Νέα μεγάλη άνοδος των εξαγωγών τον Οκτώβριο

Με ορμή μπήκαν στο τέταρτο τρίμηνο της φετινής χρονιάς οι ελληνικές εξαγωγές, καταγράφοντας υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης της τάξης του 24% τον Οκτώβριο του 2018.

Η ανοδική πορεία των ελληνικών εξαγωγών καθ’ όλη τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, δημιουργεί αισιοδοξία για την επίτευξη νέου ρεκόρ εξωστρέφειας. Στον αντίποδα, προβληματισμό εξακολουθεί να προκαλεί η ενίσχυση των εισαγωγών, κάτι που επαναφέρει στο επίκεντρο την ανάγκη ενίσχυσης της εγχώριας παραγωγής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛ-ΣΤΑΤ, οι εξαγωγές, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, τον Οκτώβριο του 2018 αυξήθηκαν κατά 603,6 εκατ. ευρώ ή κατά 24% και ανήλθαν στα 3,12 δισ. ευρώ από 2,51 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017. Ανοδικά κινήθηκαν οι εξαγωγές και χωρίς πετρελαιοειδή. Συγκεκριμένα, ενισχύθηκαν κατά 11,7% ή κατά 210,4 δισ. ευρώ και έφθασαν στα 2,01 δισ. ευρώ από 1,80 δισ. ευρώ.

Εμπορικό Ισοζύγιο (Οκτώβριος 2018)
Εμπορικό Ισοζύγιο (συνολικά) ΑΞΙΑ 2017 (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)* ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %
Εισαγωγές 4.734,0 5.324,2 12,5%
Εξαγωγές 2.514,9 3.118,5 24,0%
Εμπορικό Ισοζύγιο -2.219,1 -2.205,7 -0,6%
Εμπορικό Ισοζύγιο (χωρίς πετρελαιοειδή) ΑΞΙΑ 2017 (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)* ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %
Εισαγωγές 3.521,5 3.728,3 5,9%
Εξαγωγές 1.802,9 2.013,3 11,7%
Εμπορικό Ισοζύγιο -1.718,6 -1.715,0 -0,2%

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛ-ΣΤΑΤ

Παρόμοια είναι η εικόνα και στο διάστημα Ιανουαρίου –Οκτωβρίου 2018. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 4,17 δισ. ευρώ ή κατά 17,6% και ανήλθαν σε 27,78 δισ. ευρώ από 23,61 δισ. ευρώ ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή αυξήθηκαν στα 18,34 δισ. ευρώ από 16,40 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 1,94 δισ. ευρώ ή κατά 11,8%.

Ανοδικά κινήθηκαν όμως και οι εισαγωγές τον Οκτώβριο του 2018, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 590,2 εκατ. ευρώ ή κατά 12,5% και ανήλθαν σε 5,32 δισ. ευρώ έναντι 4,73 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2017. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αγαθών ανήλθαν στα 3,73 δισ. ευρώ από 3,52 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 206,8 εκατ. ευρώ ή κατά 5,9%.

Οι εισαγωγές στο διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2018 αυξήθηκαν κατά 4,42 δισ. ευρώ ή κατά 10,5%, με τη συνολική τους αξία να διαμορφώνεται στα 46,42 δισ. ευρώ έναντι 42 δισ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2017. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αυξήθηκαν στα 33,36 δισ. ευρώ από 32,08 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 1,27  δισ. ευρώ ή κατά 4%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω κινήσεων, το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε τον Οκτώβριο του 2018 κατά 13,4 εκατ. ευρώ, ή κατά -0,6%, στα –2,206 δισ. ευρώ από -2,219 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2017. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε στα -1,715 δισ. ευρώ από – 1,719 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά -3,6 εκατ. ευρώ, ή κατά -0,2%.

Εμπορικό Ισοζύγιο (Ιανουάριος- Οκτώβριος 2018)
Εμπορικό Ισοζύγιο (συνολικά) ΑΞΙΑ 2017 (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)* ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %
Εισαγωγές 42.007,8 46.428,1 10,5%
Εξαγωγές 23.615,5 27.783,0 17,6%
Εμπορικό Ισοζύγιο -18.392,3 -18.645,1 1,4%
Εμπορικό Ισοζύγιο (χωρίς πετρελαιοειδή) ΑΞΙΑ 2017 (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)* ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %
Εισαγωγές 32.083,4 33.356,0 4,0%
Εξαγωγές 16.399,3 18.342,4 11,8%
Εμπορικό Ισοζύγιο -15.684,1 -15.013,6 -4,3%

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛ-ΣΤΑΤ

Στο δεκάμηνο του 2018 το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά 252,8 εκατ. ευρώ ή κατά 1,4%, στα –18,65 δισ. ευρώ από –18,39 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017. Το ενθαρρυντικό είναι ότι χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε στα -15,01 δισ. ευρώ από – 15,68 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 670,5 εκατ. ευρώ, ή κατά –4,3%.

Η πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφική περιοχή

Όσον αφορά στην πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφικές περιοχές τον Οκτώβριο του 2018, παρατηρείται άνοδος προς όλους τους προορισμούς.  Έτσι, η συνολική αξία των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, είναι αυξημένη τόσο προς τις Χώρες της ΕΕ (+17,4%) όσο και προς τις Τρίτες Χώρες (+31,9%). Όταν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές καταγράφουν άνοδο προς τις Χώρες της ΕΕ κατά 12,8% και προς τις Τρίτες Χώρες κατά 9,6%.

Οκτώβριος 2018
Προορισμοί Εξαγωγών     (συνολικά) ΑΞΙΑ 2017 (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)* ΜΕΤΑΒΟΛΗ    % Μερίδιο 2017 Μερίδιο 2018
Ευρωπαϊκή Ένωση 1.368,6 1.606,8 17,4% 54,4% 51,5%
Τρίτες Χώρες 1.146,3 1.511,7 31,9% 45,6% 48,5%
ΣΥΝΟΛΟ 2.514,9 3.118,5 24,0%    
Προορισμοί Εξαγωγών           (χωρίς πετρελαιοειδή) ΑΞΙΑ 2017 (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)* ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %    
Ευρωπαϊκή Ένωση 1.165,1 1.314,2 12,8% 64,6% 65,3%
Τρίτες Χώρες 637,8 699,1 9,6% 35,4% 34,7%
ΣΥΝΟΛΟ 1.802,9 2.013,3 11,7%    

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛ-ΣΤΑΤ

Αναφορικά με το ποσοστό των εξαγωγών που κατευθύνονται στις αγορές των κρατών-μελών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, αυτό διαμορφώθηκε στο 51,5% από 54,4% τον Οκτώβριο του 2017 ενώ το μερίδιο των εξαγωγών προς τις Τρίτες Χώρες ανήλθε σε 48,5% από 45,6% τον Οκτώβριο του 2017. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το μερίδιο των εξαγωγών προς τις χώρες της ΕΕ διαμορφώνεται στο 65,3% και των τρίτων χωρών στο 34,7%.

Ιανουάριος – Οκτώβριος 2018
Προορισμοί Εξαγωγών     (συνολικά) ΑΞΙΑ 2017 (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)* ΜΕΤΑΒΟΛΗ    % Μερίδιο 2017 Μερίδιο 2018
Ευρωπαϊκή Ένωση 12.870,6 14.593,3 13,4% 54,5% 52,5%
Τρίτες Χώρες 10.744,9 13.189,7 22,8% 45,5% 47,5%
ΣΥΝΟΛΟ 23.615,5 27.783,0 17,6%    
Προορισμοί Εξαγωγών           (χωρίς πετρελαιοειδή) ΑΞΙΑ 2017 (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)* ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %    
Ευρωπαϊκή Ένωση 11.111,3 12.519,3 12,7% 67,8% 68,3%
Τρίτες Χώρες 5.288,0 5.823,1 10,1% 32,2% 31,7%
ΣΥΝΟΛΟ 16.399,3 18.342,4 11,8%    

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛ-ΣΤΑΤ

Τα αντίστοιχα στοιχεία για το διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2018, δείχνουν ότι το ποσοστό των εξαγωγών που κατευθύνονται στις αγορές των κρατών-μελών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, διαμορφώθηκε στο 52,5% από 54,5% τον ίδιο διάστημα του 2017 ενώ το μερίδιο των εξαγωγών προς τις Τρίτες Χώρες ανήλθε σε 47,5% από 45,5% το 2017. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το μερίδιο των εξαγωγών προς τις χώρες της ΕΕ διαμορφώνεται στο 68,3% και των τρίτων χωρών στο 31,7%.

Η πορεία ανά κλάδο

Σχετικά με τις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, τον Οκτώβριο του 2018 όλοι οι κλάδοι ήταν ανοδικοί πλην των πρώτων υλών (-7,6%) και των εμπιστευτικών προϊόντων (-15,5%). Τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν οι κλάδοι των λαδιών (+110,2%) των πετρελαιοειδών (+58,3%), των μηχανημάτων (+32,9%) και των χημικών (+23,4%).

Οκτώβριος 2018
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΞΙΑ ΠΕΡΥΣΙ (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ ΦΕΤΟΣ (εκατ. ευρώ)* ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ-ΚΑΥΣΙΜΑ 715,2 1.131,9 58,3%
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 433,0 470,9 8,8%
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΝΤΑ ΖΩΑ 377,7 379,5 0,5%
ΧΗΜΙΚΑ 264,5 326,4 23,4%
ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 194,4 217,7 12,0%
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 222,9 296,3 32,9%
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 158,6 146,5 -7,6%
ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΣ 55,5 58,2 4,9%
ΛΑΔΙΑ 25,5 53,6 110,2%
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 44,4 37,5 -15,5%

 ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛ-ΣΤΑΤ

Όσον αφορά στην περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου του 2018 όλοι οι κλάδοι εμφανίζονται με ανοδικές τάσεις πλην του κλάδου των ποτών & καπνού που καταγράφουν μικρή μείωση (-1,1%). Τη μεγαλύτερη αύξηση για αυτό το διάστημα, παρουσίασαν οι κλάδοι των λαδιών (+40,3%) των πετρελαιοειδών (+31,6%), των βιομηχανικών (+14,6%), των μηχανημάτων (+13,9%) και των χημικών (+13,2%).

Ιανουάριος- Οκτώβριος  2018
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΞΙΑ ΠΕΡΥΣΙ (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ ΦΕΤΟΣ (εκατ. ευρώ)* ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ-ΚΑΥΣΙΜΑ 7.295,6 9.599,6 31,6%
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 3.855,6 4.417,0 14,6%
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΝΤΑ ΖΩΑ 3.583,9 3.830,9 6,9%
ΧΗΜΙΚΑ 2.545,0 2.880,7 13,2%
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 2.149,3 2.447,8 13,9%
ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 1.742,8 1.892,9 8,6%
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 982,1 1.065,6 8,5%
ΛΑΔΙΑ 420,9 590,6 40,3%
ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΣ 601,9 595,2 -1,1%
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 434,2 462,7 6,6%

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛ-ΣΤΑΤ

 

The post Νέα μεγάλη άνοδος των εξαγωγών τον Οκτώβριο appeared first on Ένωση Αγρινίου.