Η αλήθεια με στοιχεία για την ένταξη έργων στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ»

Προς γνώση των πολιτών και προς αποφυγή λανθασμένων συμπερασμάτων ο Δήμος
Δελφών δίνει στη δημοσιότητα το σύνολο των στοιχείων από το ιστορικό της
δρομολόγησης προς ένταξη στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» και των δύο έργων, δηλαδή
του Αθλητικού Κέντρου Παρνασσού και του Κλειστού Γυμναστηρίου Ιτέας.
Σχετικά με την κατασκευή του Αθλητικού Κέντρου Παρνασσού
1.Με το υπ΄ αρ. πρωτ. 8446/25.04.2019 έγγραφο του Δήμου κατατέθηκε το αίτημα ένταξης
της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ, ύστερα από την 2225/14.01.2019 πρόσκληση του
ΥΠΕΣ.
2.Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με το υπ΄ αρ. πρωτ.226388/7286/1175/300/30.04.2019
χορήγησε τη σύμφωνη γνώμη για υποβολή στο Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ.
3.Από το ΥΠΕΣ χορηγήθηκε η υπ΄ αρ. πρωτ. 32547/30.04.2019 Βεβαίωση Καταχώρησης
Αιτήματος Ένταξης στο Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ.
4.Από το ΥΠΕΣ ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία, τα οποία απεστάλησαν με το υπ΄ αρ.
πρωτ. 26207/19.12.2019 έγγραφο του Δήμου Δελφών.
Σχετικά με την Επισκευή-Αντικατάσταση φέροντας οργανισμού κελύφους του Κλειστού
γηπέδου Ιτέας
1.Ελήφθη κατά πλειοψηφία η αρ. 294/23.10.2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
Δελφών (ΑΔΑ:ΩΝ7ΝΩ9Θ-ΒΞΔ) , με θέμα «Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του έργου
«Επισκευή- Αντικατάσταση Φέροντος Οργανισμού Κελύφους Κλειστού Γηπέδου Ιτέας» στο
πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ.

2.Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με το υπ΄ αρ. πρωτ.
710668/23708/3314/864/23.12.2019 χορήγησε τη σύμφωνη γνώμη για υποβολή στο
Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ.
3.Με το υπ΄ αρ. πρωτ. 26790/27.12.2019 έγγραφο του Δήμου κατατέθηκε το αίτημα
ένταξης της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ, ύστερα από την 2225/14.01.2019
πρόσκληση του ΥΠΕΣ.
4.Από το ΥΠΕΣ χορηγήθηκε η υπ΄ αρ. πρωτ. 92590/30.12.2019 Βεβαίωση Καταχώρησης
Αιτήματος Ένταξης στο Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ.
Ο Δήμος Δελφών, σε συνέχεια των πολιτικών επαφών του Δημάρχου κ. Παναγιώτη
Ταγκαλή, αλλά και των πολιτικών (προφορικών) δεσμεύσεων που έλαβε για ένταξη και
δεύτερου έργου στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», προχώρησε βάσει απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου στην υποβολή του αιτήματος για τη χρηματοδότηση του έργου
του Κλειστού Γυμναστηρίου της Ιτέας. Δυστυχώς, η πορεία των γεγονότων σήμανε και τη
μη τήρηση των πολιτικών δεσμεύσεων που έλαβε ο Δήμος Δελφών, καθώς στην απόφαση
ένταξης έργων στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», η οποία υπογράφτηκε στις 4 Μαρτίου 2020,
γίνεται αναφορά για ένταξη του έργου του γηπέδου της Ιτέας, προς αντικατάσταση του
αιτήματος που είχε κατατεθεί για εκείνο του Αθλητικού Κέντρου Παρνασσού.
Όπως προκύπτει από το σύνολο των εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση, και την
λεπτομερή ανάγνωσή τους (διατίθενται σε γνώση όλων όσοι το επιθυμούν), σε κανένα
σημείο δεν αναφέρεται ότι ο Δήμος προκρίνει την παρέμβαση που αφορά στο γήπεδο
της Ιτέας ή αιτείται την αντικατάσταση του έργου του Αθλητικού Κέντρου Παρνασσού.
Αυτό είναι ξεκάθαρο και δεν αντέχει καμία αμφισβήτηση. Η μη τήρηση της πολιτικής
δέσμευσης που έλαβε ο Δήμος Δελφών, για χρηματοδότηση και των δύο έργων, αποτελεί
γεγονός για το οποίο η Διοίκηση του Δήμου Δελφών, στην παρούσα φάση, δεν επιθυμεί να
προβεί σε κάποια κρίση.
Όλα τα παραπάνω αναλύθηκαν εκτενώς από τον Δήμαρχο Δελφών κ. Παναγιώτη
Ταγκαλή, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε την
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020. Σε κάθε τόνο, όπως τόνισε, γίνεται ξεκάθαρο πως ο Δήμος
τήρησε απαρέγκλιτα τις διαδικασίες, ενώ απευθυνόμενος προς τους πολίτες της Δ.Ε.
Παρνασσού δεσμεύτηκε πως το Αθλητικό Κέντρο της περιοχής θα είναι το πρώτο κατά
προτεραιότητα έργο που θα ενταχθεί για χρηματοδότηση με την εξεύρεση χρηματοδοτικού
εργαλείου που θα αφορά αθλητικές εγκαταστάσεις.
Σε συνέχεια των παραπάνω, όμως, σήμερα Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020, έγινε γνωστό, με
απόφαση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Τοπ. Αυτ/σης & Αναπτ. Πολιτικής, κ. Κ.
Θεοδωρόπουλου, με ημερομηνία την 11η Μαρτίου του 2020, πως ανακαλείται η απόφαση
ένταξης στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» του έργου του Κλειστού Γυμναστηρίου της Ιτέας.
Στα σχετικά με την εν λόγω απόφαση συνημμένα γίνεται λόγος για «εκ παραδρομής
έκδοση απόφασης». Ο Δήμος Δελφών, βάσει των νέων δεδομένων, καλείται πλέον να
αποφασίσει εκ νέου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, βάσει και των όσων
μεταφέρθηκαν στην αρμόδια υπηρεσία του, ποιο από τα δύο έργα επιθυμεί να εντάξει για
χρηματοδότηση.

Ο Δήμαρχος Δελφών, κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, με αίσθημα ευθύνης προς τους δημότες
του Δήμου Δελφών, στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που
θα πραγματοποιηθεί, θα εισηγηθεί την ένταξη στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» του έργου
του Αθλητικού Κέντρου Παρνασσού. Τούτο αποτελεί απονομή δικαιοσύνης και ίση
μεταχείριση προς το σύνολο των πολιτών του Δήμου, καθώς προηγήθηκε χρονολογικά ως
απόφαση- αίτημα του Δήμου Δελφών, ενώ στηρίχτηκε τόσο κατά την προηγούμενη όσο και
από την νυν θητεία (εμπράκτως με την ολοκλήρωση των διαδικασιών). Όσον αφορά στο
έργο του Κλειστού Γυμναστηρίου της Ιτέας, το οποίο η νυν Διοίκηση του Δήμου ωρίμασε
ολοκληρώνοντας τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη σύνταξη του φακέλου, έχει
εξασφαλισμένη πίστωση μέρους του προϋπολογισμού του από την Περιφέρεια, ενώ θα
συζητηθεί η δυνατότητα πλήρους χρηματοδότησης.
«Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Δελφών, στην έως σήμερα πορεία μιλά προς όλους με τη
γλώσσα της αλήθειας, στηριζόμενη πάντα σε στοιχεία που την αποδεικνύουν. Έτσι θα
πορευτεί και στη συνέχεια, εργαζόμενη για τη δίκαιη ανάπτυξη του Δήμου, αφήνοντας
στο χρονοντούλαπο της ιστορίας της πρακτικές «δικών μας» και «δικών σας» περιοχών»,
δήλωσε ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Ταγκαλής. Και κατέληξε: «Όλοι μας, από τη θέση
ευθύνης που κατέχουμε και μας έταξαν οι πολίτες θα κριθούμε για τις δεσμεύσεις μας και
το κατά πόσο τις τηρήσαμε, τις πράξεις μας και τα αποτελέσματα τους».
Από το Γραφείο Δημάρχου