ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ

Με απόφαση του Δ. Σ. της Ένωσης Γυναικών Φωκίδας την Κυριακή 2
Ιουνίου 2019 και κατά τις ώρες 10.00π.μ.-14.00μ.μ. στο Πνευματικό
Κέντρο Ρουμελιωτών (Σίνα & Δαφνομήλη 1) θα διεξαχθεί η Γενική
Συνέλευση και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού
Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ένωσης Γυναικών
Φωκίδας.
Θέματα της Γενικής Συνέλευσης:
1. Απολογισμός πεπραγμένων του απερχόμενου Διοικητικού
Συμβουλίου.
2. Οικονομικός Απολογισμός.
3. Απαλλαγή του απερχόμενου Δ.Σ. από οποιαδήποτε ευθύνη.
4. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής για τη διεξαγωγή των
αρχαιρεσιών.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής
Σε περίπτωση μη απαρτίας – ουδέποτε
επετεύχθη- θα επαναληφθούν οι
αρχαιρεσίες την Κυριακή 9 Ιουνίου 2019
στον ίδιο χώρο και τις ίδιες ώρες.
Δηλώσεις υποψηφιοτήτων για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. μέχρι 27 Μαίου 2019
στα τηλ. 6936522840 και 6979937431