Αναδιάρθρωση & Μετατροπή Αμπελώνων 2019-2023

Σε εγκύκλιο, που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Νικόλαος Αντώνογλου περιγράφεται το πλαίσιο εφαρμογής, παρακολούθησης και ελέγχου, μέσω του Αμπελουργικού Μητρώου, του προγράμματος «Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής Αμπελώνων» της περιόδου 2019-2023.

 

Έλεγχος προγράμματος «Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής Αμπελώνων» 

Στο πλαίσιο της διενέργειας ελέγχου για την αίτηση ένταξης, την επιλεξιμότητα και υλοποίηση του προγράμματος, είναι υποχρεωτική η επιβεβαίωση όλων των στοιχείων των αμπελοτεμαχίων με οινοποιήσιμες ποικιλίες της αμπελουργικής εκμετάλλευσης, καθώς και τα στοιχεία του αιτούντα ένταξη σ’ αυτό, παραγωγού. Ο έλεγχος της αμπελουργικής εκμετάλλευσης πραγματοποιείται μέσω του Αμπελουργικού Μητρώου και των αναπτυγμένων εφαρμογών του, ενώ λαμβάνεται υπόψη κάθε επιπλέον διαθέσιμη πληροφορία για την εκμετάλλευση από άλλες πηγές όπως από την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης, τίτλοι ιδιοκτησίας, κ.λ.π.

Ένταξη αμπελοτεμαχίων στο πρόγραμμα «Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής Αμπελώνων»

Όλα τα αμπελοτεμάχια, που δύναται να ενταχθούν στο πρόγραμμα πρέπει να είναι καταγεγραμμένα στο Αμπελουργικό Μητρώο, στην αμπελουργική εκμετάλλευση του παραγωγού, χαρτογραφημένα, κωδικοποιημένα και με επικαιροποίηση της περιγραφικής και 2 χαρτογραφικής τους πληροφορίας, ώστε όπου αποτυπώνεται πλήρως η καλλιεργητική κατάστασή τους.

Τα αμπελοτεμάχια πρέπει να είναι, τεμάχια μονοκαλλιέργειας αμπέλου με οινοποιήσιμες ποικιλίες, ταξινομημένες σύμφωνα με την αριθ. 2919/95506/13-9-2017 απόφαση Υπουργού και Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ταξινόμηση οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου και ποικιλιών σταφιδοποιίας» (Β΄3276) και με επιλογές στο πεδίο «δικαιώματα», που παραπέμπουν σε αμπελοτεμάχια με νόμιμα δικαιώματα φύτευσης.

Επισημαίνεται, ότι προκειμένου να εξασφαλίζεται η χορήγηση και χρήση αξιόπιστων και επικαιροποιημένων στοιχείων για τα αμπελοτεμάχια των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων της χώρας, προϋπόθεση είναι η διενέργεια διοικητικού1 (ή και επιτόπιου ελέγχου), κατά την διαδικασία ορθής τήρησης του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών για τον Ελαιοκομικό Τομέα και το Αμπελουργικό Μητρώο, αρμοδίως.

Δείτε αναλυτικά ολόκληρη την Εγκύκλιο ΕΔΩ.
 

 

The post Αναδιάρθρωση & Μετατροπή Αμπελώνων 2019-2023 appeared first on Ένωση Αγρινίου.