Αιτήσεις για τα Προγράμματα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων «Ετήσιο 2017»

 Από Τετάρτη 7-11-2018 έως και Πέμπτη 6-12-2018.

Ο ΕΛΓΑ, κατόπιν σχετικής ανάθεσης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,  ξεκινά την υλοποίηση του προγράμματος Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων «Ετήσιο 2017»: «Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από θεομηνίες (ανεμοστρόβιλους, κατολίσθηση, πλημμύρες) και δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλες, διακυμάνσεις θερμοκρασίας, ξηρασία, παγετός, υπερβολικές βροχοπτώσεις, υψηλές θερμοκρασίες, χαλάζι, χιονοπτώσεις)κατά τη χρονική περίοδο Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2017».

Στο πρόγραμμα εντάσσονται ως επιλέξιμες ενίσχυσης:

Α. Ζημιές σε φυτικό κεφάλαιο,  πάγιο κεφάλαιο και αποθηκευμένα προϊόντα από θεομηνίες (ανεμοστρόβιλοι, κατολίσθηση, πλημμύρες)και δυσμενείς καιρικές συνθήκες(ανεμοθύελλες,  παγετός, υπερβολικές βροχοπτώσεις,  χαλάζι, χιονοπτώσεις). Επισημαίνεται ότι οι ζημίες από δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλα, υπερβολικές βροχοπτώσεις, παγετός, χαλάζι, χιονοπτώσεις) μπορούν να ενισχυθούν μόνο όταν το κατώτατο όριο απωλειών της παραγωγής κατά το έτος ζημιάς (2017) υπερβαίνει το 30%, σε σύγκριση με τη μέση παραγωγή των προηγούμενων τριών ετών, σε επίπεδο Π. Ενότητας.

Β. Ζημιές απώλειας παραγωγής από δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ξηρασία, υψηλές θερμοκρασίες, διακυμάνσεις θερμοκρασίας) σε καλλιέργειες, που σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία του ΥΠΑΑΤ το κατώτατο όριο απωλειών της παραγωγής κατά το έτος ζημιάς (2017) υπερβαίνει το 30%, σε σύγκριση με τη μέση παραγωγή των προηγούμενων τριών ετών, σε επίπεδο Π. Ενότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι πληγέντες παραγωγοί καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στους Δήμους που ανήκουν οι ζημιωθείσες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, μέσω των εξουσιοδοτημένων ανταποκριτών του ΕΛ.Γ.Α, τις  σχετικές αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης από Τετάρτη 7-11-2018 έως και Πέμπτη 6-12-2018.

Οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι περιορισμοί και οι διαδικασίες καταβολής των ενισχύσεων, ορίζονται στις διατάξεις του Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΦΕΚ 4562/Β/2016) και στην Κοινή Υπουργική Απόφαση του προγράμματος.

Για πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση koe@elga.gr ή να απευθυνθούν τηλεφωνικώς στο Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α της περιοχής τους.

The post Αιτήσεις για τα Προγράμματα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων «Ετήσιο 2017» appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Εσπεριδοειδή: Οδηγίες φυτοπροστασίας

Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων για τα εσπεριδοειδή εξέδωσε το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ναυπλίου.

 

ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Διαπιστώσεις: 

Σας θυμίζουμε ότι στους 16ο Κελσίου σταματά την ωοτοκία (με εξαίρεση τις περιπτώσεις ηλιοφάνειας για αρκετές ώρες), ενώ στους 10ο Κελσίου σταματά η εξέλιξη αυγών προνυμφών και νυμφών.
Οι συλλήψεις κυμαίνονται ακόμη σε σχετικά υψηλά επίπεδα και οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές.

Τρόποι

Το έντομο αvτιμετωπίζεται με την χρήση παγίδων πρoσέλκυσης και πpoστασiας: θανάτωσης ή με ψεκασμούς κάλυψης.

ΣΗΨΕΙΣ ΚΑΡΠΩΝ

Α. ΣΗΨΕΙΣ ΚΑΡΠΩΝ ΑΠΟ ΦΥΤΟΦΘΟΡΑ (ΚΑΣΤΑΝΗ ΣΗΨΗ ΚΑΡΠΩΝ)

Οι μύκητες του γένους Φυτόφθορα, ζουν στο έδαφος (στα πρώτα εκατοστά) και τα σπόριά τους σχηματίζονται πάνω στην επιφάνεια του υγρού εδάφους. Οι σταγόνες της βροχής πέφτοντας εκτινάσσουν μολυσμένο έδαφος πάνω στους καρπούς, ιδιαίτερα σε εκείνους που βρίσκονται στις ποδιές των δένδρων.

Συνθήκες μόλυνσης

Η μόλυνση γίνεται στην επιδερμίδα των καρπών, ανεξάρτητα από την ύπαρξη πληγής, χρειάζεται όμως σταγόνα νερού. Οι βροχοπτώσεις και η αυξημένη υγρασία ευνοούν πολύ τις μολύνσεις. Μολυσμένοι καρποί που δεν εμφανίζουν συμπτώματα μπορεί να συγκομισθούν και η ασθένεια εμφανίζεται αργότερα στα κιβώτια συσκευασίας, μεταδίδοντας τη σήψη και στους υγιείς καρπούς που ακουμπούν επάνω τους.

Οδηγίες

Η ασθένεια αντιμετωπίζεται μόνο στο χωράφι (τα μυκητοκτόνα που χρησιμοποιούνται μετασυλλεκτικά δεν είναι αποτελεσματικά για μύκητες του γένους Phytophthora), με την λήψη καλλιεργητικών μέτρων και την προληπτική εφαρμογή μυκητοκτόνων για την αποφυγή των μολύνσεων.

Καλλιεργητικά μέτρα 

Υποστύλωση των χαμηλών κλάδων, ώστε οι καρποί να μην βρίσκονται πολύ κοντά στο έδαφος που αποτελεί εστία μόλυνσης.

Διατήρηση της χαμηλής αυτοφυούς βλάστησης, όπου αυτή δεν δημιουργεί προβλήματα για να μην λερωθούν οι καρποί με χώμα.

Τακτική απομάκρυνση των καρπών που έχουν πέσει στο έδαφος (χαμάδες).

Αποφυγή συγκομιδής των καρπών μετά από πρόσφατη βροχή ή δροσιά.

Εφαρμογή μυκητοκτόνων

Να γίνει ψεκασμός των δένδρων. Είναι πολύ σημαντικό να καλυφθούν οι καρποί με το ψεκαστικό υγρό σε ύψος τουλάχιστον 1 – 1,5 μέτρα από το έδαφος.

Να γίνει καλό λούσιμο και ψεκασμός και των εσωτερικών σημείων της κόμης.

Φυτ/κά προϊόντα: Ντιμεθομόρφ (14 μέρες -μόνο στην πορτοκαλιά), Φοσετύλ-αλ (15 μέρες), Χαλκός (21 μέρες).

Οι ημέρες που αναφέρονται δίπλα στις δραστικές ουσίες είναι το χρονικό διάστημα που πρέπει να μεσολαβήσει από την τελευταία επέμβαση έως τη συγκομιδή.

Τα χαλκούχα διατηρούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα επάνω στους καρπούς (μέχρι 4 μήνες) και εμποδίζουν την ανάπτυξη παγοποιητικών βακτηρίων. Η χρήση τους αυτή την εποχή βοηθά στην αντιμετώπιση και άλλων ασθενειών (βακτηρίωση, καπνιά, κορυφοξήρα, λειχήνες).

Β. ΣΗΨΕΙΣ ΚΑΡΠΩΝ ΑΠΟ ΠΕΝΙΚΙΛΛΙΑ

Συνθήκες μόλυνσης

Τα σπόρια των Πενικιλλίων μεταφέρονται με τον αέρα και κατακάθονται πάνω στο έδαφος, στα δένδρα, στα μηχανήματα και στο δάπεδο των συσκευαστηρίων. Τα σπόρια μπορούν να μείνουν ζωντανά και ικανά να μολύνουν τους καρπούς για ένα χρόνο. Για να γίνει μόλυνση πρέπει να υπάρχει πάνω στον καρπό πληγή από την οποία θα διεισδύσει.

Οι ώριμοι καρποί είναι περισσότερο ευπαθείς στις μολύνσεις από τους πράσινους. Υψηλές θερμοκρασίες γύρω στους 25o κελσίου και υγρασία, ευνοούν την γρήγορη ανάπτυξη του μύκητα και την σήψη των καρπών. Στα ψυγεία η εξέλιξη του μύκητα απλώς επιβραδύνεται.

Οδηγίες

Για την πρόληψη των προβλημάτων που ενδεχομένως θα εμφανιστούν στους τυποποιημένους καρπούς, συνιστώνται τα παρακάτω μέτρα:

  • Αποφυγή συγκομιδής καρπών μετά από πρόσφατη βροχή ή δροσιά.
  • Προσεκτικός χειρισμός των καρπών κατά την συγκομιδή, συσκευασία και εμπορία. Συνιστάται η χρήση ειδικών ψαλιδιών κατά την συγκομιδή για την αποφυγή δημιουργίας πληγών στους καρπούς.
  • Αυστηρά μέτρα υγιεινής στα συσκευαστήρια και τους χώρους αποθήκευσης.
  • Απολύμανση των χώρων συσκευασίας αποθήκευσης και εξοπλισμού.
  • Απομάκρυνση και καταστροφή των μολυσμένων καρπών τόσο στον οπωρώνα όσο και στο συσκευαστήριο.
  • Στα συσκευαστήρια, έγκαιρη εφαρμογή εγκεκριμένων μυκητοκτόνων (καρποί που παραμένουν πολλές μέρες για να συσκευαστούν και ιδιαίτερα αν μείνουν στον ήλιο ή σε ψηλές θερμοκρασίες μπορεί να παρουσιάσουν υψηλά ποσοστά σήψεων).

Φυτ/κά προϊόντα για συσκευαστήρια: Θιαμπενταζόλ, Ιμαζαλίλ, Προχλοράζ, Ορθοφαινυλ-φαινόλη (OPP), Πυριμεθανίλ+clove oil, Φλουντιοξονλλ.

Να τηρούνται τα προβλεπόμενα για το κάθε σκεύασμα ως προς την διαχείριση των υγρών αποβλήτων.

Για την αποφυγή ή την καθυστέρηση εμφάνισης ανθεκτικότητας στα χρησιμοποιούμενα μυκητοκτόνα συνιστάται:

Αποφυγή συνεχούς εφαρμογής του ίδιου μυκητοκτόνου ή μυκητοκτόνου με τον ίδιο τρόπο δράσης.

Η χρησιμοποιούμενη δόση να είναι η συνιστώμενη από τον παρασκευαστή και ποτέ μεγαλύτερη.

Οι εμβαπτισμένοι καρποί που απορρίπτονται να μην παραμένουν στο χώρο του συσκευαστηρίου.

Προσοχή: Οι ψεκασμοί κοντά στην συγκομιδή εμπεριέχουν κινδύνους για τον καταναλωτή (ανεύρεση υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων στους καρπούς) και γι’ αυτό όταν γίνονται πρέπει να τηρούνταιαυστηρά οι δοσολογίες και τα αναγραφόμενα στην ετικέτα κάθε φυτοπροστατευτικού προϊόντος χρονικά όρια ασφαλείας μεταξύ τελευταίου ψεκασμού και συγκομιδής.

Σημειώσεις:

1. Οι εγκεκριμένες φυτορρυθμιστικές ουσίες έχουν έμμεση δράση στην αντιμετώπιση των μετασυλλεκτικών σήψεων των εσπεριδοειδών επειδή αυξάνουν την αντοχή του φλοιού των καρπών στις μηχανικές βλάβες, καθυστερούν την ωρίμανση των καρπών και την νέκρωση των ιστών του κάλυκα.

2. Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

The post Εσπεριδοειδή: Οδηγίες φυτοπροστασίας appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Πληρωμές 2,16 εκ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Από τις 02/11/2018 έως τις 05/11/2018 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 2.164.316,84 ευρώ.

Οι πληρωμές απευθύνονται σε 131 δικαιούχους και αφορούν μεταξύ άλλων ανειλημμένες υποχρεώσεις για το μέτρο των Νέων Αγροτών, γενετικούς πόρους, ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων, ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα κ.ά.

Δείτε αναλυτικά τις πληρωμές εδώ.

The post Πληρωμές 2,16 εκ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Ορθές πρακτικές στην παραγωγή ελαιολάδου

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποιήσεως Ελαιολάδου (ΣΕΒΙΤΕΛ) συνέταξε οδηγό ορθών πρακτικών στην παραγωγική διαδικασία του ελαιολάδου, παρέχοντας χρήσιμες συμβουλές τόσο προς τους παραγωγούς όσο και προς τους ελαιοτριβείς-τυποποιητές ελαιολάδου.

 

ΣΤΟΝ ΑΓΡΟ

1. Να προγραμματίζεται η ελαιοσυλλογή στο κατάλληλο στάδιο ωριμότητας του καρπού της κάθε ποικιλίας, έτσι ώστε να υπάρχουν οι βέλτιστες συνθήκες ποιότητας και απόδοσης ελαιολάδου. Οι υπερώριμες ελιές χάνουν την φρουτώδη γεύση τους ενώ οι πρώιμες μπορεί να έχουν φρουτώδη γεύση αλλά χάνουν στις αποδόσεις.

2. Να αποφεύγεται κάθε είδους τραυματισμός του καρπού (χτυπήματα, πατήματα) και οι επιμολύνσεις από το έδαφος κατά τη συγκομιδή.

3. ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι αλυσίδες των αλυσοπρίονων πρέπει να λιπαίνονται με κατάλληλα λιπαντικά φυτικής προέλευσης (food grade). Τα συμβατικά λιπαντικά ορυκτέλαια πετρελαίου παρόλο που είναι σημαντικά χαμηλότερου κόστους, είναι πιθανό να επιμολύνουν τον ελαιόκαρπο με υδρογονάνθρακες ορυκτελαίων και να καταστήσουν το ελαιόλαδο μη εμπορεύσιμο.

4. Συνιστάται να χρησιμοποιούνται διάτρητα πλαστικά τελάρα με τα οποία ο καρπός δεν τραυματίζεται ενώ διευκολύνεται ο αερισμός του και αποφεύγεται η αύξηση της θερμοκρασίας. Εάν χρησιμοποιούνται σακιά, να είναι πλεκτά, αεροπερατά και κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα.

5. Ο χρόνος που μεσολαβεί από τη συγκομιδή μέχρι την έκθλιψη συνιστάται να είναι ο συντομότερος δυνατός, διότι η μακρόχρονη παραμονή σε ζεστό και υγρό περιβάλλον προκαλεί σημαντική υποβάθμιση του παραγόμενου ελαιολάδου.

6. Κατά τη συγκομιδή να χρησιμοποιούνται δίχτυα συλλογής και πλαστικά εξαρτήματα των ελαιοραβδιστικών που πληρούν τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία, όρια για τα υλικά σε επαφή με τρόφιμα ιδιαίτερα σε ότι αφορά τους πλαστικοποιητές.

7. Να δίνεται προσοχή στην απομάκρυνση πλαστικών εξαρτημάτων ή τμημάτων αυτών (δακτύλιοι) ελαιοραβδιστικών, από τον ελαιόκαρπο, ενώ στα ελαιοτριβεία να τοποθετείται κατάλληλη σίτα μετά το πλυντήριο και πριν τον σπαστήρα ώστε αυτά να «παγιδεύονται».

8. Εφόσον απαιτηθεί χρήση γεωργικών φαρμάκων και με σκοπό την αποφυγή παρουσίας υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων στο παραγόμενο ελαιόλαδο, οι ελαιοκαλλιεργητές θα πρέπει να χρησιμοποιούν εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα κατά τις επεμβάσεις και να τηρούν με ακρίβεια τα οριζόμενα στην ετικέτα ή τη συσκευασία αυτών, όσον αφορά στη δόση, στο χρόνο εφαρμογής, στο χρονικό διάστημα μεταξύ της τελευταίας επέμβασης και της συγκομιδής, κ.α.

9. Να αποφεύγεται το κάψιμο των ελαιοκλαδεμάτων εντός των ελαιώνων. Στην περίπτωση που δεν μπορεί να αποφευχθεί (καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών ελιάς), να πραγματοποιείται όταν τα δέντρα δεν έχουν καρπό.

ΣΤΟ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΑΠΟ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟ

Α. Κατά την παραλαβή συνιστάται:

1. Η παραλαβή του ελαιοκάρπου να γίνεται εκτός του χώρου του ελαιουργείου. Τα οχήματα μεταφοράς ελαιοκάρπου και άλλα να μην προσεγγίζουν το χώρο παραγωγής ελαιολάδου, διότι τα καυσαέριά τους περιέχουν επικίνδυνες ουσίες (πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες) που απορροφώνται πολύ εύκολα από το ελαιόλαδο και το επιμολύνουν.

2. Ο χώρος παραμονής του ελαιοκάρπου να είναι καθαρός, ψυχρός, ξηρός και αεριζόμενος. Ο ελαιόκαρπος να μην έρχεται σε επαφή με οξειδωμένα μεταλλικά σκεύη ή τμήματα μηχανημάτων διότι αλλοιώνουν την ποιότητα του παραγόμενου ελαιόλαδου. Επίσης δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με γράσα ή ορυκτά λάδια μηχανής διότι το παραγόμενο έλαιο επιμολύνεται και καθίσταται μη εμπορεύσιμο.

3. Η τροφοδοσία του ελαιόκαρπου, στη γραμμή παραγωγής, να γίνεται με τη χρήση μεταφορικής ταινίας για την αποφυγή τραυματισμών.

4. Για τον έλεγχο της ποιότητας του ελαιοκάρπου, να γίνεται προσεκτική επιλογή να γίνεται προσεκτική επιλογή διαδοχής των παρτίδων ελαιοκάρπου προς έκθλιψη, ώστε να διαδέχονται στα ίδια μηχανήματα παρόμοιες ποιότητες.

5. Το πλύσιμο του ελαιοκάρπου είναι σημαντικό. Το νερό πρέπει να αλλάζει τακτικά.

Β. Κατά την άλεση του ελαιοκάρπου συνιστάται:

1. Προσθήκη πόσιμου νερού.

2. Καθαρισμός του εξοπλισμού σε περίπτωση που έχει διακόψει τη λειτουργία του για περισσότερο από 4 ώρες και πριν την έναρξη παραγωγής.

Γ. Κατά τη μάλαξη συνιστάται:

1. Χρήση πόσιμου νερού και έλεγχος της θερμοκρασίας στη μάζα η οποία ποτέ δε θα πρέπει να ξεπερνάει τους 35°C. Εφόσον χρησιμοποιηθεί στη συσκευασία η έκφραση «Εξαγωγή εν ψυχρώ», η θερμοκρασία θα πρέπει να είναι 27°C το μέγιστο.

2. Η διάρκεια της μάλαξης να μην ξεπερνά τα 30 λεπτά.

3. Η ταχύτητα περιστροφής των πτερυγίων του μαλακτήρα να είναι μικρότερη από 19 στροφές το λεπτό γιατί στις υψηλές στροφές υποβαθμίζεται η ποιότητα.

4. Να πραγματοποιείται έλεγχος της θερμοκρασίας, τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα και διόρθωση της θερμοκρασίας στην περίπτωση που υπερβαίνει την επιθυμητή τιμή.

5. Στα κλασσικά (πιεστικά) ελαιουργεία η κατανομή της ελαιοζύμης να είναι ομοιόμορφη για ομοιόμορφη εξάντληση της μάζας. Οι ελαιοσπυρίδες ή ταελαιόπανα να τυχαίνουν ιδιαίτερης φροντίδας και καθαρισμού, διαφορετικά προσδίδονται στο παραγόμενο ελαιόλαδο δυσάρεστοι οργανοληπτικοί χαρακτήρες.

Δ. Στον διαχωριστήρα συνιστάται:

1. Απομάκρυνση του ελαιοπυρήνα και της πάστας που παραμένουν μετά τη συμπίεση και καθημερινός διεξοδικός καθαρισμός ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε ζύμωση.

2. Έλεγχος της θερμοκρασίας της ελαιόπαστας (μέγιστη 30°C) προτού προστεθεί το νερό και διόρθωση σε περίπτωση που χρειαστεί. Οι υψηλές θερμοκρασίες και ο πλημμελής καθαρισμός του διαχωριστήρα οδηγούν στην υποβάθμιση της ποιότητας του ελαιολάδου.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

1. Να απομακρύνεται η μούργα με μετάγγιση και φιλτράρισμα.

2. Κατά τη μετάγγιση, το ελαιόλαδο να προφυλάσσεται από το φως και τον αέρα και να αποφεύγεται η χρησιμοποίηση αντλιών που ενσωματώνουν αέρα στη μάζα του ελαιολάδου και σχηματίζουν γαλακτώματα. Η μούργα να αφαιρείται με μία στρόφιγγα από τον πυθμένα του δοχείου ή της δεξαμενής και η εκροή του ελαιολάδου να γίνεται από τον πυθμένα της καθαρής δεξαμενής και όχι από πάνω.

3. Ο χώρος αποθήκευσης να είναι δροσερός (15°C άριστη θερμοκρασία αποθήκευσης), σκιερός, καθαρός, απαλλαγμένος από οσμές, έντομα και τρωκτικά.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ

1. Το ελαιόλαδο πολύ εύκολα απορροφά και κατακρατεί δύσοσμες ουσίες που αναδύονται στο χώρο και για το λόγο αυτό πρέπει να διατηρούνται όλοι οι χώροι καθαροί με σχολαστικότητα και αυστηρότητα.

2. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο χώρο της παραγωγής παρά μόνο στο προσωπικό της επιχείρησης.

3. Οποιαδήποτε αντικείμενα (π.χ λιπαντικά, πλαστικά) δε χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία θα πρέπει να απομακρύνονται από τον χώρο της παραγωγής και να βρίσκονται σε ξεχωριστό χώρο.

4. Να υπάρχει και να τηρείται πρόγραμμα Μυοκτονίας-Εντομοκτονίας.

5. Να υπάρχει και να τηρείται πρόγραμμα Καθαρισμού και Απολύμανσης. Τα σκευάσματα (για καθαρισμό/απολύμανση) που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

6. Το νερό που χρησιμοποιείται στα ελαιοτριβεία πρέπει να είναι πόσιμο εκτός των περιπτώσεων που χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς (π.χ. λέβητες). Όταν υπάρχει νερό από ιδιωτική ύδρευση (γεώτρηση, πηγάδι) θα πρέπει να ελέγχεται η ποιότητα και η υγιεινή του νερού.

7. Οι καυστήρες για την παραγωγή ζεστού νερού να βρίσκονται σε κλειστό και απομακρυσμένο χώρο μακριά από τον χώρο παραγωγής του ελαιολάδου και με την καπνοδόχο όσο το δυνατό ψηλότερα και σε τέτοια θέση ώστε η κατεύθυνση των επικρατέστερων τοπικών ανέμων κατά το χειμώνα να οδηγούν τους καπνούς μακριά από το χώρο ελαιοποίησης.

8. Η δεξαμενή συλλογής των απόνερων να διαχωρίζεται από τον χώρο παραγωγής.

9. Τα λιπαντικά του εξοπλισμού πρέπει να είναι «food grade».

10. Να λαμβάνεται μέριμνα για την προστασία του ελαιοπυρήνα από φυσικούς κινδύνους και οποιαδήποτε χημική επιμόλυνση κατά τη συγκέντρωσή του, εφόσον αποτελέσει πρώτη ύλη για την παραγωγή πυρηνελαίου.

11. Συμμόρφωση ως προς τα υλικά σε επαφή με τρόφιμα. Αυτό αφορά: α) στα πλαστικά με κυριότερο κίνδυνο τη μετανάστευση των φθαλικών εστέρων. Όταν χρησιμοποιούνται σωληνώσεις και υλικά συσκευασίας- παρεμβύσματα από πλαστικά, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να κατέχουν τις σχετικές δηλώσεις συμμόρφωσης, β) Τα δοχεία και οι δεξαμενές κατά προτίμηση θα πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, που θα προφυλάσσουν το ελαιόλαδο από το φως και τον αέρα.

12. Εκπαίδευση προσωπικού: Το προσωπικό αν και εποχιακό θα πρέπει να εκπαιδεύεται σε θέματα υγιεινής (κατάλληλος ιματισμός, πλύσιμο χεριών, χειρισμοί που διενεργεί στο χώρο παραγωγής).

13. Τήρηση αρχείου εισροών-(Ημερομηνία, στοιχεία παραγωγών, ποσότητες εισερχόμενου ελαιοκάρπου και στοιχεία αποδεκτών και ποσοτήτων παραγόμενου ελαιολάδου) βοηθάει στον εντοπισμό μιας παρτίδας που τυχόν προκάλεσε πρόβλημα.

The post Ορθές πρακτικές στην παραγωγή ελαιολάδου appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Μείωση φόρου για αγρότες με εισόδημα ως 10.000 ευρώ

Μειωμένος κατά 50% θα είναι ο φορολογικός συντελεστής για αγρότες με πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από την 1η Ιανουαρίου 2013 και για τα τρία πρώτα χρόνια άσκησης της δραστηριότητας τους, εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημά τους από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ.

Το παραπάνω διευκρινίζει σχετική εγκύκλιος που εξέδωσε η ΑΑΔΕ με αφορμή, όπως επισημαίνει, προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία.

Παράλληλα, με την ΠΟΛ 1068/2018 απόφαση του Διοικητή της υπηρεσίας, ορίζεται ότι κατ΄ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν.4172/2013 και για το φορολογικό έτος 2017 τα φυσικά πρόσωπα με πρώτη δήλωση έναρξης δραστηριότητας από 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά, κατά τα τρία (3) πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους, έχουν τη μείωση του φορολογικού συντελεστή του πρώτου κλιμακίου του άρθρου 15 κατά πενήντα τοις εκατό (50%) εφόσον αθροιστικά τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική και αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνουν τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.

Αναλυτικά η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ έχει ως εξής:

Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν.4172/2013, για τα φυσικά πρόσωπα με πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1ης Ιανουαρίου 2013 και για τα τρία (3) πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας της παραγράφου 1 μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημά τους από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.

2. Με την ΠΟΛ 1068/2018 απόφαση του Διοικητή ορίζεται ότι κατ΄ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν.4172/2013 και για το φορολογικό έτος 2017 τα φυσικά πρόσωπα με πρώτη δήλωση έναρξης δραστηριότητας από 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά, κατά τα τρία (3) πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους, έχουν τη μείωση του φορολογικού συντελεστή του πρώτου κλιμακίου του άρθρου 15 κατά πενήντα τοις εκατό (50%) εφόσον αθροιστικά τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική και αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνουν τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.

3. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι ειδικά, για τον προσδιορισμό του εισοδήματος από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα στα έσοδα από επιχειρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται τα έσοδα από την παραγωγή γεωργικών, πτηνοτροφικών, κτηνοτροφικών, δασοκομικών, υλοτομικών και αλιευτικών προϊόντων.

4. Επίσης, με την ΠΟΛ 1116/2015 εγκύκλιο διευκρινίστηκε ότι για όσους ασκούν αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του εντύπου Ε3 ανεξάρτητα από το αν υπάρχει απαλλαγή ή όχι από την τήρηση βιβλίων του ΚΦΑΣ και την ένταξή τους ή όχι στο ειδικό ή στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α.

5. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και δεδομένου ότι ο όρος «επιτήδευμα» δεν αναφέρεται στον ν.4172/2013 (παρά μόνο για τις ανάγκες επιβολής του τέλους επιτηδεύματος του ν. 3986/2011) διευκρινίζεται ότι για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, οι υποχρεώσεις δήλωσης φόρου εισοδήματος (πάντα μέσω Ε3) είναι οι ίδιες ανεξάρτητα από το αν υπάρχει απαλλαγή ή όχι από την τήρηση βιβλίων του ΚΦΑΣ και την ένταξή τους στα καθεστώτα του ΦΠΑ.

Επομένως, και η παράγραφος 2 του άρθρου 29 του ν.4172/2013 έχει εφαρμογή για όποιον ασκεί ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει απαλλαγή ή όχι από την τήρηση βιβλίων του ΚΦΑΣ και την ένταξή του στα καθεστώτα του ΦΠΑ.

Η εν λόγω μείωση εφαρμόζεται για το πρώτο έτος που δηλώνεται εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα μέσω Ε3 και για τα δύο (2) επόμενα έτη για τα οποία δηλώνεται εισόδημα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην δεύτερη παράγραφο του παρόντος.

The post Μείωση φόρου για αγρότες με εισόδημα ως 10.000 ευρώ appeared first on Ένωση Αγρινίου.

1,9 εκατ. ευρώ πλήρωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Από τις 31/10/2018 έως τις 01/11/2018 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 1.926.375,56 ευρώ.

Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων είναι 82 παραγωγοί, οι οποίοι και πληρώθηκαν για τη συμμετοχή τους σε δράσεις και μέτρα του ΠΑΑ, όπως οι γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία, η προώθηση προϊόντων σε τρίτες χώρες, οι επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών, το πρόγραμμα νέων αγροτών κτλ.

Δείτε αναλυτικά το σχετικό αρχείο του ΟΠΕΚΕΠΕ ΕΔΩ.

The post 1,9 εκατ. ευρώ πλήρωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Κυρωμένοι δασικοί χάρτες και καταβολή ενισχύσεων

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις θα πληρωθούν οι παραγωγοί, επιλέξιμες εκτάσεις των οποίων εμπλέκονται σε δασικές κατηγορίες των κυρωμένων Δασικών Χαρτών.

Με ανακοίνωσή του ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενημερώνει τους παραγωγούς ότι, σε περιπτώσεις που επιλέξιμες εκτάσεις εμπλέκονται σε δασικές κατηγορίες των κυρωμένων Δασικών Χαρτών, οι σχετιζόμενες ενισχύσεις θα υπολογιστούν σε επόμενες πληρωμές, με την προϋπόθεση ότι αυτοί οι παραγωγοί έχουν προβεί σε ενεργοποίηση των εργαλείων που προβλέπονται στο Εγχειρίδιο του ΥΠΕΝ με τίτλο «ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ & ΟΠΕΚΕΠΕ, Εργαλεία για την διασφάλιση των δικαιωμάτων των πολιτών», που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ και θα αποσταλεί στα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων ΟΣΔΕ.

Με βάση την ενεργοποίηση των εργαλείων που προβλέπονται στο ανωτέρω εγχειρίδιο, ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα παραλαμβάνει σχετικό επικαιροποιημένο αρχείο πριν από κάθε πληρωμή από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ.

Για τις εκτάσεις που υφίστανται δικαστικές προσφυγές, οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί θα πρέπει να προσκομίσουν στα κατά τόπους Περιφερειακά Γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ προσωρινή διαταγή ή απόφαση αναστολής εκτέλεσης από το αρμόδιο καθ’ ύλην δικαστήριο, υποδεικνύοντας τη συγκεκριμένη έκταση, προκειμένου να ληφθούν υπόψη από τον Οργανισμό.

Στις περιπτώσεις, όπου με το πέρας της σύνθετης αυτής διοικητικής διαδικασίας, εκδοθεί απορριπτική απόφαση επί των αιτήσεων των παραγωγών, θα εφαρμοστούν ανάλογα τα όσα ισχύουν για τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.

Η ανακοίνωση αυτή θα αποσταλεί με ηλεκτρονικό μήνυμα στις προσωπικές ηλεκτρονικές δ/νσεις των εμπλεκόμενων παραγωγών, στο οποίο θα υποδεικνύονται και τα εμπλεκόμενα αγροτεμάχια, καθώς και με γραπτό μήνυμα στα κινητά τους τηλέφωνα, το οποίο θα τους παραπέμπει στην ηλεκτρονική τους αλληλογραφία, για την αναζήτηση των εν λόγω στοιχείων.

Για οποιαδήποτε επιπλέον ενημέρωση που αφορά στην αίτησή τους, οι παραγωγοί μπορούν να αποτείνονται στα κατά τόπους ΚΥΔ καθώς και τις περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ για τα θέματα ενεργοποίησης των εργαλείων στις κατά τόπους δασικές υπηρεσίες.

The post Κυρωμένοι δασικοί χάρτες και καταβολή ενισχύσεων appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Αλήθειες από τη ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ για τις πληρωμές και τις «εκκρεμότητες»

Βοσκοτόπια, επιλεξιμότητα και δασικά άφησαν εκτός πληρωμής χιλιάδες αγρότες, λόγω της αδιαλλαξίας της αρμόδιας διεύθυνσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και του αρμοδίου Αντιπροέδρου.

  • Δικαίωση για ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ που έγκαιρα είχαμε επισημάνει τα προβλήματα στην κατανομή των βοσκοτόπων. Δεκτές πολλές ενστάσεις για την επιλεξιμότητα, απλήρωτοι όμως οι παραγωγοί, αρκετές σε εκκρεμότητα. Ποια η λύση που προτείνουμε για τις δασικές εκτάσεις.

Με την υπ’ αριθ. 168/12-10-2018 επιστολή μας προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την οποία κοινοποιήσαμε στον γενικό γραμματέα του υπουργείου και στον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέροντας συγκεκριμένα, πραγματικά παραδείγματα, μιλήσαμε για «απίστευτα λάθη στην κατανομή των βοσκοτόπων» (δείτε την επιστολή μας ΕΔΩ).

Στόχος της πρωτοβουλίας που έλαβε η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ ήταν να καταδείξουμε τα προβλήματα που έχουμε εντοπίσει και να συμβάλουμε στην πρόληψη μιας κατάστασης, που, όπως επισημάναμε στην ίδια την επιστολή, δύναται να δημιουργήσει «τεράστια αναστάτωση στον κλάδο της κτηνοτροφίας και προβλήματα που δεν θα είναι εύκολα διαχειρίσημα, με καμία τεχνική λύση εικονικής πραγματικότητας».

Κρίνοντας και από τις αντιδράσεις που υπάρχουν ύστερα από την πληρωμή της προκαταβολής της Βασικής Ενίσχυσης, το μόνο που μπορούμε να σημειώσουμε είναι ότι και στο θέμα των βοσκοτόπων, η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ δυστυχώς δικαιώθηκε.

Και αυτό παρά τα όσα ανέφερε ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ανακοίνωση-απάντηση που εξέδωσε και ανήρτησε στην ιστοσελίδα του (δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση ΕΔΩ), επιχειρώντας να δημιουργήσει στρεβλές εντυπώσεις, απαντώντας σε σειρά ερωτημάτων που ΔΕΝ θέσαμε, για να αναγνωρίσει, ωστόσο, εμμέσως πλην σαφώς, ότι πράγματι υπάρχουν σημεία που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και άμεσων διορθωτικών παρεμβάσεων.

Στο επίμαχο θέμα της κατανομής των βοσκοτόπων, η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, βρήκε άμεσα τις λύσεις και, κατά το κοινώς λεγόμενο, έβαλε χέρι στις επιδοτήσεις των αγροτών, κρατώντας εκατομμύρια ευρώ από τους κτηνοτρόφους για τα τέλη βόσκησης, καλείτε να εξηγήσει για πιο κύρος κόπτεται και πια αξιοπιστία υποτίθεται ότι υπερασπίζεται, όταν τα ζώα της Λεπενούς, μιας και αυτό το παράδειγμα επικαλείται, εξακολουθούν να (εμφανίζονται ότι) βόσκουν καθημερινά στη Φθιώτιδα, τον Έβρο, το Καρπενήσι και την Εύβοια;! Και δεινοί χειριστές ιπτάμενων μαχητικών 5ης γενιάς να ήταν τα προβατάκια και οι αγελάδες δεν θα ήταν δυνατόν να υλοποιούν καθημερινά τέτοιο δρομολόγιο. Εκτός πια κι αν στα ευφυή συστήματα του αγροτικού τομέα έχουν ανακαλύψει τη διακτίνιση!!

Δεν είναι τυχαίο που εκείνοι που μας κουνάνε το δάχτυλο, με μίσος προς τους κτηνοτρόφους, έχουν καταλογισμούς εκατομμυρίων ευρώ με πρόστιμα από ελέγχους της ΕΕ. Πρόστιμα που πληρώνει ο Ελληνικός λαός και θα έπρεπε να λογοδοτήσουν αυτοί και ο «ευφυής» αγροτικός εργολάβος.

Επειδή, όμως, διαπιστώνουμε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ επιμένει στη σπέκουλα με τη Λεπενού (σε ευθεία γραμμή με τον εργολάβο και την γνωστή εφημερίδα, ιδιοκτησίας του) και για να τελειώνει επιτέλους αυτή η προπαγάνδα, ενημερώνουμε τη διοίκηση και τους λοιπούς, οι οποίοι προσποιούνται ότι δεν γνωρίζουν και δεν καταλαβαίνουν, ότι στον επιτόπιο αιφνιδιαστικό έλεγχο που πραγματοποίησαν ελεγκτές του Οργανισμού, σε ακραίες και πρωτόγνωρες για την περιοχή καιρικές συνθήκες, βρέθηκαν και καταμετρήθηκαν 6.000 ζώα, αυτά που είχαν καταγεγραμμένα και στα χειρόγραφα μητρώα τους, όταν οι παραγωγοί χρειαζόταν μόλις 5.000 για να λάβουν τις επιδοτήσεις τους.

Για το γεγονός ότι στην Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων εμφανιζόταν ζώα που οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν είχαν διαγράψει, ως όφειλαν, ας αναζητήσει ευθύνες ο ΟΠΕΚΕΠΕ στις υπηρεσίες αυτές και στις δικές του. Αυτό είναι κάτι που δεν αφορά τον παραγωγό. Διότι, επαναλαμβάνουμε, στα χειρόγραφα μητρώα που όφειλαν να τηρούν οι παραγωγοί και προσκόμισαν κατά την διάρκεια του ελέγχου ήταν απολύτως σύμφωνα με τα ευρεθέντα ζώα, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων. Και ναι, είναι ευτύχημα που η υπόθεση έχει παραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη, όπου και θα αποκαλυφθούν οι αλχημείες στην ΚΒΔ με τα ζώα που εμφανίζονταν το πρωί και εξαφανίζονταν το βράδυ, χωρίς να έχει την παραμικρή γνώση ο παραγωγός.

Τέλος, σε ότι αφορά τη Λεπενού, συνιστούμε στην διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και σε όλους τους άλλους, να δείξουν λίγο μεγαλύτερο σεβασμό, καθώς πρόκειται για ένα χωριό που έχει πληρώσει με αίμα τους αγώνες της αγροτιάς. Τα υπόλοιπα, θα τα βρει η Δικαιοσύνη.

Από το κείμενο της ανακοίνωσης-απάντησης του ΟΠΕΚΕΠΕ, αντιλαμβανόμαστε ότι αποδέχεται το «σημείο 1».

Για κάποιους στον Οργανισμό μπορεί να πρόκειται για στατιστική και έναν απλό αριθμό ή, όπως έχουμε μάθει από τους πρόσφατους πολέμους, για παράπλευρες απώλειες. Για εμάς στη ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ πρόκειται για το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 35 οικογενειών κτηνοτρόφων. Αλλά και για μια μόνο αν επρόκειτο, τις ίδιες επισημάνσεις θα κάναμε. Αυτή είναι και η διαφορά μας.

Σε ότι αφορά το «σημείο 2», πάλι χρησιμοποιώντας την επιστήμη της στατιστικής, ωσάν να βρισκόμαστε σε κάποιο Eurogroup υπολογίζοντας τα κέρδη μας, που αναγκαστήκαμε να το μάθουμε και αυτό, δεν ξέρουμε αν η αναλογική μείωση κατανομής εκτάσεων βοσκοτόπων για το έτος αιτήσεων 2017 σε 1.783 κτηνοτρόφους από τους 83.483 κτηνοτρόφους που τους κατανεμήθηκαν επιλέξιμες εκτάσεις βοσκοτόπων και η αντίστοιχη αναλογική μείωση για το έτος αιτήσεων 2018 σε 3.010 κτηνοτρόφους (σχεδόν στους διπλάσιους!) από τους 84.401 κτηνοτρόφους είναι μικρή, γνωρίζουμε όμως ότι οι περίπου 5.000 κτηνοτρόφοι στους οποίους αναφέρεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ, αναλογούν σε 66 χωριά (αν λάβουμε υπόψιν μας ότι ένα κτηνοτροφικό χωριό έχει κατά μέσω όρο περί τους 75 κτηνοτρόφους). Αυτά τα λίγα, συνεπώς, είναι τα χωριά στην ελληνική περιφέρεια που ξεκλήρισε ο ΟΠΕΚΕΠΕ και όπως διαπιστώνουμε συνεχίζει να ξεκληρίζει με γεωμετρική πρόοδο!

Αν, πάντως, υπήρχε η ανάλογη ευαισθησία στις αθρόες εισαγωγές γάλακτος και κρέατος ίσως οι παραγωγοί να μην χρειάζονταν καν επιδοτήσεις.

Όσο για το παράδειγμα του σημείου 2, η αλήθεια είναι πως η λέξη «κλειδί» για να αντιληφθεί κάποιος με αντικειμενικό κριτήριο τον τραγέλαφο, είναι το 2015. Και 5 Ζωικές Μονάδες να είχε ο παραγωγός το 2015, την ίδια επιδότηση θα λάμβανε με τα μισά στρέμματα. Η αφαίρεση μισθωμένης γης, σύμφωνα με το σκεπτικό της υπουργικής απόφασης, δεν ήταν να μειώσει και να τιμωρήσει τα δικαιώματα, αλλά να κατανέμει την δημόσια έκταση που έχει ανάγκη ο παραγωγός για να καλύψει τα δικαιώματά του, ώστε να εξασφαλίσει δημόσια επιλέξιμη έκταση για κάποιον που είχε ανάγκη αφού τα επιλέξιμα είχαν μειωθεί βίαια και δραματικά με απώλειες εκατομμυρίων ευρώ (βλ. εξισωτική του 2013). Υπήρχε μάλιστα πρόβλεψη ακόμη και αν κάλυπτε τα δικαιώματα στα πλαίσια της ΑΕΕ να κατανέμεται δημόσιος βοσκότοπος και μάλιστα κατά προτεραιότητα στους κτηνοτρόφους που συμμετείχαν σε αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα.

Οι ιθύνοντες στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όμως, βλέπουν μόνο αριθμούς και στατιστική χωρίς να αφουγκράζονται, όπως αποδεικνύεται, την πρώτη γραμμή. Αναφέρονται μόνο σε αριθμούς στην ΚΒΔ χωρίς να γνωρίζουν ότι ο αρμόδιος υπάλληλος που είναι υπεύθυνος να την τηρεί, πρέπει να πάει στα σφαγεία, να προβεί σε εμβολιασμούς, σε καταχωρήσεις μεταβολών κ.ο.κ.

Θα πρέπει μάλλον να τους ευχαριστήσουμε για τον ευνοϊκό υπολογισμό που κομπάζουν στην ανακοίνωσή τους ότι τάχα έκαναν για να μας υποστηρίξουν, εφαρμόζοντας την λεγόμενη ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ.

Σε αυτήν ακριβώς την προσέγγιση της αναλογικής μείωσης των βοσκοτόπων του 2015 σε περίπτωση μείωσης άνω του 30% για δύο συνεχόμενα έτη σε σχέση με την μείωση των ζωικών μονάδων θα υποκλίνονταν ακόμη και ο Alan Matheson Turing!!!
Αφού σύμφωνα με την δική τους λογική αν κάποιος που δεν άντεξε το κόστος παραγωγής απ’ τη μια και τον κρατικό παραλογισμό απ’ την άλλη και πούλησε όλα τα ζώα του, και μίσθωσε το σύνολο των εκτάσεων για την ενεργοποίηση με ιδιόκτητα αγροτεμάχια ΠΕ1, δεν θα έχει την παραμικρή απώλεια ακόμη και αν δεν έχει στην κατοχή του ΚΑΝΕΝΑ ΖΩΟ! Ενώ αν μισθώσει μέρος θα του επιβάλουν πρόστιμο.

Επίσης, θέλουμε να επισημάνουμε ότι η αναφορά μας για συνεχιζόμενες οχλήσεις και διαμαρτυρίες εκ μέρους των συνεταιρισμών-μελών μας, μόνο αναληθής δεν είναι. Εμείς μιλήσαμε για τις οχλήσεις σε εμάς, στη ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ. Ο ρόλος μας αυτός είναι, να εκπροσωπούμε συλλογικά τους παραγωγούς των συνεταιρισμών μελών μας. Αν κάποιος θέλει και μεμονωμένα να διαμαρτυρηθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως έκανε ο Συνεταιρισμός του Αγρινίου, εξυπακούεται ότι έχει αυτό το δικαίωμα. Και πολύ καλά έκανε. Ειλικρινά, όμως, δεν καταλαβαίνουμε πια αναλήθεια εντόπισε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, που ο ίδιος μάλιστα στην ανακοίνωση-απάντησή του, αναφέρει ότι «δέχεται καθημερινά, γραπτά ή προφορικά, διάφορα ερωτήματα, προτάσεις, επιστολές, παρατηρήσεις, καταγγελίες κλπ. από φορείς και μεμονωμένους παραγωγούς».

Εκτός από τις περιπτώσεις των βοσκοτόπων, σοβαρά προβλήματα εντοπίζονται, όμως, και με την τηλεπισκόπηση και τους ορισμούς εκτάσεων ως μη επιλέξιμες.

Τα συνεργαζόμενα με τη ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων διαπίστωσαν κατά την υποβολή των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης ότι σε χιλιάδες περιπτώσεις μικρά αγροτεμάχια έβγαιναν ως μη επιλέξιμα. Η τακτική του «θα κόψουμε μισό στρέμμα από το χωράφι των τεσσάρων και των πέντε στρεμμάτων», με τον μαζικό χαρακτήρα που έλαβε, αποτέλεσε ευθεία στόχευση κατά των μικρών παραγωγών. Η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ, ακριβώς για να προστατεύσει τους μικρούς παραγωγούς σε όλη τη χώρα, μέσω των συνεργαζόμενων ΚΥΔ, φρόντισε να ενημερώσει τους αγρότες, που μαζί με τη δήλωση ΟΣΔΕ υπέβαλλαν και αίτημα αλλαγής επιλεξιμότητας. Και όλα αυτά σε παλαιωμένο υπόβαθρο.
Το μεγαλύτερο ποσοστό των αιτημάτων αυτών εξετάστηκε και οι αιτήσεις εγκρίθηκαν. Οι παραγωγοί, όμως, δεν πληρώθηκαν!!!
Και το ερώτημα είναι, γιατί; Και τι νόημα είχε όλο αυτό; Είναι μήπως και αυτό ένδειξη κύρους και αξιοπιστίας; Εμείς, ανευθυνότητα θα το λέγαμε πάντως!

Επιπροσθέτως, υπάρχει και το μείζον θέμα των Δασικών. Όπου οι παραγωγοί έχουν υποβάλει αιτήματα αντίρρησης ή αιτήματα αλλαγής χρήσης ωστόσο σε ποσοστό μεγαλύτερο του 90% για ορισμένες περιοχές, δεν λήφθηκαν υπόψη. Δεν γνωρίζουμε με ποιον τρόπο ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα προστατεύσει το κύρος και την αξιοπιστία του. Όπως δεν ξέρουμε τι τελικά συντόνισε ο περιβόητος φορέας συντονισμού. Λύσεις, όμως, υπάρχουν.

Ως ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ προτείνουμε την αποδέσμευση των εν λόγω αγροτεμαχίων που είναι χαρακτηρισμένα ως δασικά με την υπεύθυνη δήλωση και τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης που οι παραγωγοί έχουν υποβάλει στα Δασαρχεία.

The post Αλήθειες από τη ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ για τις πληρωμές και τις «εκκρεμότητες» appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Ανάδειξη τοπικών αγροδιατροφικών προϊόντων

Επίσκεψη του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής στην ΤΚ Ρίγανης και ενημέρωση μαθητών.

Το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής του Δήμου Αγρινίου συνεχίζει τη διοργάνωση των ενημερωτικών εκδηλώσεων που εντάσσονται στο πρόγραμμα «Τοπικά Αγροδιατροφικά Προϊόντα στο Δήμο Αγρινίου: Ανάδειξη και Αξιοποίηση». Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, την Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018 ,  πραγματοποιήθηκε εκδήλωση-ενημέρωση στο χώρο παραδοσιακού εργαστηρίου χειροποίητων ζυμαρικών και γλυκών της κ. Αικατερίνης Γραμμένου ‘Ο κήπος των Εσπερίδων’ στη Ρίγανη της Δημοτικής Ενότητας Στράτου.

Μαθητές του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου της Ρίγανης παρουσία των δασκάλων κ. Μπλατσιώτη Δημητρίου, κ. Θωμαίδα  Γκαγκαή και της νηπιαγωγού κ. Δήμητρας Τζαχρήστα του υπεύθυνου σχολικών δραστηριοτήτων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κ. Θεοδώρου Τσιλίκα ενημερώθηκαν για την σημασία της αειφορικής γεωργίας και της διατροφικής αξίας του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου.

Συγκεκριμένα η κ. Βασιλική Καραπαπά, γεωπόνος, ενημέρωσε τους μαθητές για τον ευρύτερο ρόλο που διαδραματίζουν οι αγρότες – στην κοινωνία και στην οικονομία μας – όχι μόνο στην παροχή υγιεινών και θρεπτικών τροφίμων, αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων καθώς και στη διασφάλιση της ζωτικότητας των αγροτικών περιοχών και της υπαίθρου. Τονίστηκε ότι με την αειφορική γεωργία διατηρείται η βιοποικιλότητα, η εξοικονόμηση του νερού, και η ιχνηλασιμότητα των τροφίμων από την παραγωγή στην κατανάλωση.

Η κ. Γραμμένου μίλησε αρχικά για τον ασφαλή τρόπο παραγωγής των προϊόντων της και την αξία της ποιότητας της πρώτης ύλης. Τονίστηκε ότι για την παρασκευή των προϊόντων χρησιμοποιούνται υλικά από πρώτες ύλες άριστης ποιότητας προμηθευόμενες από τη γη της Αιτωλοακαρνανίας όπως σκληρά άλευρα, σιμιγδάλι, φρέσκα αυγά, φρέσκο γάλα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, μέλι  και εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο.  Επίσης μίλησε για την κυκλική οικονομία και τις αρχές της ανακύκλωσης και της μη σπατάλης των τροφίμων και ιδιαίτερα για την κομποστοποίηση αρχές που εφαρμόζονται στο εργαστήριό της.

Η κ. Βάσω Ψηλού, γεωπόνος με ειδίκευση στην οργανοληπτική αξιολόγηση του ελαιολάδου, μίλησε για την διαδικασία εξαγωγής του ελαιολάδου και πραγματοποιήθηκε από τους μαθητές οργανοληπτική αξιολόγηση εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου. Οι μαθητές γνώρισαν το ποιοτικό ελαιόλαδο με θεωρητικό και πρακτικό τρόπο δοκιμάζοντας διάφορους τύπους ελαιολάδου και εκτίμησαν την αξία του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου. Αρχικά, ενημερώθηκαν για τους γενικούς κανόνες που πρέπει να ακολουθούν οι δοκιμαστές και στη συνέχεια, τους παρουσιάστηκε ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η οργανοληπτική αξιολόγηση και ενημερώθηκαν για τις θετικές και αρνητικές ιδιότητες του ελαιολάδου. Πιο συγκεκριμένα, για το ελαιόλαδο, τους δόθηκε να μυρίσουν τρία από τα βασικά ελαττώματα: ατροχάδο, ταγγό και μούχλα και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε γευσιγνωσία σε εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο για να κατανοήσουν και στην πράξη τις θετικές ιδιότητες που είναι το φρουτώδες, το πικρό και το πικάντικο. Οι μαθητές με αυτό τον τρόπο ανακάλυψαν τον κόσμο της οργανοληπτικής αξιολόγησης του ελαιολάδου, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας.

Στο τέλος της ενημέρωσης –εκδήλωσης στους μαθητές έγινε επίδειξη παρασκευής του γλυκίσματος ‘χαλβά’ καθώς και ελιοψωμάκια και πίτσα τα οποία παρασκευάστηκαν από την κ Γραμμένου και τους συνεργάτες της με προϊόντα τοπικής παραγωγής όπως το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, οι επιτραπέζιες ελιές , κηπευτικά, το μέλι και το σιμιγδάλι.

Στους μαθητές διανεμήθηκαν φυλλάδια με οδηγίες για την παραγωγή εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου του Δήμου Αγρινίου και του Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων.

Οι ενημερώσεις αφορούν στη διατροφική αξία των τοπικών προϊόντων, στις γεωργικές πρακτικές και στις παραδόσεις που σχετίζονται με την καλλιέργεια και την κατανάλωση της τροφής. Προωθείται ιδιαίτερα η ευεργετική ιδιότητά τους στην υγεία των πολιτών και των παιδιών, καθώς και οι επιστημονικές γνώσεις και οι παραδόσεις για τη παραγωγή, συλλογή, παρασκευή, προετοιμασία και συντήρησή τους. Τέτοια προϊόντα είναι η επιτραπέζια ελιά, το ελαιόλαδο, το μέλι, τα εσπεριδοειδή, τα όσπρια, τα κηπευτικά, τα ψάρια, τα γαλακτοκομικά προϊόντα κλπ, προϊόντα που τα περισσότερα αποτελούν τη βάση της Μεσογειακής Διατροφής.

Τα τοπικά παραδοσιακά τρόφιμα είναι τα ίχνη του παρελθόντος στη σύγχρονη ζωή του κάθε έθνους διότι σε αυτά αποτυπώνονται οι ιδιαίτερες φυσικές και πολιτισμικές συνθήκες ενός τόπου καθώς και η εξέλιξη του φυλογενετικού υλικού. Είναι τρόφιμα με ευεργετικές ιδιότητες, υγιεινά, ποιοτικά, που συντηρούν τη βιοποικιλότητα και είναι φιλικά προς το περιβάλλον, λόγω της φυσικότητάς τους, της τοπικής προετοιμασίας τους και τις συντομότερες διαδρομές διακίνησής τους. Η παραγωγή μικρής κλίμακας διαφυλάττει τοπικές παραδοσιακές τεχνικές και πρακτικές, τεχνογνωσία, εξοπλισμό και συνήθειες, νοοτροπίες και τρόπους έκφρασης, μιας παράδοσης που μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά.

The post Ανάδειξη τοπικών αγροδιατροφικών προϊόντων appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Πληρωμή στην Αιτωλοακαρνανία για τη δράση σπάνιων φυλών

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Π.Ε Αιτωλ/νίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς ότι ολοκληρώθηκε σήμερα 31-10-2018 η διαδικασία ανάρτησης καταστάσεων πληρωμής για το έτος εφαρμογής 2016 της δράσης 3.1 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΦΥΛΩΝ).

Από τις συνολικά 54 αιτήσεις που υποβλήθηκαν έχουν αποσταλεί στο ΟΠΕΚΕΠΕ για έκδοση των σχετικών εντολών και πίστωση των ατομικών λογαριασμών των δικαιούχων 49 αιτήματα πληρωμής με συνολικό ποσό 584.513,43 Ευρώ.

Επί των αναρτημένων καταστάσεων πληρωμής στα γραφεία της ΔΑΟΚ Π.Ε Αιτω/νίας οι απορριπτόμενοι παραγωγοί μπορούν υποβάλουν ενστάσεις εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης.

The post Πληρωμή στην Αιτωλοακαρνανία για τη δράση σπάνιων φυλών appeared first on Ένωση Αγρινίου.