Υπεγράφη η συμφωνία ένταξης της Creta InterClinic στον Όμιλο Hellenic Healthcare

Το Metropolitan Hospital, μέλος της HHG που ελέγχεται από τον διεθνή διαχειριστή
κεφαλαίων CVC Capital Partners, και η «CRETA INTERCLINIC Α.Ε.» είναι στην
ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν ότι υπεγράφη η συμφωνία ένταξης της Creta
InterClinic στον Όμιλο Hellenic Healthcare. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας θα βρει
την Creta InterClinic μέλος ενός δικτύου φορέων παροχής υγειονομικής μέριμνας
που περιλαμβάνει ήδη το Υγεία, το Metropolitan, το Μητέρα, το Metropolitan
General και το Λητώ.
Το Hellenic Healthcare Group θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την επέκταση των
δραστηριοτήτων του στο Ηράκλειο της Κρήτης και την ένταξη του μεγαλύτερου
ιδιώτη παρόχου υπηρεσιών υγείας της Κρήτης στο δίκτυο του Ομίλου. Η συνέχιση
της λειτουργίας της Creta InterClinic από τους ανθρώπους που την καθιέρωσαν
στην σημερινή της θέση στην αγορά, σε συνδυασμό με τα πλεονεκτήματα της
συνεργασίας με το HHG αναμένεται να δώσουν νέες προοπτικές ανάπτυξης και
περαιτέρω βελτίωσης των υπηρεσιών που παρέχει στους ασθενείς της Κρήτης.