Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ

Διαδοχικές εντολές για πληρωμές σε φωτοβολταϊκά πάρκα.

Με διαδοχικές εντολές προς τις τράπεζες, ο ΔΑΠΕΕΠ ολοκλήρωσε την εξόφληση και των υπολοίπων τιμολογίων παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ μηνός Ιουνίου 2018. Παράλληλα άρχισε η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Ιουλίου 2018. Με τις σημερινές εντολές θα εξοφληθούν 3.535 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 4.666,32 € (27% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Ιούλιο).

Ταυτόχρονα, με νέες εντολές προς τις τράπεζες συνεχίζεται η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Ιουλίου 2018, οπότε και θα εξοφληθούν 3.000 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 7.000,31 € (50% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Ιούλιο).

The post Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ appeared first on Ένωση Αγρινίου.