Φωτοβολταϊκά: πληρωμή Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2018

Με τις σημερινές εντολές θα εξοφληθούν 5.630 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 4.576,97 € (43% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Οκτώβριο).

Με διαδοχικές εντολές προς τις τράπεζες, ο ΔΑΠΕΕΠ ολοκληρώνει την εξόφληση και των υπολοίπων τιμολογίων παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ μηνός Σεπτεμβρίου 2018. Παράλληλα άρχισε η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Οκτωβρίου 2018.

The post Φωτοβολταϊκά: πληρωμή Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2018 appeared first on Ένωση Αγρινίου.