Ερώτηση κατέθεσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Αιτωλοακαρνανίας, Τριανταφύλλου Μαρία  και Βαρεμένος Γιώργος, προς  τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων  με θέμα την διακοπή της λειτουργίας του τμήματος Ένταξης στο Γυμνάσιο Θέρμου. Όπως και άλλα Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας, έτσι και το Γυμνάσιο - Λύκειο Θέρμου αποκλείστηκε από εκπαιδευτικά προγράμματα που λειτουργούσαν τα προηγούμενα χρόνια.  Το Τμήμα ενισχυτικής διδασκαλίας καθώς και το Τμήμα Ένταξης παρά τις προσπάθειες του Συλλόγου των Διδασκόντων, και του Διευθυντή του Γυμνασίου, δεν έχουν λειτουργήσει μέχρι σήμερα που  φτάνουμε στο τέλος του πρώτου τριμήνου. Το θέμα της υποστελέχωσης και της έλλειψης εκπαιδευτικού προσωπικού είναι σοβαρό επειδή αναφερόμαστε σε μαθητές

με ειδικές ανάγκες μάθησης .

Ακολουθεί η ερώτηση αναλυτικά:

Το Τμήμα Ένταξης αποτελεί θεσμό της Ειδικής Αγωγής και μαζί με τα Ειδικά Σχολεία και την Παράλληλη Στήριξη, συνθέτουν τον βασικό κορμό της εκπαίδευσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Πρόκειται για μικρές, συνήθως, αίθουσες διδασκαλίας μέσα στα κανονικά σχολεία, όπου παρέχεται η δυνατότητα σε μαθητές με ειδικές ανάγκες μάθησης να παρακολουθούν κατάλληλα προγράμματα παρέμβασης (αποκατάστασης) σε μικρές ομάδες 2 - 3 ατόμων για μικρότερο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, μέσα στα χρονικά όρια του ημερήσιου προγράμματός τους. Έτσι, παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που ένοιωθαν μειονεκτικά μέσα στη σχολική κοινότητα καθώς αδυνατούσαν να παρακολουθήσουν κανονικά μαθήματα στην τάξη, έβρισκαν μέσα από τα Τμήματα αυτά τον τρόπο να συνεχίσουν ομαλά τη μαθητική τους ζωή. Η προσφορά, επομένως, των Τμημάτων Ένταξης, καθώς και των εκπαιδευτικών που τα έχουν αναλάβει, είναι πολύτιμη και αναντικατάστατη.

Ωστόσο, με τα αλλεπάλληλα πλήγματα που δέχεται η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση λόγω της μείωσης των αναγκαίων πόρων και της έλλειψης εκπαιδευτικού προσωπικού, ήρθε η σειρά και των Τμημάτων Ένταξης να περιορίσουν ή και να διακόψουν πλήρως τη λειτουργία τους. Όπως και άλλα Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας, έτσι και το Γυμνάσιο - Λύκειο Θέρμου αποκλείστηκε από το πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας. Το Τμήμα Ένταξης που λειτουργούσε τα προηγούμενα χρόνια, και παρά τις προσπάθειες του Συλλόγου των Διδασκόντων, παραμένει φέτος κλειστό, αν και διανύουμε πλέον τον μήνα Δεκέμβριο και φτάνουμε στο τέλος του πρώτου τριμήνου. Αποτέλεσμα της αντιεκπαιδευτικής αυτής πολιτικής είναι δεκάδες μαθητές, με διαγνωσμένες μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, να μένουν χωρίς καμία βοήθεια και στήριξη. Το βάρος της ειδικής εκπαίδευσης των παιδιών αυτών καλούνται να αναλάβουν αποκλειστικά οι γονείς τους, σε περίοδο μάλιστα βαθιάς και παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, μεγάλης ανεργίας και δραματικής μείωσης των εισοδημάτων.

Το Υπουργείο Παιδείας οφείλει να προχωρήσει στην άμεση στελέχωση του Τμήματος με καθηγητές όλων των ειδικοτήτων, όπως έχει ήδη ζητηθεί από τη διεύθυνση του σχολείου, ώστε, παρά τη μεγάλη καθυστέρηση, το Τμήμα να μπορέσει να επαναλειτουργήσει και να προσφέρει τη βοήθειά του στους μαθητές που την έχουν ανάγκη.

Επειδή, η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση είναι, σύμφωνα με τον ν. 3699/2008, υποχρεωτική, δημόσια και δωρεάν και, επομένως, πρέπει να καλύπτεται με δαπάνες του τακτικού κρατικού προϋπολογισμού και από την αρχή της κάθε σχολικής χρονιάς,

Επειδή, η χώρα μας δεσμεύεται και υποχρεούται, ως συμβαλλόμενο κράτος, να εφαρμόζει τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του Ο.Η.Ε.,

Επειδή, σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και το Θέρμο, οι δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης έχουν διακόψει τη λειτουργία τους λόγω έλλειψης οικονομικών και ανθρώπινων πόρων,

Επειδή, σε τελευταία ανάλυση, αποτελεί βαρβαρότητα παιδιά με αναπηρίες και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να οδηγούνται στον σχολικό αποκλεισμό και να καταδικάζονται στον «κοινωνικό Καιάδα»,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 

 1. Τι προτίθεται να πράξει προκειμένου να καλυφθούν τα κενά εκπαιδευτικού προσωπικού ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και να εξασφαλισθεί η κανονική λειτουργία του Τμήματος Ένταξης στο Γυμνάσιο - Λύκειο Θέρμου;
 2. Λόγω της παρέλευσης ήδη του πρώτου τριμήνου του σχολικού έτους, και με δεδομένο ότι η γυμνασιακή εκπαίδευση είναι υποχρεωτική, τι προτίθεται να πράξει, και με ποιους πόρους, ώστε να προσληφθούν πιστοποιημένοι αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγή για τη στελέχωση του Τμήματος και την καθυστερημένη, έστω, έναρξη λειτουργίας του;


Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης, για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων ενεργοποιεί ο Δήμος Ναυπακτίας, αξιολογώντας ότι πρόκειται για ένα βαθειά κοινωνικό πρόβλημα, με αντίκτυπο στην εικόνα του τόπου μας.
Ο σχεδιασμός αυτός στηρίζεται στο νομικό πλαίσιο για τα αδέσποτα ζώα, που αποτελεί πρόβλημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς αποτελούν εστίες παρασιτικών και λοιμωδών νοσημάτων, αλλά και ατυχημάτων. Παράλληλα όμως είναι πρόβλημα πολιτισμικό αφού είναι θέμα παιδείας και ηθικής η σωστή αντιμετώπιση κάθε ζώου, αλλά και υποχρέωσή μας να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά τους.

Η 5/μελής επιτροπή μετά την συγκρότησή της με την απόφαση του Δημάρχου κ. Τάκη Λουκόπουλου, συζήτησε με όλους τους αρμόδιους φορείς και τους φιλόζωους εθελοντές για την καλύτερη και σωστότερη διαχείριση. Έτσι με την παρουσία πολλών φιλόζωων της Ναυπακτίας συνεδρίασε η επιτροπή δύο φορές με την προεδρία του Αντιδημάρχου κ. Γιάννη Ράπτη, όπου τέθηκε επί τάπητος το θέμα των εγκαταλελειμμένων και αδέσποτων ζώων της Ναυπακτίας.

Συγκεκριμένα  χθες 3-12-14 η επιτροπή αποφάσισε να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα συνολικής διαχείρισης των αδέσποτων ζώων και για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε Σχέδιο Δράσης και την διάθεση ανάλογης πίστωσης. Το Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει όλη τη νόμιμη διαδικασία διαχείρισης των αδέσποτων από την καταγραφή, τη στείρωση, τον εμβολιασμό, την αποπαρασίτωση και το τσιπάρισμα,  μέχρι την απομάκρυνση όλων των επικίνδυνων για την ασφάλεια των κατοίκων.  Για την ακριβή καταγραφή τους δημιουργήθηκαν συνεργεία καταγραφής από φιλόζωους, τόσο στην πόλη της Ναυπάκτου, όσο και σε κάθε Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου. Μετά από μελέτη θα υπάρξει σύντομα πρόσκληση ενδιαφέροντος,  για την υπογραφή σύμβασης με κτηνίατρο που διαθέτει νόμιμη οργανωμένη υποδομή προκειμένου να αναλάβει την διαδικασία, με την επίβλεψη της 5/μελούς επιτροπής και του Δήμου. Επίσης θα εξεταστεί η δυνατότητα, προκειμένου να δημιουργηθεί ένας Δημοτικός Προσωρινός Χώρος Φύλαξης των ζώων ή νόμιμο καταφύγιο. Παράλληλα αποφασίστηκε να ξεκινήσει ενημέρωση για την ευαισθητοποίηση των συμπολιτών μας για τα ζώα, για τη μείωση της κακομεταχείρισης και της εγκατάλειψής τους.

Ερώτηση κατέθεσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Αιτωλοακαρνανίας, Τριανταφύλλου Μαρία  και Βαρεμένος Γιώργος, προς  τους κ.κ Υπουργούς Υγείας  και Παιδείας , με θέμα το  κλείσιμο της σχολής ΕΠΑΣ, Βοηθών Νοσηλευτών του Αγρίνιου.

 

Το κλείσιμο της σχολής, είναι η συνέχεια της μνημονικής πολιτικής της κυβέρνησης, για απαξίωση και υποβάθμιση του τομέα της υγείας και την εκπαίδευση των στελεχών της. Ειδικά στο νομό Αιτωλοακαρνανίας, έρχεται να συμπληρώσει τα απανωτά πλήγματα  που δέχεται ο συγκεκριμένος νομός, με αιχμή του δόρατος την υποστελέχωση των δύο νοσοκομείων αλλά και των υπόλοιπων δομών υγείας.

 

 

 

Ακολουθεί η ερώτηση αναλυτικά:

 

Η Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) Βοηθών Νοσηλευτών ιδρύθηκε στο Αγρίνιο το 1959 και είναι μία από τις παλαιότερες στην Ελλάδα. Ως μαθητές της γίνονταν δεκτοί απόφοιτοι της πρώτης τάξης του Λυκείου, 50 - 60 κάθε χρόνο, και περίπου τόσοι αποφοιτούσαν. Η Σχολή συγκέντρωνε μαθητές από ολόκληρο τον νομό Αιτωλοακαρνανίας και στα  55 χρόνια της λειτουργίας της έχει εκπαιδεύσει εκατοντάδες βοηθούς νοσηλευτές και νοσηλεύτριες, η απορρόφηση των οποίων ήταν άμεσα συνδεδεμένη με τις δομές Υγείας του νομού. Με πρόγραμμα σπουδών, το οποίο περιελάμβανε τόσο θεωρητική κατάρτιση όσο και εργαστηριακά μαθήματα, αλλά και άμισθη πρακτική άσκηση σε δημόσιο νοσοκομείο, οι μαθητές αποκτούσαν τις γνώσεις και την εμπειρία που χρειάζονταν για να ασκήσουν το επάγγελμά τους στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η λειτουργία της Σχολής επιβάρυνε ελάχιστα το Δημόσιο, καθώς είναι ήδη πλήρως εξοπλισμένη, στεγάζεται σε χώρο που της έχει παραχωρηθεί από το Νοσοκομείο Αγρινίου, κάποια μαθήματα πραγματοποιούνται και πάλι σε δημόσιο κτίριο, στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, το δε προσωπικό της είναι μόλις τρεις καθηγήτριες Νοσηλευτικής, απόφοιτες και της πρώην ΣΕΛΕΤΕ ώστε να έχουν και διδακτική κατάρτιση.

 

Με τον νόμο 4186/2013, οι ΕΠΑΣ δεν περιλαμβάνονται πλέον στους φορείς που παρέχουν δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση. Ειδικότερα για τις ΕΠΑΣ του Υπουργείου Υγείας, στο άρθρο 46 παρ. 11 του νόμου προβλέπεται η λειτουργία τους έως την 15η  Σεπτεμβρίου 2015, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα τη μεγάλη μείωση του αριθμού των μαθητών που εγγράφηκαν φέτος στην ΕΠΑΣ Αγρινίου, μόλις 22, καθώς οι ίδιοι και οι οικογένειές τους εκτίμησαν ότι η Σχολή καταργείται. Σε κάθε περίπτωση, η εξέλιξη αυτή, που αφορά τις 48 ΕΠΑΣ Βοηθών Νοσηλευτών που λειτουργούσαν με άρτια υλικοτεχνική υποδομή, πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και αίθουσες διδασκαλίας, και με εξαρτημένη σχέση από τα ομόλογα νοσοκομεία, δημιουργεί ένα κενό στην εκπαίδευση βοηθών νοσηλευτών, η οποία εμμέσως μεταφέρεται στα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. Σύμφωνα δε με το σχέδιο νόμου «Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων Υπουργείου Υγείας», που πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή, δύο μόνο από τις καταργούμενες ΕΠΑΣ αντικαθίστανται από δημόσια Ι.Ε.Κ. που θα ιδρυθούν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός των Αθηνών και Γ. Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης, ενώ το προσωπικό των υπολοίπων σχολών θα μεταφερθεί στις οικίες Υγειονομικές Περιφέρειες.

 

 

 

Επειδή είναι δεδομένο το κενό που δημιουργεί η παντελής κατάργηση των ΕΠΑΣ του Υπουργείου Υγείας στην τυπική εκπαίδευση,

 

 

 

Επειδή είναι επίσης δεδομένο το ενδιαφέρον των μαθητών του νομού Αιτωλοακαρνανίας για τη λειτουργία της ΕΠΑΣ Βοηθών Νοσηλευτών Αγρινίου όλα τα προηγούμενα χρόνια,

 

 

 

Επειδήη Σχολή αυτή είναι μία από τις παλαιότερες του είδους της στην Ελλάδα και στον μισό αιώνα ιστορίας της έχει εκπαιδεύσει εκατοντάδες βοηθούς νοσηλευτές και νοσηλεύτριες,

 

 

 

Επειδή αποδεδειγμένααποτελούσε σημαντικό προορισμό σπουδών και διέξοδο επαγγελματικής αποκατάστασης για δεκάδες νέους του νομού Αιτωλοακαρνανίας κάθε χρόνο,

 

 

 

Επειδή, για μια ακόμη φορά, απαξιώνεται η στελέχωση και η λειτουργία των δομών Υγείας του μεγαλύτερου νομού της χώρας, το νοσηλευτικό προσωπικό των οποίων σε μεγάλο βαθμό προσέφερε η συγκεκριμένη Σχολή,

 

 

 

Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:

 

1. Πώς θα καλυφθούν οι ανάγκες του νομού Αιτωλοακαρνανίας σε νοσηλευτικό προσωπικό, που μέχρι τώρα κάλυπτε η ΕΠΑΣ Βοηθών Νοσηλευτών Αγρινίου;

2. Τι προβλέπει ο σχεδιασμός των δύο Υπουργείων για την επαγγελματική εκπαίδευση στον τομέα Υγείας,όσον αφορά την διάδοχη εκπαιδευτική δομή μετά την κατάργηση της ΕΠΑΣ Βοηθών Νοσηλευτών Αγρινίου;

Είκοσι μόλις λεπτά διήρκησε η  πρώτη στην Ελλάδα ενδοσκοπική θεραπεία της κύστης κόκκυγοςσε 32χρονο ασθενή,  η οποία πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα και στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία!

Η επέμβαση  ήταν ανώδυνη, αναίμακτη, πραγματοποιήθηκε με τοπική αναισθησία και ο ασθενής  λίγες ώρες αργότερα επέστρεψε στην οικία  του!

Ο 32χρονος  έπασχε εδώ και έξι  χρόνια, ενώ είχε χειρουργηθεί για τον ίδιο λόγο στο παρελθόν και είχε υποτροπιάσει.

«Η νέα μέθοδος μπορεί να χαρακτηριστεί επαναστατική αφού προσφέρει πολλά οφέλη στον ασθενή αλλά και στα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς ζούμε σε οικονομική κρίση» αναφέρει ο  χειρουργός Δρ. Αναστάσιος Ξιάρχος, Πρόεδρος  της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Ορθοπρωκτικής Χειρουργικής και  Δ/ντης Χειρουργικής Κλινικής Ομίλου Ιατρικού Αθηνών – Ιατρικό Περιστερίου, που πραγματοποίησε την πρωτοποριακή αυτή επέμβαση (www.axiarchos.gr).

Σύμφωνα με τους γιατρούς η νέα  αμέθοδος είναι:

 • Αναίμακτη
 • Ανώδυνη,
 • Γίνεται με τοπική αναισθησία
 • Δεν απαιτεί  οποιαδήποτε απεικονιστική εξέταση (μαγνητική τομογραφία ή υπερηχογράφημα)
 • Δεν χρειάζεται νοσηλεία
 • Άμεση επιστροφή στην εργασία
 • Δίνει οριστική λύση  στο πρόβλημα
 • Δεν απαιτούνται παυσίπονα μετεγχειρητικά

«Η επέμβαση, σύμφωνα με τον Δρ. Ξιάρχο, είχε δυο φάσεις. Τη διαγνωστική και τη χειρουργική. Δεν είναι απαραίτητο εκ των προτέρων να γνωρίζουμε τον τύπο του συριγγίου κι αυτό προσδίδει οικονομία χρόνου και χρήματος».

 

 Η ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ  ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΦΑΣΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ

 

Στη διαγνωστική φάση έγινε  η ανεύρεση της ακριβούς πορείας των συριγγίων της κύστης κόκκυγος, δηλαδή η χαρτογράφηση της βλάβης. Ο χειρουργός εισήγαγε το ειδικό συριγγοσκόπιο στο συρίγγιο, (με ταυτόχρονη πλύση - διαθέσιμο διάλυμα) και χαρτογράφησε την κύστη και τις διακλαδώσεις της, έχοντας τρισδιάστατη εικόνα σε HDοθόνη.  Τμήματα ιστών που απόφραζαν τον πόρο απομακρύνθηκαν εύκολα με τη λαβίδα 2mm.

Ακολούθησε η χειρουργική φάση, σκοπός της οποία ήταν η   εκ των έσω καταστροφή του συριγγώδους πόρου, των διακλαδώσεων αυτού και του κυστικού σχηματισμού. Ο πόρος πλύθηκε σχολαστικά και ο υλικό αναρροφήθηκε. Ακολούθησε η καταστροφή-ηλεκτροκαυτηρίαση του περιεχομένου του συριγγώδους πόρου και η απόσυρση του συριγγοσκοπίου. Ταυτόχρονα έγινεσχολαστική τήξη των ιστών με τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων (RF)και έκχυση συνθετικής κόλλας  εσωτερικά του κλειστού πλέον στομίου και για μήκος περίπου 2 εκατοστών. Ο υπολειπόμενος πόρος έμεινε ανοικτός για την παροχέτευση των παραγόμενων εκκρίσεων.

Hμέθοδος ξεκίνησε να εφαρμόζεται τα τελευταία δέκα χρόνια με εξαιρετικά αποτελέσματα σε πολλά κέντρα του εξωτερικού και τώρα και στην πατρίδα μας.

Τα οφέλη σε σχέση με την κλασσική μέθοδο είναι πολλαπλά, μιας και δεν δημιουργείται τραύμα, δεν απαιτούνται αλλαγές και δεν υπάρχει μετεγχειρητικός πόνος.

Το πακέτο της νέας ενδοσκοπικής μεθόδου περιλαμβάνει:

 • Ενδοσκόπιο (συριγγοσκόπιο) με το καλώδιο φωτεινής πηγής, την   πηγή ψυχρού φωτισμού και την οθόνη τρισδιάστατης προβολής
 • Ηλεκτρόδιο μονοπολικής διαθερμίας
 •  Μονάδα διαθερμίας υψηλής συχνότητας
 •  Βουρτσάκι
 •  Λαβίδα
 •  Λεπτό καθετήρα
 • Φύσιγγα συνθετικήςκόλλας
 •  Διάλυμα πλύσης (5lt με 1%γλυκίνη και 1% μανιτόλη)

Το ενδοσκόπιο ωφέλιμου μήκους 14 εκ. διαθέτει τρία κανάλια, ένα για την οπτική πηγή, ένα για αναρρόφηση κι ένα κανάλι εισαγωγής εργαλείων εργασίας

www.axiarchos.gr  Τηλ. 2107296584, 6938340082

Παρεμβατικά Προγράμματα Διατροφικής Αγωγής για την αντιμετώπιση των Εκφυλιστικών Παθήσεων

Το τμήμα Διατροφής & Διαιτολογίας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον δήμο ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ διοργανώνει  ημερίδα με θέμα:

«Ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας σε θέματα διατροφής και υγιεινού τρόπου ζωής των νοσούντων με εκφυλιστικές παθήσεις»

Η ημερίδα αποτελεί την αρχή ενός κύκλου εκπαίδευσης με σκοπό την ενημέρωση για τον προστατευτικό και θεραπευτικό ρόλο της διατροφής στην προάσπιση της υγείας των πασχόντων με εκφυλιστικές παθήσεις.  Θα δοθεί έμφαση στην διατροφική εκπαίδευση αλλά και στις μεθόδους αλλαγής της διατροφικής συμπεριφοράς. 

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ, ΞΕΝΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (10-11-2103 ΩΡΑ 09:00)

 

Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν πιστοποιητικό εκπαίδευσης του προγράμματος και θα συμπεριληφθούν σε κατάλογο επαγγελματιών υγείας του Δήμου ο οποίος θα διατίθεται τους δημότες μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος.  

Το τμήμα Διατροφής & Διαιτολογίας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης και  ο δήμος ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ σας προσκαλούν στην ανοικτή ομιλία για το κοινό με θέμα:

«Ο ρόλος της διατροφής στην πρόληψη και την θεραπεία ασθενειών»

που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ναυπάκτου ΞΕΝΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ, την Κυριακή 10 Νοεμβρίου  2013, στις 10:30

Η ημερίδα στοχεύει στην ανάδειξη του ρόλου της σωστής διατροφής στην προάσπιση της υγείας και την συμβολή της στην πρόληψη και θεραπεία ασθενειών (παχυσαρκία, σακχαρώδης διαβήτης τύπου ΙΙ, δυσλιπιδαιμία, αρτηριακή υπέρταση, καρδιαγγειακά νοσήματα).

Όσοι επιθυμούν θα μπορούν να συμμετάσχουν στο δωρεάν πρόγραμμα διατροφικής παρέμβασης που θα διεξάγεται σε χώρου του δήμου και θα έχει διάρκεια 6 μήνες . Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δωρεάν διαιτολογική παρακολούθηση με πρόγραμμα διατροφής, τροποποίηση διατροφικής συμπεριφοράς και μετρήσεις σύστασης σώματος.

Η ημερίδα διεξάγεται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος : "Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού" και με χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΣΠΑ 2007-2013)

top