Υποβολή δηλώσεων συγκομιδής και παραγωγής αμπελουργών και οινοποιών

Η ψηφιακή υπηρεσία έχει ήδη ανοίξει και η υποβολή των δηλώσεων συγκομιδής λήγει στις 15 Ιανουαρίου 2019, όπου και η ψηφιακή υπηρεσία θα κλείσει.

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Δ.Ε. ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι η υποβολή των δηλώσεων συγκομιδής για την αμπελοοινική περίοδο 2018-2019 γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» της επίσημης ιστοσελίδας του Υπ.Α.Α.Τ. WWW.MINAGRIC.GR.

Για την υποβολή των δηλώσεων συγκομιδής αμπελοοινικών προϊόντων περιόδου 2018-2019 ισχύουν τα παρακάτω:

  1. Η δήλωση συγκομιδής πρέπει να υποβάλλεται σύμφωνα με τον Καν. 1308/2013 (Καν.ΕΕ.2017/273-274) υποχρεωτικά τόσο από τους οινοποιούς που είναι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων όσο και από τους αμπελουργούς κατόχων νομίμων αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων καταγεγραμμένων στη βάση του Αμπελουργικού Μητρώου.
  2. Οι οινοποιοί υποβάλλουν υποχρεωτικά εν συνεχεία και «δήλωση παραγωγής» όπως και οι αμπελουργοί που η ποσότητα του παραγόμενου οίνου τους ξεπερνά τα 10 εκατόλιτρα αιτιολογώντας με όλα τα απαιτούμενα από την νομοθεσία δικαιολογητικά τον προορισμό είτε προς εμπορία είτε προς οινοποίηση του προϊόντος. Εφιστούμε την προσοχή των παραγωγών στην υποβολή των δηλώσεων συγκομιδής και παραγωγής προκειμένου να αποφευχθούν τα προβλήματα χρηματικών προστίμων βάσει του Ν.4235/2014.
  3. Σε περίπτωση που αμπελουργός για πέντε (5) αμπελοοινικές περιόδους δεν υποβάλει δήλωση συγκομιδής, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ.1, Καν.(ΕΕ) 2018/273 καθιστά το αμπελοτεμάχιο του σαν «εγκαταλειμμένη αμπελουργική έκταση» με συνέπεια αναίρεσης της άδειας του.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην έδρα της ΔΑΟΚ όπου υπάγονται οι εκμεταλλεύσεις τους (αρμόδιοι υπάλληλοι ΔΑΟΚ Π.Ε. Αιτωλ/νίας Φλούντζης Κων/νος και Μπαρμπετάκη Αφροδίτη στα τηλέφωνα 2631361619 και 2631361664, ΔΑΟΚ Π.Ε. Αχαΐας Πλάτανος Νικόλαος στο τηλέφωνο 2613613721, ΔΑΟΚ Π.Ε. Ηλείας Γιάνναρου Νίκη και Τροχαλιά Γεωργία στα τηλέφωνα 2621360133 και 2621360127).

The post Υποβολή δηλώσεων συγκομιδής και παραγωγής αμπελουργών και οινοποιών appeared first on Ένωση Αγρινίου.