Σε πλήρη εφαρμογή η διασταύρωση της εξόφλησης τιμολογίων σε 60 μέρες

Αναλυτικά τα βήματα για τη χρήση της σχετικής εφαρμογής.

 

Σε πλήρη εφαρμογή μπαίνει ο ν. 4492/2017 για τη «Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα το άρθρο 3 σχετικά με τη δημιουργία ψηφιακής υπηρεσίας, στην οποία ο παραγωγός ή/και ο μεταποιητής θα αναρτά α) τα στοιχεία των τιμολογίων που έχει εκδώσει και β) τα στοιχεία των παραστατικών που καθορίζουν την τελική αξία της συναλλαγής, ενώ μέσω της ίδιας υπηρεσίας θα ενημερώνει σε περίπτωση μη εξόφλησης τιμολογίων, εντός του διαστήματος των 60 ημερών από την παράδοση, όπως ορίζει ο νόμος.

Με Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 453/15.2.2019) και υπογράφουν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρος Αραχωβίτης, και η Υφυπουργός, Ολυμπία Τελιγιορίδου, καθορίζεται πλέον το πλαίσιο «λειτουργίας της ψηφιακής υπηρεσίας για τη διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων».

Η νέα ψηφιακή υπηρεσία θα λειτουργεί από αύριο, στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://e-services.minagric.gr/fftransactionlogbook

Βήματα για τη χρήση της εφαρμογής

 1. Με χρήση εξατομικευμένων κωδικών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής taxisnet, ο Παραγωγός (ή ο Έμπορος) υποβάλει αίτηση εισόδου στην παραπάνω εφαρμογή.
 2. Μέσα σε 25 μέρες από την επομένη που εκδόθηκε το τιμολόγιο ο Παραγωγός μπορεί να καταχωρίζει τα προβλεπόμενα από το νόμο στοιχεία του εκάστοτε τιμολογίου. Στο ίδιο χρονικό διάστημα, έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε διαγραφή και διόρθωση.
 3. Από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσης του τιμολογίου, επίσης, έως και την 60ή ημέρα, ο Έμπορος έχει τη δυνατότητα να σημάνει καταχώριση με την οποία δεν συμφωνεί.
 4. Από την 61η μέχρι την 70ή ημέρα από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσης του
  τιμολογίου, οι αντισυμβαλλόμενοι έχουν, διαμέσου της εφαρμογής, τις κάτωθι δυνατότητες:
  α) Ο Παραγωγός μπορεί να σημάνει το τιμολόγιό του σαν «μη εξοφλημένο».
  β) Σε περίπτωση αμφισβήτησης του ισχυρισμού περί μη εξόφλησης, δίνεται εκατέρωθεν η δυνατότητα να εκθέσουν άπαξ τους ισχυρισμούς τους και να αναρτήσουν τα σχετικά αποδεικτικά τους μέσα, με δυνατότητα ανάρτησης σε αρχείο με τη μορφή .pdf των σχετικών παραστατικών.
 5. Σε περίπτωση μη άρσης της αμφισβήτησης, επιλαμβάνεται η αρμόδια υπηρεσία και εισηγείται τις προβλεπόμενες κυρώσεις, εφόσον προηγουμένως έχει καλέσει εγγράφως τους ενδιαφερόμενους να εκθέσουν εντός 10 ημερών τους ισχυρισμούς τους.

«Η πλήρης εφαρμογή του νόμου είναι άλλο ένα βήμα για τον περιορισμό των αθέμιτων πρακτικών στο εμπόριο αγροτικών προϊόντων και την προστασία κυρίως των παραγωγών της χώρας μας από αυτές», δήλωσε ο κ. Αραχωβίτης.

The post Σε πλήρη εφαρμογή η διασταύρωση της εξόφλησης τιμολογίων σε 60 μέρες appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Αιτωλοακαρνανία: νέες πληρωμές Βιολογικής Κτηνοτροφίας-Γεωργίας

Οι πληρωμές αυτές πραγματοποιούνται μετά την εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία από τους παραγωγούς και μετά από νέους διασταυρωτικούς ελέγχους που πραγματοποίησε ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..

 

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς ότι έχουν αποσταλεί στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την έκδοση των σχετικών εντολών πληρωμής και την πίστωση των ατομικών λογαριασμών των δικαιούχων, 48 αιτήματα για τη «Βιολογική Κτηνοτροφία» του έτους 2014 (3η πληρωμή μετά ενστάσεων) και συνολικού ποσού 166.662,92 ευρώ.

Επίσης, έχουν αποσταλεί 119 αιτήματα για τη «Βιολογική Γεωργία» για το έτος 2015 (2η πληρωμή μετά ενστάσεων) και συνολικού ποσού 423.061,46 ευρώ.

 

The post Αιτωλοακαρνανία: νέες πληρωμές Βιολογικής Κτηνοτροφίας-Γεωργίας appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Εξώασκος ροδακινιάς

Οι πρωτογενείς μολύνσεις γίνονται από το στάδιο της έκπτυξης των νεαρών φύλλων (από Β έως και C) με σταγόνα νερού (βροχή ή πολύ υψηλή υγρασία τουλάχιστον για 2-3 ημέρες), σε θερμοκρασία 10-20o C. Κάτω από 7o C ο μύκητας δεν αναπτύσσεται.

 

Στις περισσότερες περιοχές, αρκετές ποικιλίες βρίσκονται στο στάδιο της διόγκωσης των οφθαλμών. Σε αρκετές πεδινές περιοχές ύστερα από το σύντομο κύμα κακοκαιρίας, αναμένεται αύξηση της θερμοκρασίας και υψηλά ποσοστά υγρασίας. Οριακές για μολύνσεις θερμοκρασίες (9-11o C) αναμένονται να επικρατήσουν στις περισσότερες περιοχές. Στις ημιορεινές και ορεινές περιοχές οι θερμοκρασίες είναι ακόμα χαμηλές (< 10o C) και τα δέντρα σε πρώιμο στάδιο.

Συνιστάται επιμελής έλεγχος των ποικιλιών για διαπίστωση της διόγκωσης των οφθαλμών, με στόχο να γίνει επέμβαση στο στάδιο αυτό και οπωσδήποτε πριν φανεί πράσινη βλάστηση. Η επιτυχία της επέμβασης εξαρτάται κατά πολύ από τον κατάλληλο χρόνο επέμβασης.

Η επέμβαση κρίνεται απαραίτητη εάν είχαν παρατηρηθεί συμπτώματα τις δύο προηγούμενες χρονιές (τα σπόρια διατηρούν την βλαστική τους ικανότητα και πέρα από δύο χρόνια).

Η επέμβαση αυτή αποβλέπει στην νέκρωση των διεσπαρμένων επάνω στα δέντρα ασκοσπορίων και βλαστοσπορίων.

Σε αγροκτήματα που καλλιεργούνται ταυτόχρονα ποικιλίες διαφορετικής πρωιμότητας, ο πρώτος ψεκασμός να γίνει κοντά στο στάδιο «Β» της πρωιμότερης ποικιλίας και να επαναληφθεί όταν οι οψιμότερες ποικιλίες φτάσουν στο κατάλληλο στάδιο επέμβασης.

Δεύτερη εφαρμογή μπορεί να απαιτηθεί εάν παραταθεί η διάρκεια της διόγκωσης των οφθαλμών. Η επέμβαση αυτή καταπολεμά αποτελεσματικά και το ΚΟΡΥΝΕΟ (Stigminacarpophila (Lιv.) M.B. Ellis)

Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων (μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο): captan (2-4), copperhydroxide(4), copperoxide(2), copperoxychloride(4), dodine(2), Mancozeb (4),Tebuconazole + Trifloxystrobin (2).

Προσοχή

 • Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα, για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 • Να τηρείτε πιστά τις οδηγίες της ετικέτας των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και να λαμβάνεται τα απαραίτητα μέτρα προστασίας του χρήστη.
 • Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακίδια, σακούλες) μαζί με τα κουτιά, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

The post Εξώασκος ροδακινιάς appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Δικαιότερη η κατανομή των αδειών φύτευσης νέων αμπελώνων 

6.300 στρ. με προτεραιότητα σε αμπελοκαλλιεργητές με μικρό κλήρο.

Υπογράφτηκε από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρο Αραχωβίτη, απόφαση για την τροποποίηση των κριτηρίων κατανομής των αδειών φύτευσης νέων αμπελώνων με οινοποιήσιμες ποικιλίες, που θα ισχύσουν από το 2019.

Ενόψει της έναρξης της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για άδειες φύτευσης, αποφασίστηκε να χωριστεί η χώρα σε τρεις ζώνες κι αυτό γιατί παρατηρήθηκε ότι μέχρι τώρα, με την κατανομή των αδειών σε εθνικό επίπεδο, σε κάποιες περιφέρειες της χώρας χορηγήθηκαν άδειες φύτευσης άνω του 1% της περιφερειακής έκτασης, που τους αναλογεί, και σε άλλες περιφέρειες χορηγήθηκαν αντίστοιχα άδειες φύτευσης για αρκετά μικρότερες εκτάσεις, παρότι είχαν υποβληθεί πολύ περισσότερα αιτήματα στις περιφέρειες αυτές.

Οι τρεις ζώνες οι οποίες διαφοροποιούνται βάσει των κριτηρίων και κυρίως με γνώμονα την κατανομή του κλήρου, είναι:

1η «Περιφέρεια»: Ήπειρος, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά και Κρήτη.
2η «Περιφέρεια»: Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Θεσσαλία και Δυτική Ελλάδα.
3η «Περιφέρεια»: Αττική, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησος.

Με βάση τις αλλαγές της απόφασης, εκτιμάται ότι στην πρώτη ζώνη αναλογούν 1.800 στρέμματα, στη δεύτερη 2.200 στρέμματα και στην τρίτη 2.300 στρέμματα.
Τα κριτήρια που διαφοροποιούν τις τρεις ζώνες είναι ότι:

 • Στη 2η «Περιφέρεια» λαμβάνουν την υψηλότερη βαθμολογία όσοι αμπελουργοί έχουν ήδη έκταση 5-50 στρ. αμπελώνα,
 • στην 1η και 3η «Περιφέρεια» λαμβάνουν την υψηλότερη βαθμολογία όσοι αμπελουργοί έχουν ήδη έκταση 3-30 στρ. αμπελώνα και επιπλέον
 • στην 3η «Περιφέρεια» δεν ισχύει το κριτήριο του υψομέτρου.

Τέλος, διατηρούνται τα κριτήρια προτεραιότητας για:

 • Τους νεοεισερχόμενους στον αγροτικό τομέα,
 • τις εκτάσεις όπου οι αμπελώνες συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος (βιολογική καλλιέργεια, σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης, αναβαθμίδες) και
 • τη μη κατοχή αμπελοφυτεύσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες, χωρίς άδεια.

The post Δικαιότερη η κατανομή των αδειών φύτευσης νέων αμπελώνων  appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Μέχρι και την Πέμπτη 28/2 οι ενστάσεις για το Εθνικό Απόθεμα

Λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων αναθεώρησης στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Τι πρέπει να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι.

Αναφορικά με τη χορήγηση δικαιωμάτων από το εθνικό απόθεμα έτους 2018, οι γεωργοί στους οποίους γνωστοποιήθηκε με κάθε πρόσφορο μέσο το αποτέλεσμα της αίτησης τους, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αναθεώρησης για τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με σχετική του εγκύκλιο ο Οργανισμός καθορίζει τη διαδικασία υποβολής και εξέτασης των αιτημάτων αναθεώρησης. Οι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αναθεώρησης έως την 28η Φεβρουαρίου 2019.

Αιτήσεις αναθεώρησης, οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή αλλά δεν έχουν οριστικοποιηθεί ως την ως άνω καταληκτική ημερομηνία θεωρούνται ως μη υποβληθείσες στον ΟΠΕΚΕΠΕ για το έτος 2018.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο η αίτηση αναθεώρησης υποβάλλεται αποκλειστικά για τους ακόλουθους λόγους:

i) Μη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα λόγω μη ένταξης του γεωργού στην κατηγορία των νεαρής ηλικίας

ii) Μη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα λόγω μη ένταξης του γεωργού στην κατηγορία των νεοεισερχόμενων γεωργών

iii) Μη χορήγηση ορθού αριθμού δικαιωμάτων λόγω μη καθορισμού περιφέρειας σε αγροτεμάχια του γεωργού

iv) Μη χορήγηση ορθού αριθμού δικαιωμάτων λόγω μη άρσης επικάλυψης σε αγροτεμάχια του γεωργού

v) Μη χορήγηση ορθού αριθμού δικαιωμάτων λόγω μη επιλεξιμότητας αγροτεμαχίων του γεωργού

vi) Μη χορήγηση δικαιωμάτων εθνικού αποθέματος λόγω δέσμευσης του τίτλου χορήγησης για περαιτέρω έλεγχο

vii) Μη χορήγηση ορθού αριθμού δικαιωμάτων λόγω διαφωνίας στα αποτελέσματα ελέγχου της τηλεπισκόπησης.

Αναλυτικά η εγκύκλιος ΕΔΩ.

Για περισσότερες πληροφορίες και για κάθε τεχνική υποστήριξη, οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Επιδοτήσεων του Κέντρου Υποστήριξης Αγροτών της Ένωσης Αγρινίου, στην Παπαϊωάννου 23. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2641.0.69013-69034.

 

The post Μέχρι και την Πέμπτη 28/2 οι ενστάσεις για το Εθνικό Απόθεμα appeared first on Ένωση Αγρινίου.

AgroThessaly 2019: Με δυναμική το ΙΝΑΣΟ-ΠΑΣΕΓΕΣ

Το ΙΝΑΣΟ-ΠΑΣΕΓΕΣ (και μέσω αυτού και η Ένωση Αγρινίου) συμμετέχει στην AgroThessaly 2019 με περίπτερο (Τέντα A’ Stand D65), με σκοπό την ενημέρωση τόσο των Ελλήνων όσο και των ξένων επισκεπτών, για τα Ευρωπαϊκά έργα uP_running, AGROinLOG, SAGRI, AgroBioHeat, Olive4Climate και Apprenticeship HUB’s που υλοποιεί.

Η 12η Πανελλήνια Έκθεση για τη Γεωργία και τη Κτηνοτροφία Agrothessaly, η οποία πραγματοποιείται από τις 28 Φεβρουαρίου έως τις 3 Μαρτίου 2019 στην Σκεπαστή Αγορά της Νεάπολης Λάρισας, φιλοδοξεί να διαμορφώσει νέα δεδομένα για την γεωργία και την κτηνοτροφία

Η Agrothessaly 2019 αποτελεί μία στρατηγική συνεργασία της ΔΕΘ-Helexpo και του Δήμου Λαρισαίων και στην περσινή διοργάνωση της προσέλκυσε 40.153 επισκέπτες, μέγεθος τετραπλάσιο σε σχέση με την προηγούμενη έκθεση.

Στο πλαίσιο της Έκθεσης, το ΙΝΑΣΟ-ΠΑΣΕΓΕΣ και η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ διοργανώνουν  ημερίδα, η οποία και θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 2 Μαρτίου 2019, στις 10.00 το πρωί, με βασικούς άξονες τις εξελίξεις στη νέα ΚΑΠ, τα προβλήματα στην κτηνοτροφία, τις δράσεις που έχει αναλάβει η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ και τα προγράμματα που υλοποιεί το ΙΝΑΣΟ-ΠΑΣΕΓΕΣ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημερίδας:


Έναρξη εργασιών Καλωσόρισμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ,

κ. Παύλο Σατολιά

10:00 – 10:15 Παρουσίαση – Πρωτοβουλίες, Δράσεις και Στόχοι της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ
10:15 – 10:45 Συζήτηση με θέμα: «Οι εξελίξεις στη Νέα ΚΑΠ για την περίοδο 2020-2027»
10:45 – 11:15 Παρουσίαση «Ενεργειακή αξιοποίηση αγροτικών κλαδεμάτων και εκριζώσεων: συμπεράσματα από τις επιδεικτικές δράσεις του έργου uP_running στην Ελλάδα», από τον κ. Μανώλη Καραμπίνη, Επιστημονικό Συνεργάτη του Εθνικό Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
11:15 – 11:40 Συζήτηση με θέμα: «Κτηνοτροφία: Δυνατότητες Προοπτικές»
Συζήτηση – Λήξη εργασιών

The post AgroThessaly 2019: Με δυναμική το ΙΝΑΣΟ-ΠΑΣΕΓΕΣ appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Ψηφίστηκε η τροπολογία  για την καταπολέμηση του δάκου

Ψηφίστηκε χθες κατά πλειοψηφία από τη Βουλή η τροπολογία 1972/52 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Η τροπολογία αφορά σε ρυθμίσεις σχετικά με το πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου, την αλιεία και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σχετικά με τη δακοκτονία, τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4325/2015, προκειμένου να εξασφαλιστεί η έγκαιρη έναρξη του προγράμματος για το 2019, στις περιπτώσεις όπου οι χρονοβόρες διαγωνιστικές διαδικασίες για την ανάδειξη του εργολάβου δεν έχουν ολοκληρωθεί. Αυτό γίνεται για τελευταία χρονιά, καθώς το ΥπΑΑΤ έχει στόχο να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο, όπως έχει ήδη προαναγγείλει ο Υπουργός, Σταύρος Αραχωβίτης, με την επιστολή του προς τους περιφερειάρχες της 21ης Ιανουαρίου 2019.

Αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο της δακοκτονίας και των παραμέτρων για την επιτυχία του προγράμματος, η αρμοδιότητα της προμήθειας των υλικών δακοκτονίας περιέρχεται στο ΥπΑΑΤ. Προβλέπεται ότι η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου εισηγείται προς τη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με το ύψος της προμήθειας υλικών δακοκτονίας, προκειμένου να γίνει μεταφορά της αντίστοιχης πίστωσης στον προϋπολογισμό του ΥπΑΑΤ, από τους αποδιδόμενους στις Περιφέρειες κεντρικούς αυτοτελείς πόρους.

Ολόκληρη η ρύθμιση για το πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου:

1. Η παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4325/2015 (Α΄47) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για το έτος 2019 η οικονομική επιτροπή κάθε Περιφέρειας της χώρας, μπορεί, κατ’ εξαίρεση και για λόγους δημοσίου συμφέροντος, ν’ αναθέσει την εκτέλεση του προγράμματος δακοκτονίας, για το οποίο έχουν δημοσιευτεί αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικοί διαγωνισμοί, στους προσωρινούς μειοδότες, έως την ολοκλήρωση των διαγωνισμών με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων. Οι δαπάνες για την εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών, από την έναρξη των εργασιών δακοκτονίας μέχρι τη σύναψη των οικείων συμβάσεων, εκκαθαρίζονται και πληρώνονται νόμιμα, εφόσον ο οικείος Περιφερειάρχης: α) βεβαιώνει με σχετική πράξη του την εκτέλεση της υπηρεσίας και β) το ύψος της σχετικής δαπάνης είναι σύμφωνο με τους όρους και το περιεχόμενο της οικείας διακήρυξης ψεκασμών και παγιδοθεσίας δακοκτονίας.».

2. Η αριθμ. 31 αρμοδιότητα του β΄ «Υποτομέα Γεωργίας» του Τομέα Β΄ «Γεωργία – Κτηνοτροφία – Αλιεία» της παρ. ΙΙ του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) αντικαθίσταται ως εξής:
«31. Η κατάρτιση, ο συντονισμός, η εποπτεία και ο έλεγχος των προγραμμάτων, υποχρεωτικών ή συλλογικών καταπολεμήσεων, όπως η καταπολέμηση του δάκου, αρουραίων, ακρίδων. Κατ’ εξαίρεση, για το πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου, η προμήθεια υλικών δακοκτονίας διενεργείται από τη Διεύθυνση Προμηθειών Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής. Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εισηγείται προς τη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με το ύψος των δαπανών προμήθειας υλικών δακοκτονίας, προκειμένου να γίνεται μεταφορά της αντίστοιχης πίστωσης στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, από τους αποδιδόμενους στις Περιφέρειες πόρους του άρθρου 260 του ν. 3852/2010.».

Όσον αφορά στην αλιεία, τροποποιήθηκε το απαρχαιωμένο πλαίσιο του B.Δ. 666/1966 δίνοντας τη δυνατότητα ανάκλησης, μη ανανέωσης, η μη χορήγησης επαγγελματικών αδειών αλιείας, στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα εν λόγω επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη, φέρουν και σημαία έτερου κράτους πλην της ελληνικής.

The post Ψηφίστηκε η τροπολογία  για την καταπολέμηση του δάκου appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Μηχανισμός ιχνηλασιμότητας ελαιολάδου απ’ τη Διεπαγγελματική

Την υποχρέωση να υποβάλει άμεσα ένα σχέδιο διαδικασιών του μηχανισμού ιχνηλασιμότητας ελαιολάδου και να το προωθήσει αρμοδίως για εκτενέστερη συζήτηση υποχρέωση ανέλαβε η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Ελαιολάδου (ΕΔΟΕ).

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΕΔΟΕ, στην οποία μετέχει και η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ έχει ως εξής:

Σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε στις 19/2/2019, συνάντηση αντιπροσωπείας της ΕΔΟΕ με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Στ. Αραχωβίτη και τον Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου κ. Νικ. Αντώνογλου, κατά την οποία συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στον τομέα του ελαιολάδου και ειδικότερα στους βασικούς άξονες μιας εθνικής στρατηγικής για το προϊόν.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε στην σημασία της ποιότητας, της ασφάλειας και της υγιεινής του προϊόντος, καθώς και στην ανάγκη να τεθούν νέοι στόχοι και προτεραιότητες υπέρ του ελαιοκομικού τομέα.

Αναφερόμενος στην φετινή δύσκολη ελαιοκομική περίοδο, σημείωσε ότι εκτός της αυξημένης δακοπροσβολής και της εμφάνισης του γλοιοσπόριου, επικράτησαν και μη ομαλές καιρικές συνθήκες που ήταν αδύνατον να προβλεφθούν.

Ωστόσο, ήδη ο διυπουργικός μηχανισμός για την δακοπροστασία, φέτος κινήθηκε 4 μήνες νωρίτερα και έχει εξασφαλισθεί η δέσμευση των σχετικών πιστώσεων προς τις Περιφέρειες, προκειμένου να υπάρξει έγκαιρη προετοιμασία και ετοιμότητα.

Από πλευράς ΕΔΟΕ, ο Πρόεδρος κ. Μανώλης Γιαννούλης, επανέλαβε για μία ακόμη φορά την ανάγκη διαμόρφωσης εθνικής στρατηγικής για το ελληνικό ελαιόλαδο, ζητώντας από το ΥΠΑΑΤ να αναλάβει το συντονιστικό ρόλο, προκειμένου να καταγραφούν προβλήματα και να διαμορφωθούν προτάσεις.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε επίσης η ανάγκη ύπαρξης διαφάνειας και νομιμότητας στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της αγοράς και καταγραφής αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων και δεδομένων για τις βασικές παραμέτρους του προϊόντος, τα οποία δεν διατίθενται σήμερα. Κοινή θέση και των δύο πλευρών είναι ότι απαιτούνται παρεμβάσεις και στους τρεις πυλώνες που συνθέτουν τον τομέα του ελαιολάδου – ελαιοκαλλιέργεια, ελαιουργεία και τυποποιητές / διακινητές / εξαγωγείς, προκειμένου να αλλάξει η υφιστάμενη κατάσταση.

Από την πλευρά της ΕΔΟΕ, επισημάνθηκε επίσης ότι μια διέξοδος στα υφιστάμενα προβλήματα και στις αγκυλώσεις, που παρουσιάζει η αγορά, θα μπορούσε να προέλθει μέσα από την θεσμοθέτηση ενός μηχανισμού ιχνηλασιμότητας του ελαιολάδου από το ελαιουργείο μέχρι την τελική του διάθεση. Το σύστημα αυτό, θα μπορούσε να λειτουργήσει με βάση μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.

Παράλληλα, τονίσθηκε η ανάγκη υλοποίηση δράσεων υπέρ του προϊόντος, τόσο στο εσωτερικό της χώρας για την βελτίωση της ποιότητας, όσο και σε χώρες του εξωτερικού για την προβολή και προώθηση του επώνυμου τυποποιημένου ελληνικού ελαιολάδου. Η βελτίωση, η προστασία και η ανάδειξη της ποιότητας του ελληνικού ελαιολάδου και η διεύρυνση της παρουσίας και της ζήτησής του σε επώνυμη τυποποιημένη μορφή στις αγορές του εξωτερικού, αποτελούν τη μόνη ασφαλιστική δικλείδα για την προοπτική και το μέλλον του προϊόντος.

Η ΕΔΟΕ ανέλαβε την υποχρέωση να υποβάλει άμεσα ένα σχέδιο διαδικασιών του μηχανισμού ιχνηλασιμότητας και να επανέλθει για εκτενέστερη συζήτηση και παρουσίασή του.

The post Μηχανισμός ιχνηλασιμότητας ελαιολάδου απ’ τη Διεπαγγελματική appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Δωρεάν εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για Αγρότες στα πλαίσια του έργου SAGRI

Το έργο SAGRI στοχεύει στο να παρέχει στους αγρότες και τους ενδιαφερόμενους γεωργούς γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στον τομέα της αγρο-περιβαλλοντικής τεχνολογίας για μια βιώσιμη γεωργία.

Η εκπαίδευση αποτελείται από 6 διαφορετικές θεματικές ενότητες:

1. Τεχνολογία Γεωργίας Ακριβείας

2. Ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών στη
φυτοπροστασία

3. Επαναχρησιμοποίηση οργανικών υπολειμμάτων στη γεωργία

4. Τεχνολογίες στάγδην άρδευσης και εξοικονόμησης νερού

5. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και οι εφαρμογές τους στη γεωργία

6. Βιοενέργεια και ενεργειακά φυτά

Η συμμετοχή & η παρακολούθηση είναι ΔΩΡΕΑΝ!

Δήλωσε τη συμμετοχή σου σήμερα: https://goo.gl/forms/GoapapFywPykn3FO2

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν σε Αθήνα, Βόλο, Θεσσαλονίκη. Επίσης, όποιος ολοκληρώσει επιτυχώς την εκπαίδευση και τις αντίστοιχες εξετάσεις θα λάβει Πιστοποίηση «Βιώσιμου Αγρότη» σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 17024.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές μπορείτε να επικοινωνείτε 10:00-17:00, στο 2103306086 (εσωτ: 215).

The post Δωρεάν εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για Αγρότες στα πλαίσια του έργου SAGRI appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Νέες πληρωμές 2,2 εκατ. ευρώ από ΟΠΕΚΕΠΕ

Από τις 19/02/2019 έως τις 21/02/2019 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 2.209.520,25 ευρώ.

Οι δικαιούχοι ανέρχονται στους 1.181 και οι πληρωμές αφορούν υποχρεώσεις του ΠΑΑ σε επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών, ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων, βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία κ.ά

Αναλυτικά το σχετικό αρχείο του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ.

The post Νέες πληρωμές 2,2 εκατ. ευρώ από ΟΠΕΚΕΠΕ appeared first on Ένωση Αγρινίου.