Τα κρίσιμα σημεία της νέας ΚΑΠ στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας

Ο Υπουργός κάλεσε για ευελιξία κατά τα πρώτα έτη εφαρμογής του νέου μοντέλου της μελλοντικής ΚΑΠ, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων.

Στις 28 Ιανουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η τακτική σύνοδος του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας & Αλιείας. Τη xώρα εκπροσώπησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σταύρος Αραχωβίτης, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, κ. Χαράλαμπο Κασίμη.

Στο Συμβούλιο συνεχίστηκαν οι συζητήσεις για τη δέσμη μεταρρύθμισης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) μετά το 2020, όπου αρχικά οι Υπουργοί τοποθετήθηκαν σχετικά με κρίσιμα σημεία εφαρμογής της μελλοντικής ΚΑΠ, όσον αφορά στα Στρατηγικά Σχέδια και τον Οριζόντιο Κανονισμό. Ο κ. Αραχωβίτης εξέφρασε τις ανησυχίες του για την προθεσμία της 15ης Φεβρουαρίου εντός της οποίας πρέπει να υποβληθεί η ετήσια έκθεση επιδόσεων, υπογραμμίζοντας ότι οι νέες πολλαπλές απαιτήσεις, στις οποίες καλούνται να ανταποκριθούν οι διοικήσεις, κάνει εξαιρετικά δύσκολη την άσκηση αυτή για τα κράτη μέλη.

από αριστερά): Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Γεωργίας, κ. Φιλ Χόγκαν, ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, κ. Χαράλαμπος Κασίμης και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σταύρος Αραχωβίτης.

Ιδιαίτερη πρόκληση, τόνισε, θα αποτελέσει η εφαρμογή του συστήματος στον πρώτο πυλώνα, όπου ποιοτικά στοιχεία θα μετρηθούν και θα αξιολογηθούν για πρώτη φορά. Υπογράμμισε ότι ποιοτικά στοιχεία, όπως η διαδικασία αξιολόγησης των επιδόσεων και η αιτιολόγηση τυχόν αποκλίσεων, απαιτούν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, προκειμένου οι εκθέσεις να είναι ολοκληρωμένες και αξιόπιστες.

Επιπλέον, ο Υπουργός τάχθηκε υπέρ της πρότασης για αύξηση του ποσοστού απόκλισης από τους στόχους από το 25% στο 35% σε συνδυασμό με διετή ορόσημα και διετή αξιολόγηση επιδόσεων. Πέραν της έλλειψης εμπειρίας εφαρμογής του συστήματος στις άμεσες ενισχύσεις και τις τομεακές παρεμβάσεις του πρώτου πυλώνα, ο κ. Αραχωβίτης σημείωσε την ανάγκη διατήρησης του σημερινού συστήματος με ένα μόνο ενδιάμεσο ορόσημο και την τελική αξιολόγηση. Στο θέμα του γεωργικού αποθεματικού, ο Υπουργός συμφώνησε με την πρόταση της Επιτροπής για μεταφορά των μη χρησιμοποιημένων κονδυλίων από το 2020 στο 2021, όπως και για την επακόλουθη χρηματοδότησή του από τα έσοδα ειδικού σκοπού και άλλα διαθέσιμα, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η δημοσιονομική πειθαρχία θα αποτελεί πάντα την ύστατη λύση. Τέλος, υπερασπίστηκε τη διατήρηση του κατωφλίου των 2.000 ευρώ για τους δικαιούχους στην περίπτωση εφαρμογής της δημοσιονομικής πειθαρχίας, ως ένα ελάχιστο δείγμα προσέγγισης των μικρών καλλιεργητών.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της ανωτέρω συζήτησης έγινε αναφορά στη Δήλωση της Σλοβενίας σχετικά με τον σημαντικό ρόλο της Αγροτικής Ανάπτυξης στην επίτευξη των νέων απαιτητικών στόχων της μελλοντικής ΚΑΠ, καλώντας για διατήρηση του προϋπολογισμού της όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο επίπεδο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου. Την εν λόγω Δήλωση συνυπέγραψε η Ελλάδα μαζί με άλλα 14 κράτη μέλη (Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Κύπρος, Εσθονία, Φινλανδία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία).

(από αριστερά): Ο συνεργάτης του Υπουργού, Βαγγέλης Γατσέλης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σταύρος Αραχωβίτης και ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, κ. Χαράλαμπος Κασίμης.

Αναφορικά με την πρόταση κανονισμού για την Κοινή Οργάνωση των Αγορών (ΚΟΑ) γεωργικών προϊόντων, το Συμβούλιο ασχολήθηκε με τις προτάσεις για την εισαγωγή νέων δυνατοτήτων καλλιέργειας στον τομέα του οίνου, που σήμερα είναι απαγορευμένες. Ο κ. Αραχωβίτης επεσήμανε ότι δεν έχουν αποσαφηνιστεί και διασφαλιστεί σοβαρά θέματα που άπτονται της υγείας του καταναλωτή, δεν έχουν εκτιμηθεί τα αποτελέσματα μιας τέτοιας απόφασης στην ποσότητα και την ποιότητα των παραγόμενων ευρωπαϊκών οίνων και δεν έχουν ξεκαθαριστεί οι ανάγκες και οι τάσεις του τομέα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η συζήτηση, υπογράμμισε ο Υπουργός, δεν πρέπει να γίνει βιαστικά, αλλά υπό το φως επιστημονικών δεδομένων και στη βάση μιας μελέτης επιπτώσεων. Κλείνοντας, τάχθηκε υπέρ του status quo, με στόχο τη διασφάλιση της φήμης του Ευρωπαϊκού οίνου, τονίζοντας ότι σε καμία δε περίπτωση δεν θα μπορούσαμε να δεχθούμε τέτοιους οίνους να χαρακτηριστούν ως προϊόντα ΠΟΠ. Οι ανησυχίες και οι επιφυλάξεις της Ελλάδας στο θέμα αυτό εκφράζονται και στην κοινή Δήλωση της χώρας μας με την Ουγγαρία και άλλα 11 οινοπαραγωγά κράτη μέλη (Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Γαλλία, Ουγγαρία, Ιταλία, Μάλτα, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία).

Ακολούθως, το Συμβούλιο συζήτησε το σχέδιο πρωτεϊνών της Ένωσης, όπου ο Υπουργός τόνισε ότι στη χώρα στηρίζονται μέτρα ανάπτυξης των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών, αξιοποιώντας με επιτυχία τα διάφορα εργαλεία του δεύτερου Πυλώνα, καθώς και τη συνδεδεμένη ενίσχυση. Ωστόσο, επεσήμανε τους αυστηρότερους περιορισμούς που προκύπτουν για την εφαρμογή της συνδεδεμένης ενίσχυσης στη μελλοντική ΚΑΠ, τόσο από την ένταξή της στο «κεχριμπαρένιο» κουτί (ενισχύσεις που με όρους Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου θεωρούνται στρεβλωτικές του εμπορίου) όσο και από την αυξημένη τεκμηρίωση που απαιτείται στα Στρατηγικά Σχέδια. Κλείνοντας, ο κ. Αραχωβίτης επανέλαβε τη δέσμευσή μας για την ανάπτυξη του τομέα και χαιρέτησε την πρόταση της Γαλλίας για εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για τις πρωτεΐνες σε ενωσιακό επίπεδο.

The post Τα κρίσιμα σημεία της νέας ΚΑΠ στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Βιολογικές Καλλιέργειες: υποβολή παραστατικών ειδικών διατάξεων

Ενημερώνονται οι ενταγμένοι παραγωγοί στο πλαίσιο του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, ότι έχει ενεργοποιηθεί στο πληροφοριακό σύστημα που υποστηρίζει το Μέτρο η διαδικασία καταχώρησης των παραστατικών ειδικών διατάξεων.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου (https://p2.dikaiomata.gr/Organics16) με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών τα παραστατικά συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες και για τεχνική υποστήριξη οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Βιολογικής Γεωργίας – Βιολογικής Κτηνοτροφίας του Κέντρου Υποστήριξης Αγροτών της Ένωσης Αγρινίου, στην Παπαϊωάννου 23. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2641.0.69013-69034.

Επισημαίνεται, σε εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, ότι για κάθε πρόσκληση και δράση απαιτούνται διακριτά παραστατικά ή εφόσον το παραστατικό είναι κοινό θα πρέπει να υπάρχει ανάλυση της δαπάνης ανά πρόσκληση και δράση είτε στο σώμα του παραστατικού ή σε σχετική βεβαίωση του εκδότη. Η ανάρτηση των παραστατικών στη διαδικτυακή εφαρμογή πραγματοποιείται ξεχωριστά για κάθε πρόσκληση / δράση, και εντός του έτους εφαρμογής από την 1η Φεβρουαρίου έως τις 26 Μαρτίου. Εφόσον το παραστατικό είναι κοινό για περισσότερες από μια προσκλήσεις / δράσεις, θα πρέπει να αναρτάται σε κάθε επιμέρους πρόσκληση / δράση με προσδιορισμό του επιλέξιμου για τη συγκεκριμένη πρόσκληση / δράση ποσού και το υπόλοιπο ποσό του παραστατικού καταχωρίζεται με περιγραφή «Μη επιλέξιμο Δράσης …» και τύπο παραστατικού «Μη επιλέξιμο προς ενίσχυση».

Για τα επόμενα έτη εφαρμογής του μέτρου και μέχρι τη λήξη των δεσμεύσεων, θα ισχύουν οι παραπάνω ημερομηνίες για την υποβολή παραστατικών ειδικών διατάξεων χωρίς να απαιτείται νεότερη ανακοίνωση.

The post Βιολογικές Καλλιέργειες: υποβολή παραστατικών ειδικών διατάξεων appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Συνδεδεμένη ρυζιού: λήξη της καταχώρησης παράδοσης ποσοτήτων

Έως την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019, καλούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να ολοκληρώσουν εμπρόθεσμα την υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων.

Στο πλαίσιο των κριτηρίων επιλεξιμότητας των δικαιούχων της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του ρυζιού, προβλέπεται ελάχιστη ποσότητα παράδοσης πρώτης ύλης (400 κιλά ανά στρέμμα) σε πιστοποιημένους φορείς (Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, Οργανώσεις και Ομάδες παραγωγών, ορυζόμυλους και εταιρείες εμπορίας δημητριακών).
Τα στοιχεία των εν δυνάμει δικαιούχων έτους 2018 και οι αντίστοιχες ποσότητες παράδοσης, καταχωρούνται από τους πιστοποιημένους φορείς στην ηλεκτρονική εφαρμογή Καταχώρησης Ποσοτήτων για τα Συνδεδεμένα Καθεστώτα Άμεσων Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ ήδη από την 11η Σεπτεμβρίου 2018. Ωστόσο μέχρι σήμερα, ο ρυθμός καταχώρησης των ποσοτήτων δεν είναι ικανοποιητικός και πρέπει να επιταχυνθεί.
Δεδομένου ότι η ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ θα παραμείνει ανοιχτή για καταχώρηση, έως την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019, καλούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να ολοκληρώσουν εμπρόθεσμα την υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων. Επισημαίνεται ότι λόγω των στενών περιθωρίων για την ολοκλήρωση των πληρωμών έτους 2018 δεν είναι δυνατή οποιαδήποτε παράταση της ανωτέρω προθεσμίας.

The post Συνδεδεμένη ρυζιού: λήξη της καταχώρησης παράδοσης ποσοτήτων appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Στις Βρυξέλλες το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα

Tο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), το πρώτο εγχείρημα μακρόπνοου ενεργειακού σχεδιασμού στην Ελλάδα, ολοκλήρωσε το κύκλο της διαβούλευσης και στάλθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο και του χρονοδιαγράμματος που προέβλεπε την υποβολή έως το τέλος Ιανουαρίου.

«Το ΕΣΕΚ αποτελεί το πλαίσιο πολιτικής μέχρι το 2030 και περιγράφει τους εθνικούς στόχους για την ενέργεια και το κλίμα με τους οποίους η χώρα θα συμβάλει στην επίτευξη των αντίστοιχων ευρωπαϊκών στόχων, καθώς και συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής. Το σχέδιο είναι ιδιαίτερα φιλόδοξο σε σχέση με τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα, οι οποίες συμβαδίζουν και με τη μελέτη της IPCC, της Διακυβερνητικής Διάσκεψης για το κλίμα», αναφέρεται σε σχετικό δελτίο τύπου του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Οι βασικοί άξονες του ΕΣΕΚ περιλαμβάνουν: 

 • Τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η οποία κατά το έτος 2030 είναι της τάξης του 63% ως προς το 2010 για τους τομείς εντός συστήματος εμπορίας ρύπων – ETS), σημαντικά μεγαλύτερη του στόχου μείωσης τουλάχιστον κατά 43%. Για το non-ETS (το σύστημα εκτός εμπορίας) η μείωση προβλέπεται να είναι 31%, με στόχο τη μείωση τουλάχιστον κατά 16%.
 • Την αναδιάρθρωση του ενεργειακού μίγματος της χώρας μέχρι το 2030, με αύξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ στο 32% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας. Για την επίτευξη του στόχου αυτού το ΕΣΕΚ προδιαγράφει ένα ριζικό μετασχηματισμό του τομέα του ηλεκτρισμού, καθώς οι ΑΠΕ θα υποκαταστήσουν τα ορυκτά καύσιμα με συμμετοχή πάνω από 55% στην τελική κατανάλωση ηλεκτρισμού. Το ειδικό βάρος του λιγνίτη περιορίζεται σταδιακά, συνεχίζοντας όμως να βοηθά τη μείωση της εξάρτησης της χώρας από εισαγωγές, ενώ το φυσικό αέριο συνεχίζει να αξιοποιείται στον ηλεκτρισμό παρέχοντας μεταξύ άλλων απαραίτητη ευελιξία. Σημαντική προβλέπεται επίσης η αύξηση της διείσδυση του φυσικού αερίου στη θέρμανση, με υπερδιπλασιασμό της χρήσης του στον κτιριακό τομέα.
 • Την εξοικονόμηση της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας κατά 33% σε σχέση με την πρόβλεψη εξέλιξης όπως είχε εκτιμηθεί το 2007, στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών ενεργειακών πολιτικών. Αυτό μεταφράζεται σε κεντρικό στόχο ανακαίνισης και αντικατάστασης του 10% των κτιρίων κατοικίας μέχρι το 2030 με νέα σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης. Σε ετήσιο επίπεδο στόχος είναι τουλάχιστον 40000 κατοικίες να αναβαθμίζονται ενεργειακά ή και να αντικαθίστανται από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες.
 • Την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, με ενίσχυση των πολιτικών που υπάρχουν ήδη, ενεργητικό δημόσιο έλεγχο των ενεργειακών υποδομών και φυσικά επιπρόσθετα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται η πρόσβαση όλων των πολιτών, ειδικά των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων, στην ενέργεια, όπως στοχευμένες δράσεις για ενεργειακές αναβαθμίσεις κατοικιών ευάλωτων νοικοκυριών.

Το ΕΣΕΚ επιτυγχάνει τους φιλόδοξους ενεργειακούς και τους περιβαλλοντικούς στόχους της χώρας για το 2030, προδιαγράφοντας ένα ισχυρό πρόγραμμα επενδύσεων που εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν τα 35 δισ. ευρώ. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επέκταση των δημόσιων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας στην πλειοψηφία των νησιών που είναι σήμερα μη διασυνδεδεμένα, καθώς και στη βέλτιστη αξιοποίηση των εγχώριων ενεργειακών πηγών, πρωτίστως μέσω των ΑΠΕ, και τον εξηλεκτρισμό περισσότερων κλάδων της οικονομίας (όπως των μεταφορών και της ψύξης-θέρμανσης κτηρίων).

Η διαβούλευση για το ΕΣΕΚ μεταφέρεται, πλέον, στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε το εθνικό σχέδιο να οριστικοποιηθεί εντός έτους.

 

The post Στις Βρυξέλλες το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα appeared first on Ένωση Αγρινίου.

937.000 ευρώ σε 126 παραγωγούς

Από τις 24/01/2019 έως τις 25/01/2019 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 936.991,99 €.

Οι πληρωμές αφορούν σε διάφορες δράσεις και μέτρα του ΠΑΑ, όπως, βιολογική γεωργία και βιολογική κτηνοτροφία, δασώσεις,  αμειψισπορά, νιτρορύπανση, προώθηση προϊόντων σε τρίτες χώρες κ.ά.

Αναλυτικά το σχετικό αρχείο του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ.

The post 937.000 ευρώ σε 126 παραγωγούς appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Θεματικά Σχέδια Διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές

Συνολικά, προβλέπεται να εκπονηθούν δέκα (10) θεματικά σχέδια διαχείρισης (ΘΣΔ), ένα για κάθε μία από τις 10 χωρικές ενότητες/ομάδες προστατευόμενων περιοχών του Υπομέτρου 7.1.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης, θα αφορούν την εκπόνηση μελετών για την εξειδίκευση της περιβαλλοντικής διαχείρισης για τη Γεωργία (συμπεριλαμβανομένης της Κτηνοτροφίας) και τα αγροτικά οικοσυστήματα σε προστατευόμενες περιοχές της χώρας, με το σχεδιασμό μέτρων που θα δύνανται να υλοποιηθούν από το ΠΑΑ 2014-2020.

Στο πλαίσιο της εκπόνησης των ΘΣΔ, θα μελετηθούν σε τοπικό επίπεδο, οι επιδράσεις της αγροτικής δραστηριότητας στη βιοποικιλότητα και θα σχεδιαστούν εξειδικευμένες φιλοπεριβαλλοντικές γεωργικές δράσεις και πρακτικές, με πρόβλεψη τήρησης δεσμεύσεων – υποχρεωτικού ή εθελοντικού χαρακτήρα – και μικρής κλίμακας μη παραγωγικές επενδύσεις, με ανάλυση και τεκμηρίωση του κόστους υλοποίησης / εφαρμογής.

Οι γεωργικές δράσεις και πρακτικές, καθώς και οι μικρές μη παραγωγικές επενδύσεις που θα προταθούν από τα ΘΣΔ δύνανται, μελλοντικά, να χρηματοδοτηθούν από σχετικά μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020 (Υπομέτρο 10.1 «Ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις», Υπομέτρο 12.1 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε αγροτικές περιοχές του δικτύου NATURA 2000», καθώς και Υπομέτρο 4.4 «Ενισχύσεις σε μη παραγωγικές επενδύσεις που συνδέονται με την επίτευξη αγρο-περιβαλλοντικών στόχων» & Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)») ή από αντίστοιχες παρεμβάσεις της επόμενης προγραμματικής περιόδου.

Η εκπόνηση των ΘΣΔ θα συμπεριλαμβάνει διαδικασίες διαβούλευσης με τους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς καθώς και συνεργασίας με δημόσιους οργανισμούς και υπηρεσίες για την επίτευξη συνέργειας και συμπληρωματικότητας με συναφείς δράσεις και ειδικά με τα σχέδια διαχείρισης των περιοχών NATURA.

Στόχοι

Τα αποτελέσματα και οι προτάσεις των Θεματικών Σχεδίων Διαχείρισης που θα εκπονηθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, δύνανται να ενσωματωθούν στο ΠΑΑ 2014-2020 ή/και να χρησιμοποιηθούν στη διαμόρφωση και εξειδίκευση του Στρατηγικού Σχεδίου για την Αγροτική Ανάπτυξη / Κοινή Αγροτική Πολιτική της επόμενης προγραμματικής περιόδου.

Απώτερος στόχος είναι η προώθηση της αειφόρου διαχείρισης των αγροτικών εκτάσεων που βρίσκονται στις προστατευόμενες περιοχές εφαρμογής του και ταυτόχρονα της διατήρησης και προστασίας της τοπικής βιοποικιλότητας, βάσει κυρίως των απαιτήσεων των Οδηγιών 92/43/ΕΚ και 2009/147/ΕΚ (ΠΑΑ 2014-2020, Κεφ. 8, Ενότητες 8.2.7.2, 8.2.7.3.1).

Η υλοποίηση των ΘΣΔ αναμένεται να συμβάλλει στους στόχους της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα και του Εθνικού Πλαισίου Δράσεων Προτεραιοτήτων (ΠΔΠ) για τη χρηματοδότηση περιοχών NATURA 2000 κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020, δρώντας συμπληρωματικά και σε συνέργεια με συναφείς παρεμβάσεις άλλων Ταμείων και Φορέων. Δύναται, επίσης να συνδράμει στη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τη διαχείριση και προστασία των προστατευόμενων περιοχών και της βιοποικιλότητας (π.χ. Σχέδια Διαχείρισης Περιοχών NATURA). Στην επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων, σημαντικό ρόλο θα έχουν οι τελικά ωφελούμενοι, αγρότες & τοπική κοινωνία, με την ενεργό συμμετοχή τους στην υλοποίηση των ΘΣΔ.

Αναλυτικά η Πρόσκληση ΕΔΩ.

 

The post Θεματικά Σχέδια Διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Νέα ΚΑΠ και Κλιματική Αλλαγή

Η μελλοντική Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) θα διαδραματίσει θεμελιώδη ρόλο στην ανάπτυξη ενός πλήρως αειφόρου γεωργικού τομέα που υποστηρίζει την περιβαλλοντική φροντίδα, τη δράση για την αλλαγή του κλίματος και τη ζωντανή αγροτική ζωή, παρέχοντας παράλληλα ασφαλή και υψηλής ποιότητας τρόφιμα για πάνω από 500 εκατομμύρια καταναλωτές.

Η επένδυση, η στήριξη και η ανταμοιβή των γεωργών μας είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της οικονομικής ανταμοιβής. Η αύξηση της κατάρτισης και της μεταφοράς γνώσεων, η αναδιάρθρωση και η προσαρμογή των γεωργικών πρακτικών, η υποστήριξη της καλύτερης διαχείρισης της γης, η υιοθέτηση της ψηφιοποίησης και της τεχνολογίας είναι το μέλλον της διατροφής και της γεωργίας.

Η Πράσινη Αρχιτεκτονική

Τρεις από τους εννέα μελλοντικούς στόχους της ΚΓΠ αποσκοπούν στην ενίσχυση και τη βελτίωση των δράσεων και των φιλοδοξιών μας για το περιβάλλον και την αλλαγή του κλίματος, μέσω:

 1. Συμβολή στον μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και στην προσαρμογή, καθώς και στη βιώσιμη ενέργεια.
 2. Προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της αποτελεσματικής διαχείρισης των φυσικών πόρων όπως το νερό, το έδαφος και ο αέρας. και
 3. Συμβολή στην προστασία της βιοποικιλότητας, στις ενισχυμένες υπηρεσίες του οικοσυστήματος και στη διατήρηση των ενδιαιτημάτων και των τοπίων μας.

Παγκόσμιο πρόβλημα, τοπικές ανάγκες, τοπικές απαντήσεις, παγκόσμιος αντίκτυπος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να δοθεί στα κράτη μέλη η στήριξη, η ευελιξία, τα εργαλεία που βασίζονται σε τεκμήρια και η ευθύνη να είναι φιλόδοξοι όσον αφορά τον σχεδιασμό και τη χρηματοδότηση των περιβαλλοντικών και κλιματικών προγραμμάτων. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω ενισχυμένων προϋποθέσεων και οικολογικών συστημάτων στήριξης του εισοδήματος και γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων για την ανάπτυξη της υπαίθρου, σύμφωνα με τις τοπικές ανάγκες και συνθήκες.

Ενισχυμένες «Προϋποθέσεις»

Η τήρηση των προϋποθέσεων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του μελλοντικού πλαισίου της ΚΓΠ και αντικαθιστά το « πράσινο » και την πολλαπλή συμμόρφωση της τρέχουσας ΚΓΠ. Καθορίζει τη βάση για πιο φιλόδοξες και βιώσιμες γεωργικές δεσμεύσεις μέσω της υιοθέτησης ορθών γεωργικών πρακτικών και προτύπων από τους γεωργούς. Η συνθήκη συνδέει την εισοδηματική στήριξη (και άλλες πληρωμές με βάση την έκταση και τα ζώα) στις φιλικές προς το περιβάλλον και κλιματικές πρακτικές και πρότυπα που είναι γνωστά ως «Καλή Γεωργική και Περιβαλλοντική Συνθήκη» (GAEC) και Απαιτήσεις Διαχείρισης (SMRs). Αυτές οι πρακτικές και τα πρότυπα αποσκοπούν στην επίτευξη υψηλότερου επιπέδου περιβαλλοντικής και κλιματικής δράσης. Οι ΕΕΑΑ θέτουν πρότυπα για τον μετριασμό και την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος. αντιμετώπιση των προκλήσεων του νερού · την προστασία και την ποιότητα του εδάφους · διαχείριση γης · την προστασία και την ποιότητα της βιοποικιλότητας. Υπάρχουν συνολικά 10 ΚΓΠΚ στη μελλοντική ΚΓΠ, 3 επιπλέον νέες ΚΓΠΚ σε σύγκριση με την τρέχουσα ΚΓΠ.

Την αλλαγή του κλίματος

 • GAEC 1 – Μόνιμα βοσκοτόπια.
 • GAEC 2 – Διατήρηση πλούσιων σε άνθρακα εδαφών, όπως τυρφώνες και υγρότοποι (νέο).
 • GAEC 3 – Διατήρηση της οργανικής ύλης του εδάφους με απαγόρευση της καύσης των παγίδων.

Νερό

 • GAEC 4 – Δημιουργία προστατευτικών ταινιών κατά μήκος των υδάτων.
 • GAEC 5 – Υποχρεωτική χρήση του νέου εργαλείου αγροτικής αειφορίας για θρεπτικά συστατικά (νέο).

Προστασία και ποιότητα του εδάφους

 • AEC 6 – Ελάχιστη διαχείριση γης κάτω από την καλλιέργεια για να μειωθεί ο κίνδυνος υποβάθμισης του εδάφους, συμπεριλαμβανομένων και στις πλαγιές.
 • GAEC 7 – Δεν υπάρχει γυμνό έδαφος στην πιο ευαίσθητη περίοδο.
 • GAEC 8 – εναλλαγή καλλιεργειών (αντικαθιστά τη διαφοροποίηση των καλλιεργειών).

Βιοποικιλότητα και Τοπίο

 • GAEC 9 – Διατήρηση μη παραγωγικών χαρακτηριστικών και περιοχών, συμπεριλαμβανομένου ενός ελάχιστου μεριδίου γεωργικής έκτασης που αφιερώνεται σε μη παραγωγικά χαρακτηριστικά ή περιοχές, διατήρηση χαρακτηριστικών τοπίου, απαγόρευση της κοπής φράχτες και δέντρα κατά τη διάρκεια της περιόδου εκτροφής και εκτροφής των πτηνών και επιλογή μέτρων για την αποφυγή επεμβατικών φυτικών ειδών (αντικαθιστά τις περιοχές οικολογικής εστίασης).
 • GAEC 10 – Απαγόρευση μετατροπής ή οργώματος μόνιμων λειμώνων σε τοποθεσίες του δικτύου Natura 2000 (νέο).

Οι ΑΔΑ συνδέουν την ΚΓΠ με την ευρύτερη νομοθεσία της ΕΕ που διέπει το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων, την υγεία των φυτών και την καλή διαβίωση των ζώων. Ο αριθμός των ΕΕΠ στη μελλοντική ΚΓΠ έχει αυξηθεί και περιλαμβάνει απαιτήσεις για την τήρηση των υποχρεώσεων στο πλαίσιο της οδηγίας για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας . « Οδηγία για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» · «Οδηγία για τα νιτρικά άλατα» . και στοιχεία τόσο της «οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα» , και «Οδηγία για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων» .

Η τήρηση των προϋποθέσεων θα είναι υποχρεωτική και για τα δύο κράτη μέλη και για όσους λαμβάνουν άμεσες πληρωμές για να συμμορφωθούν. Τα κράτη μέλη θα καθορίσουν ένα εθνικό πρότυπο για κάθε ένα από τα πρότυπα της ΕΕ (ΕΕΑΕ και ΑΔΠ), θα προσδιορίσουν λεπτομερώς την εφαρμογή και θα τα προσαρμόσουν ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες και χαρακτηριστικά τους (π.χ. έδαφος, κλιματολογικές συνθήκες και συνθήκες καλλιέργειας, χρήση γης, αμειψισπορά, πρακτικές και γεωργικές δομές). Το πλαίσιο περιβαλλοντικής και κλιματικής παράδοσης της ΕΕΑΕ μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω με τον καθορισμό πρόσθετων εθνικών προτύπων. Για να ενθαρρύνει και να επιβραβεύσει τα κράτη μέλη που πληρούν τους στόχους τους για το περιβάλλον και την κλιματική απόδοση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφέρει ένα επίδομα απόδοσης 5% με βάση τη χορηγούμενη χρηματοδότηση της χώρας για το 2017.

Οικοσυστήματα

Η μελλοντική ΚΓΠ ενσωματώνει ένα νέο και καινοτόμο σύστημα, γνωστό ως «οικοσυστήματα», για την αύξηση της εθνικής περιβαλλοντικής και κλιματικής δράσης με βάση τις τοπικές ανάγκες και περιστάσεις. Είναι υποχρεωτικό για τα κράτη μέλη να σχεδιάζουν και να προσφέρουν ένα ή περισσότερα οικολογικά σχήματα. Εντούτοις, είναι προαιρετικές για τους γεωργούς να ενταχθούν. Τα οικολογικά καθεστώτα περιλαμβάνουν μια ετήσια δέσμευση ενός έτους, καθιστώντας τα ευέλικτα και ελκυστικά για τους αγρότες να συνεχίσουν σε εκείνα τα προγράμματα που λειτουργούσαν καλύτερα γι ‘αυτούς και να σταματήσουν αυτά που δεν το έκαναν. Τα οικοσυστήματα παρουσιάζουν μια μοναδική ευκαιρία για τα κράτη μέλη να επενδύσουν σε μεγάλο βαθμό, να ενθαρρύνουν, και να επιβραβεύουν τους αγρότες τους για να υπερβούν τις υποχρεωτικές και βασικές απαιτήσεις των όρων και να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές και κλιματικές επιδόσεις με βάση τις τοπικές ανάγκες και συνθήκες.

Δεδομένου ότι τα οικοσυστήματα χρηματοδοτούνται από τον εθνικό προϋπολογισμό άμεσων πληρωμών, τα κράτη μέλη μπορούν να διασφαλίσουν ότι τα προγράμματα ανταποκρίνονται με ακρίβεια στις ιδιαίτερες ανάγκες του τοπικού τους περιβάλλοντος και των αγροτών. Οι πληρωμές βασίζονται σε ετήσια πληρωμή ανά επιλέξιμο εκτάριο και θα μπορούσαν να προσφερθούν ως συμπληρωματικές ενισχύσεις στις άμεσες πληρωμές των αγροτών ή ως αυτόνομα καθεστώτα με πληρωμές που βασίζονται σε απώλειες εισοδήματος και επιπλέον έξοδα που επιβαρύνουν τους γεωργούς. Τα συστήματα θα μπορούσαν επίσης να περιλαμβάνουν συστήματα «εισόδου», τα οποία θα μπορούσαν να επεκταθούν και να ενισχυθούν μέσω φιλόδοξων μέτρων αγροτικής ανάπτυξης. Τα κράτη μέλη μπορούν να σχεδιάσουν οικολογικά προγράμματα για γεωργικές πρακτικές όπως η ενισχυμένη διαχείριση των μόνιμων βοσκοτόπων και τοπίων, η διαχείριση των θρεπτικών ουσιών, οι συσκευασίες τροφίμων και φωλιών για είδη επικονίασης, η αγρο-οικολογία και η βιολογική γεωργία.

Τα μέτρα για το περιβάλλον και το κλίμα (AECM)

Οι AECM της μελλοντικής ΚΓΠ έχουν σχεδιαστεί για να εξασφαλίζουν τις βέλτιστες περιβαλλοντικές και κλιματικές πρακτικές στο πλαίσιο του πλαισίου αγροτικής ανάπτυξης. Στόχος τους είναι η αποκατάσταση, η διατήρηση και η ενίσχυση των οικοσυστημάτων. προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων · και να προχωρήσουμε προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ανθεκτική στο κλίμα. Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι παρεμβάσεις που υλοποιούνται υποστηρίζουν ειδικές εθνικές, περιφερειακές και τοπικές ανάγκες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορούν να βασιστούν σε εκείνες που χρηματοδοτούνται από τα οικοσυστήματα.

Οι παρεμβάσεις του AECM θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν: συστήματα παραγωγής φιλικά προς το περιβάλλον, όπως:

 • η αγρο-οικολογία και η γεωργία.
 • δασικές περιβαλλοντικές και κλιματικές υπηρεσίες
 • διατήρηση και την ανθεκτικότητα των δασών με βάση τα ιθαγενή είδη
 • μεθόδους καλλιέργειας ακριβείας
 • ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
 • την ανανεώσιμη ενέργεια και τη βιοοικονομία
 • καλή μεταχείριση των ζώων και
 • τη βιώσιμη χρήση και ανάπτυξη των γενετικών πόρων.

Όπως συμβαίνει με τα οικολογικά συστήματα, οι AECM είναι υποχρεωτικά για τα κράτη μέλη να προσφέρουν και να σχεδιάσουν, αλλά είναι προαιρετικά για τους γεωργούς και τους δικαιούχους να ενταχθούν. Τα κράτη μέλη θα υποχρεωθούν να δεσμεύσουν τουλάχιστον το 30% του προϋπολογισμού τους για την αγροτική ανάπτυξη για να υποστηρίξουν τη δράση για το περιβάλλον και την αλλαγή του κλίματος. Τα κράτη μέλη μπορούν να ενισχύσουν αυτές τις δαπάνες μεταφέροντας έως και το 15% της χρηματοδότησης του εισοδήματός τους και των μέτρων αγοράς για την αγροτική ανάπτυξη, ή με εθνική συγχρηματοδότηση. Οι πληρωμές χορηγούνται σε όσους προβαίνουν οικειοθελώς σε υποχρεωτικά πρότυπα πέραν των βασικών γραμμών για τη μεγιστοποίηση των ενεργειών για την αλλαγή του κλίματος και την προστασία της ποιότητας και της διαθεσιμότητας των υδάτων, την ποιότητα του αέρα, την υγεία του εδάφους, τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστήματος.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες αγροκτημάτων

Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες της Γεωργίας (FAS) είναι θεμελιώδεις για τη νέα πράσινη αρχιτεκτονική της μελλοντικής ΚΓΠ. Θα διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στην παροχή συμβουλών και καθοδήγησης και στην ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης με τους αγρότες και τους δικαιούχους. Δεν θα συμβάλει μόνο στην ευαισθητοποίηση και την προώθηση της σχέσης μεταξύ διαχείρισης της γης και της γης, αλλά και στη βοήθεια των γεωργών στην εφαρμογή των απαραίτητων περιβαλλοντικών και κλιματικών πρακτικών και προτύπων (π.χ. νερό, παρασιτοκτόνα, αέρας, αντιμικροβιακή αντοχή, διαχείριση κινδύνου, ψηφιοποίηση). Είναι υποχρεωτικό για τα κράτη μέλη να καθιστούν διαθέσιμο ένα σύστημα FAS στους γεωργούς και τους δικαιούχους και να παράσχει ενημερωμένες τεχνολογικές και επιστημονικές πληροφορίες.

Νέος τρόπος εργασίας

Το νέο μοντέλο παράδοσης της μελλοντικής ΚΓΠ επικεντρώνεται στην απόδοση και τα αποτελέσματα . Τα κράτη μέλη θα σχεδιάσουν το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ τους για την επίτευξη των κοινών στόχων της ΕΕ για το περιβάλλον και την αλλαγή του κλίματος, καθορίζοντας ποσοτικοποιημένους στόχους και λαμβάνοντας συγκεκριμένες τοπικές ανάγκες και προϋποθέσεις υπόψη. Το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ πρέπει να είναι συνεπές με τους στόχους της ΕΕ, να διατηρεί το κοινό της πολιτικής και να μην στρεβλώνει ή να επιβαρύνει την ενιαία αγορά. Η διαβούλευση με τους εθνικούς φορείς, τα ενδιαφερόμενα μέρη, τον ακαδημαϊκό κόσμο, την αγροτική κοινότητα και τους πολίτες θα συμβάλει στον εντοπισμό των τοπικών προκλήσεων για το περιβάλλον και το κλίμα και στην ανάπτυξη μέτρων με βάση τις επιδόσεις για την αντιμετώπισή τους. Μόλις το σχέδιο πληροί τους στόχους και τις προϋποθέσεις της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα το εγκρίνει.

Ένα νέο ετήσιο πλαίσιο παρακολούθησης και αναθεώρησης απαιτεί από τα κράτη μέλη να παρακολουθούν την πρόοδό τους ενάντια στους στόχους τους , να προσαρμόζουν το σχέδιό τους όπου είναι απαραίτητο και να υποβάλλουν ετήσια έκθεση απόδοσης . Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επανεξετάσει και θα διατυπώσει συστάσεις αν χρειαστεί. Για σοβαρές ανεπαρκείς επιδόσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναστείλει τις πληρωμές και θα συνεργαστεί με το κράτος μέλος για να βοηθήσει στην επίτευξη του στόχου. Αυτή η νέα προσέγγιση δίνει στα κράτη μέλη την ελευθερία, την ευελιξία και την ευθύνη να προσαρμόσουν και να προσαρμόσουν την προσέγγισή τους στις τοπικές συνθήκες και να επιδείξουν μεγαλύτερο επίπεδο φιλοδοξίας να φροντίσουν το περιβάλλον και το κλίμα.

Καινοτομία και επενδύσεις για έναν έξυπνο, ψηφιακό και ανθεκτικό γεωργικό τομέα

Η ψηφιοποίηση, η καινοτομία και η γνώση είναι απαραίτητα συστατικά για τη βελτιστοποίηση των γεωργικών πρακτικών (π.χ. γεωργία ακριβείας) και τη βελτίωση της περιβαλλοντικής και κλιματικής απόδοσης. Ένας ειδικός προϋπολογισμός ύψους 10 δισ. Ευρώ από το πρόγραμμα Horizon Europe θα διατεθεί για την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα των τροφίμων, της γεωργίας, της αγροτικής ανάπτυξης και της βιοοικονομίας. Η γεωργική ευρωπαϊκή εταιρική σχέση καινοτομίας (EIP-AGRI) θα συνεχίσει να στηρίζει συνεργατικά σχέδια με επίκεντρο το τοπικό επίπεδο για την προώθηση ανταγωνιστικής και αειφόρου γεωργίας και δασοκομίας.

Οι γεωργοί λέγεται ότι είναι οι «φύλακες του περιβάλλοντος». Η μελλοντική πρόταση ΚΓΠ στηρίζει τα κράτη μέλη και τους κηδεμόνες τους, παρέχοντάς τους ένα ευέλικτο πλαίσιο πολιτικής, χρηματοδοτική στήριξη, εργαλεία βάσει τεκμηρίων και ευθύνη για την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου περιβαλλοντικών και κλιματικών φιλοδοξιών και αντιμετώπιση των προσδοκιών των ευρωπαίων πολιτών για την υγεία τους, το περιβάλλον και τα οικοσυστήματα, και το κλίμα.

The post Νέα ΚΑΠ και Κλιματική Αλλαγή appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Κατά προτεραιότητα οι άνεργοι θα προσλαμβάνονται ως εκπαιδευτές στα προγράμματα κατάρτισης των αγροτών

Υπεγράφη από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρο Αραχωβίτη, η Απόφαση που ορίζει τα κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτών στο πλαίσιο της δράσης 1.1.1 «Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Μέτρου Μ01 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Το εκπαιδευτικό προσωπικό θα αντλείται από το Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Mε τη συγκεκριμένη απόφαση «κατά τη διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικού προσωπικού θα πρέπει κατά προτεραιότητα να προτιμούνται οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανεργίας του ΟΑΕΔ, οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών» του Οργανισμού, ενώ για τη σειρά προτεραιότητας θα λαμβάνεται ο χρόνος εγγραφής στο μητρώο ανεργίας. Οι άνεργοι πέρα από την Περιφέρεια κατοικίας τους έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν μια ακόμη Περιφέρεια στην οποία επιθυμούν να απασχοληθούν. «Σε περίπτωση μη πλήρωσης των θέσεων των εκπαιδευτών από ανέργους οι υπολειπόμενες θέσεις», όπως αναφέρει η απόφαση, «θα καλύπτονται από εκπαιδευτές, ελεύθερους επαγγελματίες, υπαλλήλους του ίδιου του δικαιούχου, υπαλλήλους του ΥπΑΑΤ ή άλλων Υπουργείων, τους υπαλλήλους των Δήμων, Περιφερειών, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου κατόπιν μοριοδότησης επί τη βάσει κριτηρίων».

Σαν κριτήριο επιλογής λαμβάνεται υπόψη ο τόπος κατοικίας του εκπαιδευτή, ο οποίος πρέπει να είναι εντός της Περιφέρειας. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση μη πλήρωσης των θέσεων, για την Περιφέρεια Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, το εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των ως άνω κατηγοριών, μπορεί να αντλείται και από την Περιφέρεια Αττικής.

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας ανεύρεσης εκπαιδευτών με βάση τα παραπάνω κριτήρια, ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση να ορίζει εκπαιδευτές από το μητρώο εκπαιδευτών, κατά παρέκκλιση της παραπάνω διαδικασίας.

Το ανώτατο όριο απασχόλησης των εκπαιδευτών όλων των κατηγοριών είναι 18 ώρες ανά εκπαιδευτή ανά πρόγραμμα κατάρτισης και κατ’ εξαίρεση 36 ώρες ανά εκπαιδευτή ανά πρόγραμμα κατάρτισης για τα προγράμματα κατάρτισης που λαμβάνουν χώρα σε νησιωτικές περιοχές, εκτός Κρήτης και Εύβοιας. Το ανώτερο όριο απασχόλησης για τους εκπαιδευτές δεν δύναται να ξεπερνά τις 810 ώρες ανά εκπαιδευτή στο σύνολο του έτους, με εξαίρεση τους εκπαιδευτές υπαλλήλους του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπου το όριο απασχόλησης ανά εκπαιδευτή στο σύνολο του έτους, δε δύναται να ξεπερνά τις 360 ώρες.

The post Κατά προτεραιότητα οι άνεργοι θα προσλαμβάνονται ως εκπαιδευτές στα προγράμματα κατάρτισης των αγροτών appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Πληρωμές 2,85 εκατ. ευρώ από ΟΠΕΚΕΠΕ

Από τις 22/01/2019 έως τις 23/01/2019 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 2.858.129,71 €.

Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων είναι 719 παραγωγοί και οι πληρωμές αφορούν σε διάφορες δράσεις και μέτρα του ΠΑΑ, όπως Βιολογική Κτηνοτροφία και Βιολογική Γεωργία, Νιτρορύπανση, προώθηση προϊόντων σε τρίτες χώρες, ολοκληρωμένη διαχείριση καπνού κ.α.

Αναλυτικά το αρχείο πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ.

The post Πληρωμές 2,85 εκατ. ευρώ από ΟΠΕΚΕΠΕ appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Αυγοπαραγωγή και εκτροφή πουλερικών

Η αυγοπαραγωγός πτηνοτροφία αποτελεί σήµερα έναν από τους πλέον αναπτυγµένους και καλά οργανωµένους κλάδους της ελληνικής κτηνοτροφίας.

Σύµφωνα µε στοιχεία της Δ/νσης Αγροτικής Στατιστικής & Τεκµηρίωσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων τα παραγόµενα στην Ελλάδα αυγά για ανθρώπινη κατανάλωση καλύπτουν σε ποσοστό περίπου 88,3% τη ζήτηση σε εθνικό επίπεδο.

Η παραγωγή αυγών συστηµατικής εκτροφής πραγµατοποιείται από περίπου 650 επιχειρήσεις κατανεµηµένες σχεδόν σε όλη τη χώρα.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι 13 µόλις από αυτές παράγουν περίπου το 41% των συνολικά παραγοµένων αυγών στην Ελλάδα.

Σε ό,τι αφορά τους τρόπους εκτροφής των ορνίθων το 37,3% περίπου των επιχειρήσεων ακολουθούν το συµβατικό σύστηµα εκτροφής (σε κλωβοστοιχίες) ενώ το υπόλοιπο 62,7% τα εναλλακτικά συστήµατα (28,1% ως αχυρώνες, 30,9% ως ελευθέρας βοσκής και 3,7% ως βιολογικά).

Σε ό,τι αφορά στους εκτρεφόµενους πληθυσµούς, από το σύνολο των περίπου 4,5 εκ. ορνίθων αυγοπαραγωγής που διατηρούνται, το 81% εκτρέφονται σε κλωβοστοιχίες και µόλις το 19 % περίπου στα υπόλοιπα συστήµατα εκτροφής (11% ως αχυρώνες, 5% ως ελευθέρας βοσκής και 3% ως βιολογικά).

Η χωροταξική κατανοµή της παραγωγής αυγών καθώς και αυτή των µονάδων εκτροφής ορνίθων αυγοπαραγωγής παρουσιάζεται στους πίνακες που ακολουθούν: 


Πριν δραστηριοποιηθεί κάποιος στον τοµέα της αυγοπαραγωγού πτηνοτροφίας, θα πρέπει να έχει φροντίσει να ενηµερωθεί για τις ιδιαιτερότητες των εκτροφών αυτού του τύπου, τα τυχόν προβλήµατα που µπορεί να αντιµετωπίσει και το κόστος του όλου εγχειρήµατος είτε αυτό αφορά στην έναρξη της δραστηριότητας (κόστος εγκαταστάσεων, εξοπλισµού) είτε στο λειτουργικό κόστος (κόστος ζωοτροφών, ζωικού κεφαλαίου, εµβολίων κλπ).

Επίσης ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη διάθεση του παραγοµένου προϊόντος.
Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας αυτής και εφόσον αποφασίσει κάποιος ότι είναι σε θέση να αναλάβει το επιχειρηµατικό ρίσκο, θα πρέπει να φροντίσει για την έκδοση άδειας εγκατάστασης για την πτηνοτροφική του µονάδα.

Πριν την έναρξη της διαδικασίας της αδειοδότησης επίσης θα πρέπει να έχει αποφασίσει τόσο το µέγεθος της εκτροφής, τον τύπο (συµβατικό ή εναλλακτικό σύστηµα εκτροφής) όσο και την πιθανότητα µελλοντικής επέκτασης της.

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι πτηνοτροφικές µονάδες όπως και κάθε άλλη κτηνοτροφική εκµετάλλευση θα πρέπει να βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως, σε έκταση οπού, βάση των εκάστοτε όρων χρήσης γης, επιτρέπεται η κτηνοτροφία.

Επιπλέον αυτού, θα πρέπει να διαθέτουν άδεια εγκατάσταση.

Η άδεια αυτή εκδίδεται από τη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

Η όλη διαδικασία έκδοσης της άδεια καθώς και τα απαιτούµενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά καθορίζεται στο άρθρο 6 του Ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52/Α/2012) όπως τροποποιείται και ισχύει.

Ένα από τα δικαιολογητικά τα οποία µπορεί να απαιτηθούν κατά την έκδοση της άδειας εγκατάστασης είναι η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Με την υπ’ αρίθµ. 65150/1780 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΦΕΚ 3089/Β/4-12-2013), (Παράρτηµα VII, Οµάδα 7η -Πτηνο-κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις-) κατηγοριοποιούνται οι πτηνοτροφικές µονάδες ως προς τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον και την υποχρέωσή τους στην έκδοση απόφασης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Η κατηγοριοποίηση αυτή φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:


Οι µονάδες εκτροφής πουλερικών προκειµένου να αδειοδοτηθούν θα πρέπει να τηρούν ελάχιστες αποστάσεις από οικισµούς, ποτάµια, δρόµους, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και άλλους χώρους ενδιαφέροντος όπως αυτοί αναφέρονται στο Παράρτηµα του άρθρου 20 του Ν.4056/2012 (ΦΕΚ 52/Α’/2012).

Οι αποστάσεις αυτές καθορίζονται ανάλογα µε το είδος της µονάδας και το µέγεθός της, βάση του ισοδύναµου ζώου όπως αυτό ορίζεται στην απόφαση 65150/1780/2013 (ΦΕΚ 3089/Β/2013). Κάποιοι επιπλέον περιορισµοί σχετικά µε τις αποστάσεις που πρέπει να τηρούν οι µονάδες εκτροφής πουλερικών από άλλες πτηνοτροφικές µονάδες, εκκολαπτήρια, σφαγεία κλπ αναφέρονται στο άρθρο 4 του Π∆ 224/1998 (ΦΕΚ 175/Α/1998).

Πέρα από την έκδοση άδειας εγκατάστασης ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει να εγγραφεί στο σχετικό µητρώο που τηρείται στο τµήµα Κτηνιατρικής της οικείας ∆/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής, έτσι ώστε να πάρει τον κωδικό παραγωγού βάση της οδηγίας 2002/4/ΕΚ.

Ο κωδικός αυτός είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται πάνω σε όλα τα αυγά που τίθενται στο εµπόριο. Επίσης, βάση των άρθρων 60 και 63 παρ. 8 του νόµου 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014) υποχρεούται να χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες ιδιώτη κτηνίατρου ως «Κτηνίατρο εκτροφής».

Με την υπ. αριθµό 816/156798 απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων καθορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του θεσµού του «κτηνιάτρου εκτροφής» στις κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις, ΦΕΚ 3385/Β/2014. Επιπλέον ο εκτροφέας πουλερικών ως κάτοχος αγροτικής εκµετάλλευσης θα πρέπει να εγγραφεί στο µητρώο αγροτών και αγροτικών εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) σύµφωνα µε το Ν.3874/2010 (ΦΕΚ 151/Α/2010).

Η εγγραφή στο µητρώο αυτό πραγµατοποιείται µέσω του διαδικτυακού τόπου του ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr).

ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οι κτηριακές εγκαταστάσεις που θα χρησιµοποιηθούν για την στέγαση των πουλερικών, θα πρέπει κατά περίπτωση είτε να διαθέτουν οικοδοµική άδεια είτε να είναι κατασκευασµένες σύµφωνα µε εγκεκριµένο τύπο κτηνοτροφικών στεγάστρων µε σκελετό θερµοκηπίου είτε να µπορεί να χαρακτηριστούν ως πρόχειρα καταλύµατα σύµφωνα µε το νόµο 4056.

Σχετικά µε τα κτηνοτροφικά στέγαστρα µε σκελετό θερµοκηπίου ο ενδιαφερόµενος µπορεί να ενηµερωθεί από το Κέντρο Ελέγχου Γεωργικών Κατασκευών (τηλ. 2310 991786/998741).

Κατά την κατασκευή των κτηριακών αυτών εγκαταστάσεων θα πρέπει να τηρούνται όσα ορίζονται στο Π∆ 374 (ΦΕΚ 251/Α/2001) σχετικά µε την προστασία των ζώων στα εκτροφεία.
Επιπρόσθετα κατά την κατασκευή θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες των πτηνών σε φωτισµό, αερισµό και καθαριότητα, να ληφθεί πρόβλεψη τρόπου αποµάκρυνσης της παραγόµενης κοπριάς καθώς και η εφαρµογής των απαιτούµενων µέτρων βιοασφάλειας.

Επίσης θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα σχετικά µε την διαχείριση των παραγοµένων ζωικών υποπροϊόντων (κοπριάς και πτωµάτων) όπως ορίζει η σχετική νοµοθεσία για τα ζωικά υποπροϊόντα (Καν. 1069/2009).

Σε ότι αφορά την διαχείριση της παραγοµένης κοπριάς θα πρέπει η µονάδα εκτροφής να διαθέτει κοπροσωρό, όπως αυτή περιγράφεται στον κώδικα ορθής γεωργικής πρακτικής απόφαση 1420/82031 (ΦΕΚ 1709/Β/2015) (Κτηνοτροφικά απόβλητα άρθρο 6 Παράρτηµα Ι).
Ειδικότερα στην περίπτωση των ωοτόκων ορνίθων θα πρέπει επιπλέον να τηρούνται οι απαιτήσεις της οδηγίας 1999/74/ΕΚ (όπως ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το Π∆ 216/2003 ΦΕΚ 181/Α/2003).

Στην περίπτωση που η εκτροφή πραγµατοποιείται σε κλωβούς αυτοί θα πρέπει να είναι «διευθετηµένοι – εµπλουτισµένοι» µε τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο άρθρο 6 της οδηγίας.

Στην περίπτωση των εναλλακτικών συστηµάτων θα πρέπει να τηρούνται όσα αναφέρονται στο πίνακα που ακολουθεί.

Επιπρόσθετα, για τα συστήµατα εκτροφής που επιτρέπουν στις ωοπαραγωγές όρνιθες να µετακινούνται µεταξύ διαφόρων επιπέδων θα πρέπει:
α) ο αριθµός των επάλληλων επιπέδων να περιορίζεται σε 4,
β) το ελεύθερο ύψος µεταξύ επιπέδων να είναι τουλάχιστον 45 εκ,
γ) ο εξοπλισµός τροφής και ποτίσµατος να είναι τοποθετηµένος Εκτροφή Πουλερικών για Παραγωγή Αυγών Κατανάλωσης ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017 – 6 – κατά τέτοιο τρόπο ώστε όλες οι όρνιθες να έχουν την ίδια πρόσβαση και
δ) τα επίπεδα να διαρρυθµίζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα περιττώµατα να µην µπορούν να πέσουν στα κατώτερα επίπεδα.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΥΓΟΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Στην περίπτωση που κάποιος ενδιαφέρεται για την εκτροφή ορνίθων αυγοπαραγωγής βάση του βιολογικού τρόπου εκτροφής, πέρα των προαναφερθέντων, θα πρέπει να τηρεί όλα όσα ορίζονται στα άρθρα 10, 12 και στο Παράρτηµα III του Καν. (ΕΚ) 889/2008 για την βιολογική γεωργία.

Κάποιες από τις απαιτήσεις του κανονισµού αυτού σχετικές µε τις εγκαταστάσεις παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Επιπλέον θα πρέπει να γνωρίζει ότι δεν θα έχει την δυνατότητα να παράγει παράλληλα αυγά άλλων συστηµάτων εκτροφής (κλωβοστοιχίας, αχυρώνα ή ελευθέρας βοσκής).

Στην συνέχεια ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει να πιστοποιήσει την µονάδα εκτροφής ως προς τον βιολογικό τρόπο παραγωγής.

Η πιστοποίηση αυτή λαµβάνεται από εγκεκριµένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, οργανισµούς ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικής παραγωγής.

Τα στοιχεία των οργανισµών αυτών είναι αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ.

ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ο έκαστος εκτροφέας µπορεί να προµηθευτεί το απαιτούµενο ζωικό κεφάλαιο για την εκµετάλλευση του είτε ως νεοσσό 1 ηµέρας είτε ως πουλάδα 15 εβδοµάδων.

Η επιλογή της ηλικίας των πτηνών εξαρτάται από τους υπάρχοντες χώρους, την ύπαρξη του απαιτούµενου εξοπλισµού, την ύπαρξη της απαιτούµενης τεχνογνωσίας για την εκτροφή κλπ. Η προµήθεια µπορεί να γίνει από τις υπάρχουσες εκκολαπτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, από εµπόρους ή µε απευθείας εισαγωγή από το εξωτερικό. Στοιχεία για τις εκκολαπτικές επιχειρήσεις που έχουν λάβει διακριτικό αριθµό σύµφωνα µε τον Καν. (ΕΚ) 617/2008 βρίσκεται στον ιστότοπο του ΥΠΑΑΤ.

Τα κυριότερα υβρίδια ορνίθων αυγοπαραγωγικής κατεύθυνσης που διατίθενται στην αγορά είναι τα LOHMANN, HY LINE, ISA, SHAVER, TETRA-SL, HARCO, BABCOCK, κ.λπ.

Πολλά από αυτά τα υβρίδια είναι καταλληλότερα για εναλλακτικά συστήµατα εκτροφής µικρής κλίµακας και για την χωρική πτηνοτροφία παρά για τις εντατικές εκτροφές.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Η διατροφή των πτηνών βασίζεται στην χορήγηση φυράµατος το οποίο µπορεί να περιέχει δηµητριακούς καρπούς, σογιάλευρο, ηλιάλευρο, φυτρόπιτα, πίτυρα, φυτικά έλαια, ανόργανα συστατικά (µαρµαρόσκονη, φωσφορικά άλατα), βιταµίνες, ιχνοστοιχεία, αµινοξέα κ.λπ.

Η σύσταση του φυράµατος πρέπει να είναι ισορροπηµένη και σύµφωνα µε τις ανάγκες των πτηνών σε θρεπτικά συστατικά ανάλογα µε την ηλικία τους και το στάδιο ανάπτυξής τους.

Κάθε υβρίδιο συνοδεύεται από οδηγό εκτροφής στον οποίο πέρα από τα παραγωγικά του χαρακτηριστικά αναφέρονται και οι απαιτήσεις του σε θρεπτικά συστατικά ανά ηλικία.

Οι οδηγίες αυτές µπορούν να αναζητηθούν µέσω των ιστοσελίδων των υβριδίων αυτών.
Το χορηγούµενο στα πτηνά φύραµα µπορεί να το προµηθεύεται ο ενδιαφερόµενος από τις εταιρίες παραγωγής ζωοτροφών είτε εξ ολοκλήρου, είτε ως συµπύκνωµα το οποίο θα «αραιώνει» µε την απαιτούµενη ποσότητα δηµητριακών καρπών, σόγιας κ.λπ.

Επίσης µπορεί να προµηθεύεται µεµονωµένα τις απαιτούµενες α’ ύλες και να το παράγει µόνος του. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις πρέπει να τηρεί τα όσα ορίζονται από τον Καν.(ΕΚ) 183/2005 σχετικά µε την υγιεινή των ζωοτροφών και την ΚΥΑ 340668/2008 ΦΕΚ 2422/Β/2008 καθώς και να έχει λάβει των απαιτούµενο κωδικό εγγραφής ή έγκρισης από τη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της οικείας περιφερειακής ενότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Εργοστάσιο Παραγωγής Σύνθετων Ζωοτροφών και Πρώτων Υλών (δείτε ΕΔΩ) της Ένωσης Αγρινίου στο 2641.0.69060 και με τον υπεύθυνο παραγωγής-ζωοτέχνη κ. Βασίλη Σταμούλη στο 2641.0.69062.

ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΡΟΦΗ

Κατά την διάρκεια της εκτροφής των ορνίθων ο εκτροφέας πέρα των άλλων θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή και στα παρακάτω:

Ποιότητα ζωικού κεφαλαίου:

Τα πουλιά θα πρέπει να είναι οµοιόµορφα, ζωηρά και εµβολιασµένα µε τα απαιτούµενα εµβόλια, προερχόµενα από αξιόπιστο προµηθευτή.

Εµβολιασµοί:

Πρέπει να πραγµατοποιούνται οι απαραίτητοι κατά περίπτωση εµβολιασµοί στον ενδεδειγµένο χρόνο, µε τον ενδεδειγµένο τρόπο και συχνότητα. Τα χρησιµοποιούµενα εµβόλια πρέπει να έχουν αποθηκευθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και ο χρησιµοποιούµενος εξοπλισµός να έχει ελέχθη και απολυµανθεί.

• Διατροφή:

Οι χρησιµοποιούµενες ζωοτροφές θα πρέπει να είναι καλής ποιότητας από υγειονοµικής άποψης και η σύνθεση του φυράµατος ισορροπηµένη και σύµφωνη µε τις ανάγκες των πτηνών σε θρεπτικά συστατικά.

• Συνθήκες εκτροφής:

Οι συνθήκες που επικρατούν στην εκτροφή (φωτισµός, αερισµός, υγρασία) θα πρέπει να είναι αυτές που εξασφαλίζουν την βέλτιστη έκπτυξη των γενετικών χαρακτηριστικών των πτηνών σύµφωνα µε τον οδηγό εκτροφής του υβριδίου.

• Εξοπλισµός πτηνοτροφείου:

Ο χρησιµοποιούµενος εξοπλισµός (ταΐστρες, ποτίστρες, φωλιές, ανεµιστήρες, σύστηµα φωτισµού, συστήµατα υδρόψυξης κλπ) θα πρέπει να είναι επαρκής σε αριθµό, να διατηρείται καθαρός και να λειτουργεί σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του.

• Τήρηση µέτρων υγιεινής:

Θα πρέπει να τηρούνται όλα τα απαραίτητα µέτρα υγιεινής (µυοκτονίες, απολυµάνσεις, απεντοµώσεις, αποφυγή σηµείων µολύνσεων – στάσιµα νερά κ.λπ.) στο χώρο εκτροφής, παρασκευής ζωοτροφών, συλλογής και συσκευασίας αυγών και γενικά σε όλους τους χώρους της εκµετάλλευσης.

• Ηµερήσια αποµάκρυνση απωλειών.

• Επιθεωρήσεις:

Τόσο το ζωικό κεφάλαιο όσο και ο µηχανολογικός εξοπλισµός θα πρέπει να επιθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα.

Με τον τρόπο αυτό µπορεί να αποφευχθεί

α) σπατάλη τροφών λόγω µη σωστής λειτουργίας του συστήµατος ταΐσµατος,

β) έλλειψη νερού ή διαρροές λόγω µη σωστής λειτουργίας της τροφοδοσίας του πτηνοτροφείου µε νερό και

γ) να εντοπιστούν και να αντιµετωπιστούν εγκαίρως µολυσµατικές ασθενειών.
• Τήρηση µητρώων – ιστορικού εκτροφής.
• Τήρηση µητρώου φαρµακευτικής αγωγής (http://www.minagric.gr/images/ stories/docs/agrotis/ktiniatrika_Farmaka/mitroo_farm_agogis_ektrofis070915.doc )

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΓΩΝ

Τα αυγά που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση πρέπει να είναι ωοσκοπηµένα και να αναγράφουν τον κωδικό παραγωγού.

Η ωοσκόπηση τους µπορεί να γίνει σε υφιστάµενα ωοσκοπικά κέντρα µετά από συµφωνία. Στην περίπτωση που ο εκτροφέας θέλει να ωοσκοπεί και να συσκευάζει τα αυγά που παράγει µόνος του, τότε θα πρέπει να προβεί στην κατασκευή και εξοπλισµό του απαιτούµενου χώρου σύµφωνα µε τους Καν. (ΕΚ) 589/2008 (άρθρο 5), 852/2004 (Παράρτηµα ΙΙ) και τον Καν. (ΕΚ) 853/2004.

Δείτε περισσότερα ΕΔΩ

The post Αυγοπαραγωγή και εκτροφή πουλερικών appeared first on Ένωση Αγρινίου.