Νέο Διοικητικό Συμβούλιο Σ.Ε.Α.ΔΙ.Δ.Ε.

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου
Επαγγελματιών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Δυτικής Ελλάδος ( Σ.Ε.Α.ΔΙ.Δ.Ε.)
, που προέκυψε από τις εκλογές της 20ης Οκτωβρίου 2021 , με την παρακάτω
σύνθεση :
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κρέτσης Δημήτριος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Χοχτούλας Ζαχαρίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μπαρδάκη Αλεξάνδρα
ΤΑΜΙΑΣ
Τσιλιμέκης Σπυρίδων
ΜΕΛΗ
Τσακαρδάνος Κωνσταντίνος
Αμπλιανίτης Νικόλαος
Κουσιορής Χριστόφορος
Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει τριετή θητεία .
Ευχαριστούμε τα μέλη του Συνδέσμου για την συμμετοχή τους στις εκλογές
και την εμπιστοσύνη που επέδειξαν με την ψήφο τους στο νέο Διοικητικό
Συμβούλιο , καθώς και τα απερχόμενα μέλη του Δ.Σ για την προσφορά τους .
Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο , διαβεβαιώνει πως θα εργαστεί , καταβάλλοντας
κάθε δυνατή προσπάθεια , για την προάσπιση των δικαιωμάτων , την προώθηση
των αιτημάτων , την επίλυση των προβλημάτων και την υλοποίηση των
στόχων του Συνδέσμου .