Πληρωμές 2,3 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Από τις 17/12/2018 έως τις 18/12/2018 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 2.297.809,09 ευρώ.

Οι πληρωμές που απευθύνονται σε 338 δικαιούχους, αφορούν μεταξύ άλλων επενδύσεις σε υλικά στοιχεία, καθώς και επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών, σε νέους αγρότες, μεταποίηση, μακροχρόνια παύση γαιών, βιολογική κτηνοτροφία κ.α.

Αναλυτικά το σχετικό αρχείο του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ.  

The post Πληρωμές 2,3 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ appeared first on Ένωση Αγρινίου.