Με πέντε (5) συνεργεία στο Αγρίνιο και ακόμη σε Αμφιλοχία, Αστακό, Βόνιτσα, Θέρμο, Κατούνα, Φυτείες και Χαλκιόπουλο, η Ένωση Αγρινίου υποστηρίζει ενεργά τη διαδικασία αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης για 20.000 παραγωγούς.

 

Σε εφαρμογή των απαιτήσεων της νέας ΚΑΠ και στη βάση της διαδικασίας που έχει ορίσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, η Ένωση Αγρινίου, ως πιστοποιημένος φορέας, έχει αναλάβει να ολοκληρώσει αυτό το τόσο σύνθετο έργο, στοχεύοντας στην πλήρη διασφάλιση των παραγωγών και στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων, άρα και του εισοδήματός τους, για την εξαετία 2015-2020. Η όλη διαδικασία είναι σε εξέλιξη και τα πλήρως καταρτισμένα συνεργεία της Ένωσης ακολουθούν την προβλεπόμενη διαδικασία, συγκεντρώνοντας και καταχωρώντας τις σχετικές πληροφορίες. Υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία υποβολής της 1ης φάσης των δηλώσεων, τουλάχιστον σε επίπεδο εκτάσεων και ζώων του ΟΣΔΕ, είναι απαραίτητο να γίνει μέχρι τις στις 31 Μαρτίου 2015. Η 2η φάση λήγει μέχρι τις 15/05/2015 και δηλώνονται τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία που αφορούν καλλιέργειες, μισθωτήρια κλπ. Στην συνέχεια, βάση των δηλώσεων του ΟΣΔΕ, γίνεται ο υπολογισμός των προσωρινών δικαιωμάτων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και η διανομή στους παραγωγούς από τα ΚΕΑ. Μετά την διανομή των προσωρινών δικαιωμάτων υποβάλλονται τυχόν ενστάσεις από τους παραγωγούς. Τέλος, αφού ενσωματωθούν τα αποτελέσματα των ενστάσεων, καθώς και τα βοσκοτόπια που θα έχουν προκύψει από τα νέα διαχειριστικά σχέδια, υπολογίζονται τον Αύγουστο τα οριστικά δικαιώματα για να πραγματοποιηθεί η πληρωμή τον Οκτώβρη. Το εκκαθαριστικό 2014 είναι απαραίτητο έγγραφο για την έναρξη όλης της διαδικασίας. Σε γενικές γραμμές, ισχύουν τα ακόλουθα: →Για να έχει γεωργός άμεση πρόσβαση στη βασική ενίσχυση του 2015, πρέπει να έχει υποβάλει αίτηση ενιαίας ενίσχυσης το 2013. Ειδάλλως, είναι πιθανόν να έχει πρόσβαση στη βασική ενίσχυση του 2015, εφόσον καλύπτει ένα από τα κριτήρια επιλεξιμότητας. →Η βάση για τον υπολογισμό της βασικής ενίσχυσης του 2015, είναι το ποσό των δικαιωμάτων που εισέπραξε το 2014. Ανογεωργόςενεργοποίησετο 2014, το σύνολο των δικαιωμάτων του, αλλά εισέπραξε λιγότερα χρήματα για διάφορους λόγους (πχ. Ποινή), η μείωση αγνοείται και λαμβάνεται υπόψη το σύνολο. Ανογεωργόςενεργοποίησεμέροςμόνοντωνδικαιωμάτωντουτο 2014, (π.χ. λόγω ενοικίασης των υπολοίπων), λαμβάνεται υπόψη τόσο η αξία των ΔΕΕ που είχε στην κατοχή του το 2014 όσο και αυτή των ΔΕΕ που ενοικίασε και έχουν ενεργοποιηθεί από τον ενοικιαστή. Εφόσον ενεργοποιήθηκε τουλάχιστον ένα ΔΕΕ, είτε από τον ίδιο είτε από άλλον που τυχόν τα έχει μισθώσει, λαμβάνεται υπόψη η αξία των ΔΕΕ που είχε στην κατοχή του το 2014. π.χ. Αν κάποιος έχει 20 ΔΕΕ μοναδιαίας αξίας 100€ το 2014, τότε η συνολική αξία ΔΕΕ θα ισούται με 20ΔΕΕ* 100€ =2.000€. Αυτό ισχύει ακόμα και αν ο ίδιος παραγωγός δηλώνει μόνο τα 10 ΔΕΕ και νοικιάζει τα υπόλοιπα 10. Δηλαδή και σε αυτή τη περίπτωση η αξία ΔΕΕ του γεωργού θα είναι 2.000€. Ανδενυποβλήθηκεενιαίααίτησητο 2014, δηλαδήογεωργόςδεν ενεργοποίησε καθόλου τα δικαιώματα τα του, (ούτε ο ίδιος, ούτε ο ενοικιαστής των δικαιωμάτων του, αν υπήρχε), εισέρχεται στο 2015 με μηδενικό ποσό, το οποίο προφανώς αυξάνεται με τους κανόνες της σύγκλισης. →Ο γεωργός πρέπει να υποβάλει οπωσδήποτε αίτηση ενιαίας ενίσχυσης το 2015. Βάσει της έκτασης που θα δηλώσει, θα υπολογιστεί και η μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων του και θα εφαρμοστούν στην συνέχεια οι κανόνες της σύγκλισης. →Η ένταξη ενός αγροτεμαχίου σε μία από τις 3 αγρονομικές περιφέρειες (δενδρώδη και αμπέλια, μονοετή, βοσκότοποι) της νέας ΚΑΠ, καθορίζεται από τη θέση του στον χάρτη και την καλλιέργειά του το 2013. Αν π.χ. ένα αγροτεμάχιο είχε σωστό εντοπισμό και καλλιέργεια με αροτραία το 2013 και στη συνέχεια ο γεωργός φύτεψε δένδρα, το αγροτεμάχιο εντάσσεται στην περιφέρεια των μονοετών. Για να ενταχθεί στην κατηγορία των δένδρων, θα πρέπει το 2015 να σχεδιαστεί, στο θεματικό επίπεδο των δένδρων του 2013. Τα 3 θεματικά επίπεδα για το 2013 θα δοθούν αργότερα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι η αγρονομική περιφέρεια, είναι μια περιφέρεια, η οποία αποτελείται από όλα τα αγροτεμάχια με την αντίστοιχη καλλιέργεια. Προφανώς δεν είναι συνεχής σε όλη την χώρα και δεν ταυτίζεται πάντα με βάση τις ενότητες (ilots) και τον χαρακτηρισμό τους. Μπορεί π.χ. σε ένα βοσκοτοπικό ilot να υπάρχει ένα ελαιοτεμάχιο. Εφόσον υπήρχε και το 2013, αυτό ανήκει στην περιφέρεια των δένδρων. Σαν εκτάσεις των 3 περιφερειών υπολογίζονται μόνο οι επιλέξιμες εκτάσεις. →Το 2015 είναι η χρονιά κατά την οποία υπολογίζονται τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης της νέας ΚΑΠ. Μετά τη λήψη των δικαιωμάτων, προσθήκη έκτασης τα επόμενα, μετά το 2015, χρόνια δεν αυξάνει τα δικαιώματα. Σε περίπτωση δήλωσης μειωμένης έκτασης τα επόμενα, μετά το 2015, χρόνια επιφέρει τις ίδιες επιπτώσεις όπως και η προηγούμενη ΚΑΠ. →Ο γεωργός μπορεί να αιτηθεί συνδεδεμένες ενισχύσεις, ακόμα και αν δεν δικαιούται βασική ενίσχυση. →Εφόσον σε κάποιο γεωργό υπολογισθούν για το 2015 άμεσες ενισχύσεις με ποσό μικρότερο από 250 €, το ποσό αυτό δεν πληρώνεται. Αν υποβάλει αίτηση το 2016 και λόγω της σύγκλισης προκύψει ποσό μεγαλύτερο από 250 €, τότε θα το εισπράξει. Αν κάποιος είναι δικαιούχος μόνο βασικής ενίσχυσης, με συνολική αξία <250€, ισχύει ο κανόνας “μη ενεργοποίηση για 2 συνεχόμενα έτη συνεπάγεται προσθήκη στο εθνικό απόθεμα”.


Την ορεινή Ναυπακτία επισκέφτηκε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μαρία Τριανταφύλλου, όπου και συναντήθηκε με το Δήμαρχο Ναυπάκτου κ. Λουκόπουλο στο χωριό της Κλεπάς.


Πρέπει να σημειωθεί,  ότι το κατολισθητικό φαινόμενο, που έπληξε το χωριό,  βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνο.

Ο κ. Λουκόπουλος βρίσκεται διαρκώς σε επαφή με τους κατοίκους των περιοχών, που επλήγησαν το προηγούμενο διάστημα και κλιμάκια των τεχνικών  υπηρεσιών του δήμου Ναυπάκτου έχουν προχωρήσει  στις καταγραφές των ζημιών.

Ειδικά για το κατολισθητικό φαινόμενο στην Κλεπά αλλά και μικρότερης έκτασης κατολισθήσεις  σε γειτονικές περιοχές αναμένεται άμεσα γνωμάτευση από το ΙΓΜΕ, που θα αφορά στην επικινδυνότητα καθώς και εκτίμηση για τη δυνατότατα  άμεσων  μέτρων  αντιστήριξης στο χωριό.

Όπως ενημερώθηκε η βουλευτής από τον  αντιδήμαρχο κ. Καρακώστα έχει αποκατασταθεί η προσβασιμότητα στα χωριά της ορεινής Ναυπακτίας, όμως, απαιτείται, να διερευνηθεί πιο προσεκτικά μια λύση για το χρονίζον πρόβλημα των κατολισθήσεων στην περιοχή, που κάθε τόσο δημιουργεί προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Η κα. Τριανταφύλλου είχε την ευκαιρία να συζητήσει και με κατοίκους της περιοχής, που επλήγησαν. 

Από την πλευρά της η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε πως  από την πολιτεία θα πρέπει άμεσα, να δοθεί βοήθεια και στέγη στους πληγέντες. Επίσης θα πρέπει ταχύτατα να δοθεί το πόρισμα από το ΙΓΜΕ, ώστε να υπάρξουν σαφείς απαντήσεις για το αν μπορούν οι κάτοικοι, να παραμείνουν στις περιοχές αυτές. Τόνισε επίσης πως πέρα από την καταγραφή και την αποκατάσταση των ζημιών είναι αναγκαία μια τεκμηριωμένη επιστημονικά απάντηση για τις αιτίες του φαινομένου και τη σωστή αντιμετώπισή του.

 

 

 Ο Ναυτικός Όμιλος, πιστός στις καταστατικές του δεσμεύσεις,  με προτεραιότητα πάντα, στην ασφάλεια και στην υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών, συνεχίζει και αυτή την εαρινή περίοδο την λειτουργία  Σχολής Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θάλασσας για αρχάριους σε συνεργασία με την «Πατραϊκή Σχολή Ιστιοπλοΐας». Σε αυτή τη δράση, μπορούν να συμμετέχουν και όσοι διαθέτουν δίπλωμα αρχαρίου και θέλουν να κάνουν συντήρηση του πτυχίου τους.

 

 Δικαίωμα εγγραφής έχουν άνδρες και γυναίκες άνω των 16 ετών.

 

Για να συμμετέχετε  χρειάζονται :2 έγχρωμες  φωτογραφίες μικρών διαστάσεων (3X4 cm) ,τύπου αστυνομικής ταυτότητας και βεβαίωση ιατρού παθολόγου .

 

Μετά το πέρας των μαθημάτων και των εξετάσεων, η Σχολή χορηγεί δίπλωμα, με Ευρωπαϊκή και διεθνή αναγνώριση,   με το οποίο θα έχετε το δικαίωμα να κυβερνάτε ιστιοφόρα σκάφη μήκους μέχρι 24 μέτρα (περίπου 70ft). Επίσης  μπορείτε να λάβετε μέρος , σε ιστιοπλοϊκούς αγώνες ανοικτής θαλάσσης. Μετά το πέρας των μαθημάτων συνιστάται, για να αποκτήσετε εμπειρία, να λάβετε μέρος σε εκπαιδευτικές κρουαζιέρες της σχολής και του Ν.Ο.Μ, στον Κορινθιακό και στο  Ιόνιο.

 

Δηλώστε εγκαίρως  συμμετοχή. Με κάθε 6-7  εγγραφές  δημιουργείται  νέο  τμήμα.

 

Υπάρχει δυνατότητα να  λειτουργήσουν  τμήματα: Προχωρημένων , Αγωνιστικής  ιστιοπλοΐας, ειδικά  ταχύρυθμα τμήματα διάρκειας  3 εβδομάδων όπως και  οικονομικά τμήματα για φοιτητές και σπουδαστές.

 Πληροφορίες-εγγραφές 2631026970-6972544680   email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Σύσκεψη για την Κωπαΐδα υπό τον Περιφερειάρχη

 · Συντονισμός Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Δήμων.
· Άμεση επίλυση επειγόντων ζητημάτων.
·Επιστρατεύονται μηχανήματα από όλη την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  για την αποκατάσταση της εσωτερικής οδοποιίας  στην Κωπαΐδα.
Στο Διοικητήριο της Λιβαδειάς πραγματοποιήθηκε προχθες Δευτέρα, 2 Μαρτίου και ώρα 20.00, κοινή σύσκεψη της Επιτροπής των Δημάρχων και της
διαπαραταξιακής Επιτροπής για την Κωπαΐδα, που συστήθηκαν με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, με θέμα την οργάνωση της λειτουργίας και της διαχείρισης της άρδευσης της Κωπαΐδας, αλλά και τις μέχρι τώρα εξελίξεις που σχετίζονται με τον εν λόγω ζήτημα.
 Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Κώστα Μπακογιάννη, της Αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας, κ. Φανής Παπαθωμά, του Δημάρχου Ορχομενού και Πρόεδρου της ΠΕΔ, κ. Λουκά Υπερήφανου, της Δημάρχου Λεβαδέων, κ. Γιώτας Πούλου, του Δημάρχου Αλιάρτου, κ. Γιώργου Ντασιώτη, του Δημάρχου Λοκρών, κ. Νίκου Λιόλιου, και του Αντιδημάρχου Θηβέων κ. Παναγιώτη Τσαραμπάρη. Επίσης, συμμετείχαν τα μέλη της διαπαραταξιακής Επιτροπής του Περιφερειακού Συμβουλίου, κ. Νίκος Στουπής, κ. Θανάσης Γιαννόπουλος και κ. Γιάννης Ταγκαλέγκας. Τέλος, παρόντες ήταν ο κ. Αντώνης Μήτσης, προϊστάμενος της ΔΑΟΚ Αλιάρτου και ο κ. Θανάσης Μαριγούδης, προϊστάμενος της ΔΤΕ της ΠΕ Βοιωτίας.
 Ο Περιφερειάρχης, Κώστας Μπακογιάννης, ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για τις ενέργειες οι οποίες έχουν ήδη συντελεστεί αλλά και αυτές που βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης ή του σχεδιασμού και οι οποίες είναι:
 1.Εν όψει της χειμερινής περιόδου έγιναν  τεχνικές επεμβάσεις  στα φράγματα και τα κλειδιά του αρδευτικού συστήματος, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την απρόσκοπτη ροή των υδάτων στους αποδέκτες και την πρόληψη πλημμυρών.  Επίσης όταν χρειάστηκε διενήργησε άμεσα επεμβάσεις σε συγκεκριμένα σημεία αποτρέποντας τον διαφαινόμενο κίνδυνο πλημμύρας.
 2.Έγινε  διαπραγμάτευση με την ΔΕΗ και υπεγράφησαν νέες συμβάσεις για την λειτουργία των αντλιοστασίων εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό το ηλεκτρικό ρεύμα, που είναι απολύτως αναγκαίο για την διαδικασία άρδευσης. Να σημειωθεί ότι επιτεύχθηκε η εξασφάλιση της κατώτερης επιτρεπτής τιμής ανά κιλοβατώρα (αγροτικό ρεύμα) για όλες τις εγκαταστάσεις άρδευσης, βελτιώνοντας τις προηγούμενες συμβάσεις.
 3.Με συναντήσεις με την ΕΥΔΑΠ εξασφαλίστηκε η συνέχεια της προμήθειας του αναγκαιούντος νερού από την Υλίκη και το Μόρνο.
 4.Ζητήθηκαν και παρελήφθησαν τα στοιχεία του ΟΣΔΕ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που θα αποτελέσουν τη βάση της μηχανοργάνωσης του αντικειμένου που ήδη ανατέθηκε, με πίστωση της Περιφέρειας ύψους 19.327,20€. Εκτιμάται ότι την 31/3/2015 θα είναι δυνατή η έκδοση και αποστολή των λογαριασμών  της πρώτης δόσης των ανταποδοτικών τελών (2€/στρέμμα) που θα εξασφαλίσει την απρόσκοπτη χρηματοδότηση του προγράμματος. Ήδη οργανώνεται η διαδικασία είσπραξης.
 5.Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση προϊσταμένου, η διοικητική οργάνωση της υπηρεσίας που θα αναλάβει το αντικείμενο (Τμήμα Αγροτικής  Ανάπτυξης Αλιάρτου) αλλά και οι συνέργειες των διαφόρων υπηρεσιών της Π.Ε.  και αναμένεται  η τακτοποίηση της υπαλληλικής κατάστασης των πρώην υπαλλήλων του Οργανισμού Κωπαίδας, που θα ενισχύσουν τις υπηρεσίες.
 6.Εξασφαλίστηκαν και ενεγράφησαν στον προϋπολογισμό της Π. Ε. Βοιωτίας στα πλαίσια του Τεχνικού Προγράμματος συνολικές πιστώσεις 392.125,67€ για έργα υποδομών.
 7.Είναι έτοιμες οι διακηρύξεις για  μειοδοτικούς διαγωνισμούς:
 (α) καθαρισμού αυλάκων και καναλιών (για πρώτη φορά σε τέτοια έκταση) προϋπολογισμού 150.000€.
 (β) συντήρησης εγκαταστάσεων (κυρίως των αντλιοστασίων) προυπολογισμού 92.125,67€,  και εξασφάλιση πίστωσης για προμήθεια υλικών 40.000€.
 (γ) αντικατάστασης και επισκευής φραγμάτων απολύτως αναγκαίων για την απρόσκοπτη άρδευση και  αντιπλημμυρική προστασία (για πρώτη φορά) προϋπολογισμού 40.000€.
 8.Για το θέμα της διαχείρισης της άρδευσης, πέραν του άνω ποσού,  αποφασίσθηκε από τον Περιφερειάρχη, μετά από εισήγηση της Π.Ε. Βοιωτίας, όπως προβλέπει η απόφαση του Π.Σ. η διενέργειά της με ανάδοχο που θα επιλεγεί με μειοδοτικό διαγωνισμό.
 Ήδη  είναι έτοιμη η σχετική διακήρυξη που θα τεθεί  για έγκριση την Ο.Ε.  Η διαχείριση της άρδευσης θα γίνει από τον ανάδοχο που θα επιλεγεί, με υδρονομείς και κανόνες άρδευσης  που θα επιτρέψουν την άρδευση σε όλους. Προϋπολογισμός μέχρι 120.000€.  Εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί οικονομία αλλά και αποτελεσματικότερη λειτουργία. Η επίβλεψη του αναδόχου θα γίνει με επόπτες – εποχιακούς υπαλλήλους γεωπόνους και τεχνολόγους γεωπονίας, που θα προσλάβει η Π.Ε. Βοιωτίας, με εκτιμώμενη δαπάνη 48.000€.
 9. Για την εκτεταμένη επισκευή του σχεδόν κατεστραμμένου εσωτερικού  οδικού δικτύου αποφασίσθηκε η διάθεση των μηχανημάτων όλης της Περιφέρειας για τον καθαρισμό, διάνοιξη και συντήρηση της εσωτερικής οδοποιίας που  βρίσκεται σε άθλια κατάσταση και θα διευκολύνει την πρόσβαση και την άρδευση.
 Παράλληλα έχει προγραμματιστεί και εργολαβία προυπολογισμού 70.000€ για τις αναγκαίες επισκευές σε δρόμους και γέφυρες, με βάση συμφωνημένο πρόγραμμα με τους Δημάρχους.
 10.Η συνεργασία με τους Δήμους και τους ενδιαφερόμενους αγρότες είναι συνεχής και σε εξαιρετικό επίπεδο έτσι ώστε, μαζί με το γεγονός ότι για πρώτη φορά γίνονται τέτοιας έκτασης επεμβάσεις στο Κωπαϊδικό Πεδίο, να εκτιμάται πως το αντικείμενο θα υπηρετηθεί  εμφανώς  αποτελεσματικότερα, οικονομικότερα και  με διαφάνεια, αντίθετα απ’ ότι γινόταν στο παρελθόν, επ’ ωφελεία των αγροτών και της Εθνικής οικονομίας.
 11.Ολοκληρώνεται η εκπόνηση νέου σύγχρονου κανονισμού άρδευσης που θα υποβληθεί  για έγκριση το Π.Σ. πριν από την έναρξη της αρδευτικής περιόδου (1/6).
 12. Το επόμενο βήμα και αφού ολοκληρωθούν οι τρέχουσες διαδικασίες  που θα εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη άρδευση  του τρέχοντος έτους,  θα ανατεθεί η εκπόνηση της προβλεπόμενης στην απόφαση του Π.Σ. ειδικής μελέτης για την συνολική αντιμετώπιση του αντικειμένου, των αναγκαίων έργων υποδομής κ.λ.π. (master plan),  ώστε από το επόμενο έτος να  μπορούν να γίνουν δραστικότερες  και προγραμματισμένες επεμβάσεις και να εξασφαλισθούν πιστώσεις από ειδικά προγράμματα.
 13.Τέλος μελετάται με σκοπό να εφαρμοσθεί από το επόμενο έτος πρόγραμμα Καλλιεργειών, που θα  αποτελέσει την παρέμβαση της Περιφέρειας στην οργάνωση της γεωργικής παραγωγής κατά τρόπο που θα επιτυγχάνει το βέλτιστο αποτέλεσμα με το μικρότερο κόστος, σε συνδυασμό με την περιβαλλοντική προστασία της περιοχής  και την ορθολογική εκμετάλλευση του υδάτινου πλούτου.   
 Μετά το πέρας της συνάντησης ο κ. Μπακογιάννης προέβη στις ακόλουθες δηλώσεις:
 «Στο πλαίσιο των συστηματικών διαβουλεύσεων και της ανοιχτής γραμμής που έχουμε με όλους τους Δημάρχους αλλά και με τους Περιφερειακούς Συμβούλους που συμμετέχουν στην σχετική Επιτροπή για την Κωπαΐδα, συναντηθήκαμε σήμερα για να αξιολογήσουμε την πρόοδο που έχει συντελεστεί. Διαπιστώσαμε ότι έχουμε κάνει πολλά βήματα μπροστά, σε θετική κατεύθυνση, αλλά είναι σαφές ότι έχουμε ακόμη πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε. Ειδικά τους επόμενους μήνες, με το που θα βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες και θα μπορέσουμε πραγματικά πλέον να δουλέψουμε επί του πεδίου, θα κριθούμε για την αποτελεσματικότητά μας».
 Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα, με όλες τις πλευρές και τους εμπλεκόμενους φορείς να επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας και από κοινού να προσπαθούν να δώσουν λύσεις στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Κωπαΐδα και οι αγρότες που ζουν από αυτή. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και οι Περικωπαϊδικοί Δήμοι, καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου το Κωπαϊδικό Πεδίο να είναι έτοιμο ενόψει της νέας καλλιεργητικής περιόδ
 

 

Ο Δήμος Ναυπακτίας στο πλαίσιο του προγράμματος τουριστικής προβολής σε συνεργασία με την Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου,  διοργανώνει ημερίδα (Workshop) επιμόρφωσης, για τους επαγγελματίες  που δραστηριοποιούνται στο χώρο του τουρισμού & της εστίασης,  την Τετάρτη 11 Μαρτίου στις 12:00μ.μ., στην αίθουσα του Ξενία.

 

Η ημερίδα θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση θα αναπτυχθούν τα θέματα:

 

1.     Δεδομένα και προοπτικές στην Ελλάδα.

 

2.     Νέες  αγορές: Οργάνωση-Προσέγγιση.

 

3.     Τουριστικό marketing στην επιχείρηση-Εφαρμογές

 

4.     Παρουσίαση έρευνας από TripAdvisor:

 

α) Ξενοδοχεία/Διαμονή/Εστιατόρια

 

β) Προορισμός

 

5.     Εξειδικευμένα τουριστικά προϊόντα-πακέτα

 

6.     Ερωτήσεις

 

 

 

Στη Β΄ φάση (έναρξη 18:00) θα πραγματοποιηθούν  συμβουλευτικές συναντήσεις των επαγγελματιών της περιοχής μας,  με τους ειδικούς εισηγητές για εξειδικευμένες συζητήσεις.   

 

Θα προηγηθεί  προεγγραφή στην Γραμματεία που θα λειτουργεί στο χώρο του Ξενία από τις 11:30 έως το πέρας των ομιλιών.

 

 

 

Το πρόγραμμα της  ημερίδας καταρτίστηκε  σε συνεργασία με την MTCGroupΕΠΕ - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων & Τουριστικού Marketing.

 

Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας Φωκίδας

Ιατρεία
Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Φωκίδας


Καθημερινά
9.00 - 20.00: Άμφισσα, Γραφεία Κ.Μ.Ψ.Υ., Εθνικής Αντιστάσεως 13

4 Μαρτίου 2015, Τετάρτη
10.00 - 14.00: Δελφοί - Χρισσό, Περιφερειακό Ιατρείο

5 Μαρτίου 2015, Πέμπτη
10.00 - 14.00: Γραβιά, Περιφερειακό Ιατρείο
12.30 - 13.30: Πολύδροσος, Περιφερειακό Ιατρείο
10.00 - 14.00: Αμφίκλεια, Κέντρο Υγείας
10.00 - 14.00: Ερατεινή, Περιφερειακό Ιατρείο

7 Μαρτίου 2015, Σάββατο
10.00 - 14.00: Ιτέα, Κέντρο Υγείας

11 Μαρτίου 2015, Τετάρτη
10.00 - 14.00: Δεσφίνα, Περιφερειακό Ιατρείο

12 Μαρτίου 2015 Πέμπτη
10.00 - 14.00: Ευπάλιο, Περιφερειακό Ιατρείο
10.00 - 14.00: Λιδωρίκι, Περιφερειακό Ιατρείο

13 Μαρτίου 2015, Παρασκευή
10.00 - 14.00: Γαλαξείδι, Περιφερειακό Ιατρείο

18 Μαρτίου 2015, Τετάρτη
10.00 - 14.00: Δελφοί - Χρισσό, Περιφερειακό Ιατρείο

19 Μαρτίου 2015, Πέμπτη
10.00 - 14.00: Γραβιά, Περιφερειακό Ιατρείο
12.30 - 13.30: Πολύδροσος, Περιφερειακό Ιατρείο
10.00 - 14.00: Αμφίκλεια, Κέντρο Υγείας
10.00 - 14.00: Ερατεινή, Περιφερειακό Ιατρείο

21 Μαρτίου 2015, Σάββατο
10.00 - 14.00: Ιτέα, Κέντρο Υγείας

26 Μαρτίου 2015 Πέμπτη
10.00 - 14.00: Ευπάλιο, Περιφερειακό Ιατρείο
10.00 - 14.00: Λιδωρίκι, Περιφερειακό Ιατρείο

27 Μαρτίου 2015, Παρασκευή
10.00 - 14.00: Γαλαξείδι, Περιφερειακό Ιατρείο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Κινητή Μονάδα θα βρίσκεται στα παραπάνω ιατρεία τις ημέρες και ώρες που αναφέρονται.
Λόγω εκτάκτων αναγκών η λειτουργία των Ιατρείων μπορεί να παρατείνεται.

Σε έκτακτη ανάγκη επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα: 2265022924, 6948188864.

 

Η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης για τους εκμισθωτές αγροτικών εκτάσεων είναι προαιρετική, εφ’ όσον το μηνιαίο μίσθωμα δεν υπερβαίνει το ποσό των 80 ευρώ ανά μήνα.

Επίσης, με βάση τη σχετική εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, και προς διευκόλυνση των αγροτών κατά την υποβολή των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, καθώς και για την απλούστευση της όλης διαδικασίας, δίνεται πλέον η δυνατότητα να μην συμπληρώνονται όλα τα στοιχεία των συνεκμισθωτών-συνιδιοκτητών κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Να σημειωθεί, όμως, ότι τα στοιχεία αυτά θα παρέχονται εγγράφως, εφ’ όσον ζητηθούν απ΄ την αρμόδια φορολογική αρχή. Με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της αδυναμίας εμπρόθεσμης υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων σε περίπτωση που γεωργικές εκτάσεις ανήκουν στη συνιδιοκτησία πολλών και μερικές φορές αγνώστων μεταξύ τους προσώπων, με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτη η εμπρόθεσμη υποβολή της.

Η Επιτροπή Παιδείας της Δημοτικής Παράταξης «ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΡΑ–ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ», μαζί με όλους τους Συλλόγους-Φορείς του ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, συμμετείχαν στην πραγματοποίηση της δράσης «Δωρεάν Εμβολιασμός» από τους ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ μαθητών και παιδιών του Δήμου Αγρινίου.

Οι εμβολιασμοί έγιναν στο Κοινωνικό Ιατρείο και στο Κέντρο Στήριξης ΡΟΜΑ Αγρινίου.

Η δράση είχε μεγάλη επιτυχία αλλά συγχρόνως η μεγάλη συμμετοχή ανεμβολίαστων παιδιών αποδεικνύει με τραγικό τρόπο το μεγάλο πρόβλημα του έγκυρου και καθολικού εμβολιασμού των μικρών παιδιών, η έλλειψη του οποίου τα τελευταία χρόνια έχει λάβει επικίνδυνες διαστάσεις για τη υγεία όλων. Γι αυτό ο εμβολιασμός θα επαναληφθεί μέσα στο μήνα Μάρτιο.

Καλούμε το Δήμο και την Πολιτεία να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Δηλώνουμε μέσω του ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ και μέσω της Παράταξής μας στο Δήμο, ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και όσο το δυνατόν πιο γρήγορα για τη λύση του σοβαρού αυτού προβλήματος. 

top