πάνω από µία κόλα λευκό χαρτί. Η επισκόπηση καλό είναι να γίνεται σε δροσερές µέρες, µε τυχαία επιλογή βλαστών και από όλη την έκταση του αµπελώνα. Η επισκόπηση µπορεί να απλοποιηθεί µε την τοποθέτηση και τον ανά διήµερο έλεγχο µίας µπλε ή κίτρινης κολλητικής παγίδας ανά 3─4 στρέµµατα. Καλλιεργητικό µέτρο που βοηθά σηµαντικά στην αντιµετώπιση των θριπών, είναι η επιµελής καταστροφή της άγριας βλάστησης µέσα και γύρω από τους αµπελώνες, διότι οι θρίπες έχουν µεγάλο κύκλο ξενιστών, πολλοί από τους οποίους είναι ζιζάνια. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί η παρουσία πληθυσµού θριπών, συνιστάται άµεσα επέµβαση µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο εντοµοκτόνο και κατά προτίµηση περισσότερο εκλεκτικό και φιλικό προς το περιβάλλον.

ΦΟΜΟΨΗ─ΜΑΚΡΟΦΩΜΑ

Πρόκειται για συγγενείς µυκητολογικές ασθένειες µε ανάλογα συµπτώµατα. Η πιθανότερη περίοδος προσβολής της νεαρής βλάστησης από τα πυκνιδιοσπόρια των µυκήτων είναι από την έκπτυξη των οφθαλµών, µέχρι να αποκτήσουν οι βλαστοί µήκος περίπου 15 εκ.. Σε αµπελώνες, αλλά και σε περιοχές µε ιστορικό προσβολής από τις ασθένειες, συστήνεται η διενέργεια 1―3 προληπτικών ψεκασµών µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο µυκητοκτόνο.

Ο πρώτος ψεκασµός διενεργείται στην έκπτυξη των οφθαλµών (στάδιο C1─C3), ο δεύτερος αµέσως µετά το σχηµατισµό του πρώτου φύλλου (στάδιο D1) και ο τρίτος στο στάδιο των 2-3 φύλλων (στάδιο D2─D4, µήκος βλαστού 5—7εκ.). Ο αριθµός των επεµβάσεων εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες και από την ευαισθησία της ποικιλίας. Η βροχή και οι σχετικά χαµηλές θερµοκρασίες συµβάλουν θετικά στην απελευθέρωση των πυκνιδιοσπορίων και στη µολυσµατικότητα της ασθένειας.

ΩΙΔΙΟ

Θεωρείται ως η πλέον καταστροφική µυκητολογική ασθένεια του αµπελιού στη χώρα µας. Προσβάλει τη βλάστηση από τα πρώτα στάδια της έκπτυξης, καθώς και τους βότρυες µέχρι το στάδιο του γυαλίσµατος. Χαρακτηριστικό του µύκητα είναι ότι µπορεί να αναπτύσσεται ακόµη και σε συνθήκες χαµηλής ατµοσφαιρικής υγρασίας (25%), ενώ η βλάστηση των κονιδίων και η εξάπλωση της ασθένειας συµβαίνει σε ευρύ θερµοκρασιακό εύρος (15—320 C).

Η διασπορά των κονιδίων δεν συµβαίνει σε µεγάλες αποστάσεις, έτσι µία απόσταση 100 µέτρων θεωρείται ασφαλής για την προστασία του αµπελώνα από γειτονικούς µολυσµένους. Η καταπολέµηση του ωιδίου για να είναι αποτελεσµατική, θα πρέπει να ξεκινήσει από την έναρξη της βλάστησης. Για το σκοπό αυτό, συστήνεται επέµβαση µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο για την καλλιέργεια µυκητοκτόνο στο στάδιο των 2─3 φύλλων (µήκος βλαστού 5-7 εκ. περίπου, στάδιο D2─D4).

Ο ψεκασµός αυτός θεωρείται καθοριστικός για την παραπέρα εξέλιξη της ασθένειας. Πρέπει πάντα να δίνεται µεγάλη σηµασία στην ορθολογική εναλλαγή ωιδιοκτόνων από διαφορετικές κατηγορίες, προκειµένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος δηµιουργίας ανθεκτικότητας του µύκητα. Στο πλαίσιο της ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί το σκεύασµα (φυσικό προϊόν) του ανταγωνιστικού µύκητα Ampelomyces quisqualis M10.

Για τον περιορισµό του αρχικού µολύσµατος συστήνεται η συλλογή και η καταστροφή των προσβεβληµένων βλαστών. Αυτό το καλλιεργητικό µέτρο καλό είναι να εφαρµόζεται από τους αµπελουργούς µία φορά την εβδοµάδα, αρχίζοντας δύο εβδοµάδες µετά την έκπτυξη των οφθαλµών και µέχρι την άνθηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστηµα µεταξύ τελευταίας επέµβασης και συγκοµιδής και τα µέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης. Οι εικόνες που δίνονται και παρουσιάζουν συµπτώµατα προσβολής ασθενειών και εχθρών είναι απλώς ενδεικτικές και σκοπό έχουν την καλλίτερη κατανόηση των φυτοπαθολογικών προβληµάτων από τους καλλιεργητές. Σε καµία περίπτωση δεν αποτελούν εργαλείο διάγνωσης από µέρους των παραγωγών. Για θέµατα διάγνωσης πάσης φύσεως προσβολών των φυτών, οι καλλιεργητές σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να απευθύνονται άµεσα σε εξειδικευµένους γεωπόνους.

The post Εχθροί και ασθένειες του αμπελιού: τρόποι αντιμετώπισης appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Παράτυπα διαμένοντες εργάτες γης: η κατανομή τους ανά εκμετάλλευση

Διευκρινήσεις σχετικά με τον υπολογισμό της αντιστοιχίας της καλλιεργήσιμης έκτασης ή του αριθμού των ζώων, ανά εργαζόμενο, για την έκδοση σχετικής βεβαίωσης, προκειμένου για τη μετάκληση/απασχόληση παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία.

Με απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δημοσιεύτηκε στην Διαύγεια ρυθμίζονται μεταξύ άλλων και θέματα διαμονής πολιτών τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια, με σκοπό την εργασία στην αγροτική οικονομία. Επίσης καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός αδειών διαμονής, για εργασία πολιτών τρίτων χωρών, ανά μορφή εργασίας και ειδικότητα για κάθε Περιφέρεια, για τα έτη 2019 και 2020.

Ακόμη, ορίζονται τα κατά τόπους Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων (Τ.Α.Α.Ε.) των Διευθύνσεων των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του ΥπΑΑΤ, ως αρμόδιες υπηρεσίες, για την αντιστοιχία της καλλιεργήσιμης έκτασης ή του ζωικού κεφαλαίου του αιτούντος εργοδότη με τον αριθμό των απασχολούμενων και την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης.

Προκειμένου για την αντιστοιχία της καλλιεργήσιμης έκτασης ή του ζωικού κεφαλαίου ανά εργαζόμενο, μεταξύ άλλων χρησιμοποιείται και η Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας (Μ.Α.Ε.). Ως Μ.Α.Ε. ορίζεται η εργασία που προσφέρεται υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, από φυσικό πρόσωπο κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους, σε όλους τους τομείς της οικονομίας και αντιστοιχεί σε εργασία 1.750 ωρών.

Ειδικότερα:

Προκειμένου να εκδοθεί η προαναφερθείσα βεβαίωση, ο ενδιαφερόμενος εργοδότης και κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης υποβάλλει στο Τ.Α.Α.Ε. του τόπου διαμονής του, ή στο Τ.Α.Α.Ε στην περιοχή ευθύνης του οποίου ανήκει η αγροτική εκμετάλλευση, την προβλεπόμενη αίτηση, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται.

Η αίτηση συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) την τελευταία σε ισχύ Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (δήλωση ΟΣΔΕ), στην προκειμένη περίπτωση δήλωση ΟΣΔΕ 2018, η οποία θα φέρει ημερομηνία και αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.,

β) φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας,

γ) εξουσιοδότηση στην περίπτωση που ο αιτών και ο καταθέτων την αίτηση δεν ταυτίζονται,

δ) λοιπά συμπληρωματικά έγγραφα που τυχόν απαιτηθούν, κατά τον διοικητικό έλεγχο.

Το αρμόδιο Τ.Α.Α.Ε. εξετάζει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και προβαίνει στην έκδοση της βεβαίωσης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται, λαμβάνοντας υπόψη τον πίνακα του σημείου 4 της παρ. Β της με αριθμ. 8480/289/22-2-2019 (Β΄ 620) Κ.Υ.Α.

Ο υπολογισμός των Μ.Α.Ε. γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την τελευταία σε ισχύ δήλωση ΟΣΔΕ, διαχωρίζοντας τις συνολικές Μ.Α.Ε., σε Μ.Α.Ε. ζωικής και Μ.Α.Ε. φυτικής παραγωγής. Στις περιπτώσεις που ο εργοδότης έχει περισσότερα είδη καλλιέργειας ή ζωικού κεφαλαίου, ο υπολογισμός σε Μ.Α.Ε. γίνεται για κάθε είδος ξεχωριστά και κατόπιν προστίθενται οι προκύπτουσες Μ.Α.Ε. μεταξύ τους. Ο υπολογισμός γίνεται με χρήση δύο (2) δεκαδικών ψηφίων.

Διευκρινίζεται ότι, κατά την περίοδο υποβολής της δήλωσης ΟΣΔΕ 2019, όπως αυτή καθορίζεται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για την χορήγηση της βεβαίωσης, δύναται να λαμβάνεται υπόψη η δήλωση ΟΣΔΕ 2018, εφόσον δεν έχει υποβληθεί η δήλωση ΟΣΔΕ 2019.
Κατά τον ίδιο τρόπο και κατ’ αντιστοιχία θα ληφθούν υπόψη οι δηλώσεις ΟΣΔΕ 2019 και ΟΣΔΕ 2020, για την χορήγηση βεβαιώσεων το έτος 2020.

Αναλυτικά:

Για τον υπολογισμό των ωρών εργασίας που απαιτούνται ανά καλλιεργήσιμη έκταση ή αριθμό ζώων και προκειμένου να ευρεθεί μία αλγεβρική τιμή θα πρέπει να εφαρμόζεται η ακόλουθη αλγεβρική παράσταση:

Ω = ΜΑΕ * Κ / Ε

Ω = ο αριθμός των ωρών εργασίας που απαιτούνται ανά είδος καλλιέργειας ή ζωικού κεφαλαίου, ετησίως.
1 ΜΑΕ = 1.750 ώρες ανά έτος.

Κ = καλλιεργούμενη έκταση ή αριθμός ζωικού κεφαλαίου, ανά περίπτωση.

Ε = αντιστοιχία καλλιεργούμενης έκτασης ή αριθμού ζωικού κεφαλαίου, ανά εργαζόμενο, όπως ορίζεται στην με αριθμ. 8480/289/22-2-2019 (Β΄ 620) Κ.Υ.Α.

Για να θεωρηθεί ότι υπάρχει ανάγκη πλήρους απασχόλησης για ολόκληρο το έτος στην αγροτική εκμετάλλευση, θα πρέπει να κατέχει καλλιεργούμενη έκταση ή ζωικό κεφάλαιο, τουλάχιστον «Ε».

Παράδειγμα 1:

Έστω παραγωγός καλλιεργεί 5 στρέμματα αβοκάντο. Τότε:

ΜΑΕ = 1.750 ώρες
Κ = 5 στρέμματα
Ε = 25 στρέμματα, σύμφωνα με την αριθμ. 8480/289/22-2-2019 (Β΄ 620) Κ.Υ.Α.
Επομένως:
Ω = ΜΑΕ * Κ / Ε άρα 1.750 * 5 / 25 = 350 ώρες

Για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια των 5 στρεμμάτων αβοκάντο απαιτούνται 350 ώρες εργασίας που αντιστοιχούν σε 44 ημέρες (=350/8). Συνεπώς, εφόσον υπάρξει αίτηση εργοδότη προς την αρμόδια υπηρεσία για μετάκληση ή απασχόληση παράτυπα διαμένοντος πολίτη τρίτης χώρας στη συγκεκριμένη έκταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014, η αίτηση θα μπορεί να γίνει δεκτή μόνο κατά το μέρος που η σύμβαση αφορά σε 350 ώρες εργασίας ετησίως, κατά ανώτατο όριο. Αν ο εργοδότης έχει περισσότερα είδη καλλιέργειας, ο ανωτέρω υπολογισμός θα πρέπει να γίνει για κάθε είδος ξεχωριστά και στη συνέχεια να προστεθούν οι προκύπτουσες ώρες μεταξύ τους.

Παράδειγμα 2:

Έστω παραγωγός καλλιεργεί 5 στρέμματα αβοκάντο (=350 ώρες εργασίας) και 4 στρέμματα καρότα (=538,46 ώρες εργασίας). Για την έκταση αυτών των δύο ειδών καλλιέργειας δικαιολογούνται 888,46 ώρες εργασίας ετησίως, άλλως 111 ημέρες οκτάωρης εργασίας ετησίως. Αν υπάρξει αίτηση εργοδότη προς την αρμόδια υπηρεσία για μετάκληση ή απασχόληση παράτυπα διαμένοντος πολίτη τρίτης χώρας στη συγκεκριμένη έκταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014, αυτή θα μπορεί να γίνει δεκτή μόνο κατά το μέρος που η σύμβαση αφορά σε 888,46 ώρες εργασίας ετησίως, κατά ανώτατο όριο, άλλως 111 ημέρες οκτάωρης εργασίας.

Στις περιπτώσεις, όπου οι δηλωθείσες καλλιέργειες που αναφέρονται στη δήλωση ΟΣΔΕ, δεν συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα του σημείου 4 της παρ. Β της με αριθμ. 8480/289/22-2-2019 (Β΄ 620) Κ.Υ.Α., ο υπολογισμός θα γίνεται με βάση το είδος της καλλιέργειας που αναφέρεται στον εν λόγω πίνακα και προσομοιάζει περισσότερο με την καλλιέργεια που δεν αναφέρεται στον πίνακα, σε συνεννόηση και με το Τμήμα Υποστήριξης και Μ.Α.Α.Ε (αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος).

Επισημαίνεται ότι για τη χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης, ο ενδιαφερόμενος εργοδότης πρέπει να απευθύνεται στο Τ.Α.Α.Ε. του τόπου διαμονής του, ή στο Τ.Α.Α.Ε. στην περιοχή ευθύνης του οποίου ανήκει η αγροτική του εκμετάλλευση. Εάν υπάρχουν περισσότερες από μία αγροτικές εκμεταλλεύσεις και βρίσκονται σε διαφορετικές Περιφερειακές Ενότητες, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να απευθύνεται στο Τ.Α.Α.Ε., στην περιοχή του οποίου υπάγονται οι εκμεταλλεύσεις με τις περισσότερες Μ.Α.Ε. Σε αυτές τις περιπτώσεις χορηγείται βεβαίωση για το σύνολο της εκμετάλλευσης του δικαιούχου και με την έκδοση της βεβαίωσης ενημερώνονται το/τα αντίστοιχο/α Τ.Α.Α.Ε. και το Τμήμα Υποστήριξης και Μ.Α.Α.Ε., με ηλεκτρονική αποστολή της χορηγηθείσας βεβαίωσης.

The post Παράτυπα διαμένοντες εργάτες γης: η κατανομή τους ανά εκμετάλλευση appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Οι δείκτες τιμών εισροών και εκροών στη γεωργία και κτηνοτροφία

Η εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών με έτος βάσης 2015=100,0 για τον μήνα Ιανουάριο 2019, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Ιανουαρίου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2018, παρουσίασε αύξηση 0,9% έναντι μείωσης 3,3% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Ιανουαρίου 2018 με τον Ιανουαρίου 2017.

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Ιανουάριο 2019, σε σύγκριση με τον δείκτη του Δεκεμβρίου 2018, παρουσίασε αύξηση 1,3%. 

Ο μέσος σταθμικός δείκτης του δωδεκαμήνου Φεβρουάριος 2018 – Ιανουάριος 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Φεβρουάριος 2017 – Ιανουάριος 2018, παρουσίασε αύξηση 0,2%.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του μηνός Ιανουαρίου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2018, παρουσίασε αύξηση 0,3% έναντι αύξησης 0,5% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Ιανουαρίου 2018 με τον Ιανουάριο 2017.

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Ιανουάριο 2019, σε σύγκριση με τον δείκτη του Δεκεμβρίου 2018, παρουσίασε μείωση 0,2%. 

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Φεβρουάριος 2018 – Ιανουάριος 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Φεβρουάριος 2017 – Ιανουάριος 2018, παρουσίασε αύξηση 2,2%.

Η αύξηση του Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 0,9%, τον μήνα Ιανουάριο 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2018, οφείλεται: 

 • στην αύξηση κατά 4,7% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως στις μεταβολές των ομάδων: λαχανικά και κηπευτικά, πατάτες και σπόροι, φρούτα, δημητριακά και σπόροι, κτηνοτροφικά φυτά.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 0,3%, τον μήνα Ιανουάριο 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2018 οφείλεται: 

 • στην αύξηση κατά 0,2% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και κυρίως στις μεταβολές των ομάδων: ζωοτροφές, λιπάσματα.
 • στην αύξηση κατά 0,3% του δείκτη τιμών του σχηματισμού πάγιου κεφαλαίου και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας: γεωργικά μηχανήματα και εξοπλισμός.

The post Οι δείκτες τιμών εισροών και εκροών στη γεωργία και κτηνοτροφία appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Πρόγραμμα εμβολιασμού των κόκκινων αλεπούδων: που θα εφαρμοστεί

Με απόφαση που υπογράφει ο γενικός γραμματέας του ΥπΑΑΤ κ. Νίκος Αντώνογλου, ορίζονται οι Περιφερειακές Ενότητες της χώρας στις οποίες θα διενεργηθεί το πρόγραμμα του δια του στόματος εμβολιασμού των αλεπούδων κατά της λύσσας την άνοιξη του 2019. Και τμήμα της Αιτωλοακαρνανίας ανάμεσα στις περιοχές εφαρμογής.

Οι Περιφερειακές ενότητες όπου θα διενεργηθεί ο εμβολιασμός φαίνονται στον Πίνακα 1 και τον Χάρτη 1 (επισημασμένες με χρώμα περιοχές) και είναι οι ΠΕ Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Σερρών, Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας, Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας, Ιωαννίνων, Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Άρτας, Ροδόπης, Ξάνθης, Έβρου, Καβάλας, Δράμας και οι περιοχές των ΠΕ Ευρυτανίας, Πρεβέζης και Αιτωλοακαρνανίας που βρίσκονται σε ακτίνα 50km γύρω από εντοπισμένα κρούσματα Λύσσας.

Η συνολική έκταση που θα διενεργηθούν εναέριοι εμβολιασμοί εκτιμάται ότι θα είναι περίπου 60.477,34 km2.

Εκτός από τις περιφερειακές ενότητες που απεικονίζονται στον χάρτη και αναφέρονται στον πίνακα, ο αντιλυσσικός εμβολιασμός επεκτείνεται κατά περίπτωση σε απόσταση – ακτίνας πενήντα (50) χιλιομέτρων γύρω από το σημείο εντοπισμού των νέων θετικών κρουσμάτων, εφόσον αυτές οι περιοχές δεν περιλαμβάνονται ήδη στην καθορισμένη, με την παρούσα απόφαση, περιοχή εμβολιασμού.

Ο εμβολιασμός θα πραγματοποιηθεί με δολώματα φέροντα εμβόλιο κατά της λύσσας και η διασπορά τους θα γίνει με τη ρίψη από αέρος. Υπολογίζεται η διασπορά 25 δολωμάτων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο επιφάνειας (τουλάχιστον >20 δολώματα/km2).

Εμβολιασμός δε θα διενεργηθεί σε κατοικημένες αστικές και περιαστικές περιοχές, μεγάλα οδικά δίκτυα, λίμνες.

Η εποπτεία του προγράμματος εμβολιασμού των κόκκινων αλεπούδων διενεργείται σε καθημερινή βάση κατά την διάρκεια της εμβολιακής καμπάνιας από υπαλλήλους του Τμήματος Ζωοανθρωπονόσων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων του ΥΠΑΑΤ και με τη συνδρομή των αρμόδιων Κτηνιατρικών Αρχών των περιοχών όπου διενεργείται ο εμβολιασμός ή όπου εδρεύουν οι αερολέσχες εκκίνησης των αεροσκαφών.

Για την αξιολόγηση του προγράμματος αυτού και τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας του εμβολιασμού και της επιτυχούς ανοσοποίησης των ζώωνστόχων, θα πραγματοποιηθεί ένα (1) μήνα μετά το πέρας των εμβολιασμών δια του αέρος, «ενεργητική επιτήρηση», η οποία θα βασίζεται στην θανάτωση και εργαστηριακή εξέταση ενός ικανού αριθμού κόκκινων αλεπούδων. Ένας επαρκής αριθμός ζώων (αλεπούδων) θα εξετασθούν από κάθε περιοχή που έχει εφαρμοσθεί το εμβολιακό πρόγραμμα (4 ζώα ανά 100 km²/ έτος). Ο αριθμός των ζώων που πρέπει να εξετασθούν ανά ΠΕ μετά τους εναέριους εμβολιασμούς του Απριλίου 2019, θα καθοριστεί με εγκύκλιο του Τμήματος Ζωοανθρωπονόσων μετά την ολοκλήρωση των εμβολιασμών ανά ΠΕ. H κατανομή των συλλεγόμενων δειγμάτων- ζώων θα διενεργείται κατά τέτοιον τρόπο ανά Περιφερειακή Ενότητα, έτσι ώστε ο απαιτούμενος αριθμός δειγμάτων- ζώων ανά 100 km² να συλλέγεται από όλη την έκταση της επιφάνειας αυτής και όχι από το ίδιο σημείο ή από γειτονικά σημεία.

Αναλυτικά η απόφαση ΕΔΩ.

 

The post Πρόγραμμα εμβολιασμού των κόκκινων αλεπούδων: που θα εφαρμοστεί appeared first on Ένωση Αγρινίου.

ΟΠΕΚΕΠΕ: πληρωμές 2,8 εκατ. ευρώ

Από τις 13/03/2019 έως τις 15/03/2019 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 2.883.459,38 ευρώ.

Οι πληρωμές απευθύνονται σε 12.414 δικαιούχους, εκ των οποίων οι 12.232 πληρώθηκαν με το ποσό των 2.332.596,97ευρώ για το μέτρο της πρόωρης συνταξιοδότησης. Οι υπόλοιπες πληρωμές αφορούν σε διάφορα μέτρα και δράσεις του ΠΑΑ, όπως βιολογική γεωργία και βιολογική κτηνοτροφία, σπάνιες φυλές, γενετικοί πόροι, δασώσεις κτλ.

Αναλυτικά το σχετικό αρχείο του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ.

The post ΟΠΕΚΕΠΕ: πληρωμές 2,8 εκατ. ευρώ appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Βακτηριακό έλκος της ακτινιδιάς: όσα πρέπει να ξέρουν οι παραγωγοί

Αναλυτικές οδηγίες για την προστασία του οπωρώνα και πρακτικές συμβουλές για την αποφυγή/αντιμετώπιση της ασθένειας.

Οπωρώνες που έχουν επιθεωρηθεί και βρέθηκαν χωρίς κανένα από τα συμπτώματα της ασθένειας του Βακτηριακού έλκους σε φύλλα, κλάδους, βραχίονες, κορμούς που παρουσιάζονται στις παρακάτω εικόνες:

 

 

 

 

α= γωνιώδεις νεκρωτικές κηλίδες στα φύλλα με ή χωρίς κίτρινη ζώνη (άλω)

β= μάρανση και νέκρωση φύλλων ακτινιδιάς ή καρούλιασμα στις άκρες του ελάσματος

γ= καστανοκόκκινος μεταχρωματισμός της επιφάνειας του κορμού, των βραχιόνων ή των κλάδων (πηγή φωτογραφιών: EPPO)

Σκοπός: Η αποφυγή ή επιβράδυνση της εξάπλωσης του βακτηρίου μέσα στον ίδιο οπωρώνα ή μεταξύ διαφορετικών οπωρώνων.

Βασική πληροφορία: Πηγές μολύσματος από τις οποίες το παθογόνο μπορεί να διασπαρεί σε σχετικά μικρές αποστάσεις (εντός ενός οπωρώνα ή μεταξύ γειτονικών οπωρώνων) αποτελούν: ο πληθυσμός του βακτηρίου που επιβιώνει πάνω στα φυτά χωρίς να προκαλεί μακροσκοπικά ορατά συμπτώματα και η βακτηριακή εξίδρωση (έκκριμα) που σχηματίζεται πάνω στους προσβεβλημένους ιστούς.

Επιπλέον, μολυσμένο φυτικό υλικό (κυρίως πολλαπλασιαστικό υλικό) που διακινείται αποτελεί πηγή μολύσματος τις περισσότερες φορές για τη διασπορά του παθογόνου σε μεγαλύτερες αποστάσεις (μεταξύ μακρινών περιοχών ή μεταξύ χωρών). Το βακτήριο μεταφέρεται με τον αέρα, τη βροχή, διάφορα ζώα, τον άνθρωπο ή τα μολυσμένα καλλιεργητικά εργαλεία (π.χ. κλαδέματος). Θεωρείται ότι το βακτήριο διαχειμάζει σε προσβεβλημένους ιστούς, και οι μολύνσεις ευνοούνται κατά κύριο λόγο την Άνοιξη και το Φθινόπωρο, όταν επικρατούν θερμοκρασίες 10-20ο C για πάνω από 10 μέρες. Σε θερμοκρασίες άνω των 25ο C δεν παράγεται βακτηριακή εξίδρωση και δεν ευνοούνται οι μολύνσεις. Στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι η παρουσία του παθογόνου έχει διαπιστωθεί και σε κόκκους γύρης από ασθενή φυτά, αλλά ο ρόλος της γύρης για τη μόλυνση των φυτών ακτινιδιάς δεν έχει διευκρινιστεί.

Ορθές πρακτικές δενδροκομικής υγιεινής οπωρώνα Ακτινιδίου:

 1. Να εφαρμόζονται μέτρα που εμποδίζουν την είσοδο στον οπωρώνα (π.χ. περίφραξη, σήματα προειδοποίησης) σε κάθε τι (π.χ. οχήματα, εξαρτήματα, άνθρωποι) που δεν έχει λόγο να έρθει σε επαφή με τα φυτά του οπωρώνα. Η στάθμευση των οχημάτων να γίνεται εκτός των οπωρώνων.
 2. Να γίνεται συχνή επιθεώρηση των δένδρων για τυχόν εμφάνιση ύποπτων συμπτωμάτων προσβολής. Στην περίπτωση που εντοπιστούν ύποπτα συμπτώματα, μαρκάρονται τα δένδρα και ενημερώνεται σχετικά οι οικεία υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου. Σε καμία περίπτωση δεν μεταφέρεται το ύποπτο φυτικό υλικό εκτός του οπωρώνα.

 3.  Να εφαρμόζονται αυστηρά μέτρα υγιεινής για τους χώρους και τα μέσα που χρησιμοποιούνται στην καλλιέργεια (είτε έρχονται σε άμεση επαφή με τα φυτά είτε όχι): Να εξασφαλίζεται ότι τα εργαλεία και μηχανικά μέσα είναι καθαρά πριν την έναρξη της χρήσης τους. Να γίνεται απολύμανση των εργαλείων και μηχανικών μέσων που έρχονται σε επαφή με τα φυτά σε κάθε αλλαγή σειράς δένδρων ή τεμαχίων του οπωρώνα. Αμέσως μετά τη χρήση, να γίνεται πλύσιμο των εργαλείων και μηχανικών μέσων με νερό για την απομάκρυνση τυχόν προσκολλημένων φυτικών υλικών και να ακολουθεί απολύμανσή τους. Ειδικά τα δοχεία συλλογής καρπών να πλένονται επιμελώς τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Ο καθαρισμός και η απολύμανση να γίνονται σε καθορισμένο χώρο εντός του οπωρώνα.

 4. Να εφαρμόζονται αυστηρά μέτρα υγιεινής για το προσωπικό που μετακινείται μέσα από διαφορετικά τμήματα του οπωρώνα ή διαφορετικούς οπωρώνες (εργατικό προσωπικό, δειγματολήπτες κ.ά.), και συγκεκριμένα συνιστάται: χρήση καλύμματος κεφαλής και γαντιών (μίας χρήσεως) πλύσιμο των χεριών μετά το χειρισμό φυτικού υλικού απολύμανση του εξωτερικού κάτω μέρους των παπουτσιών κατά την είσοδο και έξοδο από τον οπωρώνα πατώντας μέσα σε αβαθές δοχείο με απολυμαντικό διάλυμα αλλαγή των εξωτερικών ρούχων εργασίας πριν την έξοδο από τον οπωρώνα, και φύλαξη αυτών σε χώρο εντός του οπωρώνα.

 5. Να μην απομακρύνεται φυτικό υλικό από τον οπωρώνα (εκτός των συγκομιζομένων καρπών).

 6. Να εξασφαλίζεται ότι στα φορτία των συγκομισμένων καρπών δεν υπάρχουν φυτικά υπολείμματα (φύλλα, τμήματα βλαστών, κ.ά)

 7. Να γίνεται φόρτωση των καρπών σε οχήματα που σταθμεύουν στην είσοδο του οπωρώνα.

 8. Να γίνεται κάλυψη των φορτίων καρπού πάνω στα οχήματα κατά τη μετακίνησή τους προς διάθεση

 9.  Να γίνεται επιμελές εξωτερικό πλύσιμο των οχημάτων στα οποία φορτώνονται οι καρποί και ιδιαίτερα των τροχών τους για την απομάκρυνση φυτικών υπολειμμάτων.

 10.  Να συσσωρεύονται και να καταστρέφονται εντός του οπωρώνα τα τμήματα κλάδων από τα κλαδεύματα.

 11. Να διατηρείτε καθαρή η επιφάνεια του εδάφους του οπωρώνα από πεσμένα φύλλα και τμήματα κλάδων με συλλογή και καταστροφή αυτών εντός του οπωρώνα.

 12. Να εφαρμόζονται τα χαλκούχα σκευάσματα σύμφωνα με τις οδηγίες των παρασκευαστών οίκων στο πλαίσιο του γενικού προγράμματος φυτοπροστασίας του οπωρώνα.

 13. Σε περίπτωση συνεργείων που εργάζονται σε περισσότερα κτήματα, τα μέτρα υγιεινής να επαναλαμβάνονται σε κάθε οπωρώνα.

 14. Σε περίπτωση χρήσης γύρης για τεχνητή επικονίαση, αυτή θα πρέπει να προέρχεται από υγιή φυτά και να έχει ελεγχθεί ότι είναι απαλλαγμένη από το παθογόνο βακτήριο.

 15.  Να χρησιμοποιείται υγιές, πιστοποιημένο πολλαπλασιαστικό υλικό για την εγκατάσταση νέων οπωρώνων.

ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ:

διάλυμα 10% χλωρίνης οικιακής χρήσης σε νερό, ή 70% οινόπνευμα εμπορίου ή άλλα εγκεκριμένα απολυμαντικά σκευάσματα.

Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθούν χαρτομάνδηλα αλκοόλης και απολυμαντικά διαλύματα χεριών Εφαρμογή των διαλυμάτων απολύμανσης γίνεται με:

Εμβάπτιση των εργαλείων κ.ά. επί δύο (2) τουλάχιστον λεπτά Ψεκασμό πλήρους κάλυψης επιφανειών

Προσοχή: Τα απολυμαντικά διαλύματα πρέπει να μην είναι διαβρωτικά για τα υλικά που έρχονται σε επαφή και να χρησιμοποιούνται στις συνιστώμενες από τον παρασκευαστή οίκο συγκεντρώσεις και χρόνο εφαρμογής. Σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτων συμπτωμάτων της ασθένειας του βακτηριακού έλκους της ακτινιδιάς σε ένα οπωρώνα, οι παραγωγοί πρέπει άμεσα να ενημερώνουν την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της περιοχής τους – τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου.

The post Βακτηριακό έλκος της ακτινιδιάς: όσα πρέπει να ξέρουν οι παραγωγοί appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Νεκταρινιά – ροδακινιά: γεωργικές προειδοποιήσεις

Τεχνικό Δελτίο με χρήσιμες οδηγίες για τους παραγωγούς, από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης.

ΘΡΙΠΕΣ  

Τα ενήλικα έντομα τρέφονται στα άνθη αλλά δεν επιφέρουν σημαντική ζημιά. Η ζημιά προκαλείται σχεδόν εξ ολοκλήρου από την τροφική δραστηριότητα των προνυμφών στην πτώση των πετάλων (στάδιο G). Η ζημιά στους καρπούς είναι κυρίως ποιοτική και φαίνεται με την μορφή επιδερμικών αλλοιώσεων (εσχαρώσεων) και παραμορφώσεων. Τα νεκταρίνια είναι πιο ευαίσθητα.

Να αποφεύγεται η καλλιέργεια και η καταστροφή των άγριων χόρτων του οπωρώνα την περίοδο της άνθησης. Οι θρίπες διαχειμάζουν στα άγρια χόρτα και εάν αυτά καταστραφούν οι θρίπες θα μετακινηθούν στα ανθισμένα δέντρα.

Οι περισσότερες ποικιλίες βρίσκονται στην άνθηση (στάδιο F), ενώ αντίστοιχα στις ορεινές περιοχές βρίσκονται στο στάδιο D-E.

Να γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος στο τέλος της άνθησης (στάδιο F προς G) σε πέντε σημεία του οπωρώνα επιλέγοντας 10 τυχαία δέντρα και μία ταξιανθία σε κάθε δέντρο. Εξετάστε τις ταξιανθίες για παρουσία νυμφών. Τινάξτε τις ταξιανθίες πάνω από ένα ανοιχτόχρωμο χαρτόνι και καταμετρήστε τα τέλεια.

Εάν καταμετρηθούν 2 τέλεια ή διαπιστωθεί παρουσία νεαρών νυμφών να γίνει επέμβαση με εγκεκριμένα σκευάσματα στο τέλος της άνθησης – πτώση πετάλων.

Η επέμβαση να γίνει μετά τη δύση του ηλίου. Να δοθεί προσοχή στην απόφαση επέμβασης και στην επιλογή του σκευάσματος για την επίπτωση στους πληθυσμούς φυσικών εχθρών και στις μέλισσες.

Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων (μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο): Abamectin (2), Abamectin + Acrinathrin (1), Abamectin + Chlorantraniliprole (2), Beauveria bassiana strain atcc 74040 (5), Beta-cyfluthrin (2), Deltamethrin (1), Fatty acid potassium salt (4), Formetanate (1), Lambda-Cyhalothrin (2), Spinetoram (1), tauFluvalinate (1).

ΦΥΛΛΟΒΙΟΣ – ΠΕΡΙΤΕΛΟΣ (ΚΛΕΟΝΟΣ)

Μικρά κολεόπτερα που προσβάλλουν τα άνθη και τους νεαρούς καρπούς της νεκταρινιάς και από τους παραγωγούς αναφέρονται ως «κλεονός».

Να αποφεύγεται η καλλιέργεια και η καταστροφή των άγριων χόρτων του οπωρώνα (όπως και για το θρίπα παραπάνω) την περίοδο της άνθησης. Με την παραπάνω επέμβαση για το θρίπα επιτυγχάνεται και συνδυασμένη καταπολέμηση των κολεοπτέρων αυτών.

Η άνοδος του «κλεονού» στα δένδρα αναμένεται μαζική μετά την πτώση των πετάλων.  Στους οπωρώνες που παρατηρούνται προσβολές συνιστάται η δημιουργία ζωνών σε κάθε δένδρο με εντομολογική κόλλα ή με κολλητικές ταινίες διπλής όψης.

ΜΟΝΙΛΙΑ 

Από τους μουμιοποιημένους καρπούς κυρίως, που παρέμειναν πάνω στο δέντρο είτε στο έδαφος, προέρχονται τα κονίδια που μολύνουν τα άνθη. Η διασπορά των κονιδίων γίνεται με βροχή και άνεμο. Οποιοδήποτε κονίδιο βρεθεί σε ανοιχτό άνθος και υπάρχει υγρασία, βλαστάνει και προσβάλει το άνθος.

Οι βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες θερμοκρασίες αποτελούν ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη της ασθένειας. Να ενημερώνεστε από τα δελτία καιρού για τις επερχόμενες βροχοπτώσεις στην περιοχή σας. Στους οπωρώνες που δεν έγινε πρόσφατα επέμβαση πρέπει να γίνει άμεσα. Προγραμματίστε επέμβαση έτσι ώστε να έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πριν τις βροχοπτώσεις.

Συμβουλευτείτε πότε έγινε η τελευταία επέμβαση, τη δραστική ουσία που χρησιμοποιήθηκε, καθώς και την χρονική κάλυψη που δίνει αυτή.

Εάν παραταθεί η άνθηση και συνεχιστεί ο βροχερός καιρός θα χρειαστεί επανάληψη. Οι εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων έχουν δοθεί σε προηγούμενα δελτία. Να δοθεί προσοχή στην επιλογή των σκευασμάτων για την επίπτωση στους πληθυσμούς φυσικών εχθρών και στις μέλισσες.

 • Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα, για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 • Να τηρείτε πιστά τις οδηγίες της ετικέτας των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και να λαμβάνεται τα απαραίτητα μέτρα προστασίας του χρήστη.
 • Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακίδια, σακούλες) μαζί με τα κουτιά, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

The post Νεκταρινιά – ροδακινιά: γεωργικές προειδοποιήσεις appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις “ελαία”

Ημερίδα στο Αγρίνιο για τη διαχρονική αξία της ελιάς και εγκαίνια της έκθεσης «ελαία», τη Δευτέρα 18 Μαρτίου. Και γαστρονομική δράση στην πινακοθήκη.

ΕΛΑΙΑ: Εκπαιδεύοντας Ελαιοκομικά – Ο Δρόμος της Ελιάς. Αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων:

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Αναστασιάδη 1)

18:00  Ημερίδα «Η διαχρονική αξία της ελιάς»

 • «Η ελιά στα μονοπάτια του καπνού» Ηλίας Ντζάνης, Γεωπόνος, π. Δ/ντής Καπνικού Σταθμού Αγρινίου
 • «Ο Εμμανουήλ Βάθης, γεωπόνος και δάσκαλος – Η διδασκαλία της ελαιοκομίας στην Ελλάδα» Σταύρος Βέμμος, Καθηγητής  δενδροκομίας, ΓΠΑ
 • «Η εικαστική γραφή του Εμμανουήλ Βάθη» Λουΐζα Καραπιδάκη, Ιστορικός Tέχνης, Κέντρο Λαογραφίας, Ακαδημία Αθηνών
 • «Προγράμματα προώθησης των ελαιοκομικών προϊόντων» Μαγδαληνή Ράππου, Δ/νση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων ΥπΑΑΤ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (Δ. Βότση 2)

19:30  Εγκαίνια έκθεσης «ελαία»

Θα παρουσιαστούν έργα σημαντικών δημιουργών εμπνευσμένα από το ιερό δένδρο που προέρχονται από ιδιωτικές συλλογές:

Χρ. Μποκόρου, Φ. Μαστιχιάδη, Κ. Παπανικολάου, Άγγ. Παναγιωτίδη,         Κ. Περιβολάρη, Ν. Στρατάκη, Π. Φειδάκη, Χρ. Γαρουφαλή, Ν. Φλέσσα,  Δ. Παπατρέχα, Ηλ. Παπανικολάου και Δ. Ταλιάνη.

Παράλληλα θα εκτεθεί το εικαστικό και εποπτικό έργο του Εμμανουήλ Βάθη (1910-2008) το οποίο προέρχεται από το Γεωργικό Μουσείο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ (Αναστασιάδη-Δ.Βότση)

20:00  Γαστρονομική δράση με εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο και επιτραπέζιες ελιές με τη λέσχη αρχιμαγείρων Δυτικής Ελλάδος και Ηπείρου

The post Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις “ελαία” appeared first on Ένωση Αγρινίου.