Από μια υπέροχη βραδιά της παρουσίασης του βιβλίου "Δημοτικά Τραγούδια της Δωρίδας "του συμπατριώτη μας φιλολόγου Φώτη Κατσουδα στο Δημαρχείο Ευπαλιου.
Το βιβλίο αγκαλιάζει την Παράδοση και λειτουργεί ώς παρακαταθήκη για όλους μας.
Εξαιρετική ήταν η παρουσίαση του βιβλίου Από την φιλόλογο του ΓΕΛ Κ.Σοφία Μανιου.
Η εκδήλωση πλαισιώθηκε Μουσικά από
Την Ορχήστρα του κ.Παντελή Αναστασόπουλου με τα χορευτικά
-Πολιτιστικός Σύλλογος Ευπαλιου, Τολοφωνας και Προσηλιου
Συνδιοργανωτές της εκδήλωσης ήταν ο Δήμος Δωριδος ,η Ένωση Γυναικών Φωκίδας, η Ένωση Ευπαλιωτων Δωριδος και Λαογραφικό Μουσείο Ευπαλιου

Φωτογραφία της Λαμπρινή Κουφάκη.

Φωτογραφία της Λαμπρινή Κουφάκη.

Φωτογραφία της Λαμπρινή Κουφάκη.

Φωτογραφία της Λαμπρινή Κουφάκη.

Η Ομοσπονδία συλλόγων Β/Δ Δωρίδας πραγματοποίησε με εξαιρετική επιτυχία το 17ο αναπτυξιακό - πολιτιστικό συνέδριο το Σάββατο 5 Αυγούστου 2017 στον Κονιάκο.

Εισηγητές εγνωσμένου επιστημονικού κύρους παρουσίασαν με αρτιότητα τις προοπτικές ανάπτυξης της ορεινής Δωρίδας μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ και της τοπικής ανάπτυξης για τον τουρισμό. Αναλυτικά παρουσίασαν το θέμα και ο πρόεδρος της ομοσπονδίας κ. Ιωάννης Τρίγκας καθώς και ο δήμαρχος Δωρίδας κ. Καπεντζώνης Γεώργιος, ο οποίος μετά τις τοποθετήσεις των ομιλητών, απάντησε στις ερωτήσεις που τέθηκαν από τους συμμετέχοντες.

Παρέστησαν στο συνέδριο αυτοδιοικητικοί και πολιτικοί παράγοντες καθώς και προσωπικότητες από την ευρύτερη περιοχή , τον Κονιάκο και πλήθος κόσμου. Η διοργάνωση από την ομοσπονδία ήταν άριστη.

Ο οικοδεσπότης του συνεδρίου, η Αδελφότητα Κονιακωτών Δωρίδος "ο Άγιος Γεώργιος", εκτός του ότι υποστήριξε και συντόνισε οργανωτικά την διαδικασία του συνεδρίου, παρείχε θερμή φιλοξενία στους συνέδρους παραθέτοντας μετά την λήξη του πλούσιο γεύμα με τοπικά εδέσματα και γλυκά. Στο τέλος, όπως οι Κονιακίτες συνηθίζουν, ακολούθησε παραδοσιακό τραγούδι (αντικριστό) κάτω από το βαθύ ίσκιο που μας χάριζαν τα πλατάνια της πανέμορφης πλατείας του χωριού.

Όλοι προβληματιστήκαμε, οπλιστήκαμε με αισιοδοξία για τις δυνατότητες της περιοχής μας γνωρίζοντας ότι όλοι μαζί, αδελφωμένοι και αγαπημένοι, με επιμονή και υπομονή μπορούμε να αναστρέψουμε την κατάσταση προς την κοινή κατεύθυνση της ανάπτυξης.

Τέλος, η Αδελφότητα Κονιακωτών Δωρίδος "ο Άγιος Γεώργιος" μαζί με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας κ. Νικόλαο Μάρκο, έδωσε το μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις ότι βασιζόμενη στην εμπειρία των 60 και πλέον ετών λειτουργίας της και του έμψυχου δυναμικού της, μπορεί να βάλει το λιθαράκι της προς την υλοποίηση του κοινού στόχου , δηλαδή την ανάπτυξη του μοναδικού μας ορεινού τοπίου για την βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων και την οικονομική - πολιτιστική τους αναβάθμιση.

Αδελφότητα Κονιακωτών Δωρίδος "ο Άγιος Γεώργιος"

Μελος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Β/Δ Δωρίδας

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά πανευρωπαϊκή δημόσια διαβούλευση σχετικά με πιθανούς τρόπους για να καταστεί πιο δίκαιη η αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων της ΕΕ. Οι γεωργοί, οι πολίτες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με τη λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων μέσω επιγραμμικής διαβούλευσης που θα διαρκέσει έως τις 17 Νοεμβρίου. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η προστιθέμενη αξία της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων δεν είναι κατάλληλα κατανεμημένη σε όλα τα επίπεδα της αλυσίδας λόγω, για παράδειγμα, των διαφορών στη διαπραγματευτική ισχύ μεταξύ των μικρότερων και, ως εκ τούτου, πιο ευάλωτων φορέων, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι γεωργοί και οι μικρές επιχειρήσεις, και των εμπορικών εταίρων τους, οι οποίοι είναι ισχυρότεροι οικονομικά και χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό συγκέντρωσης. Ο αρμόδιος για την Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη επίτροπος, κ. Phil Hogan, δήλωσε τα εξής: «Οι γεωργοί αποτελούν τον πρώτο κρίκο της αλυσίδας· χωρίς αυτούς, δεν θα υπήρχαν τρόφιμα για επεξεργασία, πώληση και κατανάλωση. Ωστόσο, παρατηρούμε ότι συχνά αυτοί είναι και ο πιο αδύναμος κρίκος. Η επιθυμία αντιμετώπισης αυτών ακριβώς των προβλημάτων της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων μας οδηγεί να αναλάβουμε ηγετικό ρόλο για την ανάληψη δράσης, σύμφωνα με την πάγια θέση της Επιτροπής να στέκεται στο πλευρό των ευρωπαίων γεωργών. Ενθαρρύνω όλους τους πολίτες της ΕΕ, τους γεωργούς και τα ενδιαφερόμενα μέρη να εκφράσουν τις απόψεις τους μέσω αυτής της ηλεκτρονικής διαβούλευσης.» Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδιαφέρεται να συλλέξει απόψεις για να αξιολογήσει την αναγκαιότητα και τη σκοπιμότητα πιθανών μέτρων που πρόκειται να ληφθούν σε επίπεδο ΕΕ για την αντιμετώπιση ή τη ρύθμιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής. Η Επιτροπή επιθυμεί, επίσης, να αξιολογήσει το επίπεδο διαφάνειας στην αγορά σε ολόκληρη την αλυσίδα, καθώς και τα σημεία που χρήζουν βελτίωσης. Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη διασφάλισης ορισμένου βαθμού ανταγωνισμού, η διαβούλευση θα μας βοηθήσει να κρίνουμε κατά πόσον είναι απαραίτητη η θέσπιση συμπληρωματικών ρυθμίσεων για τη διαφάνεια της αγοράς της ΕΕ. Τέλος, το ερωτηματολόγιο διερευνά το ενδιαφέρον που υπάρχει για συνεργασία μεταξύ των παραγωγών και για τη χρήση των λεγόμενων συμφωνιών επιμερισμού της αξίας (οι οποίες συνίστανται στον επιμερισμό των προσαυξήσεων και των εκπτώσεων που προκύπτουν από τις μεταβολές των συναφών τιμών της αγοράς), οι οποίες χρησιμοποιούνται ήδη σε ορισμένους τομείς όπως η ζάχαρη. Αξιοποίηση του έργου της ειδικής ομάδας για τις γεωργικές αγορές Η διαβούλευση βασίζεται στο έργο της ειδικής ομάδας για τις γεωργικές αγορές (AMTF), η οποία συστάθηκε από τον επίτροπο κ. Hogan τον Ιανουάριο του 2016. Η AMTF πρότεινε διάφορους συγκεκριμένους τρόπους για να ενισχυθεί η θέση των γεωργών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων και η διαβούλευση θα βασιστεί στο έργο της για να τροφοδοτήσει ενδεχόμενες μελλοντικές εργασίες της Επιτροπής. Έχει επίσης δημοσιευτεί για διαβούλευση και διατύπωση παρατηρήσεων μια αρχική εκτίμηση επιπτώσεων, η οποία εκθέτει λεπτομερώς μια σειρά πιθανών πολιτικών επιλογών. Θα διενεργηθεί, επίσης, πλήρης εκτίμηση των επιπτώσεων οποιασδήποτε μελλοντικής πρωτοβουλίας για τη βελτίωση της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων. Τυχόν μελλοντικές προτάσεις της Επιτροπής θα συνάδουν, επίσης, με την ευρύτερη προσέγγιση για την απλούστευση και τον εκσυγχρονισμό της κοινής γεωργικής πολιτικής. Για περισσότερες πληροφορίες Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την πρωτοβουλία βελτίωσης της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων — σύντομα θα είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ Αρχική εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων Συμβάλετε στη νομοθετική διαδικασία και στις δημόσιες διαβουλεύσεις της ΕΕ

Για την εφαρμογή μέτρων διαχείρισης της καταπολέμησης των κουνουπιών σας διαβιβάζουμε το παρακάτω έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας προς ενημέρωση των πολιτών.

Την 1/8/2017 πραγματοποιήθηκε από το Εργαστήριο Υγιεινής του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών για λογαριασμό της ΔΕΥΑΝ δειγματοληψία θαλασσινού νερού στις παραλίες Γριμπόβου και Ψανής.

Δείγματα ελήφθησαν στην Ψανή έμπροσθεν της Πλαζ, της Γαλάζιας Σημαίας και του Φλοίσβου και στο Γρίμποβο έμπροσθεν του Ξενία, του Ξενοδοχείου Lepanto και του Ναυτικού Ομίλου.

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 9854/2017 πιστοποιητικό αναλύσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο κοινοποιήθηκε και στο Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου, τα θαλασσινά νερά των παραλιών Γριμπόβου και Ψανής κρίνονται ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΝ Θωμάς Κοτρωνίας «Η ποιότητα των θαλασσών μας αποτελεί προτεραιότητα και για την ΔΕΥΑΝ και σε αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλλουμε διαρκώς σε συνεργασία με όλους τους φορείς. Σύντομα δε αναμένονται και δράσεις για την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η πόλη μας προς αυτή την κατεύθυνση.»

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου Αντώνιος Φράγκος μετά την κοινοποίηση του εγγράφου ανέφερε ότι: «Η Ναύπακτος αποτελεί σημαντικό τουριστικό προορισμό και απαραίτητη προϋπόθεση για αυτό είναι η εξαιρετική ποιότητα των θαλασσών μας. Σε τέτοιου είδους ζητήματα δεν πρέπει να υπάρχουν σκιές και το εν λόγω έγγραφο δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης»

Ύστερα από αναφορές κατοίκων, που αφορούν προβλήματα ύπαρξης μεγάλου αριθμού ψύλλων στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου, ιδίως, όπου υπάρχουν κτηνοτροφικές μονάδες ή οικόσιτα ζώα κοντά σε κατοικίες κρίνουμε σκόπιμο και αναγκαίο την παροχή πληροφοριών στου κατοίκους της περιοχής, όσο και οδηγίες για την καταπολέμησή τους ώστε να γίνεται όσο το δυνατόν καλύτερα η αντιμετώπιση του εποχιακού αυτού προβλήματος.

Γενικά στους χώρους των κατοικιών θα πρέπει να λαμβάνονται από τους ιδιοκτήτες τους τα εξής μέτρα:

Γύρω από τις κατοικίες να γίνεται συστηματική αποψίλωση (κόψιμο των χόρτων), να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μην συσσωρεύονται γύρω από τις οικίες απορρίμματα όπως παλιά αντικείμενα, υφάσματα, χαρτιά, παλιά έπιπλα και άλλα υλικά.

Να υπάρχει επιμελής καθαριότητα σε όλους τους χώρους μέσα και έξω από τα σπίτια. Ιδιαίτερη προσοχή να δίδεται στην καθαριότητα κάτω από τα έπιπλα, συσκευές και γενικά σε χώρους σκοτεινούς και χώρους όπου υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση σκόνης.

Ψεκάζουμε με κατάλληλο παρασιτοκτόνο όλες τις γωνίες και σχισμές των πατωμάτων και μετά ακολουθεί ο καθαρισμός με τη χρήση της ηλεκτρικής σκούπας, η σακούλα της οποίας μετά θα πρέπει να καεί άμεσα, για να μην υπάρχει δυνατότητα εξάπλωσης των εντόμων.

Αν στο σπίτι υπάρχει και κατοικίδιο (σκυλί ή γάτα) θα πρέπει να ψεκάσουμε και τον χώρο όπου κάθεται και κοιμάται το ζώο, να ληφθεί δε μέριμνα για τοποθέτηση ειδικού κολάρου σ’ αυτό και να γίνει χρήση ειδικών εντομοκτόνων αλοιφών και λοσιόν.

Επειδή το πρόβλημα των ψύλλων ταλαιπωρεί κυρίως τα κτηνοτροφικά χωριά και τις κτηνοτροφικές επιχειρήσεις, θα πρέπει να τονιστούν τα εξής:

Ο ψύλλος των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που παρουσιάζει έξαρση ειδικά την Άνοιξη και το Καλοκαίρι είναι ιδιαίτερης σημασίας γιατί παρασιτεί στον άνθρωπο και σε ορισμένες περιπτώσεις αποικούν και στα σπίτια των κτηνοτρόφων και είναι διαφορετικός από τα είδη των ψύλλων του σκύλου και της γάτας.

Ένα κοπάδι μολύνεται συνήθως είτε με αγορά ζώων, που έχουν ψύλλους είτε με μεταφορά της κοπροστρωμνής από κοπάδι με ψύλλους. Για την αντιμετώπιση της επιβαρυμένης στρωμνής με έντομα ψύλλων οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει μόλις τελειώσει ο Χειμώνας στην αρχή της Άνοιξης να απομακρύνουν την επιβαρυμένη στρωμνή και να την καίνε, ούτως ώστε να καίγονται τα εναπομείναντα στη στρωμνή έντομα και τα αυγά τους. Ο στάβλος στη συνέχεια πρέπει να ραντίζεται κατάλληλα.

Αυτονόητο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι, ότι θα πρέπει κάθε κτηνοτροφική επιχείρηση να φροντίζει για τον επιμελή καθαρισμό των εγκαταστάσεών της.

 

Σημαντικό επίσης θέμα αποτελεί και η θέση και ο τρόπος κατασκευής της κοπροσωρού, όπως και ο συστηματικός ψεκασμός της με κατάλληλα σκευάσματα εγκεκριμένα από την αρμόδια αρχή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Με αφορμή διάφορες δημόσια διατυπωμένες απόψεις περί δήθεν σχεδιασμών της δημοτικής μας αρχής σχετικά με τους Ρομά του Δήμου Δελφών, μερικές εκ των οποίων απόψεων αγγίζουν τα όρια της φαιδρότητας, λαμβάνουμε την αφορμή να τοποθετηθούμε δημοσίως περί του ζητήματος και να ενημερώσουμε υπεύθυνα τους συμπολίτες μας.

 

Οι εγγεγραμμένοι δημότες Ρομά στο Δήμο μας είναι περίπου 450. Εξ αυτών οι μισοί περίπου είναι ανήλικοι, γεγονός που αποδεικνύει την εξαιρετικά μεγάλη δημογραφική εξέλιξη του συγκεκριμένου πληθυσμού, παρά την αντίθετη καταγεγραμμένη γενική πορεία της χώρας και της περιοχής μας.

 

Το δεδομένο αυτό μας καταδεικνύει επίσης την άμεση ανάγκη να αντιμετωπιστεί ολοκληρωμένα το φαινόμενο της εξαθλίωσης, διαβίωσης στο κοινωνικό περιθώριο και άσκησης παραβατικών συμπεριφορών από την πληθυσμιακή αυτή ομάδα.

 

Πιο απλά: Είτε σύντομα θα αντιμετωπίσουμε ορθολογικά και συστηματικά το πρόβλημα, είτε μέσα στην προσεχή δεκαετία θα εξελιχθεί σε πλήρως ανεξέλεγκτη κατάσταση, πολύ πιο επιβαρυμένη και επικίνδυνη από αυτήν που βιώνουμε σήμερα.

 

Η σημερινή δημοτική αρχή, από τις πρώτες της ημέρες, έδωσε προτεραιότητα στη σύνταξη και υποβολή ενός τοπικού σχεδίου δράσης για τους Ρομά, σε αντιστοιχία με τους άξονες της δημοσιευμένης Εθνικής Στρατηγικής για τους Ρομά.

 

Προκειμένου να προετοιμάσουμε τις ενέργειές μας, αποκτήσαμε μέσα στο 2015 και 2016 (εν μέρει με παραχώρηση από την Περιφέρεια και εν μέρει με αγορά) το σύνολο της έκτασης των 10 στρεμμάτων, που προβλέπει το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Άμφισσας για την εγκατάσταση των Ρομά (πίσω από το κλειστό γυμναστήριο «Χριστολιάς Καμπεράκης»). Επίσης μέσα στο 2016 αδειοδοτήσαμε τον ίδιο χώρο για εγκατάσταση ενός οργανωμένου προσωρινού οικισμού Ρομά, μια αδειοδότηση που σε ελάχιστες άλλες πόλεις υπάρχει.

 

Στα τέλη του 2016 το Υπουργείο Εργασίας ίδρυσε την Ειδική Γραμματεία για τους Ρομά, γεγονός μεγάλης σημασίας για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου και για την επιτάχυνση των απαιτούμενων ενεργειών. Αμέσως ο Δήμος μας ξεκίνησε τη συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία, προκειμένου να εναρμονίσει διάφορες πρωτοβουλίες που είχαμε ήδη αναλάβει, με τους άξονες δράσης του Υπουργείου.

 

Η Ειδική Γραμματεία Ρομά, ακριβώς εξαιτίας της προεργασίας που υπήρχε εκ μέρους του Δήμου Δελφών, έδωσε ειδική προτεραιότητα στην περίπτωσή μας (μολονότι υπάρχουν εξίσου, αλλά και περισσότερο οξυμμένες καταστάσεις ανά την Ελλάδα και ανά την Περιφέρειά μας) και προετοίμασε σε συνεργασία μ’ εμάς ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη μετεγκατάσταση των ανεξέλεγκτων καταυλισμών Ρομά σ’ έναν οργανωμένο (προσωρινό βέβαια εκ της φύσεώς του) οικισμό. Πρόκειται ακριβώς για το σχέδιο που ως πιλοτικό για όλη τη χώρα (με πλήρη χρηματοδότηση από Υπουργείο και Περιφέρεια) παρουσίασε προ ολίγων ημερών η Αναπληρώτρια Υπουργός κ. Θεανώ Φωτίου στη Λαμία.

 

Η λογική της παρέμβασης είναι να υπάρξει μια σαφής αναβάθμιση των βιοτικών συνθηκών των Ρομά της Άμφισσας σ’ έναν οργανωμένο οικισμό, ώστε σταδιακά (και αφού κατακτήσουν το ελάχιστα απαιτούμενο επίπεδο διαβίωσης, στους τομείς υγιεινής, εκπαίδευσης κ.λπ.) να «απογκετοποιηθούν», απορροφούμενοι στο μέλλον ανά οικογένεια στον αστικό ιστό.

 

Το πρόγραμμα δεν μπορεί βέβαια να είναι αποτελεσματικό, αν σταθεί μόνο στο στεγαστικό ζήτημα, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να ετοιμαστούν παρεμβάσεις στην επαγγελματική απασχόληση, στην υγιεινή και (κυρίως) στην εκπαίδευση της πληθυσμιακής αυτής ομάδας των συμπολιτών μας. Για το λόγο αυτόν προβλέπεται η δημιουργία ενός «Πολυκέντρου», ενός δηλαδή μηχανισμού υποστήριξης για όλα τα παραπάνω απαιτούμενα, με κατάλληλη στελέχωση και πλαίσιο λειτουργίας.

 

Σε κάθε περίπτωση, είναι σαφές ότι αυτή τη στιγμή γίνεται μια πρωτοποριακή και καλά οργανωμένη προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε ένα πολύ μεγάλο κοινωνικό ζήτημα της Άμφισσας και του Δήμου Δελφών, η οποία σύντομα προσδοκούμε να αποδώσει απτά αποτελέσματα.

 

Οφείλουμε ωστόσο να επισημάνουμε και το εξής: Οι σύγχρονες κοινωνίες αντιμετωπίζουν σύνθετα προβλήματα ένταξης πληθυσμών, μερικές φορές απείρως πιο δύσκολα από το ζήτημα των Ρομά (βλ. προσφυγικό – μεταναστευτικό, με αλλόγλωσους και αλλόθρησκους πληθυσμούς). Τα προβλήματα αυτά είναι απολύτως βέβαιο ότι στο μέλλον θα ενταθούν λόγω των δημογραφικών τάσεων σε Ευρώπη, Αφρική και Ασία, καθώς και άλλων παραγόντων.

 

Στη χώρα μας και στον τόπο μας αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα ένταξης των Ρομά, που είναι σε κάθε περίπτωση Έλληνες πολίτες, ομόγλωσσοί και ομόδοξοι με την πλειοψηφία του πληθυσμού μας. Αποτελεί ντροπή για τη χώρα η κατάσταση που βρίσκονται σήμερα αυτοί οι πληθυσμοί, χωρίς να παραβλέπεται ότι υπάρχουν ειδικά χαρακτηριστικά κουλτούρας της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας (που όμως δεν εξηγούν τα πάντα και πολλές φορές χρησιμοποιούνται ως άλλοθι αδράνειας και μοιρολατρείας).

 

Όταν όμως η Ευρώπη (και η Ελλάδα) δηλώνει διατεθειμένη να εργαστεί και επενδύει τεράστιους πόρους στην ομαλή ένταξη των προσφύγων και μεταναστών από Ασία και Αφρική, ας σκεφτούμε πόσο μεγαλύτερη υποχρέωση έχουμε να κινηθούμε στην ίδια κατεύθυνση για τους συμπολίτες μας Ρομά (αλλά και πόσο ωφέλιμο θα είναι, αν καταφέρουμε να το πετύχουμε, έστω και μερικώς).

 

Αφορισμοί, κλισέ, σνομπισμοί και ελιτισμοί που εμφανίζονται κατά καιρούς δυστυχώς και στην περιοχή μας, μπορεί να κάνουν συμπαθείς τους εκφραστές τους στα «διαδικτυακά καφενεία» σε μια γρήγορη και αντανακλαστική προσέγγιση, όμως όχι μόνο δε συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος, αλλά το επιδεινώνουν σημαντικά.

Βλέπετε στην περίπτωση των Ελλήνων πολιτών Ρομά, δεν υπάρχει καμία άλλη επιλογή (τουλάχιστον για τους πολίτες, που σκέφτονται δημοκρατικά και φιλελεύθερα και αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία, αν και πολλές φορές σιωπηρή…), παρά μόνο η κοινωνική ένταξη. Το πραγματικό ερώτημα είναι πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Συνεπώς μόνο η ουσιαστική συμβολή σε μια τέτοια συζήτηση βοηθάει πραγματικά την κοινωνία μας.

 

 

Εμείς από την πλευρά μας, όπως κάνουμε σε όλα τα μεγάλα ζητήματα του τόπου μας, σχεδιάζουμε με μεγάλη προσοχή, συνεργαζόμαστε ουσιαστικά με όλους τους συναρμόδιους φορείς και εργαζόμαστε συστηματικά με μακροπρόθεσμη λογική και στρατηγική, αρνούμενοι να συμμετάσχουμε σε παιχνίδια προσωρινών εντυπώσεων.

Συνεδρίαση Δ.Σ. του  Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ»

 

Κοινοποιήθηκε στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου έγγραφο της Δ/νσης Αναστύλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων σε συνέχεια της από 19-5-2017 υποβρύχιας αυτοψίας που διενεργήθηκε στη θαλάσσια περιοχή του Λιμένα Ναυπάκτου.

Όπως επί λέξει αναφέρεται «σχετικά με την ύπαρξη σπηλαιώσεων στα ύφαλα του κρηπιδώματος λιμένα, διαπιστώθηκε με τη βοήθεια υποβρύχιας κάμερας βυθού, ότι είναι εκτεταμένες σε όλο μήκος που έγινε η έρευνα. Δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη εναλίων αρχαιοτήτων. Το μικρού πλάτους κρηπίδωμα είναι κατασκευασμένο από σκυρόδεμα σε όλο το μήκος του, εκτός από ένα μικρό τμήμα στα ανατολικά του λιμένος το οποίο είναι κατασκευασμένο από λιθοπλίνθους. Πάνω από τα κρηπιδώματα υψώνεται λιθόκτιστο τοιχίο το οποίο παρουσιάζει προβλήματα κατά τόπους, τόσο λόγω της καθίζησης των κρηπιδωμάτων, όσο και λόγω της κυκλοφοριακής επιβάρυνσης από τον κεντρικό δρόμο του λιμένα.

Επομένως αποτελεί αναγκαιότητα η άμεση αποκατάσταση των ανωτέρω προβλημάτων. Όσον αφορά στην πλήρωση των σπηλαιώσεων δεν θα είχαμε αντίρρηση να πραγματοποιηθεί με την τοποθέτηση αμμόσακων ή τσιμεντόσακων, επέμβαση που προτάθηκε από εκπροσώπους του λιμενικού ταμείο κατά τη διάρκεια της αυτοψίας.

Για την αρχιτεκτονική αποκατάσταση του λιμένα θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν, εν ευθέτω χρόνο η καθαίρεση των ακαλέσθητων κλιμάκων από σκυρόδεμα και η ανακατασκευή τους σε μικρότερες διαστάσεις και με υλικό που να συνάδει με τη μορφή και το χαρακτήρα του λιμένα».

Σχετικά με την εκβάθυνση της εισόδου και την απομάκρυνση προσχώσεων στη δυτική πλευρά της εισόδου του λιμένα Ναυπάκτου η Υπηρεσία συμφωνεί με την άποψη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λευκάδος και Αιτ/νιας περί παρουσίας μεγάλης ρωγμής στο πλακόστρωτο και κρίνει σκόπιμο οι εργασίες να γίνουν με πλωτό μέσο.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου Αντώνιος Φράγκος, «η εκπόνηση μελέτης για την αποκατάσταση των σπηλαιώσεων του Λιμένα Ναυπάκτου  πλέον είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ. Ωστόσο, η υποχρέωση για πρώτη φορά χρήσης πλωτού μέσου για την εκβάθυνση του λιμανιού την καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη και πολυδάπανη. Πλέον, εφόσον δρομολογηθεί θα πρέπει να επεκταθεί σε όλο το λιμάνι με ότι αυτό συνεπάγεται».

 

top