Φυτοπροστασία ελιάς κατά τη χειμερινή περίοδο

Καθώς οδεύουμε στο τέλος της καλλιεργητικής περιόδου για την ελαιοκαλλιέργεια, επισημάνουμε τα προβλήματα φυτοπροστασίας της από την περίοδο της συγκομιδής και μέχρι την έναρξη της επόμενης καλλιεργητικής περιόδου.

 

Τα θέματα φυτοπροστασίας αυτής της χρονικής περιόδου, σύμφωνα με το σχετικό τεχνιό δελτίο που εξέδωσε η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Δυτικής Ελλάδος, είναι τα παρακάτω:

 • Κυκλοκόνιο (Spilocaea oleagina συν. Cycloconium oleaginum)

Τα συμπτώματα εμφανίζονται στην πάνω επιφάνεια των φύλλων με το σχηματισμό καστανών κυκλικών κηλίδων, γνωστό ως μάτι του παγωνιού, στα φύλλα «των ποδιών» του δέντρου. Προσβάλλει ακόμη τους μίσχους των φύλλων και τους ποδίσκους των καρπών και πιο σπάνια τους καρπούς και τους νεαρούς κλάδους. Για την εκδήλωση της ασθένειας είναι απαραίτητη η ύπαρξη υψηλής υγρασίας και σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες (15 – 20 o C). Οι μολύνσεις γίνονται το φθινόπωρο και την άνοιξη. Οι κηλιδώσεις εξελίσσονται σε ξηράνσεις και στη συνέχεια τα φύλλα κιτρινίζουν και πέφτουν.

 • Κερκόσπορα (Pseudocercospora sladosporioides)

Οι μολύνσεις ξεκινούν με τις πρώτες βροχές του φθινοπώρου και συνεχίζονται όλο το χειμώνα. Προκαλεί κηλιδώσεις στα φύλλα και στους καρπούς. Συνήθως τα πρώτα συμπτώματα στα φύλλα εμφανίζονται «στις ποδιές» των δέντρων. Στην πάνω επιφάνεια των φύλλων εμφανίζονται ακανόνιστες χλωρωτικές κηλίδες ενώ στην κάτω επιφάνεια παρατηρείται γκρίζος μεταχρωματισμός. Στους πράσινους καρπούς εμφανίζονται καστανές κηλίδες ελαφρά βυθισμένες. Σε σοβαρές προσβολές παρατηρείται φυλλόπτωση, καρπόπτωση και εξασθένηση του δέντρου. Οι βροχοπτώσεις είναι καθοριστικός παράγοντας για την εξάπλωση της ασθένειας.

 • Γλοιοσπόριο ή Ανθράκωση (Colletotricum gloeosporioides, Colletotricum acutatum & Colletotricum clavatum)

Το γλοιοσπόριο προσβάλει όλα τα όργανα της ελιάς (φύλλα, άνθη, καρπό) αλλά κυρίως προκαλεί σήψη του ελαιοκάρπου. Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι η μόλυνση μπορεί να εμφανιστεί σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης του ελαιοκάρπου, από την εμφάνιση των ανθέων μέχρι την ωρίμανση. Συνήθως οι πρωτογενείς μολύνσεις προκαλούνται την άνοιξη και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού η ασθένεια αναστέλλεται, παραμένει σε λανθάνουσα κατάσταση και με την ύπαρξη των ευνοϊκών συνθηκών του φθινοπώρου εμφανίζεται.

Η ανάπτυξη του μύκητα ευνοείται όταν η θερμοκρασία είναι μεταξύ 10 – 25 0 C και η υγρασία είναι υψηλή. Το χειμώνα το παθογόνο διαχειμάζει στους προσβεβλημένους μουμιοποιημένους καρπούς που παρέμειναν στο δέντρο ή σ’ αυτούς που έπεσαν στο έδαφος. Την άνοιξη μέσω του αέρα και της υψηλής σχετικής υγρασίας το μόλυσμα μεταφέρεται στα άνθη και στα φύλλα.

Το καλοκαίρι το παθογόνο βρίσκεται σε λανθάνουσα κατάσταση λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, αλλά έχει εγκατασταθεί στα φυτικά όργανα από την άνοιξη. Το φθινόπωρο η υψηλή σχετική υγρασία λόγω βροχοπτώσεων, οι ιδανικές θερμοκρασίες που επικρατούν την περίοδο αυτή για την ανάπτυξη του παθογόνου (10 – 25 0 C) και η ωριμότητα του καρπού, συμβάλλουν στην εκδήλωση της ασθένειας.

Οδηγίες αντιμετώπισης για κυκλοκόνιο, κερκόσπορα και γλοιοσπόριο: κατάλληλο και συστηματικό κλάδεμα για να εξασφαλίζεται καλός αερισμός και φωτισμός του εσωτερικού της κόμης του δέντρου με στόχο τον περιορισμό της υγρασίας του φυλλώματος, ισορροπημένες αρδεύσεις και λιπάνσεις. Συστήνονται προληπτικοί ψεκασμοί με χαλκούχα και εγκεκριμένα μυκητοκτόνα το φθινόπωρο αλλά και την άνοιξη (έναρξη βλαστικής περιόδου), τη βροχερή περίοδο. Στην περίπτωση που η πίεση της ασθένειας είναι μεγάλη και οι προσβολές συνεχίζονται, θα χρειαστεί οι επεμβάσεις να συνεχιστούν (προληπτικά και θεραπευτικά).

 • Καρκίνωση (Pseudomonas savastanoi)

Η βακτηριολογική αυτή ασθένεια εκδηλώνεται με το σχηματισμό εξογκωμάτων, γνωστά ως καρκινώματα, σε κλαδίσκους, κλάδους, κορμό και σπανιότερα σε φύλλα και καρπούς, στα οποία προκαλεί κηλιδώσεις. Οδηγεί σε ξήρανση των κλάδων και εξασθένιση των δέντρων. Το παθογόνο επιβιώνει επιφυτικά και μολύνει τους ιστούς από πληγές. Η εξάπλωση της ασθένειας ευνοείται από την δημιουργία πληγών κατά τις καλλιεργητικές εργασίες (συλλογή καρπού κ.α.), τις χαμηλές θερμοκρασίες (παγετός), την ανεμοθύελλα, το χαλάζι και τη βροχή.

Συνθήκες υψηλής υγρασίας και σχετικά χαμηλών θερμοκρασιών, ευνοούν την προσβολή μέσω πληγών. Η ποικιλία Κορωνέικη είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στην καρκίνωση. Οδηγίες αντιμετώπισης: Συνιστάται να αποφεύγεται το κλάδεμα των δέντρων και η συλλογή καρπού με βροχερό καιρό. Τα κλαδευτικά εργαλεία να απολυμαίνονται με κατάλληλο απολυμαντικό (οινόπνευμα ή χλωρίνη). Αμέσως μετά τη συγκομιδή, το κλάδεμα, την εκδήλωση παγετού, το χαλάζι, συστήνεται προληπτικός ψεκασμός με εγκεκριμένο χαλκούχο σκεύασμα. Να αφαιρούνται, να απομακρύνονται και να καταστρέφονται οι προσβεβλημένοι κλάδοι σε «ξηρή περίοδο» για την αποφυγή νέων μολύνσεων.

 • Δάκος (Bactrocera oleae)

Ο δάκος είναι ο σημαντικότερος εχθρός της ελιάς. Η ζημιά που προκαλεί είναι ποσοτική (μείωση της παραγωγής και υποβάθμιση της εμπορικής αξίας του ελαιοκάρπου) και ποιοτική στο παραγόμενο ελαιόλαδο (αύξηση της οξύτητας και αλλοίωση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του). Οι ιδανικές συνθήκες για ωοτοκία του δάκου είναι μεταξύ 20 – 28 o C.

Η φετινή καλλιεργητική περίοδος της ελαιοκαλλιέργειας χαρακτηρίστηκε από ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη του δάκου. Η καλλιέργεια της ελιάς πρωίμησε κατά 2 εβδομάδες, η μέγιστη θερμοκρασία τους καλοκαιρινούς μήνες δεν ξεπέρασε τους 32 o C, η μέση θερμοκρασία κυμάνθηκε στους 28 o C, οι βροχοπτώσεις τον Ιούνιο ήταν σημαντικές και η σχετική υγρασία στην περιοχή μας ήταν υψηλή.

Οι παραπάνω παράγοντες συνέβαλλαν καθοριστικά στην πληθυσμιακή εξέλιξη της 1 ης γενεάς του εντόμου από τον Ιούνιο και λόγω της πρωιμότητας του ελαιοκάρπου άρχισε και η προσβολή από νωρίς. Η υπηρεσία διενήργησε τρεις δολωματικούς ψεκασμούς αλλά η προσβολή παρέμεινε σημαντική.

Οδηγίες αντιμετώπισης: να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε να συγκομίζονται όλοι οι ελαιόκαρποι τόσο από τα δέντρα όσο και από το έδαφος, για την αποφυγή εστιών διαχείμασης του εντόμου, το οποίο θα αποτελέσει τον αρχικό πληθυσμό της επόμενης χρονιάς (άνοιξη). Επίσης οι ασυγκόμιστοι ελαιόκαρποι αποτελούν τροφή για τον υπάρχον πληθυσμό. Συνιστάται πρώιμη συγκομιδή ελαιοκάρπου για την μείωση των επιπλέον προσβολών. Επίσης χειμερινή επιφανειακή κατεργασία του εδάφους πριν το Φεβρουάριο, θα έχει σαν αποτέλεσμα την έκθεση των νυμφών του δάκου στο ψύχος και την θανάτωση τους. Συνιστάται η διενέργεια δολωματικών ή θεραπευτικών ψεκασμών, όταν η προσβολή είναι πάνω από το οικονομικό όριο ζημιάς (>5% για τις ελαιοποιήσιμες και >1% για τις επιτραπέζιες ελιές).

Την φετινή καλλιεργητική περίοδο υπήρξε έντονη ζημιά στην ελαιοκαλλιέργεια, κυρίως κατά περιοχές, από μαργαρόνια και κηκιδόμυγα των βλαστών.

Προληπτικά μέτρα φυτοπροστασίας:

 • Απομάκρυνση και κάψιμο των προσβεβλημένων κλάδων των δέντρων (κηκιδόμυγα των βλαστών, ξυλοφάγα έντομα – φλοιτρίβης , φλοιοφάγος, καρκίνωση κ.α.).
 • Κλάδεμα πρώτα των υγιών δέντρων και μετά των προσβεβλημένων.
 • Το κλάδεμα να γίνεται με ξηρό και ήπιο καιρό, να μην υπάρχει υγρασία στα δέντρα.
 • Να απολυμαίνονται τα εργαλεία κλαδέματος.
 • Να διενεργείται ψεκασμός μετά τη συλλογή ελαιοκάρπου και το κλάδεμα.

Εκτιμώντας τα παραπάνω, συνιστάται στους ελαιοπαραγωγούς να παρακολουθούν τις Γεωργικές Προειδοποιήσεις του Π.Κ.Π.Φ.& Π.Ε. Αχαΐας και σε συνεργασία με τις Γεωτεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και τους τοπικούς γεωπόνους, να προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες φυτοπροστασίας στον κατάλληλο καλλιεργητικό χρόνο.

The post Φυτοπροστασία ελιάς κατά τη χειμερινή περίοδο appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Νέα πληρωμή στα φωτοβολταϊκά

Συνεχίζεται, με νέες εντολές προς τις τράπεζες, η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Αυγούστου 2018.

 

Mε τις νέες εντολές θα εξοφληθούν επιπλέον 1.020 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 20.124,97 € (85% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Αύγουστο).

The post Νέα πληρωμή στα φωτοβολταϊκά appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Αειφορία, έδαφος και νέα ΚΑΠ

Εκτιμάται ότι 275 εκτάρια γεωργικής γης καταστρέφονται καθημερινά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η καλή ποιότητα του εδάφους είναι απαραίτητη για τη γεωργία και το σύστημα παραγωγής τροφίμων, και ως εκ τούτου το καλής ποιότητας έδαφος είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της διατροφής και της γεωργίας.

 

Το έδαφος είναι το σύστημα υποστήριξης για τα θρεπτικά συστατικά, τη βιοποικιλότητα, το νερό και την οργανική ύλη, τα οποία είναι όλα απαραίτητα για την παραγωγή τροφίμων. Αυτό κάνει τους αγρότες «θεματοφύλακες του εδάφους». Εξαρτάται από αυτό, ενώ έχει την εξουσία να την προστατεύει και να τη χρησιμοποιεί με βιώσιμο τρόπο.

Η βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων έχει καταστεί θεμελιώδης στη γεωργία, ιδίως όταν καταπολεμά τις κλιματικές αλλαγές, διατηρώντας τη βιοποικιλότητα και διατηρώντας το περιβάλλον. Το νερό και το έδαφος είναι οι κύριοι πόροι, που χρησιμοποιούνται στη γεωργία και συνδέονται στενά, καθώς η ποιότητα και η ποσότητα του νερού, που χρησιμοποιείται στη γεωργία θα επηρεάσει το έδαφος.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η κοινή γεωργική πολιτική έχει θεσπίσει διάφορα μέσα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης του εδάφους. Η αρχή της πολλαπλής συμμόρφωσης συνδέει τις άμεσες πληρωμές με τη συμμόρφωση των γεωργών με τα βασικά πρότυπα για το περιβάλλον και το κλίμα, την ασφάλεια των τροφίμων, την υγεία των ζώων και των φυτών, την καλή διαβίωση των ζώων και τη διατήρηση της γης σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση. Με αυτόν τον τρόπο θέτει μια βάση για τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα και ενθαρρύνει τη βιώσιμη χρήση του εδάφους.

Οι άμεσες πληρωμές, που είναι διαθέσιμες στους γεωργούς μπορούν επίσης να συνδέονται με τη συμμόρφωσή τους με τα αποκαλούμενα μέτρα οικολογικού σχεδιασμού , τα οποία μπορούν επίσης να συμβάλουν στη διατήρηση του εδάφους καλής ποιότητας. Τα μέτρα αυτά, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 30% των άμεσων ενισχύσεων, απαιτούν από τους γεωργούς να διαφοροποιήσουν τις καλλιέργειες, να διατηρήσουν μόνιμους βοσκότοπους και να αφιερώσουν το 5% της αρόσιμης γης σε «περιοχές οικολογικής εστίασης». Οι ενέργειες αυτές συμβάλλουν στην αύξηση της ανθεκτικότητας του εδάφους, στη διατήρηση του άνθρακα στο έδαφος και στην προστασία της βιοποικιλότητας.

Η προστασία του εδάφους περιλαμβάνεται επίσης στα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης , τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τα οποία διαχειρίζονται τα ίδια τα κράτη μέλη. Η προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων και η αποκατάσταση, η διατήρηση και η ενίσχυση των οικοσυστημάτων που σχετίζονται με τη γεωργία είναι δύο από τους έξι βασικούς τομείς προτεραιότητας για την αγροτική ανάπτυξη και το έδαφος είναι σαφώς σημαντικό μέρος αυτού.

Τα μέτρα αυτά απέδειξαν ότι έχουν θετικό αντίκτυπο. Οι πρόσφατες εργασίες του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι μεταξύ του 2000 και του 2010, ο ρυθμός διάβρωσης του εδάφους μειώθηκε κατά 9% συνολικά και κατά 20% στην αρόσιμη γη.

Η βιώσιμη χρήση του νερού και του εδάφους συμβαδίζουν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επενδύει σε αυτόν τον τομέα. Μια ομάδα εργασίας για το νερό και τη γεωργία ανακοινώθηκε τον Φεβρουάριο του 2017, ελπίζοντας να ενισχύσει τις επενδύσεις και να εξαπλωθεί βέλτιστες πρακτικές για τη βελτίωση της βιωσιμότητας των υδάτων στην Ευρώπη. Ως επακόλουθο, δημιουργείται ένα κέντρο γνώσεων για το νερό και τη γεωργία και θα πρέπει να είναι πλήρως λειτουργικό μέχρι τα τέλη του 2018. Θα συνδέσει και θα ενσωματώσει υπάρχουσες πηγές πληροφοριών καθώς και θα δημιουργήσει νέες γνώσεις. Με τη μορφή μιας διαδικτυακής πύλης θα είναι ευρέως προσβάσιμη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι διοικήσεις των κρατών μελών και τα ενδιαφερόμενα μέρη για να εντοπίσουν τα πιο πιεστικά προβλήματα και να επιτρέψουν την ανάπτυξη κατάλληλων εργαλείων πολιτικής για τη γεωργία.

Έρευνα και καινοτομία

Η έρευνα και η καινοτομία επικεντρώνεται επίσης στη διαχείριση του εδάφους. Στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon 2020, 56 εκατομμύρια ευρώ έχουν επενδυθεί σε έργα σχετικά με τη διαχείριση του εδάφους κατά την περίοδο 2014-2017. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα Soilcare χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος με συνεισφορά της ΕΕ ύψους 983.450 ευρώ. Στόχος του έργου αυτού είναι να εντοπίσει και να αξιολογήσει πολλά υποσχόμενα συστήματα καλλιέργειας βελτιώνοντας το έδαφος και αγρονομικές τεχνικές για την αύξηση της βιωσιμότητας και της κερδοφορίας. Για να γίνει αυτό, θα χρησιμοποιηθεί μια διεπιστημονική προσέγγιση για την αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων μιας νέας γενιάς συστημάτων βελτίωσης του εδάφους που λαμβάνουν υπόψη τις βιολογικές, κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές πτυχές. Στο πλαίσιο του νέου προγράμματος εργασίας «Ορίζοντας 2020» 2018-2020, άλλα 100 εκατομμύρια ευρώ θα επενδυθούν στην έρευνα σχετικά με το έδαφος.

Η γεωργική ευρωπαϊκή εταιρική σχέση καινοτομίας (EIP-AGRI) ασχολείται επίσης με το έδαφος. Πολλές ομάδες εστίασης, οι οποίες αποτελούνται από ομάδες εμπειρογνωμόνων, που προτείνουν προσανατολισμό για μελλοντικά έργα, εργάζονται στο έδαφος είτε άμεσα είτε έμμεσα. Για παράδειγμα, μία από αυτές τις ομάδες έχει εκδώσει ένα φυλλάδιο με θέμα «Οργανικά θέματα εδάφους». Επιπλέον, επιχειρησιακές ομάδες ασχολούνται με αυτό το ζήτημα, ενώ περίπου το 5% όλων των επιχειρησιακών ομάδων ασχολούνται με τη διαχείριση του εδάφους. Οι ομάδες αυτές εργάζονται σε καινοτόμα έργα. Για παράδειγμα, μια επιχειρησιακή ομάδα χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο εργάζεται για την «κάλυψη της διαχείρισης των καλλιεργειών για τη βελτίωση της βιολογίας του εδάφους». Επιδιώκει να συγκρίνει τις επιπτώσεις των διαφόρων μεθόδων κάλυψης καλλιεργειών, μιας καλλιέργειας που καλλιεργείται για την προστασία και τον εμπλουτισμό της διαχείρισης του εδάφους στη βιολογία του εδάφους.

Η μελλοντική ΚΑΠ και η διαχείριση του εδάφους

Η τρέχουσα ΚΑΠ προσφέρει διάφορα μέσα για την προώθηση της βιωσιμότητας, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη διατήρηση του περιβάλλοντος. Η περιβαλλοντική φροντίδα, η δράση για την αλλαγή του κλίματος και η προστασία του τοπίου και της βιοποικιλότητας είναι τρεις από τις εννέα βασικές προτεραιότητες της μελλοντικής ΚΑΠ, όπως επισημάνθηκε πρόσφατα από την ανακοίνωση για το μέλλον της διατροφής και της γεωργίας. . Η μελλοντική ΚΑΠ θα συμβάλει στην αειφόρο διαχείριση και την αποδοτική χρήση του εδάφους μας χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση βασισμένη σε αποδείξεις και επιδόσεις, η οποία στηρίζεται στην ψηφιοποίηση.

Για παράδειγμα:

Το νέο πλαίσιο «πλαισίου» της μελλοντικής ΚΑΠ υποστηρίζει βελτιωμένη ποιότητα και προστασία του εδάφους και αυξημένη δέσμευση άνθρακα μέσω της καλύτερης χρήσης της γης και της διαχείρισης της κάλυψης. Οι γεωργοί πρέπει να συμμορφώνονται με τις καλές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες (ΕΕΑΕ), οι οποίες συνδέονται με την άμεση στήριξη του εισοδήματός τους. Οι γεωργοπεριβαλλοντικές ενέργειες που αφορούν το έδαφος περιλαμβάνουν την προστασία των τυρφώνων και των υγροτόπων, την εναλλαγή καλλιεργειών (αντικαθιστά τη διαφοροποίηση των καλλιεργειών), την ελάχιστη διαχείριση της γης κάτω από την καλλιέργεια για τη μείωση της υποβάθμισης του εδάφους και την κάλυψη του εδάφους.

Επιπλέον, υπάρχει τώρα μια υποχρεωτική απαίτηση για την ΚΑΕ για όλους τους αγρότες να χρησιμοποιούν το εργαλείο αγροτικής βιωσιμότητας (FaST) για την ανάπτυξη των σχεδίων διαχείρισής τους. Το εργαλείο συγκεντρώνει πληροφορίες, όπως δορυφορικά δεδομένα, δειγματοληψία εδάφους και πληροφορίες σχετικά με τα αγροτεμάχια, προκειμένου να βοηθήσουν τους γεωργούς να λαμβάνουν ενημερωμένες και στοχοθετημένες αποφάσεις σχετικά με τις ανάγκες τους σε θρεπτικές ουσίες.

Το μέλλον της ΚΑΠ ενσωματώνει επίσης ένα νέο και καινοτόμο εθελοντικό πλαίσιο στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα και του πυλώνα 2. Οι πρώτοι πυλώνες «οικοσυστήματα» και ο πυλώνας 2 «γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα για το κλίμα» ενθαρρύνουν ή / και επιβραβεύουν τους αγρότες και τους δικαιούχους, τις υποχρεωτικές απαιτήσεις της «συνάφειας» ως μέσου βελτίωσης των περιβαλλοντικών και κλιματικών επιδόσεών τους. Κάθε κράτος μέλος σχεδιάζει αυτά τα συστήματα σύμφωνα με τις τοπικές ανάγκες και συνθήκες. Η ενισχυμένη διαχείριση των μόνιμων βοσκοτόπων, η βιολογική γεωργία, η αναδάσωση και η δημιουργία δασών, η αγροοικολογία και η αγροδασοκομία, η αγροτική ακρίβεια, είναι μερικά παραδείγματα ωφέλιμων πρακτικών καλλιέργειας εδάφους που θα μπορούσαν να προσφέρουν τα κράτη μέλη.

Η ψηφιοποίηση αποτελεί αντικειμενικό στόχο της μελλοντικής ΚΑΠ και διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της μελλοντικής ΚΑΠ. Η ψηφιοποίηση αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση της γονιμότητας του εδάφους και στη μείωση της ρύπανσης, υποστηρίζοντας την καλύτερη διαχείριση των αγροκτημάτων και χρησιμοποιώντας τη σωστή ποσότητα εισροών στη σωστή θέση την κατάλληλη στιγμή. Η αγροτική ακρίβεια περιλαμβάνει τη χρήση ψηφιακών τεχνικών για την παρακολούθηση και τη βελτιστοποίηση με ακρίβεια των διαδικασιών γεωργικής παραγωγής για τη μεγιστοποίηση των αποδόσεων χρησιμοποιώντας λιγότερες εισροές (π.χ. λιπάσματα και φυτοφάρμακα).

Συνολικά, η μελλοντική ΚΑΠ θα στηρίξει καλύτερα τις αγρονομικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω μιας πιο στοχοθετημένης, φιλόδοξης και ευέλικτης προσέγγισης, η οποία θα φέρει την ευθύνη των κρατών μελών να σχεδιάσουν ένα συνδυασμό συστημάτων που να ανταποκρίνονται σε περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους σε επίπεδο ΕΕ.

Δεδομένου ότι τα συστήματα θα προσαρμοστούν στις τοπικές ανάγκες και συνθήκες, αυτό θα συμβάλει στη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τη βελτίωση της γονιμότητας και της δομής του εδάφους, τη μείωση της διάβρωσης του εδάφους και της απερήμωσης, την καλύτερη διαχείριση των θρεπτικών ουσιών και την ενίσχυση της αποθήκευσης άνθρακα στο έδαφος.

The post Αειφορία, έδαφος και νέα ΚΑΠ appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Συνεργασία της ΑΜΦΙΓΑΛ με το Δ.ΙΕΚ «γαλακτοκομίας και τυροκομίας» στην Αμφιλοχία

Μια πολύ σημαντική συνεργασία ανακοίνωσε η ΑΜΦΙΓΑΛ με το Δ.ΙΕΚ «Γαλακτοκομίας και Τυροκομίας» και συγκεκριμένα για τους σπουδαστές της ειδικότητας «Τυροκομίας», το οποίος μόλις ξεκίνησε να λειτουργεί στην Αμφιλοχία.

 

Σε μια περιοχή όπου φημίζεται για τα μοναδικά τυροκομικά της προϊόντα, και που μπορεί να εξελιχθεί σε τεράστιο εκπαιδευτικό κέντρο στην γαλακτοκομία και στην τυροκομία, η ΑΜΦΙΓΑΛ πρωτοπορεί και γίνεται αρωγός στην πρωτοβουλία αυτή, με απώτερο στόχο όχι μόνο την εκπαίδευση των νέων αλλά και την ανάδειξη των τοπικών τυροκομικών προϊόντων.

Οι σπουδαστές θα έχουν την δυνατότητα να εκπαιδευτούν σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και να αποκτήσουν μοναδικές εμπειρίες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Το σύνολο των εργαστηρίων των βασικών μαθημάτων θα πραγματοποιούνται στους χώρους του εργοστασίου από εξειδικευμένα στελέχη του με πολυετή πείρα.

Την πρωτοβουλία αυτή έχουν αγκαλιάσει όλοι οι εργαζόμενοι του εργοστασίου.

Δείτε περισσότερα στην ιστοσελίδα της ΑΜΦΙΓΑΛ, στη διεύθυνση amfigal.com.gr

The post Συνεργασία της ΑΜΦΙΓΑΛ με το Δ.ΙΕΚ «γαλακτοκομίας και τυροκομίας» στην Αμφιλοχία appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Πληρωμές 1,6 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Από τις 03/12/2018 έως τις 05/12/2018 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 1.694.602,74 ευρώ.

Οι πληρωμές, που αφορούν 223 δικαιούχους, είναι μεταξύ άλλων για τα μέτρα 121 και 112 για επενδύσεις και ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων, καθώς επίσης των νέων αγροτών, βιολογικής κτηνοτροφίας, σπάνιων φυλών, αμειψισποράς, ομάδες leader κ.ά.

Δείτε αναλυτικά το σχετικό αρχείο του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ.

The post Πληρωμές 1,6 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Μεγαλύτερη από ποτέ η 11η ZOOTECHNIA

Μεγαλύτερη από ποτέ αναμένεται να είναι η 11η Διεθνής Έκθεση για την Κτηνοτροφία και την Πτηνοτροφία ZOOTECHNIA, που διοργανώνεται από την 31η Ιανουαρίου έως τις 3 Φεβρουαρίου του 2019 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Είναι ενδεικτικό πως η αυξημένη ζήτηση για την έκθεση οδήγησε στην αξιοποίηση δύο ακόμα περιπτέρων σε σχέση με την προηγούμενη διοργάνωση, με αιχμή τις ζωοτροφές και τον μηχανολογικό εξοπλισμό.

Η 11η ZOOTECHNIA θα αποτελέσει το επίκεντρο όλων των τελευταίων εξελίξεων του κλάδου της κτηνοτροφίας-πτηνοτροφίας στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Μάλιστα, leader επιχειρήσεις του κλάδου από την Ελλάδα και το εξωτερικό έχουν ήδη κλείσει την παρουσία τους στη διοργάνωση, ενώ μεγάλο είναι και το ενδιαφέρον εμπορικών επισκεπτών από όλη τη χώρα και άλλα κράτη της ευρύτερης περιοχής.

Στο πλαίσιο της ZOOTECHNIA θα διοργανωθεί το καθιερωμένο πλέον Pet Festival, ενώ θα φιλοξενηθεί και το «Σαλόνι Αλόγου».

H ZOOTECHNIA πλαισιώνεται και από ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων. Σε αυτές περιλαμβάνεται η εκδήλωση που συνδιοργανώνουν η ΔΕΘ-Helexpo και το Εργαστήριο Ζωοτεχνίας του Τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ, στην οποία θα παρουσιαστούν οι πιο επίκαιρες καινοτομίες στην κατασκευή των σταβλικών εγκαταστάσεων, τη διατροφή των ζώων και την χρήση νέων τεχνολογιών στη διαχείριση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, μέσω επιδεικτικών παραδειγμάτων σε συνεργασία με αντίστοιχες παραγωγικές επιχειρήσεις.

Επίσης, από την 1η έως τις 3 Φεβρουαρίου συνδιοργανώνεται στο πλαίσιο της ZOOTECHNIA από την ΔΕΘ-Helexpo και το περιοδικό Meat News το Πανελλήνιο Συνέδριο «Το κρέας και τα προϊόντα του, από τον σταύλο στο πιάτο».

Τέλος, ένα ακόμα συνέδριο θα φιλοξενηθεί στην 11η ZOOTECHNIA με θέμα «Η εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας στη γεωργία και στην κτηνοτροφία», το οποίο θα συνδιοργανωθεί από τη ΔΕΘ-Helexpo και την Success Consulting & Financing.

The post Μεγαλύτερη από ποτέ η 11η ZOOTECHNIA appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Παράταση για το πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων «Ετήσιο 2017»

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης του προγράμματος Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων «Ετήσιο 2017», ολοκληρώνεται την Πέμπτη 6-12-2018.

Ο ΕΛ.Γ.Α.,  λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο αριθμό αιτήσεων του προγράμματος αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εξουσιοδοτημένοι ανταποκριτές εξαιτίας της ηλεκτρονικής υποβολής μέσω της web εφαρμογής, παρατείνει την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων μέχρι και τη Δευτέρα 10-12-2018.

The post Παράταση για το πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων «Ετήσιο 2017» appeared first on Ένωση Αγρινίου.

6 διακρίσεις για την ΑΜΦΙΓΑΛ – Χρυσό βραβείο για την κεφαλογραβιέρα

Έξι μεγάλες διακρίσεις έρχονται να προστεθούν στο ενεργητικό της ΑΜΦΙΓΑΛ και των τυροκομικών της προϊόντων, τα οποία ξεχώρισαν στη 2ηΑξιολόγηση Ελληνικών Τυριών, που διεξήχθει στα πλαίσια της 5ης Diary Expo 2018, την πρώτη, εξειδικευμένη έκθεση για τη γαλακτοκομία και την τυροκομία.

Συγκεκριμένα, η Κεφαλογραβιέρα Π.Ο.Π. της ΑΜΦΙΓΑΛ, ξεχώρισε στην κατηγορία «Σκληρά Τυριά», η οποία χάρη στα μοναδικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της, την εξαίσια γεύση και την ανώτερη ποιότητά της, «γοήτευσε» τους κριτές και αναδείχθηκε νικήτρια της 1ης θέσης. Στην ίδια κατηγορία με χρυσό βραβείο διακρίθηκε το Πεκορίνο, ενώ το χάλκινο απέσπασε το Κεφαλοτύρι.

Στην κατηγορία «Λευκά Τυριά Άλμης» η Φέτα Π.Ο.Π της ΑΜΦΙΓΑΛ, διακρίθηκε με χάλκινο.

Στην κατηγορία «Ημίσκληρα Τυριά» η Γραβιέρα Αμφιλοχίας ΑΜΦΙΓΑΛ κατέκτησε το αργυρό,  ενώ το Τσαλαφούτι έλαβε το αργυρό βραβείο στην κατηγορία «Λοιπά Τυριά».

Η «Αξιολόγηση Ελληνικών Τυριών», αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τυροκομικά γεγονότα, στην οποία συμμετέχουν Έλληνες παραγωγοί τυροκομικών προϊόντων από όλη την Ελλάδα. Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων, έγινε από κριτική επιτροπή, που αποτελείται από ακαδημαϊκούς και έμπειρους επαγγελματίες με βαθιά γνώση των ελληνικών τυροκομικών προϊόντων.

Το γεγονός ότι 6 από τα προϊόντα της ΑΜΦΙΓΑΛ ξεχώρισαν και διακρίθηκαν, συγκινεί, χαροποιεί και αποτελεί όχι μόνο ιδιαίτερα μεγάλη τιμή για την εταιρεία, αλλά και μία τεράστια αναγνώριση της αδιάκοπης και συνεχούς προσπάθειας της, να προσφέρει τυροκομικά προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας και εξαιρετικής ποιότητας.

Με μόλις 2 χρόνια λειτουργίας του εργοστασίου, η ΑΜΦΙΓΑΛ αποδεικνύει, ότι αυτό που έχει σημασία δεν είναι οι ίδιες οι δυσκολίες, αλλά το πώς υψώνεις το ανάστημά σου μπροστά σ’ αυτές.

Ο σεβασμός προς τον καταναλωτή είναι για την ΑΜΦΙΓΑΛ άρρηκτα συνδεδεμένος με τον σεβασμό προς την ελληνική παράδοση. Ο σεβασμός της προς τον Έλληνα κτηνοτρόφο αποτελεί εγγύηση ποιότητας και γεύσης. Η ΑΜΦΙΓΑΛ, υπερήφανη για τα προϊόντα της, δεσμεύεται μέσω αυτών να διαφυλάσσει τις παραδοσιακές γεύσεις και συνταγές του τόπου της Αμφιλοχίας, να προστατεύει την παράδοση, να την εμπλουτίζει και με αγάπη να την προσφέρει στους Έλληνες καταναλωτές.

Δείτε περισσότερα στην ιστοσελίδα της ΑΜΦΙΓΑΛ, στη διεύθυνση amfigal.com.gr

The post 6 διακρίσεις για την ΑΜΦΙΓΑΛ – Χρυσό βραβείο για την κεφαλογραβιέρα appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Η διαδικασία και οι προθεσμίες ενστάσεων για απονιτροποίηση, Κομφούζιο και ορυζώνες

Ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές προκαταβολής σε τρία ακόμη προγράμματα του ΠΑΑ – Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι παραγωγοί που θέλουν να υποβάλουν ενδικοφανή προσφυγή.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθμ. 2925/5-4-2018 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1307/Β ́/13-4-2018). «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του ΠΑΑ 2014 – 2020, για τον καθορισμό πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.1.07, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων, πραγματοποιήθηκε η καταβολή της ενίσχυσης προκαταβολής του 85% των αιτούμενων ποσών ενίσχυσης στους ενταγμένους παραγωγούς του πρώτου έτους εφαρμογής, ήτοι 2018. Το ποσό που καταβάλλεται ανέρχεται σε 329.196,16 €, αφορά σε 838 δικαιούχους πανελλαδικά και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία πίστωσης των τραπεζικών λογαριασμών.

Σε ότι αφορά το Κομφούζιο,  πραγματοποιήθηκε η καταβολή της ενίσχυσης προκαταβολής του 80% των αιτούμενων ποσών ενίσχυσης στους ενταγμένους παραγωγούς του πρώτου έτους εφαρμογής της 2ης Πρόκλησης και του δεύτερου έτους εφαρμογής της 1ης Πρόσκλησης, ήτοι 2018. Το ποσό που καταβάλλεται ανέρχεται σε 1.930.398,48 €, αφορά σε 3.387 δικαιούχους (για την δεύτερη Πρόσκληση) και 1.017.221,57 €, αφορά 4.990 δικαιούχους (για την πρώτη Πρόσκληση) πανελλαδικά και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία πίστωσης των τραπεζικών λογαριασμών.

Οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση στους αναλυτικούς πίνακες με τα στοιχεία του υπολογισμού της πληρωμής τους με τη χρήση των κωδικών τους στην διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου (https://p2.dikaiomata.gr/M1018).

Κατά των αποτελεσμάτων της πληρωμής προκαταβολής, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 της ανωτέρω απόφασης, οι παραγωγοί δύναται να υποβάλλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή, αρχής γενομένης από τη Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019 και εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, δηλαδή έως και την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019, ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών.

Για κάθε πρόσθετη ενημέρωση, πλήρη τεχνική υποστήριξη και ταχεία ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας, οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Υποστήριξης Αγροτών της Ένωσης Αγρινίου, στα κεντρικά γραφεία του Συνεταιρισμού, στην οδό Παπαϊωάννου 23 στο Αγρίνιο.

Για την απονιτροποίηση πραγματοποιήθηκε η καταβολή της ενίσχυσης προκαταβολής του 75% των αιτούμενων ποσών ενίσχυσης στους ενταγμένους παραγωγούς του πρώτου έτους εφαρμογής ήτοι 2018. Το ποσό που καταβάλλεται ανέρχεται σε 26.910.739,07 €, αφορά σε 3.741 δικαιούχους πανελλαδικά και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία πίστωσης των τραπεζικών λογαριασμών.

Οι ενστάσεις ξεκινούν από τη Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 2019 και οι παραγωγοί έχουν προθεσμία δέκα (10) εργασίμων ημερών, δηλαδή έως και την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019, προκειμένου να υποβάλουν την ενδικοφανή προσφυγή, πάντα ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών.

Με την ενδικοφανή προσφυγή οι παραγωγοί δύνανται να προβούν σε υποβολή αντιρρήσεων κατά των ευρημάτων (κωδικών) που έχουν προκύψει κατά την πληρωμή της προκαταβολής τους. Παράλληλα, οφείλουν να κινήσουν τις απαραίτητες διοικητικές ενέργειες για τη διόρθωση των δεδομένων στη/στις μηχανογραφική/ές βάση/εις μέσω της/των οποίας/οποίων πραγματοποιείται/ούνται από το ΠΣ οι διασταυρωτικοί έλεγχοι.

The post Η διαδικασία και οι προθεσμίες ενστάσεων για απονιτροποίηση, Κομφούζιο και ορυζώνες appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Πυρηνόκαρπα: ασθένειες και αντιμετώπιση

Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων με χρήσιμες συμβουλές προς τους παραγωγούς από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης.

ΣΗΨΗ ΤΟΥ ΛΑΙΜΟΥ 

 • Συνιστάται εκρίζωση και καταστροφή των έντονα προσβεβλημένων και ξερών δένδρων (να δοθεί προσοχή ώστε να αφαιρεθεί ολόκληρο το ριζικό σύστημα) και απολύμανση του εδάφους.
 • Αποκάλυψη (ξελάκωμα) του λαιμού των προσβεβλημένων δένδρων μέχρι τις ρίζες, αφαίρεση του προσβεβλημένου φλοιού και καμβίου με ζώνη 2 εκατ. υγιούς ιστού και επάλειψη με χαλκούχο σκεύασμα στην υψηλότερη συνιστώμενη δόση (βορδιγάλλεια πάστα). Μετά την ξήρανση της πάστας γίνεται επάλειψη με προστατευτικό πληγών ή λινέλαιο ή καθαρή πίσσα.
 • Ξελάκωμα και επάλειψη των δένδρων γύρω από την εστία προσβολής με την ίδια πάστα όπως παραπάνω ή ψεκασμός με έτοιμο χαλκούχο στην ισχυρότερη συνιστώμενη δόση ή ριζοπότισμα με μίγμα cheshunt (αποτελείται από 11 μέρη βάρους ανθρακικού αμμωνίου και 2 μέρη θειικού χαλκού σε σκόνη και χρησιμοποιείται σε δόση 2-3 γραμμάρια σε 1 λίτρο νερό).
 • Καλή στράγγιση του οπωρώνα τη χειμερινή περίοδο.
 • Οι επεμβάσεις με χαλκούχα στο έδαφος να γίνονται μόνο αν υπάρχει ανάγκη, διότι ο χαλκός συσσωρεύεται και δημιουργεί προβλήματα τοξικότητας ειδικά στα όξινα εδάφη.

ΜΟΝΙΛΙΑ 

 • Οι μουμιοποιημένοι καρποί που παρέμειναν πάνω στο δέντρο είτε στο έδαφος, διατηρούν το μόλυσμα της Μονίλιας σε όλη την διάρκεια του χειμώνα. Ο μύκητας προσβάλει και τα κλαδιά, δημιουργώντας πληγές από τις οποίες εκρέει κόμμι και σχηματίζονται έλκη. Από τους καρπούς και τα έλκη θα προέλθουν οι πρωτογενείς μολύνσεις που θα μολύνουν τα άνθη.
 • Σημαντικό μέτρο πρόληψης της ασθένειας είναι η εξαφάνιση των αρχικών εστιών μόλυνσης. Αυτό μπορεί να γίνει με τον καθαρισμό και την καταστροφή όλων των κλάδων που φέρουν έλκη, καθώς και των μουμιοποιημένων καρπών στα δέντρα και το έδαφος

ΕΞΩΑΣΚΟΣ 

 • Συνιστάται η αφαίρεση και κάψιμο των προσβεβλημένων κλάδων με ξηρό καιρό.
 • Όπου διαπιστώθηκαν προσβολές, συνιστάται επέμβαση στο τέλος της πτώσης των φύλλων με βορδιγάλειο πολτό ή άλλο χαλκούχο σκεύασμα. Η χρήση των χαλκούχων να γίνεται αφού έχουν ψηθεί (ωριμάσει) τα μάτια, για να αποφευχθεί η ζημιά από φυτοτοξικότητα.
 • Η επέμβαση αυτή καταπολεμά αποτελεσματικά και το ΚΟΡΥΝΕΟ (Stigmina carpophila (Lιv.) M.B. Ellis).

ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ και ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΕΛΚΟΣ

 • Η παρουσία καφεκόκκινου αποχρωματισμού κάτω από τον προσβεβλημένο φλοιό είναι χαρακτηριστική του βακτηρίου. Οι οφθαλμοί νεκρώνονται, καφετιάζουν και εκρέει κόμμι. Το ριζικό σύστημα συνήθως δεν είναι προσβεβλημένο. Σε έντονα προσβεβλημένα δέντρα αναπτύσσονται λαίμαργοι βλαστοί στην περιοχή του λαιμού.
 • Συνιστάται εκρίζωση και κάψιμο των έντονα προσβεβλημένων δένδρων (προσβολή στον κορμό σε απόσταση μικρότερη των 50 εκ. από το έδαφος).
 • Επιμελημένη αφαίρεση των προσβεβλημένων μερών των δένδρων (να περιλαμβάνεται και τμήμα υγιούς κλάδου τουλάχιστον 30 εκ.) με ξηρό καιρό, απολύμανση των πληγών με χαλκούχο σκεύασμα και των εργαλείων με υδατικό διάλυμα φορμόλης 5% ή χλωρίνης 10% ή μετουσιωμένου οινοπνεύματος 3 προς 1 σε νερό. Μετά την απολύμανση να γίνει κάλυψη των πληγών με αλοιφή εμβολιασμού ή λινέλαιο.
 • Ψεκασμός μετά την πτώση των φύλλων με χαλκούχα σκευάσματα στη μέγιστη συνιστώμενη δόση.

ΣΚΟΛΥΤΗΣ ΤΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 

 •  Σε οπωρώνες που παρουσιάζουν προσβολές από το έντομο αυτό, συνιστάται τα κλαδιά από το χειμερινό κλάδευμα να αφήνονται στην άκρη του κερασεώνα ώστε να χρησιμοποιηθούν ως φυσικές εντομοπαγίδες οι οποίες θα καίγονται την Άνοιξη, με την εμφάνιση του εντόμου (τοποθέτηση των κλαδιών περιμετρικά κάθε 10-20 μέτρα).

ΦΥΛΛΟΔΕΤΗΣ 

 • Απομάκρυνση ή/και καταστροφή καρπών που μένουν στον οπωρώνα μετά την συγκομιδή (είτε πάνω στα δέντρα είτε στο έδαφος, ακόμα και σε σωρούς στις άκρες) με στόχο τη μείωση του πληθυσμού του επόμενου έτους.

ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ 

 • Αφαίρεση και καταστροφή με κάψιμο των κλάδων που είναι έντονα προσβεβλημένοι.
 • Τρίψιμο του προσβεβλημένου φλοιού με ένα μαλακό πινέλο βουτηγμένο σε ήπιο διάλυμα σαπουνιού.
 • Ψεκασμός των κορμών με νερό υπό πίεση.
 • Επέμβαση με διάφορα σκευάσματα παραφινέλαιων.
 • Η βαμβακάδα έχει αναπτύξει υψηλούς πληθυσμούς, ιδιαίτερα στις περιοχές της Πιερίας. Διαπιστώθηκαν προσβολές στις ακτινιδιές τόσο στον κορμό και στους κλάδους όσο και στους καρπούς. Το έντομο διαχειμάζει ως γονιμοποιημένο θηλυκό.

The post Πυρηνόκαρπα: ασθένειες και αντιμετώπιση appeared first on Ένωση Αγρινίου.