Ποιοι είμαστε – Η Ταυτότητα μας

Το ∆ίκτυο Ενεργών Πολιτών με την επωνυμία «Act now – ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΩΡΑ» είναι έκφραση της κοινωνίας των πολιτών και αποτελεί ένα δυναμικό κοινωνικό χώρο συμμετοχής όπου ο κάθε ενεργός πολίτης προσχωρεί με τη θέλησή του για να υπερασπιστεί τον κοινό στόχο & προστατευτέο θεματικό αντικείμενο:
τον
Πολιτισμό και το Περιβάλλον που αποτελούν, λόγω και έργω, αδιαίρετες έννοιες. Άλλωστε η περιβαλλοντική κρίση της εποχής μας είναι αποτέλεσμα ενός συστήματος αξιών που θέτει ως μοναδικό σκοπό της ανθρώπινης ύπαρξης την ολοένα μεγαλύτερη παραγωγή και κατανάλωση.
Η ταυτότητα του ∆ικτύου «Act now – ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΩΡΑ», εκφράζεται με τις απαντήσεις που καλείται να δώσει στις σημερινές περιβαλλοντικές προκλήσεις, που αντιμετωπίζονται από το ∆ίκτυό μας με ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων με θεωρητική διάσταση αλλά και με στοιχεία ακτιβισμού για την αποτροπή αυθαιρεσιών σε βάρος του πολιτισμού και του περιβάλλοντος καθώς επίσης και με τεκμηριωμένες προτάσεις που σκοπεύουν στην αναμόρφωση των θεσμών, στην ευαισθητοποίηση των αρμοδίων και της κοινωνίας και στην προώθηση υλοποίησης έργων και υποδομών προστασίας, προβολής και ανάδειξης του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.Για λόγους επικοινωνίας με τους πολίτες και ενημέρωσης δημιουργήσαμε την ιστοσελίδα (site) actnow-agrinio.gr
Το ∆ίκτυο με την επωνυμία «Act now – ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΩΡΑ» έχει αντίιεραρχική και αντί-γραφειοκρατική δομή και δρα, λειτουργεί και αποφασίζει με βάση τις αρχές της αυτονομίας, της αποκέντρωσης και της άμεσης δημοκρατίας.
Έχει υιοθετήσει σύνθημα – μήνυμα του ΟΗΕ: «Act now – δράσε τώρα». και με βάση τη γενική αρχή: «Σκέψου παγκόσμια, Πράξε τοπικά» αξιολογεί και εκτιμά ότι: 1) σε παγκόσμιο επίπεδο, η κλιματική κρίση είναι το σημαντικότερο και πιο επείγον ζήτημα που αντιμετωπίζει σήμερα η ανθρωπότητα με καταστροφικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ζωή και 2) σε τοπικό επίπεδο, η περιοχή μας διαθέτει ένα πλούσιο φυσικό περιβάλλον και ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πολιτιστικό απόθεμα, τα οποία έχουν παραμεληθεί και για τα οποία απαιτείται επειγόντως ένα σχέδιο ολιστικής διαχείρισης και μεταχείρισης διά του οποίου θα προστατεύεται το φυσικό περιβάλλον, θα αναδεικνύεται το πολιτιστικό στοιχείο και θα τίθενται οι βάσεις, οι όροι και οι προδιαγραφές μιας ήπιας, ποιοτικής και ελεγχόμενης ανάπτυξης.
Για το λόγο αυτό, πέρα από τις προτάσεις και παρεμβάσεις μας για την αντιμετώπιση της κλιματική κρίσης, που επεξεργάζεται, οργανώνει και διατυπώνει ειδική επιστημονική επιτροπή που έχει συστήσει το ∆ίκτυό μας καθώς επίσης και εξωτερικοί συνεργάτες μας, θέσαμε ως ΠΡΏΤΟ ΣΤΌΧΟ την προστασία, προβολή, ανάδειξη και διατήρηση της λίμνης Τριχωνίδας υπό τον γενικό τίτλο – σύνθημα και έκκληση:
«ΤΡΙΧΩΝΙ∆Α ΜΠΡΟΣΤΑ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΩΡΑ, Εκστρατεία Ανάδειξης και Προβολής
της λίμνης Τριχωνίδας, βλέπε στον ιστότοπό μας
https://actnow-agrinio.gr/ τον ειδικό σύνδεσμο (link) ΤΡΙΧΩΝΙ∆Α και ΤΗΝ ΑΝΤΊΣΤΟΙΧΗ ΒΆΣΗ ∆Ε∆ΟΜΈΝΩΝ – ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ ΜΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΖΗΤΑ ΝΑ ΕΜΠΛΑΚΕΙΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ∆ΕΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ!
Για το ∆ίκτυο Ενεργών Πολιτών