Πληρωμές 14,6 εκατ. ευρώ για de minimis και προγράμματα

Από τις 08/02/2019 έως τις 11/02/2019 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 14.652.438,63 ευρώ.

Από τους 15.814 δικαιούχους, οι 15.498 είναι οι παραγωγοί για την ενίσχυση ήσσονος σημασίας (de minimis) για τα ροδάκινα και τα νεκταρίνια. Οι υπόλοιπες πληρωμές αφορούν αγροπεριβαλλοντικά, ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων , βιολογική γεωργία κτλ.

Αναλυτικά το σχετικό αρχείο του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ.

The post Πληρωμές 14,6 εκατ. ευρώ για de minimis και προγράμματα appeared first on Ένωση Αγρινίου.