Σε   υλοποίηση της   αρ. 55/2017 απόφαση  Δ.Σ.  συνδέσμου  στις 17-7-2017  και  της 275/2017 όμοια  του  Δήμου  Ναυπακτίας την ίδια ημέρα    όπου  αποφασίστηκε

        α.  Η απόσυρση της με αρ. πρωτ. 29281/28-11-2016 Δήμου Ναυπακτίας αίτησης χρηματοδότησης της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1ης ΚΑΙ 4ης  ΓΕΝ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ»

        β.  Η  υποβολή νέας αίτησης χρηματοδότησης της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1ης ΚΑΙ 4ης ΓΕΝ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ»  στο ΕΣΠΑ 2014-2020

         Σας  γνωρίζουμε  ότι

        1. Την επόμενη μέρα στις 18-7-2017  δημοσιεύτηκε    Πρόσκληση  , με Κωδικό:14.6i.27.7-8.2 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)», όπου επιλέξιμες  είναι  οι ακόλουθες δράσεις :

- Δημιουργία μονάδων ανάκτησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων και συμμείκτων αστικών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία τους.

-  Επεκτάσεις Χώρων Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ), συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία τους, εφόσον προβλέπονται στο οικείο επικαιροποιημένο ΠΕ ΣΔΑ ως οι μόνες υποδομές τελικής διάθεσης υπολειμμάτων

- Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την παροχή των απαραιτήτων τεχνικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια υλοποίησης και δοκιμαστικής λειτουργίας των πράξεων, με συνολικό προϋπολογισμό που δεν ξεπερνά το 3% του προϋπολογισμού της πράξης .

- Εργασίες αρχαιολογίας, ως υποέργο με δικαιούχο εταίρο την οικεία Εφορεία αρχαιοτήτων.

- Συνδέσεις με δίκτυα ΟΚΩ.

 

            2.  Υπήρξε   λοιπόν  ΑΜΕΣΑ όπως δηλώναμε στο δημοτικό συμβούλιο της προηγούμενης ημέρας, (επισυνάπτουμε τα πρακτικά της συζήτησης) η  δυνατότητα  υποβολής  νέας  πρότασης  σύμφωνα  με τον σχεδιασμό  της 17-7-2017  μια  και  η  Πράξη «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1ης ΚΑΙ 4ης  ΓΕΝ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ» περιέχει  κύρια υποέργα  που διαθέτουν υψηλό βαθμό ωριμότητας  δηλαδή που διαθέτουν εν ισχύ περιβαλλοντική  αδειοδότηση  και εγκεκριμένες μελέτες (ήταν προαπαιτούμενο  της  πρότασης).

Δυστυχώς όμως όπως φαίνεται και από τα πρακτικά της συζήτησης στο δ. σ. υπήρξε παράταξη (η ΑΔΚΝ του κ. Μπουλέ) που έδωσε μάχη για να μην κατατεθεί έγκαιρα η πρόταση.  

          3. Την ιδία  ημέρα    έγινε  απόσυρση  της  αρχικής  αίτηση.  Στην συνέχεα υποβλήθηκε  η  αρ. 17630/18-7-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ της πράξης με τίτλο « Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων 1ης και 4ης ΓΕΝ Αιτ/νίας », κωδικό MIS5009843 και συνολική δημόσια δαπάνη 15.113.200,00 ευρώ   

           4. Η  αίτηση  κατατέθηκε  ηλεκτρονικά  την ίδια ημέρα ( 18-7-2017) και πήρε  πρωτόκολλο 8402/19-7-2017 .

           5.        Σεπτέμβριο  έγινε   συνάντηση στο  γραφείο του αναπληρωτή  υπουργού περιβάλλοντος και ενέργειας παρουσία του  αναπληρωτού Σωκράτη Φάμελλο, του γενικού γραμματέα  Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του υπουργείου Εσωτερικών Ευάγγελο Καπετάνιο , τεχνικών  συμβούλων  των  δύο   υπουργείων  , εκπροσώπων  των  Δήμων  Μεσολογγίου – Ναυπακτίας - Θέρμου , όπου  μετά  την  παρουσίαση της πρότασης του  Συνδέσμου  Διαχείρισης Στερεών  Αποβλήτων 1ης  ΓΕΝ  « ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1ης ΚΑΙ 4ης  ΓΕΝ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ»  αποφασίστηκε  ο  συντονισμός  των εμπλεκόμενων   φορέων  ώστε μέχρι  τέλος Οκτωβρίου να έχουν γίνει κάποιες απαραίτητες συμπληρώσεις. 

 

 

Χθες  02-11-2017  σε  τεχνική  συνάντηση που  πραγματοποιήθηκε στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών από την  Ειδική  Υπηρεσία  Διαχείρισης  του Επιχειρησιακού Προγράμματος  του Υπουργείο «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»  με στελέχη Ενδιάμεσων  διαχειριστικών  όλης  της  Ελλάδας  και  Φο. Δ.Σ.Α. έγινε  ειδική  αναφορά  στην  αίτηση  χρηματοδότησης  της  Ναυπάκτου  και  τον τρόπο  επαναυποβολής  της  πρότασης  που  έδωσε  πλεονέκτημα  ένταξης μιας ώριμης   πρότασης που  στην   πρόσκληση 1465  του 2016   δεν  είχε  καμία  ελπίδα   προτρέπονται  διαχειριστικές αρχές  σε  όμοιες  περιπτώσεις  να   ακολουθούσουν  την παραπάνω διαδικασία ( παράδειγμα  η  Ναύπακτος) .

 

Τα πλεονεκτήματα της πρότασής μας είναι ότι προκρίνει την Διαδημοτική συνεργασία

Υπάρχει η Αίτηση Τροποποίησης  Μ Π Ε,  έχει  άμεση  χωροθέτηση, εγκεκριμένες προμελέτες και αποδεδειγμένα  βιώσιμη  πρόταση Ολοκληρωμένης  Διαχείρισης  Απορριμμάτων

 

          Η  πρόταση  σύμφωνα  με τα  παραπάνω   έχει  θετική  ανταπόκριση   με  σχεδόν  σίγουρη την   χρηματοδότηση  το  ύψος  της  οποίας  θα  οριστικοποιηθεί  μετά  τον  προσδιορισμό της  αντιστάθμισης  από το Υπουργείο  Οικονομικών

 

Αν όλα πάνε καλά και φθάσουμε στην υλοποίηση της πρότασης, η Ναυπακτία θα έχει λύσει το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε., με περιβαλλοντική ευαισθησία, για πολλές δεκαετίες στο μέλλον.

Με την πρόταση θα χρηματοδοτηθεί η μετατροπή του ΧΥΤΑ Βλαχομάνδρας σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων. Σε αυτόν, σύμφωνα με τον σχεδιασμό θα θάβονται μόνο το 25% των σκουπιδιών, αφού τα υπόλοιπα θα ανακυκλώνονται ή θα μετατρέπονται σε λίπασμα (κομπόστ) στο εργοστάσιο κομποστοποίησης που θα λειτουργήσει στον χώρο. Με τις παρεμβάσεις αυτές θα δημιουργηθούν 10 περίπου νέες θέσεις εργασίας, ενώ θα είναι σημαντικά φθηνότερη για τον πολίτη η διαχείριση των απορριμμάτων. Έτσι ανατρέπεται πλήρως ο πανάκριβος και περιβαλλοντικά κακός σχεδιασμός που είχε γίνει στην προηγούμενη δημοτική περίοδο.

 

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Τουριστικής Προβολής του Δήμου Δελφών για το 2017, συμμετείχαμε στην διεθνή έκθεση τουρισμού WORLDTRAVELMARKETτου Λονδίνου, η οποία διήρκησε από 6 εως και 8 Νοεμβρίου. Μετά από πολλά χρόνια ο Δήμος μας συμμετείχε σε έκθεση εξωτερικού, φιλοξενούμενος στο περίπτερο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έχοντας μια πλήρως οργανωμένη και στοχευμένη παρουσία.

Η συμμετοχή μας στην ανωτέρω έκθεση πραγματοποιήθηκε σε μια καίρια στιγμή αφενός γιατί τα στοιχεία που αφορούν στην ζήτηση της Ελλάδας για το 2018 δείχνουν συνεχή αυξητική τάση αφετέρου γιατί κατορθώσαμε να αναδείξουμε πλήρως α)την σημαντική συμβολή του προορισμού μας προβάλλοντας όλες τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού και τα προϊόντα που συνδέονται με αυτές β)τα προβλήματα και τους κινδύνους που διέρχεται ο προορισμός με αφορμή τις πρόσφατες  εξελίξεις σε Μουσείο και Αρχαιολογικό χώρο, ζητώντας την παρέμβαση της Υπουργού και της Γενικής Γραμματέως Τουρισμού, ανταλλάξαμε απόψεις και συζητήσαμε τα περιθώρια συνεργασίας μας με τους Προέδρους του ΣΕΤΕ και της ΠΟΞ και γ) συνομιλήσαμε με πληθώρα τουριστικών πρακτόρων, ξενοδοχειακών ομίλων, ΜΜΕ, εκπροσώπων GDS συστημάτων κρατήσεων κ.α.

Η παρουσίαση του Δήμου μας ήταν δομημένη ως ακολούθως:

  • Τόποι και θέματα – Προϊόντα  & Υπηρεσίες – Δομές & Υπηρεσίες Τουρισμού & Πολιτισμού – Εμπειρίες ταξιδιωτών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν :

  • Έντυπο Υλικό (ξενοδοχεία, τουριστικά γραφεία, μουσεία, συνεδριακό κέντρο, χιονοδρομικό κέντρο, εκπαιδευτικά προγράμματα, Δήμος Δελφών, αθλητικές τουριστικές δράσεις, ήπιες δραστηριότητες υπαίθρου στον ελαιώνα)
  • Παρουσίαση μέσω tablet
  • Προϊόντα (Ελιές ΕΑΣ Άμφισσας, δέρμα Χάρμαινας, Μέλι Μέλλην, Μέλι ΜΟΚΑ, Τσίπουρο Ανδρέου, Ελαιόλαδο ΠΥΘΙΟ, Ελαιόλαδο  MERDESOLIVIERS, Κρασί Αμπελώνες Αργυρίου)

 

Τέλος, ο Δήμος Δελφών παρέθεσε δείπνο σε ελληνικό εστιατόριο με σκοπό τη δικτύωση και τη συνεργασία όπου μεταξύ άλλων παραβρέθηκαν touroperators καθώς και ο καθηγητής Δημήτριος Μπουχάλης, αυθεντία στο Στρατηγικό Management και Μάρκετινγκ με ειδίκευση στην εφαρμογή των  Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφόρησης (ICT) στον Τουρισμό και τη Φιλοξενία. Η ερευνητική του δραστηριότητα εκτείνεται σε ένα μεγάλο φάσμα ενδιαφερόντων και εστιάζει στην υιοθέτηση της καινοτομίας για τη δημιουργία αξίας τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους οργανισμούς. Είναι συνεργάτης στο Διεθνή Οργανισμό Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών και σύμβουλος marketing σε οργανισμούς τουρισμού και σε ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο.

Τις επόμενες ημέρες όλες οι επαφές και τα στοιχεία που αποκομίσαμε θα σταλούν αναλυτικά σε όλους τους επαγγελματίες τουρισμού του Δήμου Δελφών.

Αναλυτικό φωτογραφικό υλικό παρατίθεται στη σελίδα του Δήμου Δελφών στο Facebook.

 

 

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους για την έναρξη της 3ης περιόδου υποβολής για τη δράση του ΕΠΑνΕΚ «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ Κύκλος), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

Καταληκτική ημερομηνία για υποβολές προτάσεων: 13.12.2017

 

Υπενθυμίζουμε ότι η δράση στοχεύει  στην ενίσχυση των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το επιστημονικό τους αντικείμενο. Το ύψος χρηματοδότησης των επενδυτικών σχεδίων μπορεί να φτάσει τις 50.000 € και καλύπτεται το 100%  της αξίας των δαπανών.

 

Οι υποβολές γίνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ξεκινήσουν, να επεξεργαστούν και να οριστικοποιήσουν νέο επενδυτικό σχέδιο ή να επεξεργαστούν αυτό που είχαν ξεκινήσει και δεν είχαν οριστικοποιήσει στις προηγούμενες περιόδους υποβολών.

 

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία σχετικά με τη δράση μπορείτε να απευθυνθείτε ή να ανατρέξετε: 

 

- στο Γραφείο Πληροφόρησης κοινού: Λεωφ. Μεσογείων 56, Αθήνα (Δευτέρα - Παρασκευή από τις 8.00 πµ έως τις 5.00 µµ)

- στο 801 11 36 300 (από σταθερό, με αστική χρέωση) από τις 8.00 πµ έως τις 7.00 µµ

- στην ιστοσελίδα http://www.antagonistikotita.gr/ptyxioyxoi

- στην ιστοσελίδα www.espa.gr

- στις σελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στα κοινωνικά δίκτυα: Facebook, Twitter, LinkedΙn, youtube

 

Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με τον ΕΦΕΠΑΕ (http://www.efepae.gr)  και τους κατά τόπους Εταίρους του.

Παρακαλούμε για την περαιτέρω προώθηση της σχετικής  πληροφόρησης για την ανοικτή περίοδο υποβολής, σε τυχόν φορείς, μέλη και  λοιπούς αποδέκτες του πεδίου ενημέρωσής σας.

Αποτέλεσμα εικόνας για δημος ναυπακτου

 

Ανακοινώνεται ότι η χορήγηση δελτίων μετακίνησης Α.Μ.Ε.Α. για το έτος 2017  ξεκινά στις 26 Οκτωβρίου 2017 και λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2017.

Τα δελτία θα χορηγούνται από τα Κ.Ε.Π.

 

 

 

Συντονισμένη και εκτεταμένη παρέμβαση συντήρησης βρίσκεται σε εξέλιξη σε εντατικό βαθμό από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Δελφών στο Διυλιστήριο Άμφισσας με στόχο τη δραστική αναβάθμισή του και τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του.

Πρόκειται για μια παρέμβαση που συντελείται μετά από αρκετά χρόνια αμεριμνησίας και συσσώρευσης κατ επέκταση σοβαρών περιοδικά δυσλειτουργιών στην υδροδότηση της πόλης της Άμφισσας και των γύρω περιοχών, τα οποία πλέον αντιμετωπίζονται με επάρκεια και πληρότητα μεγαλύτερη από αυτή που οι συνθήκες επιτρέπουν και ήδη καταγράφονται σημαντικά αποτελέσματα βελτίωσης στα ποιοτικά στοιχεία του νερού.

Αξίζει να επισημανθεί ότι η παρέμβαση αυτή της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Δελφών συμβαίνει σε μια απαιτητική εγκατάσταση χρονολογούμενη από τριακονταετίας και η οποία έτεινε πλέον να καταστεί ιδιαίτερα πεπαλαιωμένη για τις σημερινές ανάγκες, όπως γνωρίζει η πλειοψηφία των συνδημοτών μας.

Πιο συγκεκριμένα έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και ταυτόχρονα συνεχίζουν να δρομολογούνται μέσω σχετικών διαγωνισμών το τελευταίο διάστημα οι εξής μείζονες εργασίες μεταξύ αρκετών άλλων:

 

- Εγκατάσταση online συστήματος παρακολούθησης του υπολειμματικού χλωρίου, της θολότητας, του ph και της θερμοκρασίας του νερού στην έξοδο του διυλιστηρίου

- Επισκευή τριών κλινών διήθησης, επισκευή και αντικατάσταση σίτας και πλήρωση με χαλαζιακή άμμο

- Αντικατάσταση 18 συνολικά βανών, έξι για κάθε μία κλίνη

- Αντικατάσταση αεροφυλακίου με καινούριο

- Ηλεκτροβάνα στην είσοδο στον ένα κλάδο

- Καθαρισμός δεξαμενών καθίζησης

- Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου

- Καθαρισμός του φρεατίου εισόδου του νερού από το κανάλι του Μόρνου, εργασία η οποία πραγματοποιήθηκε μετά από σχετική άδεια της ΕΥΔΑΠ

 

  

 Αποτέλεσμα εικόνας για δημος δελφων

Σας παραθέτουμε το ψήφισμα για το Μουσείο και τον Αρχαιολογικό Χώρο των Δελφών που ομόφωνα αποφάσισε κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών

 

ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

(Απόφαση υπ’ αριθμ. 453/03.11.2017)

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών εκφράζει την κατηγορηματική του αντίθεση στην Απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού που ανακοινώθηκε σήμερα, 03.11.2017, περί διακοπής λειτουργίας του Μουσείου και του Αρχαιολογικού Χώρου Δελφών κάθε Τρίτη την προσεχή χειμερινή περίοδο, την οποία Απόφαση κρίνει ως απαράδεκτη και εθνικά επιζήμια και για το λόγο αυτόν εκδίδει το παρόν ψήφισμα, με το οποίο, εκφράζοντας το σύνολο των κατοίκων του Δήμου μας:

 

1. Απαιτούμε να μην κλείσει ούτε μια μέρα το Μουσείο και ο Αρχαιολογικός Χώρος Δελφών.

 

2. Ζητούμε να δοθεί άμεση λύση από το Υπουργείο Πολιτισμού με κάθε μέσο που μπορεί να εξασφαλιστεί, ώστε να υπάρχει το απαιτούμενο προσωπικό για την ομαλή λειτουργία τόσο του Μουσείου, όσο και του Αρχαιολογικού Χώρου. Πρέπει οπωσδήποτε να ληφθεί πρόνοια ώστε οι θέσεις αυτές να καλυφτούν και από μόνιμο προσωπικό που επίκειται άλλωστε να προσληφθεί από τον διαγωνισμό ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη, έτσι ώστε να αποφευχθούν παρόμοια φαινόμενα υποστελέχωσης στο άμεσο μέλλον.

 

3. Ως Έλληνες πολίτες και κάτοικοι του Δήμου Δελφών ζητούμε: α) Την παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Προκοπίου Παυλόπουλου και του Πρωθυπουργού της χώρας, κ. Αλέξη Τσίπρα για το κορυφαίο αυτό ζήτημα και β) Να κανονιστεί άμεσα συνάντηση αντιπροσωπείας φορέων μας με την Υπουργό Πολιτισμού κα Λυδία Κονιόρδου για να δοθεί συγκεκριμένη και άμεση λύση στο πρόβλημα, με τη μεσολάβηση του κ. Ηλία Κωστοποναγιώτου, μοναδικού βουλευτή του Νομού μας.

 

4. Επιφυλασσόμαστε για δυναμικές κινητοποιήσεις και για διεθνή πλέον δημοσιότητα του θέματος, η οποία άλλωστε είναι τώρα αναπόφευκτη εξαιτίας των χειρισμών του Υπουργείου.

 

5. Αποφασίζουμε εις ένδειξη διαμαρτυρίας, την προσεχή Τρίτη 7 Νοεμβρίου (πρώτη μέρα εφαρμογής του νέου μέτρου) να υπάρξει ειρηνική κινητοποίηση και συγκέντρωση φορέων και πολιτών στις 9:00π.μ. επί της Ε.Ο. Δελφών – Αθήνας, μπροστά στο Μουσείο Δελφών, ενώ την ίδια ημέρα όλες οι Υπηρεσίες του Δήμου Δελφών (πλην παιδικών σταθμών) θα παραμείνουν κλειστές.

 

6. Το παρόν ψήφισμα να αποσταλεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Προκόπη Παυλόπουλο και στον Πρωθυπουργό της χώρας, κ. Αλέξη Τσίπρα, καθώς και στην UNESCO, από την οποία ο Αρχαιολογικός Χώρος Δελφών έχει ενταχθεί στα μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και εποπτεύεται, αλλά και σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

 

 

 

Με μια λαμπρή τελετή που πραγματοποιήθηκε χθες με την παρουσία πολλών συνδημοτών μας καθώς και επισκεπτών η ιερή γη των Δελφών υποδέχτηκε και φιλοξένησε την Ολυμπιακή Φλόγα των ΧΧΙΙΙ Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων "PyeongChang 2018", σε μια εκδήλωση που εξέπεμψε ισχυρό μήνυμα ειρήνης, συναδέλφωσης, οικουμενικότητας και αλληλεγγύης και διοργανώθηκε από το Δήμο Δελφών σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και την Οργανωτική Επιτροπή των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων "PyeongChang 2018".

 

Το Ολυμπιακό Φως αφίχθηκε στους Δελφούς στις 5 και μισή το απόγευμα και διέτρεξε την πόλη με λαμπαδηδρόμους κατά σειρά τους Γ. Μαρκοδήμο, Γ. Καρατζόγλη, Ευθ. Ντόκο και Χρ. Καλλία. Έντονα ήταν τα συναισθήματα κοινού και επισήμων όταν η Γεωργία Μαρρέ μετέφερε την ιερή φλόγα στον Αρχαιολογικό Χώρο μεταλαμπαδεύοντάς την στο βωμό που είχε στηθεί στον Ναό του Θεού Απόλλωνα, όπου έλαβε χώρα η τελετή υποδοχής.

 

Στην τελετή το παρών έδωσαν μεταξύ πολλών άλλων ο Υφυπουργός Αθλητισμού Γιώργος Βασιλειάδης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Λαμπαδηδρομίας Αθανάσιος Βασιλειάδης εκ μέρους της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, το μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων "PyeongChang 2018" και Υπεύθυνος για την Λαμπαδηδρομία επί ελληνικού εδάφους Yunju Hong, ο Βουλευτής Φωκίδας Ηλίας Κωστοπαναγιώτου, ο Αντιπεριφερειάρχης Φωκίδας Ευάγγελος Κατσαγούνος και η Διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φωκίδας Αθανασία Ψάλτη.

 

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Δήμαρχος Δελφών Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος, ο οποίος υπογράμμισε την οικουμενικότητα και τα αρχετυπικά ουμανιστικά ιδεώδη που πρεσβεύει ο ιερός τόπος των Δελφών, ευχήθηκε τη μέγιστη δυνατή επιτυχία στους 23ους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, ενώ ευχαρίστησε όσους συνέδραμαν στο να αποτελέσουν οι Δελφοί μία από τις επτά πόλεις όπου διανυκτέρευσε η Ολυμπιακή Φλόγα. Στη συνέχεια ανταλλάγησαν δώρα μεταξύ Δήμου Δελφών, της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της Οργανωτικής Επιτροπής των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων "PyeongChang 2018" και η λιτή αλλά υποβλητική τελετή έκλεισε με τη συνοδεία μουσικής εμπνευσμένης από την Αρχαία Ελλάδα

 

Σήμερα, το πρωί της Δευτέρας, το Ολυμπιακό Φως αναχώρησε από τη φωκική γη με τελευταίο λαμπαδηδρόμο τον παγκόσμιο πρωταθλητή του ultra τριάθλου Φωκέα Κωνσταντίνο Ζεμαδάνη συνεχίζοντας το ταξίδι του μέχρι την Αθήνα, όπου και θα διανυκτερεύσει στην Ακρόπολη.

top