Εξισωτική Αποζημίωση 2018: ποιοι εγκρίθηκαν και ποιοι απορρίφθηκαν

Αναρτήθηκαν οι πίνακες με την τελική κατάταξη των παραγωγών. Την επόμενη εβδομάδα οι πληρωμές.

Στις 17 Δεκεμβρίου 2018 ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 1847/51107/26-04-2016 ΥΑ (ΦΕΚ 1275 Β΄- ΑΔΑ 6ΤΧΥ4653ΠΓ-15Π) όπως ισχύει, η τελική κατάταξη των παραγωγών που αιτήθηκαν στο Μέτρο 13 «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ» του ΠΑΑ 2014-2020 (Εξισωτική Αποζημίωση), για το έτος 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες και για κάθε τεχνική υποστήριξη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Επιδοτήσεων του Κέντρου Υποστήριξης Αγροτών της Ένωσης Αγρινίου, στην Παπαϊωάννου 23. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2641.0.69013-69034.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά την πραγματοποίηση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και την αξιολόγηση των υποβαλλόμενων ενδικοφανών προσφυγών εκδόθηκαν οι πίνακες Παραδεκτών Αιτήσεων (Εγκεκριμένων) και Μη Παραδεκτών Αιτήσεων (Απορριπτομένων), οι οποίοι έχουν αναρτηθεί και είναι διαθέσιμοι για προσωποποιημένη πληροφόρηση των παραγωγών στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ → Online εφαρμογές του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω της Καρτέλας Αγρότη (https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/FarmersTab) → Μέτρο 13 → 2018 → Ένταξη, με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών.

Επισημαίνεται ότι:

  • η τελική κατάταξη πρόεκυψε μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών,
  • o χαρακτηρισμός της ιδιότητας του «ενεργού γεωργού» έχει προκύψει από το τελευταίο αρχείο της A.A.Δ.Ε.,
  • οι παραγωγοί οι οποίοι δεν είχαν εκκαθαριστεί και ως εκ τούτου ήταν «υπό έλεγχο» ως προς την ιδιότητα του ενεργού γεωργού, θεωρήθηκαν «ενεργοί» για τις ανάγκες της τελικής κατάταξης,
  • οι παραγωγοί οι οποίοι είχαν την ένδειξη «μη υποβολή φορολογικής δήλωσης» κατά την επεξεργασία των αιτημάτων πληρωμής σύμφωνα με το αρχείο της Α.Α.Δ.Ε., δεν κρίθηκαν δικαιούχοι του Μ13 καθόσον δεν συμμορφώνονταν με τα κριτήρια επιλεξιμότητας του Μέτρου κατά το στάδιο αξιολόγησης των στοιχείων της αίτησης στήριξης.

Η είσοδος στην εφαρμογή “Καρτέλα Αγρότη” πραγματοποιείται μέσω του https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/FarmersTab/#/login. Για να είναι δυνατή η είσοδός στην εφαρμογή είναι απαραίτητη η λήψη κωδικού και η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από τη σελίδα https://registration.dikaiomata.gr/user_registration στην επιλογή “Εγγραφή”.

Οδηγίες για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού και λήψης κωδικού περιέχονται στο αρχείο https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/static/files/egxeiridio_online_xristi.pdf.

Υπενθυμίζουμε ότι έχει εγκριθεί η διάθεσης πίστωσης ποσού 235.000.000,00 € (Διακοσίων τριάντα πέντε εκατομμυρίων Ευρώ), από την ΣΑΕ 082/1 και ιδιαίτερα από το Έργο με Ενάριθμο – Κωδικό MIS 2018ΣΕ08210049 και με τίτλο «Μέτρο 13: Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα έτους 2018».

Το ανωτέρω ποσό αφορά το Μέτρο 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» και ειδικότερα τα Υπομέτρα 13.1. και 13.2. με την αντίστοιχη κατανομή των χρηματικών ποσών: α) Υπομέτρο 13.1 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές», ποσό 150.000.000 € (εκατόν πενήντα εκατομμύρια Ευρώ) και β) Υπομέτρο 13.2 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών», ποσό 85.000.000 € (ογδόντα πέντε εκατομμύρια Ευρώ).

Οι πληρωμές της Εξισωτικής Αποζημίωσης αναμένονται την ερχόμενη εβδομάδα. 

The post Εξισωτική Αποζημίωση 2018: ποιοι εγκρίθηκαν και ποιοι απορρίφθηκαν appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Κατατέθηκε η τροπολογία για το ακατάσχετο – 7.500 ευρώ το όριο

Ψηφίζεται άμεσα από τη Βουλή – Δεν θα κινδυνεύσουν οι πληρωμές που ακολουθούν.

Αύριο αναμένεται να ψηφιστεί η τροπολογία που σήμερα κατατέθηκε στη Βουλή σχετικά με το ακατάσχετο των αγροτικών επιδοτήσεων, το οποίο και ορίζεται στις 7.500 ευρώ.

Πιο αναλυτικά, το ακατάσχετο αφορά στη Βασική (Ενιαία) Ενίσχυση, στην πράσινη ενίσχυση, στην ειδική ενίσχυση βάμβακος, στις Συνδεδεμένες, αλλά και στις ενισχύσεις που χορηγούνται σε γεωργούς νεαρής ηλικίας και σε μικροκαλλιεργητές.

Για τις πληρωμές των παραπάνω ενισχύσεων, οι παραγωγοί, μέχρι ετήσιου ποσού 7.500 ευρώ, θα μπορούν πλέον να είναι ασφαλείς, καθώς τα χρήματα που θα πιστώνονται στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς δεν θα παρακρατούνται στη λογική του συμψηφισμού με βεβαιωμένες οφειλές. Με την ψήφιση της τροπολογίας, δεν κινδυνεύουν πλέον οι πληρωμές που θα ακολουθήσουν για την εξόφληση της Βασικής Ενίσχυσης, του «πρασινίσματος» και του εθνικού αποθέματος.

The post Κατατέθηκε η τροπολογία για το ακατάσχετο – 7.500 ευρώ το όριο appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Νέα μεγάλη άνοδος των εξαγωγών τον Οκτώβριο

Με ορμή μπήκαν στο τέταρτο τρίμηνο της φετινής χρονιάς οι ελληνικές εξαγωγές, καταγράφοντας υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης της τάξης του 24% τον Οκτώβριο του 2018.

Η ανοδική πορεία των ελληνικών εξαγωγών καθ’ όλη τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, δημιουργεί αισιοδοξία για την επίτευξη νέου ρεκόρ εξωστρέφειας. Στον αντίποδα, προβληματισμό εξακολουθεί να προκαλεί η ενίσχυση των εισαγωγών, κάτι που επαναφέρει στο επίκεντρο την ανάγκη ενίσχυσης της εγχώριας παραγωγής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛ-ΣΤΑΤ, οι εξαγωγές, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, τον Οκτώβριο του 2018 αυξήθηκαν κατά 603,6 εκατ. ευρώ ή κατά 24% και ανήλθαν στα 3,12 δισ. ευρώ από 2,51 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017. Ανοδικά κινήθηκαν οι εξαγωγές και χωρίς πετρελαιοειδή. Συγκεκριμένα, ενισχύθηκαν κατά 11,7% ή κατά 210,4 δισ. ευρώ και έφθασαν στα 2,01 δισ. ευρώ από 1,80 δισ. ευρώ.

Εμπορικό Ισοζύγιο (Οκτώβριος 2018)
Εμπορικό Ισοζύγιο (συνολικά) ΑΞΙΑ 2017 (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)* ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %
Εισαγωγές 4.734,0 5.324,2 12,5%
Εξαγωγές 2.514,9 3.118,5 24,0%
Εμπορικό Ισοζύγιο -2.219,1 -2.205,7 -0,6%
Εμπορικό Ισοζύγιο (χωρίς πετρελαιοειδή) ΑΞΙΑ 2017 (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)* ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %
Εισαγωγές 3.521,5 3.728,3 5,9%
Εξαγωγές 1.802,9 2.013,3 11,7%
Εμπορικό Ισοζύγιο -1.718,6 -1.715,0 -0,2%

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛ-ΣΤΑΤ

Παρόμοια είναι η εικόνα και στο διάστημα Ιανουαρίου –Οκτωβρίου 2018. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 4,17 δισ. ευρώ ή κατά 17,6% και ανήλθαν σε 27,78 δισ. ευρώ από 23,61 δισ. ευρώ ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή αυξήθηκαν στα 18,34 δισ. ευρώ από 16,40 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 1,94 δισ. ευρώ ή κατά 11,8%.

Ανοδικά κινήθηκαν όμως και οι εισαγωγές τον Οκτώβριο του 2018, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 590,2 εκατ. ευρώ ή κατά 12,5% και ανήλθαν σε 5,32 δισ. ευρώ έναντι 4,73 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2017. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αγαθών ανήλθαν στα 3,73 δισ. ευρώ από 3,52 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 206,8 εκατ. ευρώ ή κατά 5,9%.

Οι εισαγωγές στο διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2018 αυξήθηκαν κατά 4,42 δισ. ευρώ ή κατά 10,5%, με τη συνολική τους αξία να διαμορφώνεται στα 46,42 δισ. ευρώ έναντι 42 δισ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2017. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αυξήθηκαν στα 33,36 δισ. ευρώ από 32,08 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 1,27  δισ. ευρώ ή κατά 4%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω κινήσεων, το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε τον Οκτώβριο του 2018 κατά 13,4 εκατ. ευρώ, ή κατά -0,6%, στα –2,206 δισ. ευρώ από -2,219 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2017. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε στα -1,715 δισ. ευρώ από – 1,719 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά -3,6 εκατ. ευρώ, ή κατά -0,2%.

Εμπορικό Ισοζύγιο (Ιανουάριος- Οκτώβριος 2018)
Εμπορικό Ισοζύγιο (συνολικά) ΑΞΙΑ 2017 (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)* ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %
Εισαγωγές 42.007,8 46.428,1 10,5%
Εξαγωγές 23.615,5 27.783,0 17,6%
Εμπορικό Ισοζύγιο -18.392,3 -18.645,1 1,4%
Εμπορικό Ισοζύγιο (χωρίς πετρελαιοειδή) ΑΞΙΑ 2017 (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)* ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %
Εισαγωγές 32.083,4 33.356,0 4,0%
Εξαγωγές 16.399,3 18.342,4 11,8%
Εμπορικό Ισοζύγιο -15.684,1 -15.013,6 -4,3%

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛ-ΣΤΑΤ

Στο δεκάμηνο του 2018 το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά 252,8 εκατ. ευρώ ή κατά 1,4%, στα –18,65 δισ. ευρώ από –18,39 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017. Το ενθαρρυντικό είναι ότι χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε στα -15,01 δισ. ευρώ από – 15,68 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 670,5 εκατ. ευρώ, ή κατά –4,3%.

Η πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφική περιοχή

Όσον αφορά στην πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφικές περιοχές τον Οκτώβριο του 2018, παρατηρείται άνοδος προς όλους τους προορισμούς.  Έτσι, η συνολική αξία των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, είναι αυξημένη τόσο προς τις Χώρες της ΕΕ (+17,4%) όσο και προς τις Τρίτες Χώρες (+31,9%). Όταν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές καταγράφουν άνοδο προς τις Χώρες της ΕΕ κατά 12,8% και προς τις Τρίτες Χώρες κατά 9,6%.

Οκτώβριος 2018
Προορισμοί Εξαγωγών     (συνολικά) ΑΞΙΑ 2017 (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)* ΜΕΤΑΒΟΛΗ    % Μερίδιο 2017 Μερίδιο 2018
Ευρωπαϊκή Ένωση 1.368,6 1.606,8 17,4% 54,4% 51,5%
Τρίτες Χώρες 1.146,3 1.511,7 31,9% 45,6% 48,5%
ΣΥΝΟΛΟ 2.514,9 3.118,5 24,0%    
Προορισμοί Εξαγωγών           (χωρίς πετρελαιοειδή) ΑΞΙΑ 2017 (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)* ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %    
Ευρωπαϊκή Ένωση 1.165,1 1.314,2 12,8% 64,6% 65,3%
Τρίτες Χώρες 637,8 699,1 9,6% 35,4% 34,7%
ΣΥΝΟΛΟ 1.802,9 2.013,3 11,7%    

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛ-ΣΤΑΤ

Αναφορικά με το ποσοστό των εξαγωγών που κατευθύνονται στις αγορές των κρατών-μελών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, αυτό διαμορφώθηκε στο 51,5% από 54,4% τον Οκτώβριο του 2017 ενώ το μερίδιο των εξαγωγών προς τις Τρίτες Χώρες ανήλθε σε 48,5% από 45,6% τον Οκτώβριο του 2017. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το μερίδιο των εξαγωγών προς τις χώρες της ΕΕ διαμορφώνεται στο 65,3% και των τρίτων χωρών στο 34,7%.

Ιανουάριος – Οκτώβριος 2018
Προορισμοί Εξαγωγών     (συνολικά) ΑΞΙΑ 2017 (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)* ΜΕΤΑΒΟΛΗ    % Μερίδιο 2017 Μερίδιο 2018
Ευρωπαϊκή Ένωση 12.870,6 14.593,3 13,4% 54,5% 52,5%
Τρίτες Χώρες 10.744,9 13.189,7 22,8% 45,5% 47,5%
ΣΥΝΟΛΟ 23.615,5 27.783,0 17,6%    
Προορισμοί Εξαγωγών           (χωρίς πετρελαιοειδή) ΑΞΙΑ 2017 (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)* ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %    
Ευρωπαϊκή Ένωση 11.111,3 12.519,3 12,7% 67,8% 68,3%
Τρίτες Χώρες 5.288,0 5.823,1 10,1% 32,2% 31,7%
ΣΥΝΟΛΟ 16.399,3 18.342,4 11,8%    

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛ-ΣΤΑΤ

Τα αντίστοιχα στοιχεία για το διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2018, δείχνουν ότι το ποσοστό των εξαγωγών που κατευθύνονται στις αγορές των κρατών-μελών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, διαμορφώθηκε στο 52,5% από 54,5% τον ίδιο διάστημα του 2017 ενώ το μερίδιο των εξαγωγών προς τις Τρίτες Χώρες ανήλθε σε 47,5% από 45,5% το 2017. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το μερίδιο των εξαγωγών προς τις χώρες της ΕΕ διαμορφώνεται στο 68,3% και των τρίτων χωρών στο 31,7%.

Η πορεία ανά κλάδο

Σχετικά με τις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, τον Οκτώβριο του 2018 όλοι οι κλάδοι ήταν ανοδικοί πλην των πρώτων υλών (-7,6%) και των εμπιστευτικών προϊόντων (-15,5%). Τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν οι κλάδοι των λαδιών (+110,2%) των πετρελαιοειδών (+58,3%), των μηχανημάτων (+32,9%) και των χημικών (+23,4%).

Οκτώβριος 2018
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΞΙΑ ΠΕΡΥΣΙ (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ ΦΕΤΟΣ (εκατ. ευρώ)* ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ-ΚΑΥΣΙΜΑ 715,2 1.131,9 58,3%
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 433,0 470,9 8,8%
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΝΤΑ ΖΩΑ 377,7 379,5 0,5%
ΧΗΜΙΚΑ 264,5 326,4 23,4%
ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 194,4 217,7 12,0%
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 222,9 296,3 32,9%
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 158,6 146,5 -7,6%
ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΣ 55,5 58,2 4,9%
ΛΑΔΙΑ 25,5 53,6 110,2%
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 44,4 37,5 -15,5%

 ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛ-ΣΤΑΤ

Όσον αφορά στην περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου του 2018 όλοι οι κλάδοι εμφανίζονται με ανοδικές τάσεις πλην του κλάδου των ποτών & καπνού που καταγράφουν μικρή μείωση (-1,1%). Τη μεγαλύτερη αύξηση για αυτό το διάστημα, παρουσίασαν οι κλάδοι των λαδιών (+40,3%) των πετρελαιοειδών (+31,6%), των βιομηχανικών (+14,6%), των μηχανημάτων (+13,9%) και των χημικών (+13,2%).

Ιανουάριος- Οκτώβριος  2018
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΞΙΑ ΠΕΡΥΣΙ (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ ΦΕΤΟΣ (εκατ. ευρώ)* ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ-ΚΑΥΣΙΜΑ 7.295,6 9.599,6 31,6%
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 3.855,6 4.417,0 14,6%
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΝΤΑ ΖΩΑ 3.583,9 3.830,9 6,9%
ΧΗΜΙΚΑ 2.545,0 2.880,7 13,2%
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 2.149,3 2.447,8 13,9%
ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 1.742,8 1.892,9 8,6%
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 982,1 1.065,6 8,5%
ΛΑΔΙΑ 420,9 590,6 40,3%
ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΣ 601,9 595,2 -1,1%
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 434,2 462,7 6,6%

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛ-ΣΤΑΤ

 

The post Νέα μεγάλη άνοδος των εξαγωγών τον Οκτώβριο appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Έρχεται το ακατάσχετο για τους αγρότες

Στις 8.000 ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες της Ένωσης Αγρινίου, θα οριστεί το ύψος του ακατάσχετου. Θετικό το μέτρο – Εκτός απροόπτου θα έχει ισχύ στις πληρωμές εξόφλησης της Βασικής Ενίσχυσης. 

Θέμα ημερών, αν όχι ωρών, είναι πλέον η κατάθεση σχετικής τροπολογίας για το ακατάσχετο. Το προηγούμενο διάστημα η ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είχε με σαφήνεια προϊδεάσει για μια τέτοια εξέλιξη, αφήνοντας, ωστόσο, αναπάντητο το μεγάλο ερωτηματικό σχετικά με το που θα οριστεί το ύψος.

Ο υπουργός κ. Σταυρός Αραχωβίτης κατά την παρουσίας του στην 83η ΔΕΘ είχε δηλώσει ότι ετοιμάζεται η σχετική τροπολογία, ενώ ο υφυπουργός κ. Βασίλης Κόκκαλης σε πρόσφατη  συνάντηση που είχε με εκπροσώπους των Ομοσπονδιών Αγροτικών Συλλόγων της Θεσσαλίας είχε δηλώσει ότι «η τροπολογία έχει σταλεί στο υπουργείο Οικονομικών και αναμένεται το συντομότερο δυνατό να ψηφιστεί στη Βουλή».

Όλα έδειχναν ότι αμέσως μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού θα προχωρούσε και η εν λόγω τροπολογία, όπως και αναμένεται να συμβεί. Οι πληροφορίες πάντως για ακατάσχετο στις 15.000 ή στις 12.000 ευρώ δύσκολα θα επιβεβαιωθούν. Το πιθανότερο, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει η Ένωση Αγρινίου, είναι πως το ακατάσχετο θα οριστεί στο «καθαρό» ποσό των 8.000 ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση, θα είναι ένα σημαντικό δίχτυ ασφαλείας για τους αγρότες και την παραγωγή.

Επισημαίνουμε ότι, με δεδομένο ότι στα τέλη της εβδομάδας θα γίνουν οι πληρωμές εξόφλησης της Βασικής Ενίσχυσης και του «Πρασινίσματος», στόχος του υπουργείου είναι να «τρέξει» τις διαδικασίες, ώστε να είναι σε ισχύ το ακατάσχετο όταν γίνουν οι πιστώσεις και να προστατευθούν οι παραγωγοί.

The post Έρχεται το ακατάσχετο για τους αγρότες appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Παράταση στην υποβολή δηλώσεων των κατ’ επάγγελµα αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας

Μέχρι 31 Δεκεμβρίου οι δηλώσεις – Αναλυτικά το σχετικό άρθρο του νομοσχεδίου.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, οι κατ’ επάγγελμα αγρότες παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν να υποβάλουν τη σχετική δήλωση μέχρι 31/12/2018.

Πιο συγκεκριμένα, το υπουργείο, αφού ορίζει ότι χορηγείται παράταση για την καταβολή του τέλους διατήρησης του δικαιώµατος κατοχής αδειών παραγωγής για το έτος 2016 και ότι ειδικά για τα έτη 2017 έως 2019 θα εκδοθεί και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενιαίος πίνακας υπόχρεων καταβολής του ως άνω τέλους, με το άρθρο 9 «Παράταση προθεσµίας υποβολής δηλώσεων των κατ’ επάγγελµα αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας» του εν λόγω νομοσχεδίου, καθορίζει τα εξής:

Με την περίπτωση 1.α της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παρ. ΙΓ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85) θεσπίστηκε η υποχρέωση υποβολής δηλώσεων από τους κατ’ επάγγελµα αγρότες παραγωγούς για τη διατήρηση ή µη της ιδιότητας του κατ’ επάγγελµα αγρότη, οι οποίες επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 και υποβάλλονται ηλεκτρονικά µέσω του πληροφοριακού συστήµατος της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. εντός του πρώτου τριµήνου κάθε έτους και αφορούν το προηγούµενο της υποβολής έτος.

Με το άρθρο 29 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143), δόθηκε η δυνατότητα υποβολής της δήλωσης που αφορά στο έτος 2014 πέραν της 31.3.2015 και, ειδικότερα, για το χρονικό διάστηµα δύο(2) µηνών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου, καθώς µεγάλος αριθµός αγροτών δεν είχε υποβάλει εµπρόθεσµα την ως άνω δήλωση.

Παροµοίως, για τις δηλώσεις που αφορούν στο έτος 2015 δόθηκε εκ νέου η δυνατότητα να υποβληθούν εντός χρονικού διαστήµατος δύο µηνών από τη δηµοσίευση του ν. 4409/2016 (Α΄ 136), µε το άρθρο 46 αυτού. Με την προτεινόµενη ρύθµιση δίνεται η δυνατότητα σε κατ’ επάγγελµα αγρότες που για διάφορους λόγους (εκ παραδροµής, για λόγους υγείας κ.λπ.) δεν υπέβαλαν τη δήλωση που αφορά στο έτος 2017 έως τις 31.3.2018, σύµφωνα µε τη σχετική διάταξη του ν. 4254/2014, να την υποβάλουν έως τις 31.12.2018.

Για περισσότερες πληροφορίες και για κάθε δυνατή υποστήριξη στην υποβολή των δηλώσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα ΑΠΕ του Κέντρου Υποστήριξης Αγροτών της Ένωσης Αγρινίου, στα κεντρικά μας γραφεία στην οδό Παπαϊωάννου 23, στο Αγρίνιο. Τηλ. επικοινωνίας: 2641.0.69029.

The post Παράταση στην υποβολή δηλώσεων των κατ’ επάγγελµα αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Νέο κεφάλαιο στην ιστορία του Α.Σ. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Η πορεία της οργάνωσης και η θέση των εργαζομένων σ’ αυτή ήταν το αντικείμενο της συνάντησης που ολοκληρώθηκε νωρίτερα σήμερα στο Παπαστράτειο Μέγαρο Αγρινίου.

Η πρωτοβουλία ανήκε στη διοίκηση του Α.Σ. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ με τον πρόεδρο κ. Θωμά Κουτσουπιά, ενώπιον του συνόλου των εργαζομένων, να γυρίζει τη σελίδα στο πολύχρονο βιβλίο του Συνεταιρισμού, για να ξεκινήσει ένα νέο, ακόμη πιο αισιόδοξο και ελπιδοφόρο κεφάλαιο.

Ο κ. Κουτσουπιάς απευθύνθηκε στους εργαζομένους πρώτα και κύρια για να τους συγχαρεί και να τους ευχαριστήσει για την υπεύθυνη στάση που κράτησαν σε περιόδους που οι ισχυροί κλυδωνισμοί της οικονομίας της χώρας δεν θα μπορούσε να μην επηρεάσουν και την Ένωση:

«Τα χρόνια που προηγήθηκαν ήταν δύσκολα. Με τη δική σας συναίνεση, όμως, επιλέξαμε αντί των μαζικών απολύσεων και του περιορισμού του εύρους των δραστηριοτήτων μας, να μεγαλώσουμε ακόμη περισσότερο την οργάνωσή μας. Και με τη δική σας συγκατάθεση μπορέσαμε και κάναμε νέες επενδύσεις, δημιουργήσαμε ακόμη περισσότερες θέσεις εργασίας, εργαστήκαμε όλοι μαζί και καταφέραμε όχι μόνο να σταθούμε όρθιοι, αλλά να πάμε μπροστά. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε πλέον στρατηγικές που διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα και την περαιτέρω ανάπτυξη του Συνεταιρισμού, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα και το δικό σας εργασιακό μέλλον. Σήμερα, έχοντας αφήσει πίσω μας καταστάσεις που μας στεναχωρούσαν, κάνουμε μια νέα αρχή. Και σ’ αυτό το ξεκίνημα ο εργαζόμενος στην Ένωση Αγρινίου, αυτός που σέβεται την οργάνωση και την προσπάθειά μας, θα βρίσκεται στο επίκεντρο. Και γνωρίζετε όλοι καλά ότι η οργάνωση, όπως και στο παρελθόν έχει κάνει, θα βρει τον τρόπο να ανταποδώσει την υποστήριξή σας».

Με την τελευταία αυτή φράση, που αναλυτικότερα επεξήγησε στη συνέχεια, ο κ. Κουτσουπιάς έθεσε ουσιαστικά το πλαίσιο των σχέσεων ανάμεσα στη διοίκηση και τους εργαζομένους, θέτοντας ως παρονομαστή την αμοιβαία κατανόηση και την αρχή της ανταποδοτικότητας, για όσους πραγματικά αντιλαμβάνονται τη θέση τους στο Συνεταιρισμό ως πεδίο δημιουργίας και όχι ως απλή απασχόληση.

Σε άλλο σημείο ο πρόεδρος της Ένωσης Αγρινίου τόνισε πως πράγματι στο Συνεταιρισμό υπάρχει εργασιακή ασφάλεια, πλέον και ημερολογιακή  κανονικότητα στις υποχρεώσεις της οργάνωσης προς τους εργαζομένους, η σχέση, όμως, δεν μπορεί παρά να είναι αμφίδρομη. Επεσήμανε ακόμη ότι όλοι και όλα αξιολογούνται στην Ένωση Αγρινίου, η οποία και έχει θέσει τον πήχη πολύ ψηλά, εφαρμόζοντας πολιτικές που φέρνουν ευημερία στο Συνεταιρισμό, αλλά και ανάπτυξη στον τόπο. Στόχοι η επίτευξη των οποίων είναι ευθύνη και των εργαζομένων, όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε. Αυτούς τους στόχους παρουσίασε διεξοδικά, παραθέτοντας μάλιστα συγκεκριμένα στοιχεία και οικονομοτεχνικά μεγέθη.

Τέλος, ο κ. Κουτσουπιάς, αφού ευχήθηκε σε όλους «καλές γιορτές», είπε ότι ανάλογες συναντήσεις θα γίνουν και στο μέλλον, ενώ ανακοίνωσε και έτερες πρωτοβουλίες σύσφιξης των σχέσεων τόσο ανάμεσα στη διοίκηση και το προσωπικό όσο και μεταξύ των ίδιων των εργαζομένων, καθώς ο ίδιος ο αριθμός τους, οι πολλές και διαφορετικές δραστηριότητες και η εξακτίνωση των υπηρεσιών, για την καλύτερη υποστήριξη των παραγωγών της Αιτωλοακαρνανίας, συμβάλλει στην δύσκολη επικοινωνία μεταξύ τους. Επανέλαβε δε ότι η διοίκηση του Συνεταιρισμού ήταν, είναι και πάντα θα είναι αρωγός και συμπαραστάτης του εργαζομένου που ενδεχομένως βρεθεί σε κάποια δύσκολη κατάσταση.

Κλικ για να δείτε το σλάιντ

 

 

The post Νέο κεφάλαιο στην ιστορία του Α.Σ. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα έτους 2018

Ολοκληρώθηκε η χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα, έτους 2018, συνολικής αξίας 14,2 εκ. €.

 

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι δικαιούχοι γεωργοί δύνανται να ενημερωθούν στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Καρτέλα του Αγρότη» https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/FarmersTab/#/login, όπου αναρτήθηκε η ατομική τους πράξη προσδιορισμού δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης εθνικού αποθέματος 2018.Για να είναι δυνατή η είσοδος στην εφαρμογή είναι απαραίτητη η λήψη κωδικού και η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από τη σελίδα https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/registration2018/ στην επιλογή “Εγγραφή”. Οδηγίες για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού και λήψης κωδικού περιέχονται στο αρχείο https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/registration2018/static/files/EgxeiridioEggrafhsOnline2018.p df.

Α. Δικαιούχοι εθνικού αποθέματος έτους 2018 σύμφωνα με τις εθνικές και ενωσιακές διατάξεις είναι οι ενεργοί γεωργοί:

(α) Νεαρής ηλικίας που είναι έως 40 ετών κατά το έτος υποβολής της αίτησης 2018 για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης και δημιουργούν για πρώτη φορά γεωργική εκμετάλλευση ως επικεφαλής της εκμετάλλευσης ή έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έτους 2018 για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης, δηλαδή μεταξύ των ετών 2013-2017.

(β) Οι νεοισερχόμενοι που αρχίζουν γεωργική δραστηριότητα από το έτος 2016 και μετά και κατά τα πέντε έτη που προηγούνται της έναρξης γεωργικής δραστηριότητας, δεν άσκησαν γεωργική δραστηριότητα στο όνομα τους και υπ’ ευθύνη τους ούτε ήλεγχαν νομικό πρόσωπο που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα.

Επιπλέον, οι επιλέξιμες εκτάσεις τους να είναι από 0,4 εκτάρια και άνω.

Μη δικαιούχοι εθνικού αποθέματος έτους 2018 είναι:

  • οι γεωργοί οι οποίοι δεν αιτήθηκαν τη χορήγηση εθνικού αποθέματος έτους 2018 με εμπρόθεσμη ενιαία αίτηση ενίσχυσης 2018
  • οι μη ενεργοί γεωργοί
  • οι γεωργοί με επιλέξιμες εκτάσεις για χορήγηση δικαιωμάτων εθνικού αποθέματος μικρότερες των 0,4 εκταρίων
  • οι νεαρής ηλικίας ή νεοεισερχόμενοι γεωργοί, οι οποίοι έχουν λάβει δικαιώματα βασικής ενίσχυσης ή αύξηση της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων τους στον περιφερειακό μέσο όρο του εθνικού αποθέματος ως φυσικά ή ως νομικά πρόσωπα ή για λογαριασμό κάποιου νομικού προσώπου (ως διαχειριστές), από το εθνικό απόθεμα το έτος 2015 ,2017
  • οι γεωργοί που παραχώρησαν οικειοθελώς μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων τους στο εθνικό απόθεμα τα έτη 2016-2018.

Β. Τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα χορηγούνται ανά περιφέρεια (ΠΕ1:Βοσκοτόπων, ΠΕ2:Αροσίμων και ΠΕ3:Μονίμων καλλιεργειών) και η μοναδιαία αξία τους ισούται με τον περιφερειακό μέσο όρο (ΠΜΟ) της αξίας των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης κατά το έτος ενίσχυσης 2018. Στον σχετικό πίνακα απεικονίζεται ο Περιφερειακός Μέσος Όρος τόσο του έτους 2018 όσο και οι ετήσιες σταδιακές προσαρμογές του.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Υποστήριξης Αγροτών της Ένωσης Αγρινίου, στα κεντρικά μας γραφεία, στην οδό Παπαϊωάννου 23 στο Αγρίνιο .Τηλ. επικοινωνίας: 2641.0.69013-69034.

The post Χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα έτους 2018 appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Εγκρίθηκαν 235 εκ. ευρώ για την Εξισωτική

Αναλυτικά η απόφαση του ΥπΑΑΤ.

Με σημερινή απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σταύρου Αραχωβίτη εγκρίθηκαν συνολικά 235 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να γίνει τις επόμενες μέρες η πληρωμή της Εξισωτικής Αποζημίωσης.

Πιο αναλυτικά, η ηγεσία του υπουργείου αποφάσισε:

Την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 235.000.000,00 € (Διακοσίων τριάντα πέντε εκατομμυρίων Ευρώ), από την ΣΑΕ 082/1 και ιδιαίτερα από το Έργο με Ενάριθμο – Κωδικό MIS 2018ΣΕ08210049 και με τίτλο «Μέτρο 13 : Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα έτους 2018».

Το ανωτέρω ποσό αφορά το Μέτρο 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» και ειδικότερα τα Υπομέτρα 13.1. και 13.2. με την αντίστοιχη κατανομή των χρηματικών ποσών:

α) Υπομέτρο 13.1 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές», ποσό 150.000.000 € (εκατόν πενήντα εκατομμύρια Ευρώ) και

β) Υπομέτρο 13.2 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών», ποσό 85.000.000 € (ογδόντα πέντε εκατομμύρια Ευρώ).

The post Εγκρίθηκαν 235 εκ. ευρώ για την Εξισωτική appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Τέλη της εβδομάδας η εξόφληση της Βασικής Ενίσχυσης

Πέμπτη 20 και Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου μπαίνουν τα υπόλοιπα χρήματα της επιδότησης.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της Ένωσης Αγρινίου οι πιστώσεις για την εξόφληση του υπολοίπου 30%  της βασικής ενίσχυσης έτους 2018 θα καταβληθούν το διήμερο Πέμπτη και Παρασκευή 20 και 21 Δεκεμβρίου αντίστοιχα. Παράλληλα με την εκκαθάριση θα πληρωθεί και η Πράσινη Ενίσχυση, ενώ η Εξισωτική Αποζημίωση θα καταβληθεί λίγες μέρες αργότερα.

The post Τέλη της εβδομάδας η εξόφληση της Βασικής Ενίσχυσης appeared first on Ένωση Αγρινίου.

5,48 εκατ. η νέα πληρωμή του ΟΠΕΚΕΠΕ

Στις 14/12/2018 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 5.487.701,03 ευρώ.

Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων είναι 13.482, εκ των οποίων οι 13.377 πληρώθηκαν με το ποσό των 2.475.583,46 ευρώ για το μέτρο της πρόωρης συνταξιοδότησης. Πληρωμές έγιναν επίσης για το πρόγραμμα της μεταποίησης, για την προώθηση προϊόντων, γενετικούς πόρους, αμειψισπορά, διατήρηση απειλούμενων αυτόχθων φυλών, νιτρορύπανση ολοκληρωμένη διαχείριση καπνού κ.α.

Αναλυτικά το σχετικό αρχείο του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ.

The post 5,48 εκατ. η νέα πληρωμή του ΟΠΕΚΕΠΕ appeared first on Ένωση Αγρινίου.